MathCool ASCII Art Collection: Computer

-=[ tiny computer- 4 line ]=-
_
|-| __
|=| [Ll]
"^" ====`o

      _
   __  |-|
  [Ll] |=|
  ====`o"^"

-=[ 5 line computer ]=-
____
||""||
||__||
[ -=.]`)
====== 0

-=[ person sitting at computer - 5 lines ]=-
_
~0 (|
|(
~|^~~|
TT/_ T"T
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

-=[ bald guy at computer ]=-
___
.' '.
/ _ |
#/ --/
(, '/ '/ .----.
| -' | /| '--.
'= / || ]|
-.
/-.
.' || ]| ::|
.-'
-.__ __ || ]| ::|
/ `` . || ]| ::|
_ | | ]| .-'
/ | | L.__ .--'(
| |
. | ,---|_ ---------,
| | '. './ / .--.|=- | /|
| '. '.'. // .-' '. / |
| |
'. ;-:-;)| |-./ |
| /_ '--./_ )/'-------------')/) |
| """"----"//""/,===..'`````````/ ( |
| | / --- ===' / ) |
/ / / ( |
| '------. |'--------------------'| ) |
-| | / |
--...,______| | ( |
| | | | ) ,|
| | | | ( /||
| | | | )/
"
/ | | (/
.' /I '.| | /)
.-'_.'/ '. | | /
``` """ | .-------------------.||""`

-=[ man at computer ]=-
,,,
.' '.
/ ____
| .-'_ /
_/ a a|
(,
| .----.
| -' | /| '--.
'= / || ]| -.
/
-..' || ]| ::|
.-'-.__ __ || ]| ::|
/ ``
. || ]| ::|
_ | | ]| .-'
/ | | L.
.--'(
| | . | ,---|
---------,
| | '. './ / .--.|=- | /|
| '.
'.'. // .-' '. / |
| |
'. ;-:-;)| |-./ |
| /_ '--./_ )/'-------------')/) |
| """"----"//""/,===..'`````````/ ( |
| | / --- ===' / ) |
/ / / ( |
| '------. |'--------------------'| ) |
-| | / |
--...,______| | ( |
| | | | ) ,|
| | | | ( /||
| | | | )/
"
/ | | (/
.' /I '.| | /)
.-'_.'/ '. | | /
``` """ | .-------------------.||""`

-=[ woman at computer ]=-
,,,
.' '.
/ ____
| .'_ /
/ ) a a| .----.
/ ( > | /| '--.
( ) .
/ || ]|
-.
) /-..'|| ]| ::|
( .-'
-. __ ) || ]| ::|
/-./ . || ]| ::|
_ | | ]| .-'
/ | L.
.--'(
| |
. / / ,---|
---------,
| '. '. / / .--.|=- | /|
| '. '._ '.// .-' '. / |
| |
'. ;-:-;)| |-./ |
| /_ '--./_ )/'-------------')/) |
| """"----"//""/,===..'`````````/ ( |
| | / --- ===' / ) |
/ / / ( |
| '------. |'--------------------'| ) |
-| | / |
--...,______| | ( |
| | | | ) ,|
| | | | ( /||
| | | | )/
"
/ | | (/
.' /I '.| | /)
.-'_.'/ '. | | /
``` """ | .-------------------.||""`

-=[ cyber communication ]=-
_ _
~0 (| . - ' - . _ . - ' - . _ . - ' - . |) O
|(~|^~~| |~~^|~)|
TT/_ T"T T"T _HH
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

-=[ Apple Logo-McIntosh ]=-

[[code]]czoxMjY4OlwiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuOAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuODg4CiAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgLjg4ODhcXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC44ODg4XFxcJwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA4ODhcXFwnCntbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA4XFxcJwogICAgICAgIC44ODg4ODg4ODg4OC4gLjg4ODg4ODg4ODg4LgogICAgIC44ODg4ODg4ODh7WyYqJl19ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4OC4KICAgLjg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODguCiAgLiZhbXA7JmFtcHtbJiomXX07JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7e1smKiZdfSZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZ7WyYqJl19YW1wO1xcXCcKICAmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhe1smKiZdfW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW17WyYqJl19cDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDtcXFwnCiAgJmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1we1smKiZdfTsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDt7WyYqJl19JmFtcDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDsmYW1wO1xcXCcKICBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEA6CiAgQEBAQEBAQEBAQEBAe1smKiZdfUBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQDoKICBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEA6CiAgJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSV7WyYqJl19JSUlJSUlJSUlJSUuCiAgJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUuCiAgYCUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJXtbJiomXX0lJSUlJSUlJSUuCiAgIGAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMFxcXCcKICAgIGAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB7WyYqJl19MDAwMDAwMDAwMDAwMDAwXFxcJwogICAgIGAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwXFxcJwogICAgICAgYCMjIyMjIyMjIyN7WyYqJl19IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyNcXFwnCiAgICAgICAgIGAjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjI1xcXCcKICAgICAgICAgICBgIyMjIyMjIyN7WyYqJl19I1xcXCdcXFwnIyMjIyMjIyNcXFwnCiAgICAgICAgICAgICBgXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcJyAgYFxcXCJcXFwiXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcJwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

-=[ Linux penguin ]=-

[[code]]czo0NzU6XCIgICAgICAgXy4uLl8KICAgICAuXFxcJyAgICAgXFxcJy4KICAgIC8gIF8gICBfCiAgICB8IChvKV8obykgfAogICAgICggICAge1smKiZdfSApIC8KICAgICAvL1xcXCcuXy5cXFwnCiAgICAvLyAgIC4KICAgfHwgICAuCiAgIHwgICA6ICAgICAvIHwKICAgIGApIFxcXCcgICAoYCAgL197WyYqJl19CiBfKWBgXFxcIi5fX19fLC5cXFwnXFxcImAgKF8KICkgICAgIClcXFwnLS1cXFwnKCAgICAgKAogIFxcXCctLS1gICAgICAgYC0tLWAKICAgICAgICAgIHtbJiomXX1fX18KICAgICAgICwtXFxcJyAgIFxcXCctLgogICAgICAvICBfICAgXwogICAgICB8IChvKV8obykgfAogICAgICAgLi1cXFwiXFxcIi0uICAvCiB7WyYqJl19ICAgICAvL2AuXy4tXFxcJ2AKICAgICAvLyAgIDogICAgOwogICAgLy8uIC0gXFxcJ1xcXCcgLS58ICB8CiAgIC86ICAgIDogICAgIHwgIHwKIHtbJiomXX0gfCB8ICAgOiAgICAgLC8gIC8sCiBfO1xcXCdgLSwgXFxcJyAgICAgfGAuLVxcXCcgYAopICAgICBgLl9fXy4vOyAgICAgLlxcXCcKXFxcJy5fXyAgIHtbJiomXX0gKS0tLS1cXFwnX18uLVxcXCcKICAgIGBcXFwiXFxcImAKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

-=[ computers ]=-
___________
|.---------.|
|| ||
|| ||
|| ||
|'---------'|
)__ ____('
[=== -- o ]--.
'---------'
[::::::::::: :::] )
""'"""""'""""`/T
_/

[[code]]czozNDQ6XCIgICAgICAgICAgX19fX19fX19fX18KICAgICAgICAgLyAgICAgICAgICAvfAogICAgICAgIC9fX19fX19fX19fLyB8CiB7WyYqJl19ICAgICAgfC4tLS0tLS0tLS0ufCB8CiAgICAgICB8fCAgICAgICAgIHx8IHwKICAgICAgIHx8ICAgICAgICAgfHwgfAogICAgICAgfHtbJiomXX18ICAgICAgICAgfHwgfAogICAgICAgfFxcXCctLS0tLS0tLS1cXFwnfC8KICAgICAgICBgKV9fIF9fX19fKFxcXCddCiAgICAgICAgWz09PSAte1smKiZdfS0gbyBdLy0tLgogICAgICBfX1xcXCctLS0tLS0tLS1cXFwnX18KICAgICBbOjo6Ojo6Ojo6OjogOjo6XSAgKQogICAgICBgXFxcIlxcXCJcXFwnXFxcIlxce1smKiZdfVwiXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcJ1xcXCJcXFwiXFxcIlxcXCJgIC9UCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfLwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

-=[ sick computer ]=-
_______
|.-----.|
||x . x||
||.-.||
--)-(--
__[=== o]___
|:::::::::::|
-=========-()

-=[ Computer w/Sword ]=-

[[code]]czo4NzpcIiAgICAgICAgICAgICAgX19fX19fX19fX18KICAgICAgICAgICAgIHwuLS0tLS0tLS0tLnwKICAgICAgICBAKV9fX3x8XyB7WyYqJl19ICAgICAgIHx8X19fX19fXwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

{88888888{______} ||_______>
@) ||_________||
----)-(----
____[=== o]___
|::::::::::::::|
-============-()

-=[ Prayer to Computer Angel ]=-
_____________
|.-----------.|
A Prayer to my || _ ||
COMPUTER ANGEL: || (o/) ||
|| /_ ||
Guide my keystrokes, ||___________||
Keep my programs alive, -)-------(-'
Protect me from viruses, [=== -- o ]--.
Back up my drive. '---------'
[::::::::::: :::] )
Amen.
""'"""""'""""`/T
_/

-=[ cat at the computer ]=-

[[code]]czoxMTM1OlwiICAgICAgICAgICAgICAgLyAgICAgICAgICAgICAvCiAgICAgICAgICAgICAgfGBfLC0tPVxcXCI9LS0sXy8vYHwKICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgIC5cXFwiICA6XFxcJy4gLlxcXCc6ICBcXFwiLiAvCiAgICAgICAgICAgICA9PSkgIF8gOiAgXFxcJyAgOiBfICAoPT0KICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgIHwmZ3Q7L08gICBfICAgL08mbHQ7fAogICAgICAgICAgICAgICB8IC1cXFwifmAgXyBgflxcXCItLyB8CiAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICZndDt8YD09PS4gXy8gLj09PWB8Jmx0OwogICAgICAgIC4tXFxcIi0uICAgPT09XFxcJyAgfCAgXFxcJz09PS8gICAuLVxcXCItLgogLi0tLS17WyYqJl19LXtcXFwnLiBcXFwnYH0tLS0sICAuLVxcXCctLiAgLC8tLS17LlxcXCcuIFxcXCd9LS0tLS0uCiB8ICAgICBgXFxcIi0tLVxcXCJgICAgICBgfi09PT0tfmAge1smKiZdfSAgICBgXFxcIi0tLVxcXCJgICAgICB8CiB8ICAgICAuLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS4gICAgIHwKIHwgICAgIHwge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgIHwKIHwgICAgIHwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19IHwgICAgIHwKIHwgICAgIHwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4tLS4gICAgICAgfCAgICAgfAogfCAgICAgfCAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAuXFxcIiAgbyBfXyAgICB8ICAgICB8CiB8ICAgICB8ICAgICAgICAgICAgICAgXy4tXFxcIiAgICAsKCAgYCAgIHwgICAgIHwKIHtbJiomXX18ICAgICB8ICAgICAgICAgICBfLi1cXFwiICAgICAgLDs7fCAgICAgIHwgICAgIHwKIHwgICAgIHwgICAgICBfLi09XFxcIiBfLFxcXCIgICAge1smKiZdfSwsOzs7XFxcJyAgICAgIHwgICAgIHwKIHwgICAgIHwgIC4tXFxcImBfLi1cXFwiYGAtLi4sLDs7Ozs6XFxcJyAgICAgICAgfCAgICAgfFxcXCcKIHwge1smKiZdfSAgICB8ICBgXFxcIlxcXCdgICAgICAgICAgIGBgICAgICAgICAgICB8ICAgICB8LlxcXCdgCiB8ICAgICB8ICAgICAgICAgICAgICAgICAvXiB7WyYqJl19ICAgICAgICB8ICAgICB8XFxcJy5cXFwnYH0KIHwgICAgIHwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgICAgfSBcXFwnLiB9CntbJiomXX0gfCAgICAgfCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8ICAgIC8uXFxcJ2AuLwogfCAgICAgXFxcJy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLXtbJiomXX0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tXFxcJyAgIC8uIFxcXCcuLwpffCAgXyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLmBcXFwne1smKiZdfS4vClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

(.-/.)--------.__________________.-------{.'. {
6 6/ / .'
( = /= ______/....................______ .'.
/O | | }'.'}
) / | [[[[[[[[[[ === () () () | {'.'/
( U U | ________ | ~
(| |)| [[[[[[[[[[ === [________] |
w___w:----------------------------------:_______
| [] [][][][] [][][][] [][][][] [][][] == ===== |
| |
| [][][][][][][][][][][][][][]_ [][][] [][][][] |
| [][][][][][][][][][][][][]| |[][][] [][][]|| |
| [] [][][][][][][][][][][][| [][][]|| |
| [
] [][][][][][][][][][][] [] [][][]|| |
| [
] [][_____________][] [
][][][] [][]|| |
'--------------------------------------------------'

-=[ Does Your System Have Bugs? ]=-

[[code]]czoxODg1OlwiICAgICAgIC4tLS4gICAgICAgLi0tLgogICBfICBgICAgICAgICAgLyAgICBgICBfCiAgICBgLj09PS4gLl4uLyAuPT17WyYqJl19PS4vYAogICAgICAgICAgIC9gXFxcImAvCiAgICAgICAgLCAgfCAgICAgfCAgLAogICAgICAgLyBgfGAtLi1cXFwnfC9gCiAgICAgIC8gICB7WyYqJl19IHwgICAgfCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuLS0uICAgICAgIC4tLS4KICAgLi1cXFwnICwtXFxcJ2B8ICAgOyB8YFxcXCctLCBcXFwnLS4ge1smKiZdfSAgICAgICAgICBfICBgICAgICAgICAgLyAgICBgICBfCiAgICAgICB8ICAgfCAgICB8ICAgfCAgICAgICAgICAgICAgICBgLj09PS57WyYqJl19IC5eLi8gLj09PS4vYAogICAgICAgfCAgIHwgICAgO3wgICB8ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvYFxcXCJgLwogICAgICAgfCAge1smKiZdfSAgICAgLy8gICB8ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAsICB8ICAgICB8ICAsCiAgICAgICB8ICAgIGAuXy8vXFxcJyAgIHwgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgIC8gYHxgLS4tXFxcJ3wvYAogICAgICAuXFxcJyAgICAgICAgICAgICBgLiAgICAgICAgICAgICAgICAgLyAgICB8ICAgIHtbJiomXX18CiAgIF8sXFxcJyAgICAgICAgICAgICAgICAgYCxfICAgICAgICAgICAuLVxcXCcgLC1cXFwnYHwgICA7IHxgXFxcJy0sIFxcXCctLgogICBgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgIGAgICAgICAgICAgICAgICB8ICAgfCAgICB8ICAgfAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICB8ICAgfCAgICA7fCAgIHwKICAgICAgICAgICAgLi0tLiAgICAgICAuLS0uICAgICAgICAgICAgICB8ICAgICB7WyYqJl19ICAvLyAgIHwKICAgICAgICBfICBgICAgICAgICAgLyAgICBgICBfICAgICAgICAgIHwgICAgYC5fLy9cXFwnICAgfAogICAgICAgICBge1smKiZdfS49PT0uIC5eLi8gLj09PS4vYCAgICAgICAgICAuXFxcJyAgICAgICAgICAgICBgLgogICAgICAgICAgICAgICAgL2BcXFwiYC8gICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICBfLFxcXCcgICAgICAgICAgICAgICAgIGAsXwogICAgICAgICAgICAgLCAgfCAgICAgfCAgLCAgICAgICAgICAgYCAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICBgCiAgICAgICAgICAgIC8gYHxgLS4tXFxcJ3wvYAogICAgICAgICAgIC8gICAgfCAgICB8CiAgICAgICAgLi17WyYqJl19XFxcJyAsLVxcXCdgfCAgIDsgfGBcXFwnLSwgXFxcJy0uCiAgICAgICAgICAgIHwgICB8ICAgIHwgICB8CiAgICAgICAgICAgIHwgICB8ICAgIDt8e1smKiZdfSAgIHwgICAgICAgIC4tLS4gICAgICAgLi0tLgogICAgICAgICAgICB8ICAgICAgIC8vICAgfCAgICBfICBgICAgICAgICAgLyAgICB7WyYqJl19YCAgXwogICAgICAgICAgICB8ICAgIGAuXy8vXFxcJyAgIHwgICAgIGAuPT09LiAuXi4vIC49PT0uL2AKICAgICAgICAgICAuXFxcJyAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgYC4gICAgICAgICAgIC9gXFxcImAvCiAgICAgICAgXyxcXFwnICAgICAgICAgICAgICAgICBgLF8gICAgICwgIHwgICAgIHx7WyYqJl19ICAsCiAgICAgICAgYCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGAgICAgLyBgfGAtLi1cXFwnfC9gCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgLyAgICB8ICAgIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4tXFxcJyAsLVxcXCdgfCAgIDsgfGBcXFwnLSx7WyYqJl19IFxcXCctLgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICB8ICAgIHwgICB8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgIHwgICB8ICAgIDt8ICAgfAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgLy97WyYqJl19ICAgfAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgYC5fLy9cXFwnICAgfAogICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgIC5cXFwnICAgICAgICAgICAgIGAuCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfLFxcXCcgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICBgLF8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBgClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

-=[ Greeting Cards ]=-
.-'|
_.-' |
_.-' |
.-'____________|______
| |
| Your computer |
| is dead... |
| and it was so alive |
| _______ |
| |.-----.| |
| ||x . x|| |
| ||
.-.|| |
| --)-(-- |
| [=== o]
|
| |:::::::::::| |
| -=========-() |
| You shouldn't have |
| installed: |
| |
| -= Win'95 =- |
---------------------

-=[ Understanding the Technology ]=-
_
.----------/ |<=== floppy disk
/ | |
/ /| | _________
/ / | | | .-----. |
/___________/ /| | |=| |-|
[____________]/ | | |~|_____|~|
| ___ | | | '-| |-'
| / ) | | | |.....|
function ======>|.' | | | | |<=== application
key | | | | input |.....| software
| | | | --.|
main =>| | | | | de-bugging ||
storage | | | ;______|_________________ tool ====>||
| | |.' ____|/_______________
. ||
| | /| (______________________) )<== user ||
|____________|/ ___________________________/ interface||
'--||----: '''''.__ | ||
||
""";"""-.'-.
<== normal flow | central ||
|| | -.'.of operation /<== processing||
|| | '-. / unit ||
surge ().-. | | : /
||
control ==>(
((X)) | .-. : <======= output ||
device '-' | ; /_________ .-''-.
|/ '-..-' | /
/| /______
/
-.____ | / / [____]
/ _ /_____________| _ / /_
peripherals ==>/____________________/_/ /~ )
(hardware) |____________________________|/ ~ ) | ///|
(__~ ~ ~(~~| V// |
overflow (input/output error) ===> (_~_ ~ ~_
) | |~| |
_________ --~-' ' | |=| |
_|---------| supplemental data ===>| | | |
(C| |<=== back-up (()____ | | | |
/ ('______, |=| /
========= mouse ==> `,,---,,' |_|/

-=[ Cartoon Joke ]=-

[[code]]czoxOTg6XCIgLn5+Xn5efl5+Xn5efl5+fn4uCiggIEJveSB0aGlzIHRoaW5nICApCiAoICAgIGlzIHNsb3cuICAgICkKICBgfnV+dX57WyYqJl19dX51fnV+dX5+XFxcJwogIE8gICAgICAgICAgICAgTwogTyAgICAgICAgICAgICAgIE8KICBvICAgICAgICAgICAgIG8KICAgYCAuICAge1smKiZdfSAgXyAuIFxcXCcKICAgICAgfjAgIChffAogICAgIHwoX358Xn5+fAogICAgIFRUL18gVFxcXCJUClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

-=[ Cruising down the Information Superhighway... ]=-

"I'm cruising down the Information Superhighway in high gear...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
_ ,
__ __ __ __ __ -- -,/~0_ ___ __ __ __
-- / ___ - ___"-,
--- "-( @ )----( @ )---
'-' '-'
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Surfing the waves of the Digital Ocean..
. . - _
. . ~ . ~ - ~ . = . ~
~ ~ .---~~~~~~~~~ ~ ~~~~~
. . .-' . ~
= ~ _ = . ~ . ~
.'
. ~ - = ~ - _ ~ ~ . } = - _ ~ - . ~ = ~ _ . ~
}
. ~ = ~ = ~ - ~ - _
. } ~ .
,~O ~ _ ~ ^ ~ -}- = /#/-' - ~ = ~ _ ~
~ . } ~ - |^ _ ~ _ - ~ -_ = _
}_____ /_ /____ - ~ _ ~ _
}
~~~~~~~~~~~~~~~_ = _ ~ -
_ _ _ }. ~ . - _ = ~. ~ = . - =

