Cantra's Original ASCII Art – Animals


Signaturgröße

-.,.-'"'-.,.-.,.-'"'-.,.-.,.-'"'-.,.-.,.-'"'-.,.-.,.-'"'-.,.-.,.-'"'-.,.-

                Signaturzoo:
    (,") `:         Elefanten
  (  { o  ;         Löwen
   )) ) ( _.'         Nashörner

ctr ((,"" Känguruhs
Delphine+

[[code]]czo0NjY6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIEFuZGVyZSBUaWVyZToqCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgTWF1cwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgS29qb3RlCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgV29sZgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgVGlnZXIrCgogICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICBTb25zdCBub2NoOioKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIEVpbmhvcm4KICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBTYWhhcXVpZWwrCgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX1MZXR6dGVzIFVwZGF0ZTogMjguMDcuMjAwMgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICgqIG5ldWUgS2F0ZWdvcmlle1smKiZdfSwgKyBuZXVlIEJpbGRlcikKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

-.,.-'"'-.,.-.,.-'"'-.,.-.,.-'"'-.,.-.,.-'"'-.,.-.,.-'"'-.,.-.,.-'"'-.,.-

Elefanten

Kategorie: Signaturen

[[code]]czoxMjI6XCIgLC1cXFwiXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcIi0tLC1cXFwiXFxcIikgICAgKFxcXCJcXFwiLSwtLVxcXCJcXFwiXFxcIlxcXCJcXFwiLS4KOnwgICAgICAgIDsgXFxcJ3wgICAgfFxce1smKiZdfVwnIDovICAgICAgICB8Ogo7fCA6XFxcIixfLDogOiBcXFwifCAgYC18O1xcXCIgOiA6LF8sXFxcIjogfDsKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

ctr ||| || J L || |||

Elefantenpärchen aus dem Signaturzoo. (2001-02-03)

Löwen

Kategorie: Signaturen

[[code]]czo1ODpcIiAgICAgICAgICAgLCwgICAgICAgXywKICAgIF8sLi0tLS49IFxcXCdgLSwgICAuLWBcXFwnIC4tLS0uLl8KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

'..' ) ,,//'" "'.. ( /'..'
ctr ;'===. ====. ,==== ,===';

Löwenpärchen aus dem Signaturzoo. (2001-02-03)

Nashörner

Kategorie: Signaturen

[[code]]czoxMDc6XCIgICAgX19fXyAoLikgICAgLygvLi8pIF9fX18KLi9cXFwiXFxcIiAgICBcXFwiXFxcIiBcXFwnX18vICAgIF9fXFxcJyBcXFwiXFxcIiAgICBcXFwiXFxcIntbJiomXX0uCi8oKCAgKS0uICApXFxcIiAgICAgICAgICBcXFwiKCAgLi0oICApKQpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

ctr /// _ // _

Nashornpärchen aus dem Signaturzoo. (2001-02-03)

Känguruhs

Kategorie: Signaturen

[[code]]czo1NzpcIiAgICAgIChfICAgIF8vKQogICAgXy5cXFwiIFxcXCc7ICAuXFxcJyBcXFwiLl8KICAgLyggKWggICAgKC8oICkKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

ctr___/ |__ __|/ __

Känguruhpärchen aus dem Signaturzoo. (2001-02-03)

Delphine

Kategorie: Signaturen

[[code]]czozNDpcIiAgICAgX2AuX19fICAgICAgICAgICAgICBfX18sXFxcIi9fClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

ctr ,',-__.-.``=._ _.=``,-.__-.'.
/,--'-..,7-)/-" "'-(-7,..-'--.
,"
. ' ` ,'".

Delphinpärchen aus dem Signaturzoo. (2002-01-04)

Maus

Kategorie: Signaturen

[[code]]czoxNTU6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAoIF8uLi0tLl8KICAgICAgICAgICAgICAgYCAvXFxcJ1xcXCIoICkgICAgIFxcXCIuCiAgICAgICB7WyYqJl19IGN0ciAgIGAsXFxcJyBvICAzLyAgICAgIC5cXFwiICAgICBfLi5fCiAgICAgICAgICAgICA9PWMuLVxcXCdcXFwnIFxcXCJcXFwiLS0uLi0gXFxcIlxcXCcuLS17WyYqJl19XFxcIlxcXCcgICAgMgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

Jemand fragte nach einer Maus in vier Zeilen ... (2001-02-03)

Kojote

Kategorie: Signaturen

[[code]]czoxMTA6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKCxcXFwiKSAgYDoKICAgICAgICAgICAgICAgKCAgIHsgIG8gICAgOwogICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICkpICApICggXy5cXFwnCiAgICAgICAgICBjdHIgICgoLFxcXCJcXFwiClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

Jemand wollte einen heulenden Wolf in vier Zeilen. Hier ist ein heulender Kojote 😉 (2001-02-03)

Kojote

Kategorie: Signaturen

[[code]]czoxMTM6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgKSAgICAgIChfCiAgICAgICAgICAgICAgICgoICAgIF8veyAgXFxcIi07CiAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgKSkuLVxcXCcge3sgO1xcXCdgCiAgICAgICAgICBjdHIgICggKCAgOy5fIApcIjt7WyYqJl19[[/code]]

Jemand wollte einen heulenden Wolf in vier Zeilen. Wolf ja, aber er heult nicht 🙂 (2001-02-03)

Mini-Tiger

Kategorie: Signaturen

__,,
:* #-._______,-.,;
'._# # # # #)-'
,,;;#)""'(,/::.._, ctr

Vom Deckel einer Dose Tigerbalm, auf Siggröße gebracht. (2002-01-01)

Einhorn

Kategorie: Signaturen

[[code]]czo1NjpcIiAgICAgamkKICAgICAvLigoKAogICAgKCwvXFxcIigoKF9fLC0tLgpjdHIgX18sXyAgKV9fKCAvewpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

Kleines Einhorn, das auf einer Wiese liegt. Ohne Wiese 😉 (2001-09-15)

