MathCool ASCII Art Collection: Computer

-=[ tiny computer- 4 line ]=-
_
|-| __
|=| [Ll]
"^" ====`o

      _
   __  |-|
  [Ll] |=|
  ====`o"^"

-=[ 5 line computer ]=-
____
||""||
||__||
[ -=.]`)
====== 0

-=[ person sitting at computer - 5 lines ]=-
_
~0 (|
|(
~|^~~|
TT/_ T"T
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

-=[ bald guy at computer ]=-
___
.' '.
/ _ |
#/ --/
(, '/ '/ .----.
| -' | /| '--.
'= / || ]|
-.
/-.
.' || ]| ::|
.-'
-.__ __ || ]| ::|
/ `` . || ]| ::|
_ | | ]| .-'
/ | | L.__ .--'(
| |
. | ,---|_ ---------,
| | '. './ / .--.|=- | /|
| '. '.'. // .-' '. / |
| |
'. ;-:-;)| |-./ |
| /_ '--./_ )/'-------------')/) |
| """"----"//""/,===..'`````````/ ( |
| | / --- ===' / ) |
/ / / ( |
| '------. |'--------------------'| ) |
-| | / |
--...,______| | ( |
| | | | ) ,|
| | | | ( /||
| | | | )/
"
/ | | (/
.' /I '.| | /)
.-'_.'/ '. | | /
``` """ | .-------------------.||""`

-=[ man at computer ]=-
,,,
.' '.
/ ____
| .-'_ /
_/ a a|
(,
| .----.
| -' | /| '--.
'= / || ]| -.
/
-..' || ]| ::|
.-'-.__ __ || ]| ::|
/ ``
. || ]| ::|
_ | | ]| .-'
/ | | L.
.--'(
| | . | ,---|
---------,
| | '. './ / .--.|=- | /|
| '.
'.'. // .-' '. / |
| |
'. ;-:-;)| |-./ |
| /_ '--./_ )/'-------------')/) |
| """"----"//""/,===..'`````````/ ( |
| | / --- ===' / ) |
/ / / ( |
| '------. |'--------------------'| ) |
-| | / |
--...,______| | ( |
| | | | ) ,|
| | | | ( /||
| | | | )/
"
/ | | (/
.' /I '.| | /)
.-'_.'/ '. | | /
``` """ | .-------------------.||""`

-=[ woman at computer ]=-
,,,
.' '.
/ ____
| .'_ /
/ ) a a| .----.
/ ( > | /| '--.
( ) .
/ || ]|
-.
) /-..'|| ]| ::|
( .-'
-. __ ) || ]| ::|
/-./ . || ]| ::|
_ | | ]| .-'
/ | L.
.--'(
| |
. / / ,---|
---------,
| '. '. / / .--.|=- | /|
| '. '._ '.// .-' '. / |
| |
'. ;-:-;)| |-./ |
| /_ '--./_ )/'-------------')/) |
| """"----"//""/,===..'`````````/ ( |
| | / --- ===' / ) |
/ / / ( |
| '------. |'--------------------'| ) |
-| | / |
--...,______| | ( |
| | | | ) ,|
| | | | ( /||
| | | | )/
"
/ | | (/
.' /I '.| | /)
.-'_.'/ '. | | /
``` """ | .-------------------.||""`

-=[ cyber communication ]=-
_ _
~0 (| . - ' - . _ . - ' - . _ . - ' - . |) O
|(~|^~~| |~~^|~)|
TT/_ T"T T"T _HH
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

-=[ Apple Logo-McIntosh ]=-

[[code]]czoxMjY4OlwiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuOAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuODg4CiAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgLjg4ODhcXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC44ODg4XFxcJwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA4ODhcXFwnCntbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA4XFxcJwogICAgICAgIC44ODg4ODg4ODg4OC4gLjg4ODg4ODg4ODg4LgogICAgIC44ODg4ODg4ODh7WyYqJl19ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4OC4KICAgLjg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODguCiAgLiZhbXA7JmFtcHtbJiomXX07JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7e1smKiZdfSZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZ7WyYqJl19YW1wO1xcXCcKICAmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhe1smKiZdfW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW17WyYqJl19cDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDtcXFwnCiAgJmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1we1smKiZdfTsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDt7WyYqJl19JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wO1xcXCcKICBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEA6CiAgQEBAQEBAQEBAQEBAe1smKiZdfUBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQDoKICBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEA6CiAgJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSV7WyYqJl19JSUlJSUlJSUlJSUuCiAgJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUuCiAgYCUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJXtbJiomXX0lJSUlJSUlJSUuCiAgIGAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMFxcXCcKICAgIGAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB7WyYqJl19MDAwMDAwMDAwMDAwMDAwXFxcJwogICAgIGAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwXFxcJwogICAgICAgYCMjIyMjIyMjIyN7WyYqJl19IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyNcXFwnCiAgICAgICAgIGAjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjI1xcXCcKICAgICAgICAgICBgIyMjIyMjIyN7WyYqJl19I1xcXCdcXFwnIyMjIyMjIyNcXFwnCiAgICAgICAgICAgICBgXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcJyAgYFxcXCJcXFwiXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcJwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

-=[ Linux penguin ]=-

[[code]]czo0NzU6XCIgICAgICAgXy4uLl8KICAgICAuXFxcJyAgICAgXFxcJy4KICAgIC8gIF8gICBfCiAgICB8IChvKV8obykgfAogICAgICggICAge1smKiZdfSApIC8KICAgICAvL1xcXCcuXy5cXFwnCiAgICAvLyAgIC4KICAgfHwgICAuCiAgIHwgICA6ICAgICAvIHwKICAgIGApIFxcXCcgICAoYCAgL197WyYqJl19CiBfKWBgXFxcIi5fX19fLC5cXFwnXFxcImAgKF8KICkgICAgIClcXFwnLS1cXFwnKCAgICAgKAogIFxcXCctLS1gICAgICAgYC0tLWAKICAgICAgICAgIHtbJiomXX1fX18KICAgICAgICwtXFxcJyAgIFxcXCctLgogICAgICAvICBfICAgXwogICAgICB8IChvKV8obykgfAogICAgICAgLi1cXFwiXFxcIi0uICAvCiB7WyYqJl19ICAgICAvL2AuXy4tXFxcJ2AKICAgICAvLyAgIDogICAgOwogICAgLy8uIC0gXFxcJ1xcXCcgLS58ICB8CiAgIC86ICAgIDogICAgIHwgIHwKIHtbJiomXX0gfCB8ICAgOiAgICAgLC8gIC8sCiBfO1xcXCdgLSwgXFxcJyAgICAgfGAuLVxcXCcgYAopICAgICBgLl9fXy4vOyAgICAgLlxcXCcKXFxcJy5fXyAgIHtbJiomXX0gKS0tLS1cXFwnX18uLVxcXCcKICAgIGBcXFwiXFxcImAKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

-=[ computers ]=-
___________
|.---------.|
|| ||
|| ||
|| ||
|'---------'|
)__ ____('
[=== -- o ]--.
'---------'
[::::::::::: :::] )
""'"""""'""""`/T
_/

[[code]]czozNDQ6XCIgICAgICAgICAgX19fX19fX19fX18KICAgICAgICAgLyAgICAgICAgICAvfAogICAgICAgIC9fX19fX19fX19fLyB8CiB7WyYqJl19ICAgICAgfC4tLS0tLS0tLS0ufCB8CiAgICAgICB8fCAgICAgICAgIHx8IHwKICAgICAgIHx8ICAgICAgICAgfHwgfAogICAgICAgfHtbJiomXX18ICAgICAgICAgfHwgfAogICAgICAgfFxcXCctLS0tLS0tLS1cXFwnfC8KICAgICAgICBgKV9fIF9fX19fKFxcXCddCiAgICAgICAgWz09PSAte1smKiZdfS0gbyBdLy0tLgogICAgICBfX1xcXCctLS0tLS0tLS1cXFwnX18KICAgICBbOjo6Ojo6Ojo6OjogOjo6XSAgKQogICAgICBgXFxcIlxcXCJcXFwnXFxcIlxce1smKiZdfVwiXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcJ1xcXCJcXFwiXFxcIlxcXCJgIC9UCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfLwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

-=[ sick computer ]=-
_______
|.-----.|
||x . x||
||.-.||
--)-(--
__[=== o]___
|:::::::::::|
-=========-()

-=[ Computer w/Sword ]=-

[[code]]czo4NzpcIiAgICAgICAgICAgICAgX19fX19fX19fX18KICAgICAgICAgICAgIHwuLS0tLS0tLS0tLnwKICAgICAgICBAKV9fX3x8XyB7WyYqJl19ICAgICAgIHx8X19fX19fXwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

{88888888{______} ||_______>
@) ||_________||
----)-(----
____[=== o]___
|::::::::::::::|
-============-()

-=[ Prayer to Computer Angel ]=-
_____________
|.-----------.|
A Prayer to my || _ ||
COMPUTER ANGEL: || (o/) ||
|| /_ ||
Guide my keystrokes, ||___________||
Keep my programs alive, -)-------(-'
Protect me from viruses, [=== -- o ]--.