Exploring the uncharted regions of Cyberspace!"
. * . .
* -0-
. . * - )-
. * o . *
o |
. -O-
. | * . -0-
* o . ' * . o
. . | *
* * -O- .
. * | ,
. o
.---.
= _/~0 . * o '
= = (_________) .
. *
* - ) - *
. .

Archive Two from dwb – Donovan


Animals

(“._.”)
_ { + } _
()
|>o<|__()
( . )
(_) (_)

,'””,,,,,'”‘,,,,,””‘,
, ( ,……., ) ,
,. : @ @ : ,.
; ‘../^..’ ; – I’m scritchin’ for the CHA CHA CHA!
; / ;
;; ( dWb ) ;;
; ; ‘-|-‘ ; ;
; ‘,,,,|,,,,’ ;
; ‘,_/,’ ;
; ”’ ;
Bear, the big bear, from Disney’s ‘Bear in the Big Blue House’

[[code]]czo3OlwiICB8fC8NClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

_ )||/(/ _
(o’_````_‘o)
(*)``(*)– – Treelo wants to play too!
(```(__)```) __
-____-/ (“”)
____/ (“”)
; || ; ("")
| | |
| | |dwb”)
Treelo, the lemur monkey, from Disney’s ‘Bear in the Big Blue House’


( . , )
.___ _ _/__,'
;(*) (*); - Thank you, Bear!
; / ;
; o ;
,---'.
-‘,’—.
| | `”‘ | |dwb
Tutter, the mouse, from Disney’s ‘Bear in the Big Blue House’

;””,,,””;

 

;””,,,””; ; o _ o ;

 

; o _ o ; : (_) : – We love the Otter Pond!

(_) : ~/|-'|~
~/|
-‘|~ “””
“”” dwb
Pip and Pop, the otters from Disney’s ‘Bear in the Big Blue House’
;””,,,,,””;

 

“. o o .”