Tiere

-.,.-'"'-.,.-.,.-'"'-.,.-.,.-'"'-.,.-.,.-'"'-.,.-.,.-'"'-.,.-.,.-'"'-.,.-

[[code]]czoxMzI1OlwiICAgICAgICAgICAgICAvICAgICAgICAgICAgICAgIEthdHplbjoKICAgICAgICAgLCAgIC8uICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgIFJvdGx1Y2hzCiAgICAgICAgLyggIC8gKSAgICAgICAgICAgICAgICAgQ2FyYWNhbAogICAgICAgIC5WLiAvLyAgLyAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgIE1pbmktVGlnZXIrCiAgICAuICAgLVxcXCIvLS8gIC8gLCAgICAgICAgICAgICBQaWxjaGFyZAogICAgICBcXFwnPT18KVxcXCIoe1smKiZdfXw9PVxcXCcgLwogICAgIFxcXCc9PT1fIV8vPT09XFxcJy8gICAgICAgICAgICBJbnNla3RlbjoKICAgICAgXFxcJ1xcXCc9PT1fLz09PVxcXCdcXFwnICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgIFRvdGVua29wZnNjaHfDpHJtZXIKICAgICAgIDo9PT1fLz09PTsgICAgICAgICAgICAgICAgRmVsZC1TYW5kbMOke1smKiZdfXVmZXIKICAgICAgICAgIF8vICAvICAgICAgICAgICAgICAgICBIaXJzY2hrw6RmZXIKICAgICBjdHIgICBfLyAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgIFN0ZWNobcO8Y2tlCiAgICAgICAgIC8vKCApCiAgICAgICAgKF8oXzdfKV8pICAgICAgICAgICAgICAgVsO2Z2VsOioKIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBIYXViZW50YXVjaGVyCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgSGF1YmVudGF1Y2hlciBrbGVpbgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgU2Nod2FuKwoKICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgRmlzY2hlIHVuZCBNZWVyZXN0aWVyZToKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICBGdWNoc2hhaQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgTWFybGluCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgU2VlcGZlcmRjaGVuCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBIdW1tZXIKCiAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFNvbnN0IG5vY2g6KgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgWWFrCntbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgRWxjaCsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFJle1smKiZdfW50aWVyCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBGcmlzY2hsaW5nCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgSHVzdGluZXR0ZW5iw6RyCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBSdWRvbHBoCgogICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBMZXR6dGVzIFVwZGF0ZTogMjguMDcuMjAwMgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAoKiBuZXVlIEthdGVnb3JpZSwgKyBuZXVlIEJpbGRlcikKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

-.,.-'"'-.,.-.,.-'"'-.,.-.,.-'"'-.,.-.,.-'"'-.,.-.,.-'"'-.,.-.,.-'"'-.,.-

Rotluchs

Kategorie: Tiere

[[code]]czo2NzM6XCIgICAsICAsCiAgKCBcXFwiCiAgLC0tOy4pLl8KICkuLC0uXyAuIFxcXCJcXFwiLSxfCi8uXFxcJ1xcXCIuLSBcXFwiIDggbyAuIFxcXCI7XwpgTHtbJiomXX1fICwtKSkgbyAuIDgubyAuXFxcIlxcXCItLi0tLS4uLiwsLS0tLS0tLS0uLl8gICBfXFxcIlxcXCI7CiBcXFwiXFxcIlxcXCIgIFxcXCIpKSA4IC4gLiA4IC4gOHtbJiomXX0gICA4ICA4ICA4ICA4LiA4IDggLl9cXFwiXFxcIi5fOwogICAgICAgXFxcIjsuIC44IC44ICAuOCAgOCAgOCAgOCAgOCAuIDguIDggLlxcXCIuXFxcIntbJiomXX1cXFwiCiAgICAgICAgICA7Li4gOCA7IC4gIDguIDggIDggIDggLiB9IDggLiA4IDoKICAgICAgICAgICA7Li4gOCA7IDguIDggIDggIDh7WyYqJl19ICA4ICggIC4gOCAuIDoKICAgICAgICAgICAgIDsuIDggIC4gICAuLi4uLi4uOzs7ICA4IC4gOCA6CiAgICAgICAgICAgICAgO28gIHtbJiomXX07XFxcIlxcXFxgYGBgYGBgKCBvKCAgOCAgIC47CiAgICAgICAgICAgICAgOiBvOiAgOyAgICAgICAgICAgOi4gOiAuIDggKAogICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICA6byA7IDsgICAgICAgICAgICAgXFxcIjsgXFxcIjsuIG8gOgogICAgICAgICAgICAgIDsgbzsgOyAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCI7e1smKiZdfSA7XFxcIjsuLgogICAgICBjdHIgICAgIDsuOyAuOiAgICAgICAgICAgICAgICApLi8gIDsuIDsKICAgICAgICAgICAgIF8pLiZsdDsgLntbJiomXX07ICAgICAgICAgICAgICBfOy4vICBfOy4vCiAgICAgICAgICAgO1xcXCJfXy8tLVxcXCIgICAgICAgICAgICAgKChfXzcgICgoX0oKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

Rotluchs. (2001-10-23)

Caracal

Kategorie: Tiere

[[code]]czoxMjYyOlwiICAgICAgICAgICAgYCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwnCiAgICAgICAgICAgICBgYHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwnXFxcJwogICAgICAgICAgICAgIGBgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICBcXFwnXFxcJwogICAgICAgICAgICAgICBgYCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgXFxcJ1xcXCcKICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICBgXFxcIi4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLFxcXCJcXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgICAgKCBcXFwiLiAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAsXFxcIiApCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICZndDsgXFxcIi4gICAgICAgICAgICAgICAgICxcXFwiICZsdDsvCiAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgJmd0OyBcXFwiLiAgICAgICAgICAgICAsXFxcIiAvJmx0Oy8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICApJmd0OyAgXFxcIi5fICAgIHtbJiomXX0gICBfLFxcXCIgIC8mbHQ7KAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICZndDsmZ3Q7ICAgXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcIi5cXFwiXFxcIlxcXCJcXFwiICAgLyZsdDsmbHQ7e1smKiZdfS8KICAgICAgICAgICAgICAgIF9fICAgJmd0OyApICAgICAgOiAgICAgICggJmx0Oy8gICBfXwogICAgICAgICAgICAgICBfXyBcXFwiLntbJiomXX1fL18gIDogICAgOjo6ICAgIDogIF9fLFxcXCIgX18KICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwiXFxcIi06Ll8gIDo6ICA6Onw6OiAgOjogX18sOi1cXHtbJiomXX1cIlxcXCIKICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDogIF9fXzosLS0uIC4tLS8sOl9fXyAgOgogICAgICAgICAgICAgICAgICAoICggJmx0O19ve1smKiZdfVxcXCIsLFxcXCJcXFwiLiAuXFxcIlxcXCIuIFxcXCJvXyZndDsgKSApCiAgICAgICAgICAgIC0tLl9fXyAoICggXFxcIlxcXCIuLS0uIDogOiAsLS0uXFxcIlxcXCIgKXtbJiomXX0gKSBfXywtLQogICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwiXFxcIjogIDpcXFwiICAgIDosXi47ICAgIFxcXCI6LC06XFxcIlxcXCIKICAgICAgICAgICAgIFxcXCJ7WyYqJl19XFxcIi0tLVxcXCJcXFwiOmAtLi46OiAgLiAsLyAgOjouLC1cXFwnOlxcXCJcXFwiLS0tXFxcIlxcXCIKICAgICAgICAgICAgICAgX18tLVxcXCJcXFwiOiA6Ll9fX19fe1smKiZdfSZndDt8Jmx0O19fX19fLDsgO1xcXCJcXFwiLS1fXwogICAgICAgICAgICAgXFxcIlxcXCIgIF8uLVxcXCJcXFwiOiA6OiB8YFxcXCJcXFwiXFxcIlxcXCd8LyA7OyA6XFx7WyYqJl19XCJcXFwiLS5fICBcXFwiXFxcIgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDcgIDogOjogYDg4ODg4XFxcJyA7OyA6ICA6CiAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gOiAgICA6Ljo6bl84ODhfbjs7LjogICAgOgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgOiAgICAgXFxcJyA6Oi5cXFwiXFxcIlxcXCIuOzogXFxcJyAgICAgOntbJiomXX0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDogY3RyICAgIFxcXCdcXFwnXFxcJ1xcXCdcXFwnXFxcJ1xcXCcgICAgICAgICA6ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

