ASCII Art by Prudence 2


Angel in the Morning

//. .//
( ( / ) )
( ( ( , . ~ ~ ,/ ) ) )
( ( ( ' ~ ~ ~ ') ) )
( ( ~.~ ~ _ _ ~ ~ ) )
( ~.~ '~ ~ ~ / )
( ( ~ ~ - ~' ~ ) )
( ~ ~ ) ( ~
/ )
( ( ~'. / .'~) )
/
' ~. .~ '/ ~ '+' ~ ``/ ``
' / '
/ /
---/ /
'.@><<@.'
/~-@<@'~
' '
`
/

[[code]]czoxMDA6XCIgICBgICAgICAgICAgICAgICAgICBgCiAgLyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKCiBcXFwnICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gIFxcXCcKYCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgYApcIjt7WyYqJl19[[/code]]

/
-'- _.' -.-'. -'-'. _-
Pru <*> <*>

Relaxing

[[code]]czoyMDpcIl9fX19fX19fX19fX19fX19fX18KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

| | |
| | |
| | |
| | |
|.________|________.|
| |
| |
| /@ |
| @|@|
| |/ |
|____________/_____|_
| _____________________/
|
|| .
.
|| = . ~ ~ .
|| |
~ ' ~ ~|| || = ~ ~ ~' -( ____
|| || ~ ! . /= /
|| || _____ =
:~; /= =/
|| || || .===/ --.=-. /,/
|| || || | | = ) /"/
|| || || | | / /
@@ ~@/ %| |____________== ._/. ,_______________
@~ %|/@*/~@~| ___________
% |/ %|*/~@~@| // ,
@~ %/|@*/~/@*| .//________
@ / @<|/@<*
@| //
@*,^@|/^@/| | .'// .
www @ *| www| |Pru -._------------''''.) .
____________________________```-------'''----'|
+________


Happy Halloween!