(O) : – Where’s my Snowbear?
“,`-‘,”
,—“””—.
| |““`| |dwb
Ojo, the small bear, from Disney’s ‘Bear in the Big Blue House’


,--.
‘ __ __ ‘
‘ ( o) ( o) ‘
| | – So what happened in the Big Blue House today?
| dWb |
| )._______.( |
‘ `.__,’ ‘
‘.
— _,’
---
Luna, the moon, from Disney’s ‘Bear in the Big Blue House’

ee.8888
8 88888e
&88 888e. – How about I tell you a story?
88
88888888
88888888888888
8e 88DWB8 e8
8888888888
888888888888
8888888888888
8 8
8 8
88e 88e
Shadow, the shadow storyteller, from Disney’s ‘Bear in the Big Blue House’

^ ^
(O,O)
( )
-“-“—dwb-
,_,
(.,.)
( )
-“-“—dwb-
,_,
(O,O)
( )
-“-“—dwb-

[[code]]czoxODpcIiAgICAgLgogICAsXFxcJyBcXFwnLgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

How __ -. .- __ to
many -|___|-/'/ the
licks / ,-. ,-. center
does ,--( .)(. )-- of
it {
-‘<-' ) a
take { _~</ ) Toosie
to V (_) , Roll
get / /_| / Pop?
(_____3 WW
_________/
__| | | |__
-------'WW--'-
–WW’-dwb—-

[[code]]czo1ODpcIiAgIGVlZCpcXFwiXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcIlxcXCIqKmJlLAouZFxcXCIgICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwiYi4KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

.d b.
.” ..eeeeee.. “.
P z$” “e. 9.
A d” “b A
J J .e*””””””%c A L
A A d” $ L A

% d d**y ‘L %

% $ $ ,, Y .$ % # _ _

% $ * “”” F % # (@)@)

V 4. $. .e” Y # % %

$ *. “””” .Y V $ $

‘b “b. ..e* Y .eeee

V ‘$ “”eeee”” eP A %
Y eb ..d” _# O %
I _e%
“”””$ee……ee$“eeeeeeeezee$**” $
V ,” B
J’ _,e=””
.’#######################################DWB”

[[code]]czo3OlwiX19fX19fClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

/ ___
| / ,. |O O
| | d/ | __/
|_______/-(..)
_/_____________/ dwb

__
( o>
///
V_/_

[[code]]czoyMTpcIiAgICAgICAgICAgICAgICB8ICB8ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

______| dwb | |
| # |,|/–,_____|__|O___
| # | o ,____________)
| # |( c o ,_____o000____)
|____#_|'.,-'

| /|

, Beanie Babies .
(‘. ,.—., .’)
-'-‘ /
__; O O /__
(__/ ___ __)
( /, , )
___/ /
dwb
~~~~~~~~~’
Tobasco, The Red Bull

[[code]]czoyMjpcIiAgICAgICAgIF8uLWBgYGBcXFwnLSxfClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

,., ,-‘‘-.,_
/) ( ‘-.
(( ) ) <code>) (/ )
| /) ' ,' /</code> ^' ' ( / ))
| <em>/ , / ,,<code>( "</code>
Y, | | ````| / _
)&lt;/em&gt;/ ) ( &amp;gt; ( &amp;gt;
( ( |/ |/
mic &amp;amp; dwb /&lt;em&gt;(/&lt;/em&gt;( /&lt;em&gt;( /&lt;/em&gt;(
&lt;pre&gt;[[code]]czozNDpcIl9fX19fX19fCl8gICAgXy8KICAvLwogLi4vLi4gICAgXwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]&lt;/pre&gt;
,&lt;code&gt;|8| |8&lt;/code&gt;.&lt;code&gt;&lt;code&gt;.
--8| |8| |8| ) : )-&lt;/code&gt;.|8| |8,
..
.'
dwb</code>/

//
/______

[[code]]czo5MzpcIiAgIDg4ODg4ODg4ODg4ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgX19fCjg4ODg4ODguLS0tLS44ODggICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICBfKCAgYClfXwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

8888888,o..88 (_____( )_
8888.--/ _....'88 ,'
. .’`. (________)
8888/ ./_8888888 ‘ ‘ ‘
888/.-, |_88888DWB8 !
~~~~~/ /~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

| /|
| _ _/ |
( <code>'-.._ _..-'</code>) /
( ( (<code>Y</code>) ) ) / /
| / / / /
dwb | / / / /
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[[code]]czo2NzY6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBUaGUgRG9scGhpbnNcXFwnIFdheSwKICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgIEluIE1lICAgICAgICAgIEFzcGlyYXRpb25zIG9mIHRoZSBsaXZpbmcKICAgICAgICAgICAgICAgc2VhIFRoZSBkb2xwaGlue1smKiZdfXMgZG8gbW92ZSB3aXRoaW4gICAgbWUgVGhlIGF1cmEgb2YKICAgICAgICAgICAgICAgICB0aGVpciBzb3VsLCBJIGZlZWwgZGVlcCB7WyYqJl19ZG93biBUbyBiZSBpbiB0aGUgd2F0ZXIKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBhbmQgbm90IG9uIGdyb3VuZCBTaWZ0aW5nIHRocm91Z3tbJiomXX1oIHRoZQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgb2NlYW4sIGFuIGV4cHJlc3Npbmcgc2hvdyBDb21tdW5pLQogICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICBjYXRpb24gb2YgYSBzb25nIGFuZCBhIGJsb3cgUHJvLQogICAgICAgICAgICAgICAgIHRlY3RpbmcgZXZlbiB0aG9zZSB7WyYqJl19bm90IG9mIHRoZWlyCiAgICAgICAgICAgICAga2luZCBUaGV5IGFzayBub3RoaW5nIGluIHJldHVybiwKICAgICAgICAgdGhleSBkb3tbJiomXX0gbm90IG1pbmQgVGhlIG1vc3QgZ3JhY2lvdXMKICAgICAgYW5kIHVuc2VsZmlzaCBvZiBhbGwgdGhhdCB3YW5kZXIgSQogIHdpc2gge1smKiZdfXRvIHN3aW0gd2l0aCB0aGVtLCBub3RoaW5nICAgY291bGQKYmUgZm9uZGVyIFRoZSBkb2xwaGlucyBtZWFuIHNvICAgICBtdWNoClwie1smKiZdfTt7WyYqJl19[[/code]]

to me, you see I need to thank them,
for showing us how to be (Donovan 1997)

_ ,..

 

,–.__.–, (-00)

 

; # _:( -)

(_____/
[[code]]czo3OlwiICAgICA6ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

‘....`dwb

, , , p p
,-““`-.__
~~~~ <|@@DWB@@|_:)
-.....-
` b b

=======================================================================

Dragons
__,
…—_,
.--. .--......
.-_.--`````` ___,
^ : : -</code>---````````_,
^_ : :....._ <em>.-<code>||-.. o
-..-...````
....__. ,'..-</code>;:'
<code>.
; ; .:',
; …–
..–--.
.|,|
.-….—--..
`-,,--``` ..---
–.
-. ;).
; ;'..)
__.-
|-./ ; ;). .-/8e.
__. | . ‘ ;’..) . (88 8.

__: /| :_ __ ; ;_ _: 8 )88:

/_|_'/ '-._ / /; ;) _.-'._/8*’
‘.-./ |; ;/ _.-“ ,’
-. ; ; ,-'-.
/ ; ; ,-‘
.__/ ; ; __,'
; ;)
.
;;’..)
;

[[code]]czoxNjQ4OlwiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICwKICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF9fLi4uZWVlODg4OFAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gLmVmZmUuICAgICAuZTg4ZS4uLi5fX19fLmU4ODg4ODguKioqKipgICAgICwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF44ODg4ODhiICAge1smKiZdfTo4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4OGVlZWU4ODg4ODg4UAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgXjg4ODg4ODhiICA6KioqKjg4ODg4ODh7WyYqJl19ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4KioqKgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHxgfGA4ODg4Yi4gICAgbyAgYCoqODg4OCoqKioqKjg4OCoqCntbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgYDg4ODhiLi4uX18uICBBLl9fXy5lODg4KipcXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICBgODg4ODg4OFAgZDg4ODg4ODg4ODhcXFwnICAsCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICoqKioqIGQ4ODg4ODg4e1smKiZdfThQKioqKioKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgX18uLmVlZDg4ODg4ODg4ODhlZWUuLgogICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19LnwsfF8uZWQ4ODg4ODg4OCoqKmBgYGBgYGAqKjg4OEwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgYCpZWSoqKioqXFxcJwoKICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgX19fX19fX19fX19fX19fX18KICAgICAgICAgX19fXy8jIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjI19fX18KICAgICBfX18vIyMjIyMjIyMjIyN7WyYqJl19IyMjIyMsIyMjIyMjIyMjI19fXwogICBfLyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMvIyMvICMjIyMjIyMjIyMjI18KICAvIyMjIyMjIyMjIyMjI3tbJiomXX0jIyMjLyMjfCB8IyMvIyMjIyMjIyMjIyMKIC8jIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMgI3wgfCMvIC8jIyMjIyMjIyMjIyMKfCMjRFdCIyMje1smKiZdfSMjIyMjIyMjIyMjIyB8IHwvIC8jIyMjIyMjIyNKUkIjI3wKfCMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMje3t7IC99fX0jIyMjIyMjIyMjIyN7WyYqJl19IyN8CnwjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMje3smbHQ7LiZndDsgJmx0Oy4mZ3Q7fX0jIyMjIyMjIyMjIyMjfAp8IyMjIyMjIyNfI18jI3tbJiomXX0jI19fIyMjI3sgfCB8IH0jIyMjIyMjIyMjIyMjIyN8CnwjIyMjIyMjKCAoIGAtIyggIGApIyN7IHwgfCB9IyMjI18jIyMjIyMjX18je1smKiZdfXwKfCMjIyMjXyggYCAoIFxcXCcpXyggKWApIy9ffCB8XyMjXyggKSMjI19fKCAgKV8KfCMjIyMoXyAtIGAtXFxcJyhfYFxcXCcgXykjeyhfKV97WyYqJl19KF8pfSggIGAgKV8oIFxcXCdfXyBgICkKfCMjIyMjIyMoX18pIGAgKCApIyMjI3tWVl9WVn0jIyhfXyggYClfKCAgKS1gICkKfCMjIyMje1smKiZdfSMjIyMjKF9fXykjIyMjIyNeXikpXi8jIyMjIyMoICAgKV9cXFwnKSAgKQp8IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy0tKCgtIyMjIyMjI3tbJiomXX0jKCBcXFwnIF8pX18pCnwjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMpKSMjIyMjIyMjIyMoX18pIyMjfAp8IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyN7WyYqJl19IyMjIyMjIygjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyN8CnwjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjfAp8I3tbJiomXX0jIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyN8CnwjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMje1smKiZdfSMjIyMjIyMjIyMjI3wKfCMjIyMjIyMjfF58IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyN8ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

| /########|^|################################| | /
|/|#######/ ####################|/########||/
/
/
V

[[code]]czo0OlwiICAuClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

.> );a__
( _ )/ /-." ~~
( ) )/
<_ <_ sb/dwb

=======================================================================

Kool-Aid

___ ____ _ ____ _ _
| |/ / | | / () | |
| ‘ / ___ ___ | | ___ / _ _ | |
| < / _ / _ | | |
| / () | |/ |
| . | (
) | () | | / ____ | | () |
||______/ /|| /__/ ___||,|


( _____________ ) ___ ( )
/ _ _ / _ ( OH YEAH! )
/ (,) (,) / /_____________)
| _ | | | _______
| () | | | _______ ( . . )
| . . |/ / ( . . )_ | o |)
‘…..’ // | o |
) ) ‘-‘ (
/ ) ‘-‘ ( (_______)
)_____________( (_______)
____(_______________)_________________________________


/ __/ / ___ _____/ / / / / / ___ __________ __
_ / _ / / / ‘// / –) _ / –) / __/ // /
/
////,// /////./// // _, /
___ _ /
/
/ ()
/ // / _
____ /
/ ///// __
/ / _______ _ _____ ____/ /
/ _// _ / / –) |/ / –) __//
/
/ ___/
/ __/|/// ()

[[code]]czo4OTpcIiAgICAgICAgICAgICAgX19fCiAgICAgICAgICAgICAgYC4KICAgICAgICAgICAgICAgIF8pCl9fX18gXywuLk9PTy4uLi57WyYqJl19Li4uLi5PT08tLi4uLl8gX19fClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

.'_.-( 9``````````P )--...).
(( || __ || ))
( ) |<````---__|| ( ) ||) ,xx xx. //)__ -____-,/ O O//,'_ )-____-,/ ,, // |//
/ (( //
( (._ ,) () -OH YEAH!
````/ /
^--^ /
_ _____ /
| | | |
( ) ( )
,--'~' /'~'--,
(_______) (_______)dwb


| / /| . || . || | ___ | . || || .
| | | || | || ||
|| || || | |
|
___’`‘|| ||||||__/


| | . || || |
| || || ||
/
||||||
|||

=======================================================================

Law Enforcement

_ .—-. .—-.
( ) //– .—./ /–
T (( ) @) (@ ( ))
| __/ /’—‘ __//
|E ‘—-‘ dwb ‘—-‘

[[code]]czoyNTpcIiBPT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PTwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