Karakal, auch bekannt als Wüstenluchs. (2001-11-09)

Pilchard

Kategorie: Tiere

[[code]]czoyNDY6XCIgICAsPS4KICAgIF8KICAgICA7CiAgICB8Xy8KICAgICkgOwogICAvXy8gIHwgICAgICAgICAgICAgXwogIC9fLyAgIHx7WyYqJl19ICwtXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcIi0uXy4tXFxcIi8KICB8X3wgICAgICAwIC4tLCAwICAgOwogIChfKCAgICxcXFwnLl89Jmd0OyA3ICZsdDs9LVxcXCcsYAoge1smKiZdfSAgX19fX19fLDssX0FfLC1cXFwnYC0KICAgLyB8LyB8LyB8LyAgXFxcIiA7CiAgIHwgICAgICAgICAgICAgfAogICB8ICwtLVxcXCJcXFwiXFxcIlxcXCJ7WyYqJl19KSAvIDoKICAgfChfIF8gX3wvICB8LC0uClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

ctr (.)|(.) |._)

Pilchard the Cat aus "Bob the Builder". (2001-06-29)

Acherontia atropos

Kategorie: Tiere

__ __
. """"--.__ -. ,- ,--"""" ,/
. o "'--.
'-.nn,-' ,--'" o ,/
(_ T E "'-.,'""'.,-'"3 7 )/
"'---..
(O -/!(..)!- 0) ,,---'"
( (
'"--" ! '' ! "--"' ) )
"-.
"-.
,/<"--">. .-",-"
'""--..
/ (_MM) __..--""'
(MM)
ctr (MM)
:MM; (Acherontia atropos)
.II,
""

Death's Head Hawk-moth / Totenkopfschwärmer (2001-06-30)

Cicindela campestris

Kategorie: Tiere

[[code]]czo5NDpcIiAgICAgICAgICAgICAgLCwKICBfICAtLiAgICAgIC8oCiAgICwgICAgICAvICAgICAgIC8KICAgICkgICAoYCkgICwvICB7WyYqJl19ICwvCiAgICAtLF8oKFxcXCIpKS8vICAgLwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

,___, '.,[V]" / Cicindela campestris
,"'-;;=,' v.;;/
|| '|'
,|- | -|"-.

//| o|o |'"-.
'/
/,|,' |
| " |
|, `(
ctr ) '.
/

Feld-Sandlaufkäfer (2001-01-30)

Lucanus cervus

Kategorie: Tiere

[[code]]czozNTE6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAoCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfLy8gIF8pCiAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgIChcXFwnL2AtIC1cXFwiXFxcJykKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8fEYgICAgXFxcIkp8fAogICAgICAgICAgICAgIDcgICAgIEwoe1smKiZdfSB8IHwgKS8pCiAgICAgICAgICAgd19fICAgXywoLixXLy8sLkosLl8gICAgX193CiAgICAgICAgICAgICAgXFxcIi0tXFxcIiAgLiAgLS0te1smKiZdfSAgLiAvICBcXFwiLS1cXFwiCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIHxfICBgIFxcXCcgLyBffAogICAgICAgICAgICAgICAgIDcgIFxcXCJfLC5cXFwnYC4se1smKiZdfV9cXFwiLyAgICBfLC0tLWYKICAgICAgICAgICAgICAgICA3ICAvXFxcIiAgIEkgICAgXFxcIiAgICAvClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

Lucanus cervus I ( I ) /
'==-..--I--..-'=='
'"""''V/'''"""
| | |
/( I )
//| | |
,/" | I | ",
I ,=| | | I
I |"| I |,I
,./ || "-..|..-" "|
( , J ',
I ctr
/ .
./ '.
`'

Hirschkäfer (2001-01-30)

Aedes vexans

Kategorie: Tiere

[[code]]czo2MTI6XCIgICAgICAgICAgICAgICAuICAgICAgICAgICAgICAgICAgLAogICAgICAgICAgICAgICAgXFxcJy5fICAgICAgLiAgICAgIHtbJiomXX1fLlxcXCcKICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCcuICA3IHwgRiAsXFxcJwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA6ICA3fEYgIDoKICAgIC5fe1smKiZdfV9fICAgICAgICAgICAgIDogIDd8RiAgOiAgICAgICAgICAgICBfX18sCiAgICAgICAgXFxcJ1xcXCdcXFwnLS0tLl9fICAgICAgKFxcXCcpIC8gIHtbJiomXX0gICBfXywtLS1cXFwnXFxcJ1xcXCcKICAgICAgICAgICwtLS5fX19cXFwnXFxcJ1xcXCdcXFwnLS5cXFwnKHwpXFxcJywtXFxcJ1xcXCdcXFwnXFxcJ19fXywtLS4KICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICBfX19cXFwiXFxcIlxcXCItLVxcXCJ8IHwvXFxcIi0tXFxcIlxcXCJcXFwiX19fICAvCiAgICAgICAgICAgIFxcXCctLl9fX18tLVxcXCcvLzpfO2AtLV9fX18se1smKiZdfS1cXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwiXFxcJyAvXFxcIjpfOlxcXCIgXFxcJ1xcXCIKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICEgOl86IDsKICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICA6IDpfOiA6CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvICBWCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDsge1smKiZdfSAgICAgIDoKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvCiAgICAgICAgICAgICBjdHIgICAvCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCcgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgIFxcXCcKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

Stechmücke (2001-06-30)

Haubentaucher

Kategorie: Tiere

[[code]]czoxMjM6XCIgICAgICAgICAgICAgLCwsICAgLlxcXCIsCiAgICAgICAgICAgICApXFxcIi9fLS8sLFxcXCIKICAgICAgICAgICBfLywsXFxcIlxcXCJcXHtbJiomXX1cIiwsXFxcIgogICAgICAgICxcXFwiXFxcIl9cXFwiXFxcImBgLHwsLAogICAgICBfLy9cXFwiKGEpICAgYHwgXFxcIgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

,..--""-""## ,||"''"'''''".,,__ .-` ///)))
, _/|))//
,',"
///""
| " /
,' /
| | ctr

Kopf eines Haubentauchers. (2000-11-06)

Haubentaucher, klein

Kategorie: Tiere

[[code]]czoxNjA6XCIgICAgICAgICAgIF9cXFwiXFxcIgogICAgICAgIF9fXFxcJ28gCiAgICAgICAgICBgKSApCiAgICAgICAgICAoICApLS0uLixfX197WyYqJl19CiAgICAgICAgICAgICAoXyAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICBcXFwiXFxcIlxcXCJcXFwiLiAvICAgICBjdHIKICAgICAgICB+fn5+fn5+fn5+e1smKiZdfX5+fn5+fn5+fn5+fn5+ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