[[code]]czozODMzOlwiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfIF8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gICBfCiB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAoICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwnICAgICAgXwogICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8uICAgICAgCgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAKICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF8KCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICBfIC4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8ICAgICAgICAgLCBfXyAvCiAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgICAuICAgICAgICAgLwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICB8ICAgICAgICAvICAgICAgICAgLwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgL3tbJiomXX0gIF9fIF9fIC8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8ICAgICAgKCAvLyAgXyAvCiAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgIC5cXFwnLHwgICAgICAgLyAgIC8gLwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLyAgICAgIHtbJiomXX0gIF8vICAgICB8IAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAoICAgICAgICAvICAgICAgIHwgIAogICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgXy8gICAgICAgIHwgIE8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfX18vICB7WyYqJl19ICAgICAgIC8gICAgIGAgLgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKSAgICAgICAvICAgICAgLiAgIGAuCntbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvICAgICAgICBcXFwnICAgICAgLyAgYCAsCiAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gICAgICAgICAgICAgYF9fCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvICAgIHtbJiomXX0gICAgICB8ICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgXFxcJyAgICAgICAgIC8gICAgXFxcJyAgIEJPTyEKICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8ICAgICAgICAgICBfXy8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAsICAgICAgICAvIC8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLyAgICAgICAgXFxcJyAgfAogICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgICAgICAgfCAvCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4gICAgICAge1smKiZdfSB8ICAuCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCcgICAgICAgIHwgICB8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgIC8gICAgICAgICB8ICAgLgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICwgICAgICAgICBcXFwnICAgIAp7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gICAgICAgICAgfCAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAoICAgICAgICBfX19gLiAgICAgYAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgX19fX18gLyAgICB8ICAgICAgIGAKe1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgIC4gICAgICAgICAgXFxcJwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgIC8gYCAgICAgICAgICAgLgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgICAge1smKiZdfS8gICAgICBcXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8ICAgICB8ICAgIC8KICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gYCAgIC8gICBgLwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gfCAgICB8e1smKiZdfSAgIC8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCcgICAuICAgICAgYAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgLyAgIHwgICAgfCAgXFxcJwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gICAgfCAgICAgICBgCiAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLyAgICAgXFxcJyAgICB8IC8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLyAge1smKiZdfSAgICAgICAgLwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICBcXFwnICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgICAgICAgICAvIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAue1smKiZdfSAgIFxcXCcgICAgICAgICAgICAgLyAgICApCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gICAgICAgICAgIHwgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAvICAgIC8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4gICAgICAgLyAgICAvCiAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gICAgLwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgLiAsICAgIC8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwnICAgLyAgIC8Ke1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gICBcXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICB8ICAgICAgICAgLi8gICkgICAvCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgLyAgICAvICBfLwogICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgICAvICAgICAvICAgLwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLyB7WyYqJl19ICAgIC8gICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfLyAgICAvICAgICAgICAgLwogICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgIC8gICAgLyAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLyAgIC8gICAgICAgICAgICAgIHwKe1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gICAvIHwgICAgICAgICAgICAgIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gICAvICB7WyYqJl19IHwgICAgICAgICAgICAgIHwKICAgICAgICAgICAgICAuXyAgICAvICAgLyAgICAgfCAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgIHtbJiomXX0sIF8gICBcXFwnKSAgIC8gICAgICAgfCAgICAgICAgICAgICAgICB8CiAgICAgICAuIC8gICAgIFxcXFwgICAoICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgIHwKICAgICAgLy8gICAgICAgIFxcXFwgICB8ICAgICAgICApICAgICAgICAgICAgICAgIHwKICAgIC8vICAgICAuICAgICB7WyYqJl19XFxcXCAgICAgICAgICAvICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgIC8gIC8gLCAgXFxcJyAsICAgICAvICAgICAgICB8ICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICBcXFwnCiAgIC8gICAoICAoIC8gICAgICAvICAgICAgICAvICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8CiAgICB8IC4gICAvICAgXy9cXHtbJiomXX1cJyAgICAgICAgICB8ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8CiAgICAgICAgICAgIC8vICAgICAgICAgICAgLiAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgCiAgICAgLykgIC8gICBcXFwnICAgICAgICAgICAgLyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICggICAvIC8gICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgLyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgIC8gLyAvICAgICAgICAgICAgLyAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAsICAgICAgICAgKQogICAgICAgYCAvICAgICAgICAgICAgICAgLF9fXyAgICAgICAgX19fXy8gLl9fXyAgXy8KICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAvUHJ1X19fX19fLyAgICAgICAgICAgXy8KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

Lady Lego Laments...

[[code]]czo1ODI6XCIgICAgICAgICAgIC4sLi0uLSx+LC0tCiAgICAgICAgICAge3t7e3t7e319fWB9YCAgIFxcXCJobW0uLi5zbyBtYW55IHNoYXtbJiomXX1wZXMgYW5kIHNpemVzLi4uXFxcIgogICAgICAgICAge3t7fX19YH0tIC0uYCAgIC8gICAgICAgICBfX18KICAgICAgICAge3t7YHt9fX17WyYqJl19eyBvICkgICAvICAgICAgICAvYF9fCiAgICAgICAgICB7e3t7e3t9X3wgfF9fICAgICAgICAgIC8gIC8gLi8gICBfX19fX19fX18sCntbJiomXX0gICAgICAgICAge3t7Ly5fLyoqKipfLiAgICAgICAvICAvKCkvICAgLygpLigpLigpL3wKICAgICAgICAgICB7e3x8IHwoKSgpfCB8e1smKiZdfXwgICAgICAvICAvIC4vICAgfCsrKysrKysrfCB8CiAgICAgICAgICAge3t8fCB8ICAgIHwgfHwgICAgIC8gIC8oKS8gICAgfF9fX197WyYqJl19X19fX3wvCiAgICAgICAgICAgICB8fCB8PT09PXwgfHwgICAgIF8vXy4vCiAgICAgICAgICAgICBDYyAvYCAgYCBjQwogICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgLy4gKCkgLgogICAgICAgICAgICAgICAgfHwgIHx8CiAgICAgICAgICAgICAgICB8fCAgfHwKICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSB8fCAgfHwKICAgICAgICAgICAgICAgICgpICAoKVBydQogICAgICAgICAgICAgICAgPWMgID1jClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