P 9
/ @ _ / @
//— ( ) //—
(( )) T (( ))
___// | ___//
‘—‘ |E dwb ‘—‘

[[code]]czozODM6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgX18gICAgICAgICAgICA9PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PQogICAgIEF7WyYqJl19TENBVFJBWiAgL19fICAgICAgICAgICAgfHwgICAgIHx8Jmx0OyguKSZndDt8fCZsdDsoLikmZ3Q7fHwgICAgIHx8CiAgIF9fX19fX3tbJiomXX1fX19fX198ICB8ICAgICAgICAgICAgfHwgICAgX3x8ICAgICB8fCAgICAgfHxfICAgIHx8CiAgIHxffF98X3xffF98X3wgIHwgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgfHwgICAoX19EICAgICB8fCAgICAgQ19fKSAgIHx8CiAgIHxffF98X3xffF98X3xfX3wgICAgICAgICAgICB8fCAgICh7WyYqJl19X19EICAgICB8fCAgICAgQ19fKSAgIHx8CiAgQUB8X3xffF98X3xffC9AQEFhICAgICAgICAgIHx8ICAgKF9fRCAgICAgfHwgICAgIHtbJiomXX1DX18pICAgfHwKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

aaA@@@@@@@@@@@@@@@@@@@aaaA || (D || C) ||
A@@@@@@@@@@@DWB@@@@@@@@@@@@A || || || || dwb||
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ================================


| ____:
|| _;
|| (..)
|| ||
|| |(__)|
|| ^ || ^
|| ||
||___________ The funny thing about hang man is that…
||
||
|| |
||________________|___


| ____:
|| _;
|| (..)
|| ||
|| |(__)|
|| ^ || ^
|| ||
||_ ____ The Trap Door never falls open when you lose! S
|| /
||
|| /
||________________/___ dwb

=======================================================================

Logos


| || || ___ )|______ /| || _ | _ | || || | | | |
| || |
| | / / / / | |
| |) )| |) )| |
| || | | |
| || || | / / / / | || / | / | __|| || | | | |
| || |
| |/ / ____ / / | |
| | | | | | | || | | | |
| ||____|| / // / / |____|| | | | | | | ||| | | | |
| |_____ | / / /__________ | | | | | |
| |
| | | |
| || / / dwb|| | | | | || || | | |
|_______||/ /______________||| || |_____||_____||
| | |
Mmm, I’m telling you now, The greatest thing you ever can do now, Is| |
trade a smile with someone who’s blue now, It’s very easy just, πŸ™‚ /
|


| || || ___ )|______ /| || _ | _ | || || | | | |
| || |
| | / / / / | |
| |) )| |) )| |
| || | | |
| || || | / / / / | || / | / | __|| || | | | |
| || |
| |/ / ____ / / | |
| | | | | | | || | | | |
| ||____|| / // / / |____|| | | | | | | ||| | | | |
| |_____ | / / /__________ | | | | | |
| |
| | | |
| || / / dwb|| | | | | || || | | |
|_______||/ /______________||| || |_____||_____||
| | |
| |
/
|


/ //// |
/ __________________////|
| / ___ ___ _ __ V///
| | |_ |/ _ ‘_ <<|>>
| __| | __/ | | | ///.
| | | | |////
________|
/|_| | ////

[[code]]czozOTpcIiAgICAgICAgICAgIF8gICAgICAgICBfX19fXyAgICAgIF9fX19fClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

______________/ |________%% ____/ %%/
/ / | %% / %% /|
__ ______ |____/ /_ %%/%% /_|
| |/ _ | __ / | | % %% %/
| | ) _ ___ | / %% %%
| |____/|___ / ____|/%% / %%
| | //dwb /% %/ % %
| / %%/ %% /
|___/ _/ _/

=======================================================================

Misc.


/| | | |___
|
| | | |
__|
| | | _|
__ | | | |/
||_____|_____|_____|
/

[[code]]czoxNjk6XCIgICAgICAgX19fX19fX19fIyMKICAgICAgQFxcXFxcXFxcIyMKICAgICBAQEBcXFxcXFxcXCMjCiAgICBAQCBAQFxcXFxcXFxcCiAgIEBAQEB7WyYqJl19QEBAXFxcXFxcXFwKICBAQEBAQEBAQEAtLS0tLS0tLS0tfAogIEBAIEBAQCBAQF9fX19fX19fX198CiAgQEBAQEBAQEBAX19fX19fX19fX3x7WyYqJl19CiAgQEBAQCAuQEBAX19fX19fX19fX3wKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

_|/@@@@@@@__________|__

.-.
(o o) boo!
| O

`~~~’

__________________| |____________________________________________
,–. ,–. ,–. ,–.
|oo | _ `. | oo | | oo|
o o|~~ |() / ; | ~~ | | ~~|o o o o o o o o o o o
|//| ‘.
,’ |//| |//|


| |dwb

[[code]]czo3MzpcIiAgX18uLi4tLX5+fn5+LS5fICAgXy4tfn5+fn4tLS4uLl9fCi8vICAgICAgICAgICAgICAgYFZcXFwnICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gIApcIjt7WyYqJl19[[/code]]

// |
//…–~~~~~~-._ | .-~~~~~~–…
//…..—-~~~~. | /_.~~~~—-…..
====================|//====================
dwb ---

K<##>.
ISS `
KISSK
ISSKISS

. ‘ ,


_ /|_____| _
‘. / .’
‘. /.’
‘.’

. ‘ ,


_ ._|___|_. _
/ /
‘ ‘ /
” /
./
V

=======================================================================

Email Signature Files (Part One)

oooooooooooo ooo ooooo o8o oooo
888'8 88. .888'"' 888
888 888b d'888 .oooo. oooo 888
888oooo8 8 Y88. .P 888
P )88b 888 888
888 " 8888888 8
888' 888 .oP"888 888 888
888 o 8 Y 888 d8( 888 888 888
o888ooooood8 o8o o888o `Y888""8o o888o o888o

.oooooo..o o8o
d8P' Y8"'
Y88bo. oooo .oooooooo .oooo.o
"Y8888o.888 888' 88b d88( "8 Scarecrow Sigs"Y88b 888 888 888 "Y88b.
oo .d8P 888
88bod8P' o. )88b
8""88888P' o888o `8oooooo. 8""888P'
d" YD
"Y88888P'

[[code]]czozMjQ6XCIgICAgICAgICAgICBmdHBmdHBmdHBmdHBmdHBmdHBmdHBmdHBmdHBmdHBmdHBmdHBmdHBmdAogICAgICAgICAgICBmdHB7WyYqJl19ICAgZnRwICAgZnRwICAgZnRwICAgICAgZnRwZiAgICAgdHBmdHAKICAgICAgICAgICAgZnRwICAgZnRwICAgICBwICAgZnQgICBwZntbJiomXX10cGZ0cCAgZnRwICBwZnRwCiAgICAgICAgICAgIGZ0cCAgIGZ0cCAgIGYgICAgIGZ0ICAgcGZ0cGZ0cCAgICAgICBwZnRwCiAgICAge1smKiZdfSAgICAgICBmdHAgICBmdHAgICBmdHAgICBmdHAgICAgICAgdHAgIGZ0cCAgcGZ0cAogICAgICAgICAgICBmdHBmdHBmdHBmdHBmdHB7WyYqJl19ZnRwZnRwZnRwZnRwZnRwZnRwZnRwZnRwZnQKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

Nice .sig, try this on for size - chip

From: s934165@minyos.xx.rmit.EDU.AU (Brett Drummond)
Newsgroups: alt.best.of.internet

rosariorg@aol.com (RosarioRG) writes:

Does anybody know of an archive (ftp site or the like) with a collection of
ascii-art, like the stuff printed on some peoples' .sig files?

_______Cut Here________

[[code]]czo3MTpcIl9fX19fX19fX19fX19fX19fX18gICBfX19fX19fX19fX19fX19fX19fICAgICAgICBvLi0ubyAgICAgby4tLm8gICAgYy57WyYqJl19ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

.-/| 78 ~~~~ / ~~~~ 79 |-. ((^)) ((^)) ("
|||| : |||| 0}.
.{0 0) _ (0 |>
|||| Dorothy asked : The Scarecrow |||| O/ O O/ O >
|||| the Scarercow : answered "Some |||| William "Wills" Towle
|||| "How can you : people without ||||
|||| talk if you : brains do an |||| o. .o o.~.o
|||| haven't got : awful lot |||| (~) (^)
|||| a brain?" : of talking." |||| 0 0 O~~~O
|||| She looked at : She replied, |||| ()
() ()~()
|||| him puzzled. : "That's true." |||| Felix Lee
|||| : |||| ___
|||| -The Wizard Of Oz- : -The Wizard Of Oz- |||| o.-.o o. .o ( . . )
||||___________________ : ___________________|||| (()) () _ /