Haubentaucher in klein. (2000-11-06)

Schwan

Kategorie: Tiere

__..._
," `.
_.,o `,
(_, ( _. ;
) ,"' ) :
/,'` ; ;
(/ / ; _,--``>_____
; ,; _,"_,--"" ```>``>_
,' // _,-"_," //```) ```>##``>
; // _,-"_,-"73 ```) ``>####```>
,' ((,"_,-" 3 3 /// ////```>###``>
; ;;""" 3 ```) ```) ```>### _>

`," 3 3 3 ///>#_.-'
; 3 3 // ````),> "-._
., ( 3 3 )) )/// ,> `` "-._,"/. ".__3 ___ 3 ) ,;" )) ) /
`._ """ ```....--"")))))))
,,,)/,"
"-._ `",,)))) ,,,___," """"._____....--.##---""""" ```` ```` ```` ## ````````````
`ctr````` ```` ```` ````

`` ````
``````````````````````````

Ein Höckerschwan. (2002-06-12)

Fuchshai

Kategorie: Tiere

[[code]]czo3Mjg6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfLC07CiAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfLDsgICAvCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF8sLTsgICBQXy87CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICwtLS0uLl9fICAgICAgICAge1smKiZdfV8sOyAgICAsIFxcXCcvCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGBcXFwiLCAgICAgXFxcIi0tLi5fXyw7ICAgICAsLSAgOwogICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgXFxcIi4uXyAgICAgLDsgICAgICAsLSAgIDtcXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgKSAgLDsgICAgICAsLSAgXztcXFwnOy8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgL18sOyAgICAgICwte1smKiZdfSAgXztcXFwnIDsvCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgXFxcJ1xcXCIsOyAgICAgLC0gICBfOyAgITsKICAgICAgQWxvcGl7WyYqJl19YXMgdnVscGludXMgICAgICAgICAgICwtICAgICwtICAgICBfOzsgIDshCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgO3tbJiomXX0gICAgLC0gICAgIF87XFxcJyApICApOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLC0gICAsICAgICBfO1xcXCcgIC8gXy8KIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDsgICAsLSAgIF9fO1xcXCcgICAvLFxcXCIKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

___ ,; , ;' '"
-,_"'-..
,; ,- ;'
"'-.__ "''--..__ ,-; , ,-"(
"'--._ "'-._ |/ ,- ;") /
"'-._._ "-.-",- _; 7/
"._._ _,.-/"
".' /"'
ctr ),'
"

Fuchshai (Alopias vulpinus). (2001-07-02)

Marlin

Kategorie: Tiere

[[code]]czoxNTI6XCIgICAgICAgICAgICAsXFxcIigKICAgICAgICAgICAvLy8vICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgXwogICAgICAgIHtbJiomXX0gICgvLy8vLy8tLSwsLCwsX19fX18gICAgICAgICAgICAsXFxcIgogICAgICAgIF87XFxcIlxcXCJcXFwiLS0tLS8vLy8vX19fX19fXzssLCAgICB7WyYqJl19ICAgIC8vClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

__________;"o,-------------......"""""'-./(
""'==.
.__,;;;;""" ____,.-.==
"-.:______,...;---""/" " (
'-.
-.(" ctr
'-.
'.

Ein Marlin. (2001-04-06)

Seepferdchen

Kategorie: Tiere

[[code]]czoyMjc6XCIgICAgICAgICAgIF8KICAgICAgICAgICxcXFwiICBcXFwiLS4KICAgICAgICAgIG8gLC0gLmAsCiAgICAgICAgIC8uXFxcIiAvIC57WyYqJl19LwogICAgICAgIC8vICxcXFwiIC4ufAogICAgICAgICAgLyAvLi4gLy8vCiAgICAgICAgIC8gLy4uLi8tLQogICAgICAgIHwgIHwuLi58e1smKiZdfQogICAgICAgIHwgIHwuLi8KICAgICAgICAgIC4vICAgICxcXFwiLgogICAgICAgICAgX1xcXCItLF9fIGBfLwogICAgIGN0ciAgICBcXFwiLS57WyYqJl19LC4tXFxcIgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

Ein Seepferdchen. (2000-12-26)

Hummer

Kategorie: Tiere

[[code]]czoyMzQ6XCIgICAgICAgICAgICAgIC8KICAgICAgICAgLCAgIC8uCiAgICAgICAgLyggIC8gKQogICAgICAgIC5WLiAvLyAgLwogICB7WyYqJl19IC4gICAtXFxcIi8tLyAgLyAsCiAgICAgIFxcXCc9PXwpXFxcIih8PT1cXFwnIC8KICAgICBcXFwnPT09XyFfLz09PVxcXCcvCiAgICAgIFxcXCdcXFwnPT09Xy97WyYqJl19PT09XFxcJ1xcXCcKICAgICAgIDo9PT1fLz09PTsKICAgICAgICAgIF8vICAvCiAgICAgY3RyICAgXy8KICAgICAgICAgLy8oICkKICAgICB7WyYqJl19ICAgKF8oXzdfKV8pClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

Die schöne rote Farbe kommt hier nicht so rüber 🙂 (2001-07-02)

Yak

Kategorie: Tiere

[[code]]czoyOTpcIiAgICAgICAgICAgICAgIF9cXFxcLy8vLy0tLi5fXwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

| .'}}}}{{{{{ { |
'. .'}}}}}{{{{{{{{ ________ ,'_____,,,,,-----,,,,____
_ ,/}}}}} {{{{{{{{ }}} // }}} }} }}}} }}}}
=.'-.
'.-------------.{{ .-',= }}} }}}} }} }}}
"-
'-------| }}} }{{{ { |-------' -" }}}}} }}}}} }
'--;-""--
|}}/ { { {{|'--""-:--' {{{{ }}}} }}})
".,,-"d#) }} (#b"-,,." }}}}}}} }|
""" {{ "/"" }}} }}}} }}}} }}})
: }} { : }}} }})
; {{ | }}} }}}}} }}}} })
}} { ; }}}} }}} {{ }}
:/-=====-; }}}} }}}} |}
| ,-.,-. | {{{{{{ }}} )}
{: ['.
.'] : {{{ }}}} }} ;}
}}:.---"---,; }}}}} }} {{{ }}}} ;}}
{{ }}}}}}} }} }}}
{{ {{{ }}} }}} }}} }}}}} }}
{{ }} }} }} }}} } {{ }}} }}}
{{{ }} }} }} }}}}) ( {}}}
}} }}}} {{ } }}} }}}}}{{ {{{{ {|{{|{{
( {{{ {{{ {{{ }}} }}}}}} | |{{ | |
`| }}| | {{{ }} }}} }} ,/
)
ctr | ( ( ( {{{}}} {{ //,"" /,,(,"
_/ , _/ _ ) {{ //
|
//,"//,"

Fuer den Winterpulli (an dem Tag waren es hier minus 30 Grad ...) (2001-02-03)

Elch

Kategorie: Tiere

[[code]]czozNjpcIiAgICAgICxgXFxcJywgICAsLApgLiBcXFwnOi4gICA7LFxcXCdcXFwnIDsKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

:.. :_; .'
'. ':.__; ,'
'.
':__,-',_) _,,,
__." o """
,7" )
) _ ,;'
-./ {{{/ (
{{{ (
ctr {{
{

Ich glaub, den hab ich mal gebraucht, um den Unterschied zwischen Elch und Rentier zu erläutern. (2002-12-28)

Rentier

Kategorie: Tiere

[[code]]czoyMDc6XCIgICAgICAgICAsCiAgICwgICAsIHwtXyAgICAgICwgICAgICAgICAgICwgICwKICAoXyAgLFxcXCcgKCApICA6ICB8ICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgXFxcJyAsXFxcJwogICAgXyggICggOnwgXyxfLFxcXCcgICAgIFxcXCdcXFwnXFxcJywgIDssXFxcJwogICwgICBcXFwnXyBcXFwnLC1cXFwnICAgICAgICB7WyYqJl19ICAsXFxcJywgLCwgICAgLAogLFxcXCcgICwgICBcXFwnICx8ICwgICAgICAgICAgIFxcXCdcXFwnXy5cXFwnLCAgIFxcXCcsICAsClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

.' , ',: ) |,' '-- ( ',-'
',,' ':😉,' ) ,,-'
(
(:_ , , _ / ,--''
,', /''-, ) )
'.',
.(_ ____,--'',-'
(
') ( )( /''',___,--''--.'
/ ===((() (,"";"
(/' ,"7,---.
,""
;"
,-""" __ ("" ""--..___..----.........--------""""""---. _
,--" ;O") ))) :.:.`` ``` .``` . .. ; . .::""":"=
(( "( 7/,, ) : : : ` . .
. .. ; ::..:" 🙂
',.
,,,"" : : . . . .. ;: .. :" :((
"""", : :. . .
. ..; . :.:" : ";; : ::. . . : .:. : .:";
|; ; : ...: . , ;;:. ;. : . :;
|; ; :: ..::</code> . , ,,;;;) ;. : ..:;:
;; ;; ..::<code>;;; , , , , ,;;;;) . : ..:; :</code>;; ;;; :::
;;; ;;;,,;;,;;,,;;,;;;;;( ; .. :.; (
;;; __ :: (;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_ ; ;. ; :;;;;;;;:"";;:/""`````````````""""" ;;;. / :(
```` :::|;;;/ ;;;;| :
|::;;;;; ":;;;|::
::;;;;; ":;;::(
::; ;;| ;;(:::)
|:; |;;| );;)|::/
/:: ;;; ;;/ :|
;:: |;;) ;;| ;:|
;:: ;;| ;;| ;:|
./:; /;| ;;/ ;:|
.;:( /;( ctr _./:( _;:(
;;-
;; ;;- ;;;
" ""