Back up my drive. '---------'
[::::::::::: :::] )
Amen.
""'"""""'""""`/T
_/

-=[ cat at the computer ]=-

[[code]]czoxMTM1OlwiICAgICAgICAgICAgICAgLyAgICAgICAgICAgICAvCiAgICAgICAgICAgICAgfGBfLC0tPVxcXCI9LS0sXy8vYHwKICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgIC5cXFwiICA6XFxcJy4gLlxcXCc6ICBcXFwiLiAvCiAgICAgICAgICAgICA9PSkgIF8gOiAgXFxcJyAgOiBfICAoPT0KICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgIHwmZ3Q7L08gICBfICAgL08mbHQ7fAogICAgICAgICAgICAgICB8IC1cXFwifmAgXyBgflxcXCItLyB8CiAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICZndDt8YD09PS4gXy8gLj09PWB8Jmx0OwogICAgICAgIC4tXFxcIi0uICAgPT09XFxcJyAgfCAgXFxcJz09PS8gICAuLVxcXCItLgogLi0tLS17WyYqJl19LXtcXFwnLiBcXFwnYH0tLS0sICAuLVxcXCctLiAgLC8tLS17LlxcXCcuIFxcXCd9LS0tLS0uCiB8ICAgICBgXFxcIi0tLVxcXCJgICAgICBgfi09PT0tfmAge1smKiZdfSAgICBgXFxcIi0tLVxcXCJgICAgICB8CiB8ICAgICAuLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS4gICAgIHwKIHwgICAgIHwge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgIHwKIHwgICAgIHwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19IHwgICAgIHwKIHwgICAgIHwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4tLS4gICAgICAgfCAgICAgfAogfCAgICAgfCAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAuXFxcIiAgbyBfXyAgICB8ICAgICB8CiB8ICAgICB8ICAgICAgICAgICAgICAgXy4tXFxcIiAgICAsKCAgYCAgIHwgICAgIHwKIHtbJiomXX18ICAgICB8ICAgICAgICAgICBfLi1cXFwiICAgICAgLDs7fCAgICAgIHwgICAgIHwKIHwgICAgIHwgICAgICBfLi09XFxcIiBfLFxcXCIgICAge1smKiZdfSwsOzs7XFxcJyAgICAgIHwgICAgIHwKIHwgICAgIHwgIC4tXFxcImBfLi1cXFwiYGAtLi4sLDs7Ozs6XFxcJyAgICAgICAgfCAgICAgfFxcXCcKIHwge1smKiZdfSAgICB8ICBgXFxcIlxcXCdgICAgICAgICAgIGBgICAgICAgICAgICB8ICAgICB8LlxcXCdgCiB8ICAgICB8ICAgICAgICAgICAgICAgICAvXiB7WyYqJl19ICAgICAgICB8ICAgICB8XFxcJy5cXFwnYH0KIHwgICAgIHwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgICAgfSBcXFwnLiB9CntbJiomXX0gfCAgICAgfCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8ICAgIC8uXFxcJ2AuLwogfCAgICAgXFxcJy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLXtbJiomXX0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tXFxcJyAgIC8uIFxcXCcuLwpffCAgXyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLmBcXFwne1smKiZdfS4vClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

(.-/.)--------.__________________.-------{.'. {
6 6/ / .'
( = /= ______/....................______ .'.