Saturn 5

[[code]]czoyMDIwOlwiXFxcJyp+Kn4qfip+Kn4qfip+Kn4qfip+Kn4qfip+Kn4qfip+Kn4qfip+Kn4qfip+KlxcXCcKYDMwdGggQW5uaXZlcnNhcnkge1smKiZdfUxhdW5jaCBvZiBBcG9sbG8gMTEgU2F0dXJuIFZgClxcXCcqfip+Kn4qfip+Kn4qfip+Kn4qfip+Kn4qfip+Kn4qfip+Kn4qfip+Kn4qfntbJiomXX0qXFxcJwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF9fX19fX19fCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLy8vLwp7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy9cXFxcLy8vCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy9cXFxcLy8vCiAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy9cXFxcLy8vCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF9fXy8vX19fIC4gLwogICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAvfFhYWFhYWFgvIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gfFhYWFhYWFh8IHx8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gIHxYWFh7WyYqJl19WFhYWHwgfHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgfFhYWFhYWFh8IHx8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgIHxYWFhYWFhYfCB8fHtbJiomXX0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgfFhYWFhYWFh8IHx8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgIHxYWFhYWFhYfC58fAogICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgfCAgfFhYWFhYWFgvIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgfFhYWFhYWCggbyApCiAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICB8ICB8WFhYWFhYfGAgYHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgfFhYWFhYWC8gICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgfFhYWHtbJiomXX1YWC8gICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICB8ICB8WFhYWC8gICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgIHxYWFhYXFxcJyAgICB7WyYqJl19ICAgXFxcJwogICAgICAgICAgICAgICAgICB8ICB8WFhYWHwgICAgICAgfAogICAgICAgICAgICAgICAgICB8ICB8WFhYWHwgICAgICAge1smKiZdfXwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgfFhYWFguPT09PT09PS4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgfFhYWFh8PT09PT09PXwKICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgIHwgIHxYWFhYfCAgICAgICB8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgIHxYWFhYfCAgICAgICB8CiAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICB8ICB8WFhYWHwgICAgICAgfAogICAgICAgICAgICAgICAgICB8ICB8WFhYWHwgICAgICAgfAogICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgfCAgfFhYWC8gICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgfFhYLyAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICB8ICB8WFh8PT09PT09PT09PT18CiAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgIHxYWHwgICAgICAgICAgIHwKICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgIHwgIHxYWHwgICAgICAgICAgIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgfFhYfCAgICAgICAgICAgfAogICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgfCAgfFhYfCAgICAgICAgICAgfAogICAgICAgICAgICAgICAgICB8ICB8WFh8ICAgICAgICAgICB8CiAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICB8ICB8WFh8ICAgICAgICAgICB8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgIHxYWHwqKioqKj09PT09PXwKICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgIHwgIHxYWHwqKioqKj09PT09PXwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgfFhYfCoqKioqPT09PT09fAogICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgfCAgfFhYfD09PT09PT09PT09fAogICAgICAgICAgICAgICAgICB8ICB8WFh8PT09PT09PT09PT18CiAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICB8ICB8WFh8ICAgICAgICAgICB8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgIHxYWHwgICAgICAgICAgIHwKICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgIHwgIHxYWHwgICAgICAgICAgIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgfFhYfCAgICAgICAgICAgfAogICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgfCAgWFh8ICAgICAgICAgICB8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICBYfD09PT18IHw9PT09fAogICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAvIC4uLlh8PT09PXxffD09PT18ICAgYCAgIC4KICAgICAgICAuICAgLyAgYC8gICAgICAgfCAgICAgX18gICAgfCBgLlxcXCcgICAge1smKiZdfS4KICAgIC8gICAgICBgKCAuLyAgICAgICAgfD09PT0oXyA9PT09fCAgICBgLiBgKCBgLApcIjt7WyYqJl19[[/code]]

