Other from ASCII Sandbox


Scales


| __ |
| / ||
| |.''.| ||
| | | ||
|========||
| ## ## ||
| ## ## ||
| # # ||
|________||
'--------`


|--+------|
---+---/
||
||
||
||
||
||
||
/ /|
/_______//
-------

Scraggly Tree

. . + . . .
. _ . .
, /;-.,-.____ ,-----.__
(( . (
:#::.:::. -._ /:, /-._,.,
_|"=:::..); / /
,
./ :. . )==-' .
. ., ,-=-. ,, +#./
:. / / .
. /:/-' , , ' ): , /
-o
. /:+- - + +- : :- + + -:' /(o-) ) .
. ,=': /' , , ,:''--".--"---./7. ( : ,-._ + ', ," _,--.,---":.
/
: X | _,/' .-'
. ":.
:____ /:' / . .
::. :/:' / +
.
.:. /:' } .
. ):_(:; .
/:. _/ , |
. (|::. ,.
. |::. {
|::.
.
|:::( |
O |:::/{ } | (o
) ___/#::/ (O "==._____ O, (O /
~~~w/w~"~~,:/,-(~`"~~~~~~~~"~o~~/~w|/~
dew ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~W~~~~~~~~~~~~|/~~

Plants

[[code]]czo0OlwiICBfClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

,/(.
/(//(
()/} ))
(/ }{/ )
}{
}{
}{
(""""""")
/|//
))|((
(ooOoo)
'VIV'

.,.
(/)
-/
/)
_
-,
;

Hospital Bed

[[code]]czo3MTpcIiAgIF9fX19fX19fXwogIC8gfCAgfCAgfAogfF9ffF9ffF9ffF9ffAogLyAgICBjOykgIC98Ci9+fn5+XFxcIlxcXCJ+fn5+LyB8e1smKiZdfQpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

_/______/ / /|
/ | | -| / / |
||||| /
|||||/
| |
| |

Atari Controller

[[code]]czo1NzpcIiAgIFtdICAsLS0tLS5fX18KIF9ffHxfL19fXyAgICAgIFxcXCcuCi8gT3x8ICAgIC98ICAgICAgICkKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

/ "" / / =._/
/________/ /
|________|/ dew

Foosball Table

[[code]]czo0MTA6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLiAgICAgICAuICAgICAgIC4gICAvCiAgICAgICAgICAgICAgLiAgIC8gICAvICAgLyB7WyYqJl19ICAvICAgLyAgIC8gICAvCiAgICAgICAgICAgICAvICAgLyAgIC8gICAvICAgLyAgIC8gICAvICAgLwogICAgICAgICAgICAvICAgL3tbJiomXX0gICAvICAgLyAgIC8gICAvICAgLyAgIC8KICAgIC4tLS4tLS0rLS0tKy0tLSstLS0rLS0tKy0tLSstLS0rLS0tKy0tLS4tLS4KICAge1smKiZdfS8gIC8gLi4vLi4uLy4uLi8uLi5YLk8uWC4uLi8uLi4vLi4uLy4uLi8gIC98CiAgLy8gLyAuIC8gICAvICAgWCAgIC8gICAvICAgWCB7WyYqJl19ICBYICAgLyAgIC8gLy8gLgogLy8gL3wuIC8gICBYICAgLyAgIFggICBYICAgLyAgIC8gICAvICAgLyAvLyAvfAovLyAvIC8gLyAgIHtbJiomXX0vICAgWCAgIC8gICAvICAgWCAgIFggICBYICAgLyAvLyAvfHwKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

// / / X X / X X / / / / // / ||
// /|/ / / X / / X / o / / // / ||
/ /. / / / X X / / / / / /| ||
:--'---+---+---+---+---+---+---+---+---'--: / | ||
| ////__O/___/___/___/____ || | |'
| |'/ '"/' / / / / / / | || '""'
| |/ / / / / / ' / | ||
| /| ' ' ' | ||
| || | ||
| || | ||
| |' | |'
'""' dew '""'

Things I'm Not Allowed to Play With
M-16 (sig sized):

1 |_________ ["""""_________
2 ==---H=H########=################]
3 ##(_))#( """Y##]
4 dew )) #}

(original pic sized):