Ein großes Rentier. (2001-11-30)

Frischling

Kategorie: Tiere

[[code]]czoyNzE6XCIgICAgICAgLAogICAsO1xcXCJcXFwiLC83LS5fX18uLiwsLCwuLl8KICAsOy0uX18ub29PT09PT09Pb29vby4uXFxcIjtfXwogLDt7WyYqJl19IFxcXCIgICBgIC4uby5vb09PT09Pb29vLi8gIFxcXCJcXFwiCiBgXFxcJ0otLS0sXyAubykuLm9vT09PT29vOwogICAgICAgIDsgXFxcIjsgO1xcXCJcXFwie1smKiZdfVxcXCJcXFwnXFxcJ1xcXCdcXFwiYC5vbygKICAgICAgICA7LDogOyAgICAgIGAuIFxcXCI7CiAgICAgICA7OiA6OyAgICAgICAgICk6IDs6CiBjdHIgIDt7WyYqJl19LCAvLGAgICAgICAgIDs7ICApOwogICAgICBcXFwiICBcXFwiICAgICAgICAgIFxcXCIgICBcXFwiClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

Wildschweinbaby 🙂 (2001-10-26)

Hustinettenbär

Kategorie: Tiere

[[code]]czoxNjk6XCIgICAgICAoIClfX18oICkKICAgICAgL19fb28KICAgICAoIC8gICAgICkKICAgICB8IGA9LyAgICB8CiAgICAvCiAgIC97WyYqJl19ICAvCiAgLyAgKAogKCAsXy9fCiAgXyBcXFwnPSAgICAgICAgICApCiAgICBcXFwiXFxcIlxcXCcgICAgICAgLyAgLwogICAgOyAgICAgICAgLyAge1smKiZdfS9cXFwnPwogICAgOiAgICAgICAoKCgoIC8KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

ctr `._ _ (
| | /_
("
,.."'..)

Auf Anfrage hab ich mal den Hustinettenbär gemalt ... (2001-08-28)

Mini-Rentier

Kategorie: Tiere

[[code]]czoxMDM6XCIgICAgLF8sXyxfLAogICAgICAgLwogICBPLS1vby4KICAgIDcsXFxcIl9fX19fX18pCiAgICAgICAoICkgIF9fKCApCiAgIHtbJiomXX0gICAgLy9cXFwiXFxcIlxcXCIgICAKICBjdHIgLy8gICAgICAgLy8KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

Ein Mini-Rudolph für die Weihnachtsmail 🙂 (2001-11-25)

ASCII Art Joli – Animals


d8P8 .d88b .d8b, 88 88 d8P8 .d8P. 8888 88 e8 8e 8P 88
d8P 8 8_.. d8 88 88 d8P 8 8 P 88 88 d88 88b 88 88
d8P888 8 Yb. 88 88 d8P888 8P88 88 e 8P Y88 88P 88 88
d8P 8 '88P' Y88P 88 88 d8P 8 8 8 88 '8.,P' "8 8" 8888 88
.-------------------------------------------.
.-----------| a s c i i - a r t . o v h . o r g |------------.
: .'. '-------------------------------------------' .'. :
..' '..'
zwierz?ta . ro?liny . bajkowe . ludzie . zimowe . inne
sygnaturki moje . sygnaturki innym . historyjki

. z w i e r z ? t a .

Myszka ma?a - 09.2003

[[code]]czozMTpcIiAoKCl+fi4KLlxcXCIgXyBfXFxcJykKICAgICAgKCwgamIKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

Motylek lec?cy - 06.2003

[[code]]czoxODpcIiAgICAvKSkKICAsL18pb1xcXCIKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

jb

?abka i mucha - 06.2003

[[code]]czozNDpcIiAgICAgICAgICAgICAgLF8KICAgICAgICAgICAgIFxcXCIpClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

O---O
,/_____
|| = ||
M,___.M, jb

?o? - 03.2003

Y_Y
.. --'
// jb

Linuksowy pingwinek - 01.2003

[[code]]czoyMDpcIiAuLS4KKG9vIHwKXFxcJ18sYFxcXCIuClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

/, ;
,_.',
/
/ jb

Uciekaj?ca myszka - 11.2002

[[code]]czo4OTpcIiAgICAgICAgICggICAgLwogICAgICAgICAgKSAgIC8KICAgICAgIH5+YAogICAgIFxcXCIgICBgKQogICgpKCksICBcXFwiCiAge1smKiZdfSAuLiAgLyBqYgogID1gPSBcXFwiClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