.( - ). / |====__)====| ( .. __. / | | .
(
) . / |====/=====| .(. "..)
( - '. ) / | /-- | -
/ |===========| (
'. -( . ) / . . -
_
) / / "..)
( _.. __. +----------------------------------------+ - '
|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|'. )
" .
. '
. ) .'| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|
| +___________________________________|
| |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|
| |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|
+____.___________________________________|
( ) ( )
Pru ----- -----

Ballerina

[[code]]czoxNDczOlwiICAgICAgICAgICAgIH4gYCBgfmB+LAogICAgICAgICAgIGAgfiBgIGBcXFwnYGB+LgogICAgICAgICAgYCB+ICBgXFxcJ2Age1smKiZdfWAKICAgICAgICAgfiBgIH4gIH4gICAtKAogICAgICAgICBgIGAgLiAgICogICAuCiAgICAgICAgIH4gIH4gIH4KICAgICAgICAgYGB7WyYqJl19IH4gfiBgICAvCiAgICAgICAgYH5gfiAgYCB8IHwKICAgICAgICAoYCBgKS5gICAgIC4oYCBgKQogICAgICAgIGAgIGAgIF9fdl9fL3tbJiomXX1gICBgCiAgICAgICAvICAvICAgICAgICAgIC8gICAKICAgICAgYCAgYCAgICAgICAgICB8ICBgICBgCiAgICAgLyAgYCAgICAgICAge1smKiZdfSAgIHwgICAgIGAKICAgIFxcXCcgIC8gICAgICAgICAgICB8ICAgIFxcXCcgIAogICAvICBcXFwnICAgICAgICAgICAgIHwgICAgIFxcXCcgIFxcXCcKe1smKiZdfSAgIFxcXCcgIHwgICAgICAgICAgICAgfCAgICAgICAgXFxcJwogICB8ICBcXFwnICAgICAgICAgICAgIHxfICAgXyAgXFxcJ18gXFxcJy5fCiAgIFxcXCd7WyYqJl19ICBcXFwnICAgICAgICAgXy49Li8gXy8gXy8gXy8gCiAgIFxcXCcgIHwgICAgICBfXy8gIF8vICAgICAgICAgICAgICAgXwogICBcXFwnICBcXFwne1smKiZdfSAgICBfLyAgICAgICogICAgICAgICAgICAgICAgICB8XwogICB8ICBcXFwnICBfLyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfHtbJiomXX0KICAgYCAgYF8vICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLwogICAuXy8gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICB8CiAgIF8vICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogXy8gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgX18vCnwgICAgICAgICAgLiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgL18vCiBfXyAgIC0gLyAgIC8gICAgXyAgIC0gICAuICAgL3tbJiomXX0KICAgIC8uIC8gICAgICAgLSAgIC4gICAsIC0gIC8KICAgIF8gICAgICAgXyAuLSAgICAgLyAtIF8vCiAgICAgIF8gL3wgLiAgICAge1smKiZdfSAgXFxcJyBfLyAgXy8KICAgICAgIF8gICAtICAtIC8gICAgKF8vCiAgICAgICAgIF8gICAuICAvICAgICB8CiAgICAgICAgICBfXy0gL3tbJiomXX0gIHwgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgIC8gICB8ICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAvICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAvICAge1smKiZdfSAvICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICB8ICAgIHwgIHwgICAgKQogICAgICAgICAgICAvICAgIC8gICAgICAgfAogICAgICAgICAgIC97WyYqJl19ICAgIC8gICAgICAgIHwKICAgICAgICAgICB8ICAgLyAgICAgICAgIHwKICAgICAgICAgICB8ICAvICAgICAgICAgIHwKICAgICAgIHtbJiomXX0gICAvICAvICAgICAgICAgICB8CiAgICAgICAgIHwgIC8gICAgICAgICAgICB8CiAgICAgICAgLyAgLyAgICAgICAgICAgICB8CiAge1smKiZdfSAgICBfLyAgLyAgICAgICAgICAgIHwgIHwKICAgICAvICAgLyAgICAgICAgICAgICAgIHwKICAgICB8ICB8ICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19fCAgfAogICAgIHwgKy8gICAgICAgICAgICAgIC8gIAogICAgIHwgK3wgUHJ1ICAgICAgICAgIHwgK3wKICAgICAgLyAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICB8ICt8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