[[code]]czo3MjpcIiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgX19fX19fCiAgICB8X19fX19fX19fX19fX19fIChfX19fX19fX19fX19fX19fX197WyYqJl19XwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

HH======#H###############H#######################
' ~""""""""""""""##(_))#H"""""Y########
)) #H
"Y###
dew " }#H)

[[code]]czoyNDpcIiAvfAovOnwKKTp8Cik6fAopOnwKKTp8ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

.)'|.
:#|
:#|
:#|
dew `"'

[[code]]czoxMzk6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvfCAvIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvKF9fKShfXykKICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgIF8gLi0gLS0gICB7ICBfXyZsdDsmZ3Q7X18gIH0KICA7LiAgICAuLSBcXFwnICAgICAgICAgICAoICB8fCAgKS8KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

. .' ' | || |/
|.'.'| ||
||. ||
||
||
][
][
7 ==
7

guitar

guitar
.--. _
;,- ' ( ,,,
( E#=====#############=: ]
:
"' ,._( dew ```--'

accordion

accordion
.'-.
___ .' //
-.
/= / // ///'-.
/
= / // /// .::/
/= ( // /// .::/
/
= ( //// .::/
/_= /.'
-. /// .::/
/=/' ;// .::/". .;;;-::/-..;;;.'
dew
-. ,'
`-

Geckos (diddle)

1 ., )/_ ,@`-,
2 '_____)_.'__@/
3 (_,-==( ______ .'
4 '/, 7(, kat/dew

1 .)/ )/,
2 /-._,-'.,@-,
3 , _,-=,-.,-.-.@/
4 (
,' ) '(` kat/dew

A few obligatory penguins

.-. .-. .-.
/. . /. . / .)
V / V / _
// // _ / /
(( )) /
( )_ ( )
/// / // '//
_] [
] [ [[

My Desk

[[code]]czo5NTpcIiAgX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fXwogLyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC98Ci8gICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLyB8ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

:-----------------.---------: |
|-----------------| === | |
| : |_________| |
| | | : | |
| | | ;- - - -| |
| | |/ | |
| | '---------| |
| / | /
|/ |/

[[code]]czoxODU6XCIgICAgX19fX19fX18KICAgfCAgICAgICAgfAogICB8ICAgICAgICB8CiAgIHxfX19fX19fX3wKICAgX19fX3x8X19fX197WyYqJl19IC4gX19fX19fX19fX19fX18KICAvWyNdX18vWyNdICB8ICAgICAgICAgICAgICAvfAogLyAgLi0tLS4uICAgLi1cXFwiLS4gVSAgICAge1smKiZdfSAgICAvIHwKOi0tL1tfLl9dYC0tLS0tLS0uLS0tLS0tLS0tOiAgfApcIjt7WyYqJl19[[/code]]

__|--I-----I--------| === | |
/ | : |_________| |
.---| | | : | |
| | | | ;- - - -| |
| .| | |/ | |
| = | | _____ '---------| |
| | / [] []/ | /
'---|/ /____/ |/

W0BLK Communications Dish

This turned out a bit more difficult than I imagined:

[[code]]czo5OlwiICAgX19UX18KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

.-' | /'-.
'. ` | / ' .'
'-.|/.-'/
'.__X_/.'
[
]
/||
| |
| |
.H.HHH.
dew |
|__I|

I think it looks slightly more like a dish drawn tilted:

[[code]]czoxMDpcIiAgICBfX19fXwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

.-' ' /'-.
'. T / .'
'-._____.-'/
'.__X_/.'
[
]
/||
| |
| |
.H.HHH.
dew |
|__I|