Gekon - 11.2002

, .
(`. ;.`;
`. :
'_ `"`-_
`-._ _ '._ (`_';
_` `"`'-..,_ _ ; c_-.
_.- ` ``-,_; `" _",
_.` (`` _.._
-` _ _ `-`" `'-,
.` _,-`` ``._ ._ ;
, -` ..-` _) `-., _.-._ _,`
' ` `, (, ( (__;) `"-..-`
; ` `. _. `-._ _"

!:,. `., '.
; ' " '; jb
:
:
'
: :
;
: ;
: '
, "
/ /
(,'

?abka - 11.2002

[[code]]czoxMTMyOlwiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAsCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICwsCiB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfIC5gXFxcIixgICAgICBfICwKICAgICAgICAgICAgICAgICAsLi1gIFxcXCIgLC4tLCBfPSxfYCx7WyYqJl19Li5gCiAgICAgICAgICAgICAgICAoICAgICAtYCAtLi0uLF8KICAgICAgICAgICAgICAgICBgLiwuXy5fIC4gXyAgICBcXFwiKQogICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLixgYCAgICxcXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICxgXFxcJyBfXyAgIC8uIC0uLl8KICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICxgYC0sXyBfIGBcXFwiYCAgICAuXyBgYC0uLl8KICAgICAgICBfICAgICAgICAsICAgICAgYCBgLS4tLCxfICAgYHtbJiomXX0tLiBfICBgLC4gLV8gLiwgLS4uLSAuCiAgICAgIC5cXFwiICBgLiAgICAsICAgIFxcXCctLCAgICAgICAgIGAtLi4sXyAgICAoJUMsICAsX3tbJiomXX0gLiAgXFxcIiBgOmAsCiAgICAgLGAsICAgIGAuICAuICAgICAgIC0sLS5fICAgICAgICAgIGBgLS5cXFwnLSBcXFwiXFxcJy4gICAgIGBcXFwnOyAgIHtbJiomXX1gYC4KICAgICAuICBgLCAgICAgYC4gICAgICA6LiAgICAgYGAtLF8gICAgICxcXFwnXFxcIi4gICAgIFxcXCIsICAgICAuXFxcIiAgICAgIGAKICB7WyYqJl19ICAgLCAgOmAuICAgICAgXFxcJyAgICAuYCBgLiAgICAgICAgYGBgLWAlI0MsO2BgLV8gICkKICAgICAgLCBgLiBgLiAgICAgICAsXFxcJyB7WyYqJl19ICAgIGBgLSwuXy4sLiAuICwgYCAgICAgIF8uYAogICAgICAgLCAsYCAgYC4sICwgXFxcIiAgICAgICAgICAgICAgKSAgIDsuYC0uLi1ge1smKiZdfWBcXFwiYAogICAgICAgICw6LmAgICAgYCAgICAgICAgICAgICAgICAsYCBgOwogICAgICAgIDpcXFwnIDtgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAoICAgOgogICAgICAgIDo7IDpcXFwnICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwnICBcXFwnLgogICAgICAgLGAgIDosICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgYC4gICkKICAgICAgICAgICAgOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGAuIFxcXCcsCiAgICAgICAgICAgLFxcXCcgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgIGAgICwgOgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA6ICkgXFxcJ1xcXCIsICBqYgogICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDsgICAgLgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAsCntbJiomXX1cIjt7WyYqJl19[[/code]]

Wiewióreczka - 07.2002

.
,(
( ' "
`-.__)_ jb

?ab?d? - 02.2002

[[code]]czo3NjI6XCIgICAgLlxcXCIsCiAgICBcXFwnIFxcXCcgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLi4tLgogICB7WyYqJl19IFxcXCcgXFxcJyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGAgICAgIFxcXCcuCiAgICBcXFwnIFxcXCcgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBgICAuICAgICxgCiAgICBcXFwnIFxcXCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwnICAgYFxcXCIlbU18CiAgICBcXFwnIFxcXCcgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICBcXFwnICAgYAogICAgXFxcJyBcXFwnICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBgICAgYCAgIFxcXCJcXFwnCiAge1smKiZdfSAgIHwgLlxcXCIsICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAsLiAgICAgICAgICAgICAgYCAgIFxcXCcKICAgICB8IFxcXCIgXFxcJyAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgIC4sYCZndDsgYFxcXCdcXFwiLiwgICAgICAgICAgXFxcIiAgIGAKICAgICBcXFwnIFxcXCcgXFxcJyAgICAgICAgICAgICAgICAgICBge1smKiZdfSZndDsgLWAmZ3Q7LCAgICBcXFwiLiAgICAgICAgYCAgICBgCiAgICAgfCBcXFwnIFxcXCcgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJmd0O1xcXCcgICAgYHtbJiomXX0mZ3Q7ICAgICBgXFxcIi4gICAgICBcXFwiICAgIC4KICAgICB8IFxcXCcgXFxcJyAgICAgICAgICAgICAgICAgICZndDsuJmd0OyZndDsgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgIFxcXCItLl8sLFxcXCIgICAgXFxcIgogICAgIHwgXFxcJyBcXFwnICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwiLi4sLmBgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICBcXFwnClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