Hanging Flower Basket

[[code]]czo0MDY6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA/CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfAp7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwKICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICUgfC8gJQogICAgICAgICAgICAgICBAfiAlfC9AKi9+CiAgICAgICAgICAgICBAICUvIEAmbHQ7XnwvQCZsdDsqe1smKiZdfWAKICAgICAgICAgICAgfmBAKixeQHwgL15AL35ACiAgICAgICAgICAgIEAgJmx0OywgJSBAfC8gQCBefiAlCiAgICAgICAgICAgIF57WyYqJl19ICwtLS0tLSB8LS0tLS0sXmAKICAgICAgICAgICAgQCwgKCAgICAgICAgICApIC9ACiAgICAgICAgICAgIGBAYC4oICAgICAgICApIHtbJiomXX1AJmx0OywKICAgICAgICAgICAgUHJ1ICAoX19fX19fKQpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

Hawaiian Monk Seal

[[code]]czoxMzQ4OlwiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4tYCAgIFxcXCcgLAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLlxcXCd7WyYqJl19ICAgICAgICAgXFxcJwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwnICAgICAgICAgbyBvICAvLwogICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvICAgICAgICAgICAgIC8vCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgYCAgICAgICAgICAvLyAgdmAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgXFxcJyAgICAgICAgICB7WyYqJl19Ly8gICwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLiBgICAgICAgICAgICAgLl9cXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICBcXFwnICAgICAgICAgICAgICAgICAsCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuIFxcXCcgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgIFxcXCcKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfXFxcJyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgLiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgXFxcJwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvICAgICAgICAgLCAgICwgICAgICAge1smKiZdfSAgYAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgLCAgICAgICAgICAgfCAgKCAgICAgICAgIFxcXCcKICAgICAgICAgICAgICAgICAgLCAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAsICAgXFxcJyAgICAgIC8KICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwnICAgICAgICAgICAgLyAgICB8ICAgICBcXFwnCiAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgYCAgICAgICAgICAgIFxcXCcgICAgLyAgICAgXFxcJwogICAgICAgICAgICAgICAvICAgICAgICAgICAgLyAgICB8ICAgICBcXFwnCiB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgIFxcXCcgICAgICAgICAgICAgfCAgICBcXFwnICAgYAogICAgICAgICAgICAgLCAgICAgICAgICAgICAgfCAgIGAgIC57WyYqJl19XFxcJwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgIC9fLwogICAgICAgICAgICAgXFxcJyAgICAgICAgICAgICAgLyAgIHwKICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgIC8gICAgICAgICAgICAgICB8ICAgfAogICAgICAgICAgICwgICAgICAgICAgICAgICAvLCAgIC8KICAgICAgICAgIHtbJiomXX0vICAgICAgICAgICAgICAsLyAgXy8KICAgICAgICAgLyAgICAgICAgICAgIF9fLwogICAgICAgXy8gICAgICBfX19fX18vCiAgICAge1smKiZdfSAvICAgICAgIC8KICAgICAvICAgICAgIC8KICAgIC8gICAvYCAgKAogICAvICAgLyB8ICAuCiAgIFxcXCcgIC8gIHwgIHwKICAgXFxcJyAve1smKiZdfSAgIHwgIHwKICAgYFxcXCcgICAgfCAgfAogICAgICAgICB8ICB8CiAgICBQcnUgICAgLwogICAgICAgICAgXFxcJ2AKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