||/====================:/====================|| ) v ( o . o (_ . )
---------------------~~--------------------'' O-^-O O- -O / ___
Bob Allison Urs Janssen / /
Chuck
+------+ +------+ +------+ +------+ +------+ Grunden
|. |. | | | | /| /| .'| .'|
| +--+---+ | +----+-+ +------+ +-+----+ | +---+--+' |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--+ | +-+----+ | +------+ | +----+-+ | +--+---+ ___
. | . | | | | | |/ |/ | .' | .' | |+------+ +------+ +------+ +------+ +------+' |* |
| |
.+------+ +------+ +------+ +------+ +------+. <..=~
.' | .'| /| /| | | | | |. |. Heath
+---+--+' | +-+----+ | +------+ | +----+-+ | +--+---+ Doerr
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ,+--+---+ | +----+-+ +------+ +-+----+ | +---+--+ |
|.' | .' |/ |/ | | | |
. | . |
+------+' +------+ +------+ +------+
+------+
Boxes by Richard Kirk
|
| | |||
( ) ( ) || || |||||
^/ ~/ | _.-----._ /' | ||||||| |' | |' |~ ~/' | ||||||
/ "/ | /' | ||||||
" * | __
. .' __ | ||||||
David Miller . -
| |/-' /. ||||||
/;;~-..
.--||--...-~ ;;;.------.
(|||||||
.----/' ;;; |/ _____ | ;;;'| /' /()()()|
~~ |
;; | /v~~~v |' ;;;'/| / ( /
/
| )-:;_^---^' /' ;;/ | /' ~. ;~ ~|
( ~-.
| :' ~-.
./'.-~:'~-| /' | / |
/~~-.
~ | |/ / )/ |
| /|;. | ,; __ / |
/~~ / ;;;~--./
.--~~;;/~ ~-.
(-.__.,'
,-
|- _.-~ )-.
____ ___.-/' _ /
. ~./~ ; / ~-_~~~((><))~~./| ~-. .'
| / /-~~~-.~ ~~~~ ~~ _-~
~~~
| .-~ | | ~-. / / .) | | ~__.-~ A_A
(| ,' / | _ (-.-)
|| /
~'| | |
~-.
|-|
||---' | ~- . /
|| | | - . | | __
|| | .' |
| | || | | __
|| || /|_ ~~--( ' ||/_/
|| ~-. ( ) /' | ~~--..____../
Meindert
|/ /' | ~~~~~~~~~~ de Jong
|/
/ |
|/ || | -Tua Xiong ,_ o
|| | / //,
oo"$"$$ || | ___ &gt;&gt; |
oo""$"""""o$$ o$"$ || | / ,
o""oo o ""ooooooo"o$" || | | | | o
o" "" o o o o o o o o oo"o$ || | | | |==|__ O
""ooo" oo ooooo$o"o | || | /--------- | 'WW /
""o$o $o$ ooo"" "$o$ / // | /----------- | /__
"""o"$"" | // | /_____________ |
"o$ _|| _/ Nick (_) Call me Ston
Eric T Pronko ~~~ Holland
______________________________________ .-~~-.
/ _______________________________ { }
| | __ __ | | .-~-. .-~-.
| _ | / ) _) /''''', | | { }
|(.)| &lt; &gt; ) // '
, | | .__.'||..'
| | / /// ~ |~: + | | ||
| | ///* ' : | | | '--

| | ///**_~.' | | | /
| | .'. __///````,,.._ | | | .' .
| |
_/
+#~ooo/ | | | .' .
| | |/: + *_#~so/!! | | | &lt; &gt;
| | __:: * + -#o/!!!| | |
. .'
| | / <
=:: + /_____@!!!| | | . .'
| | &lt;__/_____ */( /______ _| | | /
| | |_ _ __/_)/* ._/ &gt; | | /
| | | !!! @ /* + ::=_&gt;_/ | | .'
.
| | |!!!/o#_ + * ::_ | | .' .
| | | !!/os~#__* + :/| | | .'
.
| | | /ooo~#+_
/- | | { }
| | | ''
,,,,/// .. | | ~-...-||-...-~
| | | ,.- ***/// ' | | ||
| | | : ~ */// | | '--

| | + : | // | | .-~~~-
-~~~-.
| | ,~ ~ //_( / | ; | { }
| | ,' /_(__( < > |(_)|. .'
| | ````` / | | . .'
| |_______________________________| |
. .'
______________________________________/ /
Bryan S. So B.K.Bullock

.,::OOO::,. .,ooOOOoo,. .,::OOO::,. .wwwwwwww. ____
.:' :. .8'8. .:' :. .w" "WW" "w. /
:" ": 8" "8 :" ": ." / / ". [||||||]
:, .,:::""::,. .,:o8OO::,. ,: | o o /| " () "
:,, .:' ,: 8oo
:. .:'oo8 :,,:. ,,: | ___/___ |/ "::"^OOoo:"O^' ^88oo:"8^'^O":ooOO^' / v__v/ / /::::
:, ,: :, ,: / | ________/ | /::::::
:,, ,,: :,, ,,: > WWWW / < |: :::: 😐
^Oo,,,oO^'^OOoooOO^' "" / / |: :::: 😐
Benjamin Douglan Heard / / | : / 😐
Randy Ransom Mark McGready
_ _
/ | | | .-~~
O|
| | | | / _
O. ==__ | | | | ~x .-~
)_
/)_ OO(___ | | | | __ ~x".-~ ~-.
(//| O _ | | | |/ _ ( / _
----/ ) _ | / || T o o Y ||
/ | ) / | / / ==:l l < ! I;==
/ o /O ) | / ./ / //
| O / | / / ,r"-,__.-'r.//
| __ / _/|
/ }^ .( ) _.'//.
(
) /_ |/ | / / }~Xi--~ //
__________ / /_o | | Y Y I " Y
Gary ___ */ _// Unknown | | |o |
Perlman / / from Vincent Li | l_l Y T |
|/ Row l "o l_j !
/
___,.---^. o .^---..
.,,,,,,,,,,. "~~~ " ~
,;;;;;;;;;;;;;;,
,;;;;;;;;;;;)));;(((,,;;;,,
**** **** ****
,;;;;;;;;;;' |))))))))))) * |||| *
;;;;;;/ )'' - /,)))(((((((((( * * |||| * *
;;;;' ~| )))))))))))))) * * * *
/ / | (((((((((((((( * ** | |/ ** *
/' /~' ')|())))))))) * _ / / _ *
/' /> o
/)))(((((((( * | | *
/ /'
~~(____ / ())))))))))) * __ *
| ---, (((((((((( * (oo) *
~-_____| )))))))) * ~~ * | |_.---. * ** * *
Tua Xiong Big EYES Wai


/ _ | ______/
| .o__| |o. | o/ o_| | /____/
| o/ vv/'vv o o vv / vv| / /
/
| | | / o/ | | | | ////_____
| | | | /| | | / / | | /*/ /
| / / | | / | | | /
/
| | | / / | | | /____
________|___|_______________________|__________|_| /
Juan Jose Flores /
.-~~~~~~--_ R L Samuell
/@@@@
.-//@@@@@
/~~ @@@/ _ ____
/ / | /( ) _
/ / | / // /
, ||--||--||-
/ | | | |/ | ||--||--||-
|@@| ( | | ~^~^~^~~^~~~^~~^^~^^^^^^^^^^^^
~ / X | Ernst 'pooh' Mulder
/ / | | _
_ / ____-/_| | | ()
() (_)
| / ( oo ) ,-'
Steve Wendt | | /^' *'^ /
/ (/( . ))
| / Q/--Q
~~~~~~ Dave Day

ItItIttIIIIIIIIIIIYIt+tIIIIIYIYIIIYIIIIYYYIIIYIIYYIIIIYIIIIIIIYYIIIYIYi=+RWMWWM
VIIItttItYItIIIIII;,....;IYYIIYIIIItIIIItIIIIIIIIi+ttiii+ttitIIItIIYYYi;+VWWBMR
+tItttiIIIIIYIYI=........,IiitItIIItItIIIIIIIII+tRBBBBBBXMBRtIitIYYYYYt;=RWWMBB
iititttttIIIIYY,.............iItIttttIIIIttII+tVBBBMBBMBMMBBBBXV+tIIYYt=:RRXRBB
ttttitIIIYYIYI:..............,IItttIIIttIIIIt;RBBBBBBBBBBBBBBBBBYiYYYY+=;VXXXXR
ttItttIIIYYYIi.....,..........=tiiitIIitItII=tBBBBBBBBBBBBBMBBBBBtIYVYi;:++=ii+
ttttttIIIIIIt....;VR+....;i+,..+tttttttittIti+RBXBBMBMBBBMBMBBBBBIIYVYt:+ii++++
ttttttttttttt,..=BBBBIi,YRBRV:.;ittttttttttIiiiVYIRIYYYiXRBBBBBBBX+IIIItItIIIII
tttttittttIIt,.;RBBBRBBBBBBBBV.=ttttttttttttittt=YVYIYYYIYRRBBBBBYiIIIIIIIItIIt
tttittttIIIII+.=RBBXXRBBBBXXBB+=ttttttttItIttii=RRBBBBBBBXtBBBBBBIttttIIIItItti
ttttttIIIItIII:iRBBRtiRRX+IXRB:tttItttttIIItIti+RBBBRBBBBBtBBBBBB+tttItttIttItt
IttttIYIIIItIti+RBBBRRBRYRBBBR=tttttIttIIIItItt=BBBBBXYXRRIBBBBBX=ttttttttitttt
tttttItIIIIIIt=+XRBRi+RBt=YRBt+tItIIItIIIIttItt;RRBVYYBBBVYBBBBB+ttItttttttIttt
ttiittttIIIIItItiBRBYXIYIRBBVitIIIIIItItIIttttt++VIIIXBBBR++iBRIitttttttitItiit
tiiittttttIIItIt=RRBBBBRBBRR+IIIIIYIItttttttttti=iiVVRBBBBBt+RR+tttIttititttttt
ti++titittItIIIIttRIXYi+iYIViIIYYIYYYIIIItItttt+;YYVRBBRRRBYRttttttttIIttttttIt
ti++i++ttii+i++++=VBRBXVBBR+iiiiiiiti+ittIiii++=Yi=tVRBX+VRBBi=tt+tiitttItitIYI
YitIt+++==++++=++++VRXVVYR+==++++++++++i=i+iii++i;YI++i+IRRRR+++++ii+=++++++itY
Ytt;:=======+==++++;RBBBBX;=++++++++++++=:++++++:+tIVRRBBBBBRi+++++++====+=+iiX
YI+====+=======+=++=IBBBBi==+++++++++++==,++==++;IVIii++IRRRBt::++++++i=+=++tiY
YY+;=====++===;==+;,;RRRV=,:=++;+;++++++=,+++++++=+=++,:,=It=:,,,=++;++i+i=ittI
VV;;=;==+===:;,;;;===;;;====::+:+:+iii+i+:i++++++=:;:.:::::::::::.;::++++==+++i
IV;;;====+===+;:=++=======+==,;;;++++++i;:+++++=++;;;...,.,...,,+.;:=+=+ii;+=+i
Alvin Perez Donato

[[code]]czo5MTY6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgX3xffF8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBeLyB7WyYqJl19LiAuLl4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF9fX1s9PT09PT09PT1dX19fCiAgICAgICAgICAgICAgX19fLT09KytcXFwiXFxcIlxce1smKiZdfVwiIC4gIC8uIC4gLiAgIC4gIFxcXCJcXFwiXFxcIisrPT0tX19fCiAgICAgICAgX18tK1xcXCJcXFwiIF9fICAgLi4gLiAuICB8IC4uICAuIHwgIC4gLntbJiomXX0gIC4gICAvX18gXFxcIlxcXCIrLV9fCiAgICAgICAvX18rLVxcXCJcXFwiICAgYC0tLS0tPT09PT1fICBfLz09PT09LS0tLS1cXFwnICAgXFxcIlxcXCItK197WyYqJl19Xy8KICAgICBfL18vICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCJcXFwiPVxcXCJcXFwiICAgICAgICAgIC8gICAgICAgICAgX18KICAgIC9fLyAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgIHwgIC4gICAgICAgIFkgICAgICAgICAuICB8ICAgICAgICAgICAgIF8KICAgLy8gICAgICAgICAgICAgICAgIF97WyYqJl19X19fXyAgICAgICAgICAgIF9fX19fLyAgICAgICAgICAgICAgICAKICAvXFxcIikgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgICAgICAgfCAge1smKiZdfSAgICAgICB8ICAgICAgICAgICAgICAgICAgKFxcXCIKICBvICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgIHwgICAgICAgICB8ICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgIC9vLwogICBfKSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLiAgICAgICAgLyAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAoXy8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC9fX19fX19fX19fX19fX19fCm8gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gLi57WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgLi4KfCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gICAgLi4gICAgfCAgIC4uCnw9ICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0vX19fX19fX19fIC8gX19fX19fX19fCnxfXyAgICAgICAgICAgICAgICAgKCAgICAgICAgICAvICAgICAgICAgICAgKSAgICAgICAge1smKiZdfSAgX358Ly8vLV8KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