/O | | }'.'}
) / | [[[[[[[[[[ === () () () | {'.'/
( U U | ________ | ~
(| |)| [[[[[[[[[[ === [________] |
w___w:----------------------------------:_______
| [] [][][][] [][][][] [][][][] [][][] == ===== |
| |
| [][][][][][][][][][][][][][]_ [][][] [][][][] |
| [][][][][][][][][][][][][]| |[][][] [][][]|| |
| [] [][][][][][][][][][][][| [][][]|| |
| [
] [][][][][][][][][][][] [] [][][]|| |
| [
] [][_____________][] [
][][][] [][]|| |
'--------------------------------------------------'

-=[ Does Your System Have Bugs? ]=-

[[code]]czoxODg1OlwiICAgICAgIC4tLS4gICAgICAgLi0tLgogICBfICBgICAgICAgICAgLyAgICBgICBfCiAgICBgLj09PS4gLl4uLyAuPT17WyYqJl19PS4vYAogICAgICAgICAgIC9gXFxcImAvCiAgICAgICAgLCAgfCAgICAgfCAgLAogICAgICAgLyBgfGAtLi1cXFwnfC9gCiAgICAgIC8gICB7WyYqJl19IHwgICAgfCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuLS0uICAgICAgIC4tLS4KICAgLi1cXFwnICwtXFxcJ2B8ICAgOyB8YFxcXCctLCBcXFwnLS4ge1smKiZdfSAgICAgICAgICBfICBgICAgICAgICAgLyAgICBgICBfCiAgICAgICB8ICAgfCAgICB8ICAgfCAgICAgICAgICAgICAgICBgLj09PS57WyYqJl19IC5eLi8gLj09PS4vYAogICAgICAgfCAgIHwgICAgO3wgICB8ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvYFxcXCJgLwogICAgICAgfCAge1smKiZdfSAgICAgLy8gICB8ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAsICB8ICAgICB8ICAsCiAgICAgICB8ICAgIGAuXy8vXFxcJyAgIHwgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgIC8gYHxgLS4tXFxcJ3wvYAogICAgICAuXFxcJyAgICAgICAgICAgICBgLiAgICAgICAgICAgICAgICAgLyAgICB8ICAgIHtbJiomXX18CiAgIF8sXFxcJyAgICAgICAgICAgICAgICAgYCxfICAgICAgICAgICAuLVxcXCcgLC1cXFwnYHwgICA7IHxgXFxcJy0sIFxcXCctLgogICBgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgIGAgICAgICAgICAgICAgICB8ICAgfCAgICB8ICAgfAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICB8ICAgfCAgICA7fCAgIHwKICAgICAgICAgICAgLi0tLiAgICAgICAuLS0uICAgICAgICAgICAgICB8ICAgICB7WyYqJl19ICAvLyAgIHwKICAgICAgICBfICBgICAgICAgICAgLyAgICBgICBfICAgICAgICAgIHwgICAgYC5fLy9cXFwnICAgfAogICAgICAgICBge1smKiZdfS49PT0uIC5eLi8gLj09PS4vYCAgICAgICAgICAuXFxcJyAgICAgICAgICAgICBgLgogICAgICAgICAgICAgICAgL2BcXFwiYC8gICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICBfLFxcXCcgICAgICAgICAgICAgICAgIGAsXwogICAgICAgICAgICAgLCAgfCAgICAgfCAgLCAgICAgICAgICAgYCAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICBgCiAgICAgICAgICAgIC8gYHxgLS4tXFxcJ3wvYAogICAgICAgICAgIC8gICAgfCAgICB8CiAgICAgICAgLi17WyYqJl19XFxcJyAsLVxcXCdgfCAgIDsgfGBcXFwnLSwgXFxcJy0uCiAgICAgICAgICAgIHwgICB8ICAgIHwgICB8CiAgICAgICAgICAgIHwgICB8ICAgIDt8e1smKiZdfSAgIHwgICAgICAgIC4tLS4gICAgICAgLi0tLgogICAgICAgICAgICB8ICAgICAgIC8vICAgfCAgICBfICBgICAgICAgICAgLyAgICB7WyYqJl19YCAgXwogICAgICAgICAgICB8ICAgIGAuXy8vXFxcJyAgIHwgICAgIGAuPT09LiAuXi4vIC49PT0uL2AKICAgICAgICAgICAuXFxcJyAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgYC4gICAgICAgICAgIC9gXFxcImAvCiAgICAgICAgXyxcXFwnICAgICAgICAgICAgICAgICBgLF8gICAgICwgIHwgICAgIHx7WyYqJl19ICAsCiAgICAgICAgYCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGAgICAgLyBgfGAtLi1cXFwnfC9gCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgLyAgICB8ICAgIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4tXFxcJyAsLVxcXCdgfCAgIDsgfGBcXFwnLSx7WyYqJl19IFxcXCctLgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICB8ICAgIHwgICB8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgIHwgICB8ICAgIDt8ICAgfAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgLy97WyYqJl19ICAgfAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgYC5fLy9cXFwnICAgfAogICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgIC5cXFwnICAgICAgICAgICAgIGAuCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfLFxcXCcgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICBgLF8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBgClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