Kangaroo

/
______ _
/ __ /'
__/ . |
/ | |
| _/ |
_' | |
__/ )
__/ ' _/
'
'__________/' ./' |
_ .
___ 0 |
_____________
_ |
'
' , |
/ ______ |
/ / |
' | / /
'
' ' _'
_ /' |
_ (
_ | ' |
|
| ' |
| | _'/

[[code]]czo0OTA6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAKCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8ICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgfAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgIAoKCiAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgXyAgIFxcXCcKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgIF8gIFxcXCcKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfIAp7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFBydSAgICApCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCcKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

Big Quack

[[code]]czoyMTI4OlwiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF9fXwogICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfLyAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgIC8gICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLyAgICAgICAgCiAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gICAgLiAgICAgfAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8ICAuL28gICAgfAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgL3tbJiomXX0gICAgICAgYCAgIC4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgICAgLyAKICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gICAgICAgICAgIHwgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgICAgICAgICAuICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gfCAgICAgICAgIC8gICAgIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgICAgICAgLyAgICAge1smKiZdfSB8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgIHwgICAgXy8KICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgIHwgICAgICAgLwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8ICAgICAgIHwKICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgfAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgfCAgICAgICB8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgCiAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICB8ICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgICAgLiAgfAp7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfIC5fIF8gLl8gLl9fIHwgICAgIHwgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gIC0gXFxcJyAsICAgPSAgICAgICAgLyAgICAgIHwgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvIFxcXCcgID0gIF8vIF9fICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgIHwgICAgfAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLSAvICAvIC8gICAgICBfX18gICAgICAgLyAgICAgfAogICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICxfLyAvICAvICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8ICAgICB8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgXy8gIF8vICAvICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICBfICAgIHwgICAgIHwKICAgICAgICAgICAgICAgXy8gICAvICAgLyAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8ICAvICAgIHtbJiomXX0gIHwKICAgICAgICAgICAgIF8vICAgIC8gIC4gICAgIC4gICAgICAgICAgICAgICB8ICB8ICAgICAgfAogICAgICAgICAgICAvICAge1smKiZdfSBfLyAgICBfICAgIF9fICAgICAgICAgICAgICB8ICAgICAgfAogICAgICAgICAgIC8gICBfLyAgICAgICAgXyAgICAgXyAgICAgICB7WyYqJl19ICAgID0vICAgICAgIHwKICAgICAgICAgIC8gICAuICAgICAgICAgICAgXyAgICAgX19fX19fICAgLyAgICAgICAgIHwKICAgICAgIHtbJiomXX0gIC8gICAvIF9fXyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF8gICAgICAgICAgIHwKICAgXFxcJyAgICAvICAgKCAgICAgIF8uICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwKIF8vICAgLyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8ICAgICAgICAgfHtbJiomXX0KICAgIC8gICAgICAgX18gICwgICwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgICB8CiB8ICAgICAgICAgICAgICAgPS8gIC8ge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvICAgICAgICAgLwogfCAgICAgICAgICAgIF9fLyAgICAgICAgICAgICAgICBfXyAgICAgIHwgICB7WyYqJl19ICAgICAgfApcIjt7WyYqJl19[[/code]]

/'./ / _ = / |
/ ___ _______/ / |
. ) / = |
. . / / |
/ / = | _. /
/ / |
, | | /
( .
. / /
_. .__/ __ / _/
___ /
( ___/
= __/
=
- ->
.____..../ . __.>
>
Pru __________.>

Experiment

'Expereeement #29....Leonardo da Salty'