(|____/~ . ( ) . / //
/ / / / == ==
~~~~~~ |^^^^^^ ) ( ^^^^^^^^| -(o)^(o)-
Unknown ############ ############# / L
from Normand ### ### ### ### // /|!|
Veilleux Fred ///---'~
///|||
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ,;;;;;;;, ~?|||
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ;;;;;;;;;;;, John Griswold
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ;;;;;'_____;'
<<<<<<<<<< MMM$W<<<<<<<<<<<<<< ;;;(/))))|(( /|
<<<<<<<<<~ MMMM$><<<<<<<<<<<<< ;;((((((|)))) /| )
<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<< / |\ /____| ))
<<<<<<~s::<:<<<<<<<<<<< .--~( ~)))))))))))) /______| )))
<<<<<<<9k?<<<<<<<<<< /
-((((((((((( /________| )))
<<<<<<<<<<<<<<<< | | ) | /|) _|____))
<<<<< ///| ))
_ _ ____ _|/
|_ ] / /////| )))
| || | |_____/ / ///////| )))
| || |_ _ ____________________________________/ /////////| )))
| __ | | | ///////////| ))))
/ __|||| /////////////| )))
/ / .-. .-. _ //////////////| )))
_____/ : : Little Tokyo .'
.:_; ////////////////|__)))
.--. .--. : -. .--. .--.. .'.-. .--. ,-.,-. ______________|________
._-.'' '_.'' .; :' .; ;.
-.': : : :' .; ; : ,. : /
.__.'.
.'.__.'.,;.__.':_; :_;.,;:;:; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Unknown
.dMMMMMMMb oMb, from Normand
dMP" "MMb Con! ^8Mb, .aMMMMMMMMb, Veilleux
dMP 8P "8Mb VP" "MMb
dMP IMN dMP 8Mb
IMM .aMMMb dMMMMb IMN .aMMMb dMP YMb
IMN dMP"VMP dMP"VMM dMP dMP"VMP dMP .aMMP
IMN d8 dMP dMP dMP IMM dMP dMP dMP dMP mMMMMM6"
VM, dMP dMP.aMP dMP IMM dMP dMP.aMP dMP ^"MMb
VM, dMP VMMMP" dMP VMbdMP VMMMP" dMP 8Mb
VMb, .aMP dMP "VMM" dMP IMN
"VMMMMM" dMP dMP dMP
dMP VMI dMP
dMP IMI
VMI "MP
.@@@@@@@@@@@@@@. __________________________
@@@@@@@@@@@@@@@@@@ / _______ ______ __ ____________.
@@. "W" .@@ |/ _____ / / / /| / (__III) '
@@. .@@ |/ | |/ / / /|/ .____________/
@@. .M. .@@ || || / / / ' (III)
'@@@@@@@@@@@@@@' |@ @| >oo<-< Manfred Maennle
'@@@@@@@@@' || || / / _______
@@@ || ||/ / / / /O

@@@ |/ / / / _ / |> | /| |
@@@ / _______ | |/
/ (
, |/ | |
<@|@> | /-=====- | |/ |__ || | | |
@@@ |/ | |__ || | | |
<@|@> Tua Xiong /
@@@ Grant Roberts
@@@ --- ______
@@@ / ____ o O O ( )

@@@ /====(________---
o ( )
@@@ | (_ Curse you )
<@@@@@@@> | |@ (_ Red Baron! )
@@@@@ ___ / (__ )
/@@@@@@@ ----____--_____(_________/ (______)
@@@@@@@/ ==|
----____--______|
@@@ / / ____/)

@@@ / ______) _^ / ,^,
@@@@ @@@@ / | | >@@
|| HHHHHHHMMMMMMF"'........ [ ( _____
|----| HHHHHHHHHH............ ,-'// --.

| | HHHHHHHH........... [/~||,-----.@____
| | HHHHIII.......... [
) |||()()() ~[|||>
| HHIII.......... [__||
-----' //
Robert Casey HII......... / /`-.
,--'==(-
"H........ [ (
...... [=====>
W H A T - - M E W O R R Y ? from Kenneth D Miller
from Evan M Corcoran

[[code]]czoxMzI6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAsZEBAICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF9fX19fX19fX19fICAgIF9fX18KICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAsZEBAQEBAQEBAQEBAICAgICAgICAgICAgICBfX19fX18vICAgX18vLyAgIF9fL19fX18KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

@@@@b, ,d@@@@@@@@@@@@@@@@@@, / _/ : //____
)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ /| : : .. /
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | | :: :: /
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | | 😐 || ______/
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | | || || | / |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@' | || || | / |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | || || | / /_
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | ___ || ___ || | / /
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b _-_/ _-_/ | ____ |/__/@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Andrew --/ /
@@@@' Turnbull /____ /
, , )@@( , , @ / /
oooo o @@@@, oooooo @@ _______________/
@, ,d@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@'
@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@ _____
@@@@@@@@@@@@ d@@@@@@@@@@@@@@@@ / / ^----^@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@' / /
|(|)(|)|
@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@ /_ / / / ~~v~~@@@@@@' @@@@@@@@@@@@@@' /
/ / | _____ |
@@@@@@ @@@@' @@@@@@ //_ |/ / ( ( /@@@@@b d@@@@@' / | | ------
@@@@@@@ d@@@@@@@ / / _ | |/_ || __
@@@@@@' i@' @@ / | / __|_____// / /@@' @, |/ | /
/ ||//
___/ / _ _ _ Mike
d@@@@@@@b | | // |
|| | |-| O'Docherty
// //
d@@@@@@@@@b __// Eric Garcia
@@@@@@@@@' /
Avatar - from JR Fairweather /

___,--------,____
__--~~~~ ~~---,_
Chevalier ,-' __,--,_ `,___,-,__
,-' __/'/-~~~ ` ` . ' , | `~~
_/` _/~~ '~~ ,__ o / ' '~_/' `
/' ' =-'~~ _ / ~ /' `
_/' /~ ,--,____,-----|,_,-,_ `
_,/' ' ,-' _ `~'------'~~~~~-- `~~~~ |
,-' /~ ' ,-~~~ _, ,-=~~~~~~~~~~~~'| |
~ .' ' , ' /~` |/
/' ,/' _/~'
, / /` _/~
/~ / /` /' o o __,--,
.' /' ____ ` /' ,-~~|
/' . /' ,-~~ |~~~~-,_ Y /~~ | /'
` /' | | / ',/,' /_/ /'
` `,/~~_,-|,,,|--|_ | /'
,/~~~_ _/~~~~ `. _/' |,,,| |~-'
| ---, `_ ___,-------~~__ /~' ,,'' | `-'|' | |,,,| _| |
| `~`, ',,`-~~--_____ --- - /, ,--/ '/' | /,/ | |'
`_| _` ______,---~~~ ,_ '_/' /' `-. `~~,//~~ /'
,_| , '~,/'~ /~ ,_ `_ _ _' `.,--|' `~. | Chevalier
,/ /' ,/' _,-'~~ ` ~~_ ,_ ` ` || ,
/@@ _/ /' ./',- `@, `
@@ ' | ___/ /' / '__ _`~|, `, @@
/@@ / | | ',___ | | ` | ,,---, | | `@@, / /|
@@@ | | O_` | / / O_/' | @@@ |||| |
@@@ | | `| ' ~ / , ~ / | @@@ ________ |||| |
`@@ | ` ` | | | _/' /' | @@' / |
@@ | ~ /--'~ | , | __ | | |@@ / _ / @ @
@@, | ,,| | ,,| | ` /',@@ / =>X<= `@@, ~ ' | / / `' ' / ,@@ /| | / @@@, ~~ `/~---'~/' _ /'~~~~~~~~--,_ | /________| |_ `@@@_,---::::::= `-,| ,~ _=:::::'''''' ` ________ ___ ,/~~_---'_,-___ _-__ ' -~~~_```--- from Normand Veilleux ~` ~~_/'// _,--~_/ '~--, |_ ______ /' /'| `@@@@@,,,,,@@@@ | Chevalier ______//__][___ ` `@@@@@@' /o _ | -| _ __ `-(_)-------(_)---' .;''''/, , /~/' ,--, from B.K.Bullock
/::; _/, ,/'/' /'/~
o /:::::; .'___|/ /____/'/' __/| Chevalier
o/:::;;' /~ __
/~~, /'
Dustin Slater _,-,
/' , /'/~/ /'
.~ _/ / , "~_/' ,-'~~~~~---,_, ~~~~| /' ~~__ ~_
|~~~/
~---,__ _, /' | /~~ _/' ~~ ~,
|/
/' _,-~/ /' .' __ /'~
|~~~/ `-//~ /' .' | `| / | `_ |
|/` `,` /' |_ ,' /~ /' |' | ` ~|
_/~~_/~' /' /' ~~/ / , | |
~/ /~ _/~ ~/~~~~/' `__/' / `_/ `~~ |
` _/~' /~~' `~~~`~~~' `~~' `'__
/~ _/~ /' _/ _,-'~~ |
_/~ _|--' | |'
/' _/' | /' /|'
//~~-/' _,-' | /' /' |_~~~//~ /~~' /'
|
~ `| /'

Email Signature Files (Part Two)


,-~~/~~/~~~---. * | | * =O |
Chevalier /' --/ O/ _ | O | _ O / (
|
,' /~ -/|/~~ | *// _| /|
| |
/* / | |
/ /’. | ‘ / |. / | /^ | _ / | |
/| | .' | | '
John R. Osmon
< | | . | | | /|
/~~ | /~~| |/~~ | /~/' /____/___________
~/ __ | | | | | | _ -‘~ // / //
/’
| /~~~~~ | |/~~~ |/~ | ~| ) ///~~INTERWIND (~/ |/~~~~~/~~~’/~~~/'/~ |.// // _________//
/ |
>___,--~~~~~~'__ .'|_/' _.| __/__//~/’ ~ ,———-,~__>’~~ // K D Miller
~~<~_____,-------,
~>
~ ~ /^
/~~ | |
____ /’o | / || /
.~ | ,-~~~~- ,’ /’| | __/’ ___/ |/ /’ /’~, | .' / ___/ /,/’ | ,’ | | |,'~~ | |___/ ___/|
| /
: | /~~~~ / | ,'.’ |/ ___/ |
| /’ | | ,’ /| /’ / /___/ ___/
| / _ _/ | |’ ---- | /' | / ___/ |./’ | ~ | ,’ | | | |/’ / V /
| / ,' / |/~’ from Silberstein
/_ /~ _/~——‘
~~~~ Chevalier /
/~~ | |
____ /’o | MM / MM
.’;;|;; ,-;;;;- ,’ /’| | /____/ |
_/;;;/; /;;;;;;;;;, | .' _/_______/;/;;;| ,;;;;|;;;|;;;|; ,’;; | /—|
|—
|;;;/;: |;;;;/~~~~;/;;;| ,;;;;;;.’ |
|||
|;/;;;| |;;;,’ ;;/;| /;;;;;/ | |__| ||;;;/;_/;~;| |;;;;;—-;;;|;;/’ —||—/
;/;;;|;;;|;;;,' |;;;;|;;;;;|;;|/' /________/;;;|;;;/;;,’ ;/;;;;;;|/~' | / / |/;;/;;;/ ~------' WW WW~~~~~ Chevalier from Silberstein