__ ' ' ' ~~~ .~ ,-^ >." "
' ' | ,- <. , ~~ ~ ~
|
| ' <',:"~~ "" ,,
'/
| <". ". _.' .
. | | | "".%_ #~~ " <~~_,." ~~ | | %~--."~~.-.- '"""-~ . .
. |--__#%"" ' | ~ '
~~ | ~~~ ~~ ~ ~~ ~
' . ' '
~~ ~( .~ ~~~ ~~ jb
~~
~ ~~
~~~~ ~~ ~ ` ~~~~~ ~~

Rybki z falami i ?limaczkami - 12.2001

[[code]]czo1MzpcIiAgICAgICAgICBgXFxcJyAuCmAgLiAgICAgICAgKSAgYCAgICAgICAgICAgICAgICAgIGBgLgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

~,, ; ),~~,,~~; ;.~~.......~~~~~~,.; )~~ .~~~~jb~.

[[code]]czoyMzI6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICggICwgICAgICAgICAgKFxcXCcgICAgLFxcXCIpJmd0OyZndDsmbHQ7CiAgICAuKTsme1smKiZdfWx0OyAgICAgICAgICAgICAgICApICkgICAuICAgICAgICkKICAgICAgICAgICAgICAmZ3Q7Jmx0OyZsdDsoLiZndDsgICAoIDsgICB7WyYqJl19eyAgICBcXFwiQC8vCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICkpICAgIH0gICAgIC8KIF9AXFxcIiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKCh7WyYqJl19ICAgeyAgICAgKApcIjt7WyYqJl19[[/code]]

------------`"""".......""""""""""----)----.....

Rybka - 10.2001

[[code]]czoyMjA6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgXyw7XzsvLVxcXCIsXwogICAgICAgICAgICAgLFxcXCIpICAoICAoKE8pIFxcXCIgIC5gLAogICAgICB7WyYqJl19ICAgICAsYCAoICAgICkgIDsgIC0uLC87YH0KICAgICAgICAgLFxcXCIgIG8gICAgKCAgKCAoICAuIC1fLS4KICAgICAgICBgLiAgOyAge1smKiZdfSAgICA7ICApICkgYDsgOwogICAgICAgICAgYC4sICkgICAoICAoIF8tYCAgICxcXFwnCiAgICAgICAgICAgICBcXFwiYFxcXCctLCxgLmpiClwie1smKiZdfTt7WyYqJl19[[/code]]

Kot - 04.2001

[[code]]czoxODk6XCIgICAgICAgICAgICAgICAvfi8gfn4uXwogICAgICAgICAgICAgIGAgLiAuICwgICAgYH4KICAgICAgICAgICAgICwgXFxcJ3tbJiomXX09eD0sICggICAgXFxcIgogICAgICAgICAgICAgIG1gICAgYG0gYFxcXCIgLGAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAsXFxcJyxgICAgamIKICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwnIGAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICxcXFwnClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

Ptaszek - 02.2001

[[code]]czoxNjU6XCIgICAgICAgICAgICAgICAsYGBgLl9fCiAgICAgICAgICAgICAgXFxcJyAgIG8gLi8KICAgICAgICAgICAgICAuYCAgICBcXFwne1smKiZdfQogICAgICAgICAgICAgYCAgIC5gYCAuCiAgICAgICAgICAgIFxcXCIgICB+ICAgIFxcXCIKICAgICAgICAgICAvLy8gLCwuIH5gCiAgICAge1smKiZdfSAgICAgLH4uIGB8fF8gICAgamIKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

Mrówka - 8.2000

[[code]]czozMjpcImBgICBfIF8KICBvbyApXylfKQogIFxcXCIvICwsLCBqYgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

Krecik w kopczyku - 8.2000

[[code]]czo1MTpcIiAgICAgLi4sICAgICAuLi4KICAsLVxcXCItXFxcIi0uICAgIEAvCiAvLCxgLCxgLCAgIGB8LApcIjt7WyYqJl19[[/code]]

"""/"',,.,,'""|,"" jb

Paj?k II - 5.2000

[[code]]czoxMDpcIi4uXFxcIlxcXCdcXFwiLApcIjt7WyYqJl19[[/code]]

<<" >>>>
jb

Wróbelek - 02.2000

,.
< o)
( _,/
// jb

Wróbelek ?wierkaj?cy - 02.2000

[[code]]czoyMjpcIiAgIC4KICAgfH0gICAgICAgICAgLgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

. 0' |}
|} 0'
0' ,.

o)
( _,/
// jb

Myszka - 12.1999

[[code]]czo5NjpcIiAoKSgpLH5+LC4KICAuLiBfX187ICkKID1gPSAgICAgKF8uICBqYgoKICAgICAgICAgICAgICAgICAgWm9iYWN6OiBqYWt7WyYqJl19IGtvdGVrID9hcGE/IG1vaj8gbXlzems/LgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

Kotek - 02.1999

[[code]]czo0MDpcIiAgICAgICAgOwpeIF4gX18gOwo9eD0gICAgKQogLCwtLSwsICBqYgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

Z kotkiem tym zwi?zana jest pewna historyjka, która powsta?a w grupie pl.rec.ascii-art podczas przekomarza? pewnego psa autorstwa Andrzeja Radeckiego z moim kotkiem: [cz??? 1] [cz??? 2] [cz??? 3] [cz??? 4] [cz??? 5]

Paj?k - 02.1996

[[code]]czoxNzpcIiAoKG8pKQogICh8KSAgamIKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

Motylki - 02.1996

[[code]]czo2MTI6XCIgICAoby8pCiAgICgvfCkKICAgICAgICAgamIKCgogICAgLiAuCiAgKCBvIC8pCiAgKC4vfC4pCiAgICAgICAgICBqYgp7WyYqJl19CiAgICAuIC4KICAoIG8gLykKICAoLC98LCkKICAgICAgICAgIGpiCgogICAsICAgLAogICZsdDtvLy8mZ3Q7CiAgJmx0Oy4vfC4mZ3tbJiomXX10OwogICAgICAgICAgamIKCiAgICAgLCwKICAoYG8vYCkKICAoLC98LCkKICAgICAgICAgIGpiCgogICAgICwsCiAoKCBvIC8pKQoge1smKiZdfSAoLC98LCkKICAgICAgICAgIGpiCgoKCiAgICAgIF8gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfCiAgICAsXFxcIiBgLiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgLGAgXFxcIi4KICAgIDogXFxcJy5cXFwnICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwnLlxcXCcgOgogICAgIFxcXCItLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSBuYSBnw7NyPyAtLXtbJiomXX0tLS0tIG5hc3Q/cG55ICZndDsmZ3Q7IC0tLS0tLS0tLS1cXFwiCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4qIHN0cm9uYSB7WyYqJl19Zz/Ds3duYSAqLgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

Copyright © 1999-2007 by Jola Backiel - All Rights Reserved

A Butterfly Collection

 

[[code]]czoxMTU6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAmZ3Q7Ow0KICZndDs7Jmx0OyAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAmZ3Q7OyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJmd0OzsNClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

A butterfly The same butterfly Butterflies horsing
from the left side around

[[code]]czoxMzY6XCIgICZndDs7Jmx0OyAgICAgICAgICAgICAgICAmZ3Q7USZsdDsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICZndDtbXSZsdDsKICB7WyYqJl19YFdcXFwnCiAgIHwgICAgICAgICAgIEEgZmF0IGJ1dHRlcmZseSAgICAgICAgIEEgXFxcImJ1dHRlclxcXCItZmx5CiAgfC8vClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

A butterfly on
a flower