[[code]]czoyODA6XCIgICx8fHx8LCAgICAgXFxcJ3NhbHQgYW5kIGZvb2QgY29sb3Igd2lsbCBib3RoIGRpc3NvbHZlIGluIHdhdGVyLi4KICB8IHtbJiomXX1AIEB8ICAgLyAgIGlmIHRoZSB3YXRlciBldmFwb3JhdGVzLCBpdCBsZWF2ZXMgdGhlIHNhbHQKICBjICAsIGMgIC8gICAgICBcXFwnbiB7WyYqJl19Zm9vZCBjb2xvciBiZWhpbmQuLmhtbW0uLiBraW5kIG9mIGxpa2UKICAgID0vICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGFzY2VlIHdpdGhvdXtbJiomXX10IGNvbG91ciBjb2Rlcy4uLi5cXFwnCiBfX198IHxfX18KLyAuICZsdDsgJmd0OyAuIAogICAgLSAvIC8KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

____ - / /_____
Pru / /
.)) ,
|| ||
|| (.)
(~
)

Lady In The Park

[[code]]czo0OTpcIiAgICAgIF8KICAuKCAgICBgICkgYC4KKCAgICBcXFwnYC4gICAgICkgICAgLCAgXyAuClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

( . ) ' '_
( _.. __. ' , , .)
( . .)
( _ ,
_ ` )

[[code]]czo4MjpcIiAgLiB+IH4gfiAuCiAgfiBgLiBgICB+IGAKIH4gICktIFxcXCcgfiB+IH4KICAgIC4gIC8gfi5gIH4KIC4gLl98IHxfLiAuYHtbJiomXX1cXFwnfiAgICAgICBfClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

_____(_. % .)~ ~_____( )
_______ ,/~~______| |
..//. ~ ~ | |
/ // ~ | |
____ / // _________| |
/ -''-{@ / |
____vvvvvvvvvvvvv_______/ |
_______ .//___________|
|
;' // ':' ||
|/''..
, .|/..Pru'...
(
|
`.

Foreplay

[[code]]czoyMjc6XCIgICAgICAgICAgICxgYFxcXCcuXFxcJwogICAgICAgICAgLyAgICAKICAgICAgICAgLyAgICAgfCB8CiAgICAgICBcXFwnXFxcJ1xcXCdcXHtbJiomXX1cJ1xcXCdcXFwnLnwgfCB8CiAgICAgIGBgYGBgXFxcJ2AgfCB8IHwKICAgICAvXFxcJ1xcXCdcXFwnXFxcJyAtICh8IHwgfAogICAgL1xcXCdgYGAgICAuIHwgfCB7WyYqJl19fAogICAvIFxcXCdcXFwnXFxcJ1xcXCdcXFwnICAgIC8gLi8KICAvICAgXFxcJ2BgYGAgIC8gfC8KIC8gICAgIFxcXCdcXFwnXFxcJ1xcXCdgfCAvCi8gICAgICAgXFxcJyB7WyYqJl19fGAgIC8KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

/ / /|
/| | / '.
|| | )
++ |
| |
| |
..
_/
' ./ |
/
|
|
|
| . |
| | |
| | |
| | |
| .| |
/ / | /
/ / | |
/ / | |
/ / | |
==/ | |
| | ==/
| | / |
| Pru | |
V | |
V

Wish Upon A Star

[[code]]czozMjI6XCIgICAgICAgICAgICAgICogICAgKyAgICAgICAgICAgKiAgICAgICAgICoKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAqICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgKwogICAgICAgICAgICAgICAgKiAgICAgICAgICAgKwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICogICAgICAgICAgIHtbJiomXX0qICAgICAgICArCgoKCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfLl8sCiAgICAgICAgfiB+ICAuICAgICAgICAgICAgIC8ge1smKiZdfS8gKSAgIFxcXCcwXFxcJwogICAgIC9+IH5+ICAgICAgLyBfX19fX18gXy8gIHwgfCBgYHwvLi4uLgogICAgICggfn5+X2NfX19fX18gICAge1smKiZdfSBfL3x8IHxgYGBgYGBgYFxcXCcwXFxcJ2BgLiwKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

'0' /________|______)|| |``'0'.`|/..,
,,|/,..,._____|/,.,|/,|/(
(___).|/,,..Pru...