[[code]]czo0NzA6XCIgICAgICAgICAgICAgICBfX19fX18gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAoPT09X19fX189PT1fX18gPT09ICBfX197WyYqJl19ID09PSkKICAgICAgICAgICAtfn5gICAgICAgYH5+fn4tLS0sX18gICAgICAgICAgICAgfHwgKF9fX19fKSAoX18gfCB8IC8gX18pIHtbJiomXX0gfHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBgfi0uICAgICAgICAgfHwgIHx8X3x8ICAgfHwgICAvIC8gfHwgIHx8e1smKiZdfQogICAgICAgICBfXywtLX5+fn5+fi0tLSxfXyAgICAgICAgICBgICAgICAgIHx8ICB8fCAgICAgIHx8IF8pKF8vICB8fCAgfHwKICB7WyYqJl19ICAgXy9+fiAgICAgICAgICAgICAgICAgYH4tLF8gICAgICAgYCAgICAgKD09PV9fX19fPT09X19fID09PSAgX19fID09PSkKICBfL3tbJiomXX1+ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBgICAgICAgIGAuICAgUGF1bCBNZWx2aWxsZQovXFxcJyAgICAgICAgICBfLC0tfn5+fn57WyYqJl19LS0sXyAgICAgICAgYCAgICAgIGAKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