-=[ Greeting Cards ]=-
.-'|
_.-' |
_.-' |
.-'____________|______
| |
| Your computer |
| is dead... |
| and it was so alive |
| _______ |
| |.-----.| |
| ||x . x|| |
| ||
.-.|| |
| --)-(-- |
| [=== o]
|
| |:::::::::::| |
| -=========-() |
| You shouldn't have |
| installed: |
| |
| -= Win'95 =- |
---------------------

-=[ Understanding the Technology ]=-
_
.----------/ |<=== floppy disk
/ | |
/ /| | _________
/ / | | | .-----. |
/___________/ /| | |=| |-|
[____________]/ | | |~|_____|~|
| ___ | | | '-| |-'
| / ) | | | |.....|
function ======>|.' | | | | |<=== application
key | | | | input |.....| software
| | | | --.|
main =>| | | | | de-bugging ||
storage | | | ;______|_________________ tool ====>||
| | |.' ____|/_______________
. ||
| | /| (______________________) )<== user ||
|____________|/ ___________________________/ interface||
'--||----: '''''.__ | ||
||
""";"""-.'-.
<== normal flow | central ||
|| | -.'.of operation /<== processing||
|| | '-. / unit ||
surge ().-. | | : /
||
control ==>(
((X)) | .-. : <======= output ||
device '-' | ; /_________ .-''-.
|/ '-..-' | /
/| /______
/
-.____ | / / [____]
/ _ /_____________| _ / /_
peripherals ==>/____________________/_/ /~ )
(hardware) |____________________________|/ ~ ) | ///|
(__~ ~ ~(~~| V// |
overflow (input/output error) ===> (_~_ ~ ~_
) | |~| |
_________ --~-' ' | |=| |
_|---------| supplemental data ===>| | | |
(C| |<=== back-up (()____ | | | |
/ ('______, |=| /
========= mouse ==> `,,---,,' |_|/

-=[ Cartoon Joke ]=-

[[code]]czoxOTg6XCIgLn5+Xn5efl5+Xn5efl5+fn4uCiggIEJveSB0aGlzIHRoaW5nICApCiAoICAgIGlzIHNsb3cuICAgICkKICBgfnV+dX57WyYqJl19dX51fnV+dX5+XFxcJwogIE8gICAgICAgICAgICAgTwogTyAgICAgICAgICAgICAgIE8KICBvICAgICAgICAgICAgIG8KICAgYCAuICAge1smKiZdfSAgXyAuIFxcXCcKICAgICAgfjAgIChffAogICAgIHwoX358Xn5+fAogICAgIFRUL18gVFxcXCJUClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

-=[ Cruising down the Information Superhighway... ]=-

"I'm cruising down the Information Superhighway in high gear...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
_ ,
__ __ __ __ __ -- -,/~0_ ___ __ __ __
-- / ___ - ___"-,
--- "-( @ )----( @ )---
'-' '-'
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Surfing the waves of the Digital Ocean..
. . - _
. . ~ . ~ - ~ . = . ~
~ ~ .---~~~~~~~~~ ~ ~~~~~
. . .-' . ~
= ~ _ = . ~ . ~
.'
. ~ - = ~ - _ ~ ~ . } = - _ ~ - . ~ = ~ _ . ~
}
. ~ = ~ = ~ - ~ - _
. } ~ .
,~O ~ _ ~ ^ ~ -}- = /#/-' - ~ = ~ _ ~
~ . } ~ - |^ _ ~ _ - ~ -_ = _
}_____ /_ /____ - ~ _ ~ _
}
~~~~~~~~~~~~~~~_ = _ ~ -
_ _ _ }. ~ . - _ = ~. ~ = . - =

Exploring the uncharted regions of Cyberspace!"
. * . .
* -0-
. . * - )-
. * o . *
o |
. -O-
. | * . -0-
* o . ' * . o
. . | *
* * -O- .
. * | ,
. o
.---.
= _/~0 . * o '
= = (_________) .
. *
* - ) - *
. .