[[code]]czo1OTpcIiBdO1sgICAgICAgICAgICAmZ3Q7byZsdDsgIHZzICAmZ3Q7OyZsdDsgICAgICAgICAgICAgICA9Oz0KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

Al Gore Tie fighter versus A butterfly disguised as a
butterfly dragonfly. or just a plain
dragonfly… who knows?

[[code]]czo1MzpcIiArOysgICAgICAgICAgICAgICAgbztvICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAmZ3Q7Jmx0OzsKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

A butterfly and of course, a A confused butterfly
with propellers “jet” butterfly

; . ^;^

Butterfly Butterfly Butterfly trying
with turbo lying real still to be a bat
propellers

{&
-oo-
/' <---- Sorry, whoever I took this from.
/ I did it from memory, that's why
'
the arms are funny.
Madama
Butterfly

[[code]]czo1MzpcIlk7WSAgICAgICAgICAgICAgICAgICZhbXA7OyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB9O3sKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

Butterfly with Butterfly playing Latest Butterfly Fashion
split ends in yarn (Furled Wings)

The Life Cycle of a Butterfly
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*** O >;< 8888
8888

Caterpillar Cocoon Adult Bunch’a eggs
Butterfly Adult just laid

Spiders, Bee and Butterfly or Moth

 

|
|
|
|
|
/ | /
//. .//
// . //
/ ( )/


% %
% %
% %
% %
% %
% % :::
% % ::::::
%%%%%% %%%%%%%%% ::::::::
%%%%%ZZZZ%%%%%% %%%ZZZZ :::::::::: ::::::
%%%ZZZZZ%%%%%%%%%%%%%%ZZZZZZ ::::::::::: :::::::::::::::::
ZZZ%ZZZ%%%%%%%%%%%%%%%ZZZZZZZ:::::::::::::::::::::::::::::::
ZZZ%ZZZZZZ%%%%%%%%%%%%%%ZZZZZZZZZ::::::
:::::::::::::::::::::::
ZZZ%ZZZZZZZZZZ%%%%%%%%%%ZZZZZZ%ZZZZ::::::::::::::::::::::::::
ZZ%ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ%%%%% %ZZZ:
::::::::::::::::::::::
ZZ%ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ%%%%% | | %ZZZ :::::::::::::::::::
Z%ZZZZZZZZZZZZZZZ%%%%%%%%%%%%%%%ZZZ::::::::::::::::::::::::::
ZZZZZZZZZZZ%%%%%ZZZZZZZZZZZZZZZZZ%%%%:::ZZZZ:::::::::::::::::
ZZZZ%%%%%ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ%%%%%ZZZ%%ZZZ%ZZ%%
:::::::::::
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ%%%%%%%%%ZZZZZZZZZZ%ZZ%::::::::::
*:::%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ZZZZZZZZZZ%%%
::::
::::
*:::::::%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ZZZZZ%% *:::Z
**:ZZZZ:::%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ZZ ZZZZZ
*:ZZZZZZZ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ZZZZ ZZZZZZZ
*::::ZZZZZZ %%%%%%%%%%%%%%%ZZZZZZZ ZZZ
*::ZZZZZZ Z%%%%%%%%%%%ZZZZZZZ%%
ZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZ%%%%%
%%%ZZZZZZZZZZZ%%%%%%%%
Z%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ZZ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
%%ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%
ZZZZ
ZZZ
ZZ

|
|
|
|
.-, ,, ,-. |
_ (::)/ _ / |
( ‘.3 E.’ ) ;/,L-,;
/’__’ ./3 E./
( ) ./(::)./

/
–+—/
/-+--/'
/
/+-/”
-+- -+-+—-
‘/+-///
/-+–/`/
–+—/ /

|/
,-X-,
(|)

; ;
; ; ;
;’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ;,
; ; ; ; ‘,
; ; ,; ; ‘, ,’
, ; ; A ;A ; ‘, ,’
‘, ; A AV ;VA A; ,;
‘,; VA”’AV”;’VA”’AV;’, ,’ ;
,’, ;VA AV ; VA AV’ ‘, ,’ ;
; ‘, ; VNV ; AZV ‘,’ ;
; ‘, ; VNA ; AZV ,”; ,
; ;, VNA LJ AZV ,’ ; ;
; ; ‘, VN oo ZV,,,, ,’ ; ;
; ; ‘,TAMMAT ,”, ; ;
, , , ; , , ,;, ,AVMMFLUMMOXERMVA, ,; , , , ,; , , , , ;,
; ; AV AMMMMMMA VA ; ; ;
; ; AV AV MMMM VA ,,VA ; ;
; ,AV AV VAAV’,VA ‘VA, ;
; AV AV “” ‘VA Y;”,. ;
; Y,’ VA ; AV, ; ”,.;
; ,’ ‘, VA ; AV ‘, ; ;’,.
; ,’ ‘, VA ; AV ;, ; ”,.
; ,’ ‘,VA ; AV ,,” ‘, ;
,; ‘V,;,,V,” ‘, ;
,’ ‘, ; ;,
‘ ‘, ; ,,” ‘,
,,”
unknown – an642429@anon.penet.fi

899X7 X8997
g999999Wm_ ,gm999999W.
gW99~~~~VM9Ws ,m99~~~~VM99m.
g999'99i W9Af Y99W.
999[ '
9W_ ,g9Af 999b
999W '9W. g9Af i9999
9999W_ 'V9W. . ./ g9A~ ,g99999
99999Nm__ ~MW_. N. .N _g9f
,gmM99999
9999| 89999mms___ ~MWm. [ ]gm9f ,__mmW9999| 8999P
99999mmW99A
M9999999mms2M9s,g+=Ye.,W95_mmW9999999****999mmW9999[
999999999'9999Af ~VM999P 9999~~9999P Y99999999[
M9999AM99s. ,g9999 ’99[ 99P Y999W
W9999999!
]9999b’
999999999999b _999. d99b. ,999999999999Af,99999
‘M9999i ‘V*9999999999Wm__gmW9999[ 99999mm__gm9999999999A*~ W9999f
M9999s ~~~~~~~~~~~~LmW99f ‘M99ms7~~~~~~~~~~~,W9999!
V9999Ws
_mmW99999[ 999999mms. ,_m9999A
‘~*999999999999Af~ ]9A[ A99 ‘~**999999999999Af~
2999A
~~d9 9 ][]9. ~~V*999K.
,gW9A~ ,_W9! 9[ 9[ M9s_ 'V99m_
i999A ,_W99f
i9[ 9W ~M99s !999W
!9999ms_______mW99Afd99A. /999. ~*999ms_______mW999A
Y9999f~~~~~~~~~
gW9f~ +_z'~M9m. ~~~~~~~~~~M9999
V999 ,gm9Af~*9Wm_ ]99A
~*Nm______mmW99Af ‘*999mms_____gm*f`
99999999 99999999

^^ | ^^
:: | ::
^^ :: | :: ^^
:: :: | :: ::
:: :: | :: ::
:: :: | :: ::
:: :: /~ :: ::
:: :::/ ::: ::
:::::( ):::::
___ /
:::::/:::::
:: ::o o/:: ::
:: :: :”: :: ::
:: :: :: ::
:: :: :: ::
:: :: :: ::
^^ :: :: ^^
:: ::
^^ ^^

‘|’
,’ | ‘ , /
” , , ‘ . | . ‘ , , ‘/' , ' | ' , /
‘ .’ ;;’;’ ‘. / ' ';;;;;;;;;’ /’ ' ';;;;;;;;;;;;’ ‘ ' ';;;;;;;;;;;;;;’ ‘ ' ';;;;;;;;;;;;;;;;’ ‘ ' ,' ';;;;;;;;;;;;;;;;;;' '
_ _ , _ _ ;;;;;;;;;;;;;;;;' _ _ _ _'_ __ _ _ _
. ‘ ;;;;;;;;;;;;;' ' '
' ,;,;.;,
;;;;;;;;;’ ,;.;,;, ‘ ‘
, , ;;,;,;,;,;’. ;;;;;;; ‘;,;,;,;,;’ ,’,
‘;’ ,,,,,’;;;;;;;;;;;’,,,,,, ‘;,’
”’ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ”’
, ,;’;; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;’;, ,
,; ; ,,; ; ;;;;; ; ;, ; ;,
;;’ ; ;o:o; ; ‘;;
; ; ;;; ; ;
; ; ; ;
; ;