/’ /~~ ~ | | //@@ o
/’ /’ ,—,_ | | @@ '')
.' ,' /~ ~~
. | | @@@ v @ _____
| | | /~~ | | | | / / |____
| | | | ' | | | | / ( X ) | | | |
| | |
.
,-‘ .’ | | <= | | |
|
/ .’ .’ ====== ||
| --,_____,--' / | Mariza Cabral /’ /
-,
,–‘ /’ . . . O / | . .
~~~——~~~ ,-~ … . / /|O .
~~–
,-~ . /–o—|-/–|-|———-
|| ||~~~~~——‘~~~~~’ / O^’ | O/O /
|| || Chevalier /________|_______________/
|| || Duane
^// Charles E. , , _______________________________
^// Weaver /’/| |/| ./|. | . , . ||
^// ,' :
, /’ | ||;/ | ', . . O/) . |/|
^// .' :
/| /| /’ /’ | |/|( |/ _ . .*-[-‘ .||
^// .
| |'|/'//' | | , ||-‘<@-.
. /(; . |/|
^// - | |/' |'| |/| |/| ; '( )7 ,--.. ||
| /_-,
|-',-'/| ,/'/' || ' | ,___' . / _, |/|
| |/~~~~~~ /'~ /'
___-~/_,' |/| ; ' ~7 . / ' ),_ )))||
| Y ~~Y ~~~ || ' ; (~~-' / // ~;;;|/|
/ |_ |/|_____________/____'_______||
_______ -
,/ /' K D Miller
_/~~ ~ | /'
/' ~/~~~~~| ~ _.' _/' _____ _______ _____________________
/'_/~| /'~
| |
| / ____/ ___ / / ___ __ __/ ____
|/~
/~~~/' || /' / / / / / / / / ___/
|/' /~~~~____' ____ ___/ /
/ ___/ / _____
~'___ _/,-| _____/_____/ /_/ _____/ ______/
Chevalier ~~' -|_ Jon R. Plummer
|


|||||||||||||| / UWEC Resident Assistant /|
= , / Emmet Horan Hall / |
= | /__________________________________/ |
= __/ | [] [] [] [] []| |[] [] [] [] [] | |
/ _ (o) | [] [] [] [] []| |[] [] [] [] [] | |
| | _ | [] [] [] [] []| |[] [] [] [] [] | |
| |/ (____) | [] [] [] [] []| |[] [] [] [] [] | /
/ / | || |__________||___________| ||/
/ / ___) Brent Rossow
/ _) )
/ ( ___
/ _________/ |_________________,
) ,'
,,_____
/ / | ==== _______)) '; ( //(
/ / /
====/ ;’,; ;'{;)};;;,))
/ / (O____)(/ ;( ;;,' ";@>(.
tot@m-net (O
____) ‘, ) )(G);( ) 7
from Evan Corcoran (O____) ‘; , ; ,'{| ,'
^ ; ; ) }')'/| ; ; ;====(
____// ____ ;) ,;########
/----- ----- ( ; ##########
____// ____ ; );###(
}###
/----- ----- ( ;### #
____// ____ ####
/----- __ooooooooo
----- Cutter
// oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
____// oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo ____
/----- oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo ----- &lt; &gt;--&lt;&gt;--&lt; &gt;
// oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo / /
// oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo / /
// oOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOo &lt; &gt;--&lt;&gt;--&lt; &gt;
// oOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOo Joseph
// _ oOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOo _ Ammendolia
// / | oOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOo |
| O | oOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOo | O | . .
| | oOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOo | | |###/|
|____/ OOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOO ____|
‘n n'
| OOOOOO *OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOO* | v
| OOOOOO *OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOO* |
U’
| OOOOOOo OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO oOOOOOO |
| OOOOOOOo OOOOOOOOOOOOOOOOO oOOOOOOO |
OOOOOOOo || || oOOOOOOO , /(/(
OOOOOOOOo oOOOOOOOO o_______ ** }=,(,!,,
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ,,<0,,,/- {(

, /( |””ooooooooo””| ‘>>L >> ,) ,/==>
o }=,(,, //// / Dicky The Beast
,) ,/ “==> //
The Beast / %%% %%%%%%% |#|
V %%%% %%%%%%%%%%% |#|####
|V| %%%%% % %%% |#|=#####
|-| %%%%% % @ @ %% | | ==####
|-| %%%%%% % (
() ) %% | | ===##
|-| %% %%% % _ | %% | | =##
|-| % %%%% % u^uuu %% | | ==#
.-^-. ||
.-^-. %%%% %%%%%%%%% | | V
| .-~ ~-./ | Matthew Kott
| / |
| |..–~~~~~~~–..| | ~~~~~~~~ ____ *
-~ ~-/ ~~~~~~~~~~~~ |[]|Y
/ ~~~~ ~~~~ ||###}
/ ~~/ -^ ^- ~~ ~oo000o>>
| | ~~/ ()() ~~ Prisda
| H | ~~(| |)~~ Gomutputra
| H | ~~ | ( /
) | ~~
| .-H-. | ~~~ | ~~ | ~~~ /*
i / V ; ~~~ ____/ / ~~~ /

| | / ~~~~ #### / ~~~~ {0v-}
________/ ________/ ~~~~ | ## /| ~~~~ <[.']>
Bumroong Puangkird ~~~~~ | ____ | ~~~~~ ="="=
|///// ~~~~ / ~~~~ R L
o-.y |////// ~~~ / ~~~ Samuell
v / o' oO)-. I//////// Russ Rufer
/ / /
_ I//////////
( (v ( | IIIIIII//////////
_ _ | { /****///////////// ooooo
v/
v ' '--' /****///////////// _/Q@Q@Q@Q@Q@_
‘ ) )' /****/*****|////////////| /@Q@Q@Q@Q7~~~Yq
|
/ / J$$$$$$$$$$$$$$$******////////////| /@Q@Q@Q@7~ _ Y.
__/Dov J$$***************$$$$$***|/////////// (Q@( )@Q| @@@ )
Sherman $$**********************$$L. / (~Q@Q@Q7 ~ )
.$***************************$$L ~~~ /
.J$$$$$$$$$************************$L -</strong> _-
.J$$*********$$$$$$$$$$$***************$$ --_____--
J$$$***********************$$$$$$$$*********$ from Chris Jackson
$$**********************************$$$$$$$***$
$*****************************************$$$$$ ||====================O/==||
$********$$$$$$*************************$***$$ ||-+-+-+-+-+-+o+-+-+-+-C-+-||
$******$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$************$*****$$ ||--O---------------/--||
$</strong>$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$****$******$ || So E ||
~~ $$$ %%$$$$$$$%% $$$$$$$$$$$$$$****$ || / ) ( ) ||
$$$ %% $$$ %% $$$$$$$$$$$$$$
#$$$ -----------------------------
$$$ $$$ $$$$$$$$$$$$$$
#****$ Sherman Chong
$$$$$ $$$$$ $$$$$$$$$$$$$*#*****$ _________
$&amp;&amp;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%<strong>##*****$ III| |III
$&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%</strong>#******$ IIIII| |IIIII
$&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#########$ IIIIII| |IIIIII
$&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;% ~T$$$$$$$$$$$$$$T~********$ IIIIII| |IIIIII
$&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;T' OOOOOOOOOOOO********$ IIIIIII| |IIIIIII
OOOOOOOOOOOOOOOO IIIIIII /IIIIIII
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO II (___)| |(___) II
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO II /D / II
OOO/OOOOOOOOOOOOO/OOOOOO II /| | / / II
Mark Stahlsmith II _/|| ||/_/ II
^ | II / O-------O II
#_ ^ ^ ^ / /+| II_____/ |||||/ _____II
<h3>/ /- @ @ /%%/+++| /</h3>
####/++/--- / /%%%%+++| |_______________|
#####+++----/** <em><strong>/ /%%%%%%++| Rogelio J. Carrasquillo
######+++----<strong><em>_____________//%%%%%%%%+| _ ___
#######+++----</em></strong>_____________/%%%%%%%%%%| /
-‘ ( III
|( II ||||||||||||||[
]
<<<<$Oo===) _.-.
( I
/ ### < ____/ Jamie Lauchlan
</ / _ ( )^^^^/
/ / ( | ###/~~~~~~###~~~/######~~| __
/ / _( | #/ /#### # /##/~~~~##| _____
( ) ( / | |######> ><##< |##| ###[==_____>
___/ / # ####/ /# ##____/##/| /
/ __
Artist name removed by ###______/###
######/| _____
request Berry R. Thrailkill ###[==_____>

/_/

__ _____| |_____ __
_________| |
| 😐 Eric Lim Kwei Luan | |__| |_________
😐 |::| 😐 | |::| | /
😐 |::| 😐 | |::| | /

😐 |::| :|_________________________________| |::| | <
/ 😐|::|____:/ .____|::||
/_______:/ ::/ ::/ ._______

____________________ ____________________ |_
| | ____ | | / ._
| CAN YOU GIVE ME | / I -BUT I CAN ADD A | | )
| ONE GOOD REASON | ( NO PITCHFORK AND A | / |
| WHY I SHOULD LET | ____/I TAIL TO THAT “GO | ( ) | = |
| YOU IN? | | TO HELL” ICON. | )( _ /_____
|_______________ .| |_____. _____________|~ __ ~-. “~-. [_______]
| |/ (_ /~,^ .r~T T~i. ^.~ ) Brent
' / ,^|| | | ||^. / / James
_____ ___ _ Y / || |[]| || Y Benton
.--. .^ ,^^.-. {
~ ) | Y || | | || Y |
/ __ / ) / — )_ c|..^o | | || |[]| || | |
/ ( ( /( ) ,>.| ) |c_,| <| |===||=| |=||===| |>
( ( ( Y __ (/ o Y).–^——-. )/l <| |===||=|[]|=||===| |>
( ( (l)/ )I | [~~~~~~~|–.—x. || | | || | |
( ( ( (|Y Y ( || | _______ _ /r~) ) |||[]|||
| | _.
( || |____>-| | T = |.
<^ ", ~|| | | || ~ | |"~
(| '~~ Y____|I__l_n___|
/—c~~^. Y’~^|.^”|.-^-|,-~
( ( ( (| | | | [=o H .=.]_
-I~T~Y |- __
( l | | l
[H____] ~”| | | ,t __ “~ ~”
( I | |[_________H____] / | l_j.-T |–“~~ ~”-.,.–“~
||----^-' :_______H
/ /| | |-..
( |; : | |.. .. H.|^,.-| : : |
.–~~”–..
| _ l _ : ||| || H|| __ ! | ‘ l “~” -Row .
.-”
|,-‘ ~”-‘ ~-.L|^.||H|^-“~ ~”-. . _.-“~-.
“~
Row “~ . ,–.~~ ~-.
_. “~~ ~~~”
~~” ~~” “~~~”


( _) / I know Beethoven was great,
( ) ( ) _____ | but do you have to say it |
(
) () @@@@@@@ | every day on rec.music.classical? |
/ . | @@@ .|
__________________________________/
/ —) _________@@( _) |/ | | |
| / /)-/_______(@@@@-/ | | |’
|–|**|
–| (___) ___ / ## !!-v—-v-”
|*****|__ |____________| | / ## –“””i i””””””””””i
*(#####) || || ___|____/
## !_______! !__________!
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
modified by Row


| _ _ / _ | _ ) | | | / | / __|/ _ | | / /_ | | |/ __|
| / / () | _ |
| || |/| | __ () | | V / | || . | (_ |
|| ||____/|/____||| || |//|_____/ |||||


| _ _ / _ / | __/ __/ __|
| / / (
) | (
| | __
|
| |
|____/ ___|___|___/___/

[[code]]czoyNzIyOlwiICAgICAgICAgICAgIFlFUyAgID09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09ICAgTk8KICAgICAgKy0tLS0tLS17WyYqJl19LS0tLXx8IERvZXMgdGhlIERhcm4gVGhpbmcgd29yaz8gfHwtLS0tLS0tLS0tLSsKICAgICAgfCAgICAgICAgICAgID09PT09PT09PXtbJiomXX09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PSAgICAgICAgICAgIHwKICAgICAgViAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgIFYKICstLS0tLS0tLS0tKyAgICAgKy0tLS0tLS0tLSsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICt7WyYqJl19LS0tLS0tLS0tKwogfCAgIERvblxcXCd0ICB8ICBOTyB8ICAgRG9lcyAgfCAgICAgICArLS0tLS0tLSsgICAgIFlFUyAgfCBEaWQgeW91e1smKiZdfSB8CiB8ICAgbWVzcyAgIHwgKy0tLXwgIGFueW9uZSB8Jmx0Oy0tLS0tLXwgIFlPVSAgfCZsdDstLS0tLS0tLS18ICAgbWVzcyAgfAp7WyYqJl19IHwgd2l0aCBpdCEgfCB8ICAgfCAga25vdz8gIHwgICAgICAgfCBNT1JPTiB8ICAgICAgICAgIHwgd2l0aCBpdCB8CiArLS0tLS0tLXtbJiomXX0tLS0rIHwgICArLS0tLS0tLS0tKyAgICAgICArLS0tLS0tLSsgICAgICAgICAgKy0tLS0tLS0tLSsKICAgICAgfCAgICAgICBWICAge1smKiZdfSAgICAgfCBZRVMgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgIE5PCiAgICAgIHwgICAgKy0tLS0tLSsgICAgKy0tLS17WyYqJl19LS0tLS0tLSsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8CiAgICAgIHwgICAgfCBISURFIHwgICAgICAgICAgICAgICAgViAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICBWCiAgICAgIHwgICAgfCAgSVQgIHwgICAgICAgICAgICArLS0tLS0tLS0rICAgICAgICAgICAgICste1smKiZdfS0tLS0tLS0tLS0rCiAgICAgIHwgICAgKy0tLS0tLSsgICAgICAgICAgICB8ICBZT1UgICB8ICAgICAgICBZRVMgIHwgV0lMTCBUSEV7WyYqJl19WSB8CiAgICAgIHwgICAgICAgfCAgICAgICArLS0tLS0tLSZndDt8ICBQT09SICB8Jmx0Oy0tLS0tLS0tLS0tLXwgQ0FUQ0ggWU9VP3tbJiomXX18CiAgICAgIHwgICAgICAgfCAgICAgICB8ICAgICAgICB8QkFTVEFSRCF8ICAgICAgICAgICAgICstLS0tLS0tLS0tLSsKICAgICAge1smKiZdfXwgICAgICAgfCAgICAgICB8ICAgICAgICB8X19fX19fX198ICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgIE5PCiAgICAgIHwgICAgICAgfCB7WyYqJl19ICAgICAgfCAgICAgICAgICAgICB8ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8CiAgICAgIHwgICAgICAgfCAgICAgICB8ICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICBWICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBWCiAgICAgIHwgICAgICAgfCAgICAgICB8ICAgICAgKy0tLS0tLS0tLS0tLS0te1smKiZdfS0rICAgICAgICArLS0tLS0tLS0tLS0rCiAgICAgIHwgICAgICAgfCAgICAgICB8ICBOTyAgfCBDQU4gWU9VIEJMQU1FIHwgICAgICB7WyYqJl19ICB8REVTVFJPWSBUSEV8CiAgICAgIHwgICAgICAgfCAgICAgICArLS0tLS0tfCBTT01FT05FIEVMU0U/IHwgICAgICAgIHwgIEVWSXtbJiomXX1ERU5DRSB8CiAgICAgIHwgICAgICAgfCAgICAgICAgICAgICAgKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSsgICAgICAgICstLS0tLS0tLS0tLSsKe1smKiZdfSAgICAgIHwgICAgICAgfCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgIFlFUyAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwKICAgICAgfCAgICAgICB7WyYqJl19fCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHYgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwKICAgICAgfCAgICAgICB8ICAgICAgPT09PT09PXtbJiomXX09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT0gICAgICAgICAgIHwKICAgICAgfCAgICAgICArLS0tLSZndDt8fCAgICAgICAgICAgTiBPICAge1smKiZdfSAgICAgICAgIHx8Jmx0Oy0tLS0tLS0tLSsKICAgICAgKy0tLS0tLS0tLS0tLSZndDt8fCAgICAgIFAgUiBPIEIgTCBFIE0gICAgICB7WyYqJl19IHx8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgID09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT0gICAgUm93CgogICAgX18tLS0tLV8uIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF9fX19fXyAgICAgICAgICAgIHwKICAgLyAgICAgICAgICAgICAgICAgICBvICBPICBPICAge1smKiZdfV8oICAgICAgKV9fICAgICAgICAgfC0KICAvICAgIHwgIHwgICBfLS0tXyAgIG8uXy4gICAgICBfKCAgICAgICAgICAgKV8gICAgICB7WyYqJl19IHwtLQogfCAgICAgfCAgICAgICAgICAgICAgIHwgfFxcXCJcXFwiXFxcIlxcXCIoXyAgIExldFxcXCdzIHNlZS4uLiApICAgICB8LS0tCiB8ICAgICB7WyYqJl19fCAgICAgICAgICAgICB8QCB8IHwgICAgKF8gcmVjLnBldHMuZG9ncyBfKSAgICAgfC0tLS0KICBfX18vICAgX19fICAgICAgIC8gIHtbJiomXX0gfCB8ICAgICAgKF9fICAgICAgICAgIF8pICAgICAgIHwtLUgtLQogICAgX19fXyhfX19fX19fLyAgICAgfCB8ICAgICAgICAgKF9fe1smKiZdfV9fX19fXykgICAgICAgIC98LS0tLS0tICBKYXNvbgogICAgfF9ffCAgICAgICAgICAgICAgICB8IHwgICAgICAgICAgfCAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAvIHwtLS0tLS0tICBIZXJyCiAgICAvICAgLV8gICAgICAgICAgICAgfCB8ICAgICAgICAgfFxcXCcgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAvfCB8LS0tLS0tLS0KICAvICAgICAgXyBcXFwiX18gXyAgICAgICAhXyEtLXYtLS12LS1cXFwiICAgICAgICAgICAgICAvLXwgfC0tLS0te1smKiZdfS0tLS0KIC8gICAgICAgICBcXFwifCAgfCZndDspICAgICAgfFxcXCJcXFwiXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcIlxcXCJcXFwifCAgICAgICAgICAgICAgICAvLS18IHwtLS17WyYqJl19LS0tLS0tLQp8ICAgICAgICAgIF98ICB8IC5fLS1cXFwiXFxcInx8ICAgICAgICB8ICAgICAgICAgICAgICAgLy0tLXwgfC0tLS0tLS0tLS17WyYqJl19LQpfX19fX19fX19fX19fX3xffF9fX19ffHxfX19fX19fX3xfICAgICAgICAgICAgIC8tLS0tfCB8LS0tLS0tLS0tLS0tClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

/ /_____| |—–O——-
/_____________________________________ / |____/w____|__
/ ————————| |
/_______________________________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
/ . .
/_________________________________________ |
/|
{ } / o_o
<_______________________________| | U |
| > ._I
. /
{_______________________________| ________ `-_____-‘
< } / SNOOPY Nathan
|_______________________________| /__________ Pearson
|/ / ||// |// |/ |/
Iain P. Grier (modified by Row)

.@@@@@@@@@.
@@@ @@@@ @@@@@@@@@
@@. @@@ . @@@@
@@@. .@@@ nn nn M |M| @@@@@@
@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@MM@MM@@@@@@@@@@@MMM@MMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.
@@@’ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@MM@MM@@@@@@@@@@@MMM@MMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'
@@. .@@@ uu uu M |M|
@@@. .@@@@ ' '94 the wolfe
@@@@@@@@’
,aggddYYbbgga, . .-~
,agd888P” ,d888bga, / -'.'– :
,gd88888P” ,d888888P”Y8g, | / ._
,dP88888P" ,d888888P"
]Yb, | | .-. {
,d888888P” ,d888888P” ,d88Yb, | -'.
,888888P” ,d8888888b ,d8888888, . | /
,88888P” ,dP”‘ "Yb,,d888888P"8, ~-.. | .-~_
,8888P" ,dP'
Y888888P” Y,.-. .-~
d88P” ,d8″ “888P” )b -'/~~ -.~ /
8P" ,d8d' Normand
8″ ,d8 .-~/|-._ /~~-.~ -- ~
8 ,d888) Veilleux Y, ,d88P / | ~- . _
8 ,d88888'
Yba,,d888P’ B. K. Bullock
8 ,d8888888 """""'
8,d888888P"8 / ------------oOOo---oOOo-----------
8888888P" 8 ____/ ----------------------------------
88888P" 8 _______/ ~~~ || ||
888P" 8 / -<@>- ~~~ ||/||||
8P" ,d8 >_____ ~~~ @ @ //
8 ,d888 ______ ~~~ ( V )
8 ,d88888 _____/') ~~ / O
8 ,d8888888 / ~~ Lisa O'Donnell
8,d888888P"8 ______________/ ~~
8888888P" 8 / ~~
88888P" 8 / __ ~~ o
888P" 8 / / ~~ /| o o
8P" ,d8 ( ( / ~~ |=-- o
8 ,d888 / ~~ ##
8 ,d88888 / ~~
8 ,d8888888 / ~~~ | / O
8,d888888P"8 / ~~~ /--=|/ O
/ T
8888888P" 8 ~~~ O|## T /|
88888P" 8 / /T _O | | |
888P" 8 / | T
| |
8P" ,d8 _____________/ / / // Caleb J. McArthur
8 ,d888 _____________ /
8 ,d88888 /
8 ,d8888888 _____________/ .----------.
8,d888888P"8 _______________ / .-. .-.
8888888P" 8 / / | | | | HAVE
88888P" 8 ________/ _______
-‘ -' _/ YOU
888P" 8 / / .--. / | SEEN
8P" ,d8 / Michael Soo Chong Kiat | / / / / ME?
Y, ,d88P / / |
–‘ /
Ya,,,d888P'/____________________________________ /——-‘””””” Jym Dyer
e/ o e/ o e/ o e/ o e/ o o e/ o e/ o e/ o
– /- – /- – /- – /- – /- e/ /- – o e/ /- – /- – /-
| | | | | | | | | | | | | /| /| | | | | |

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

[[code]]czoxMTI6XCIgICAgICAgICAgICAtLW8gICAgICAgLyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFBldGVyIEUuIEJlcmduZXIKICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgYCZsdDssICAgICAgLwogICAgICAgICAgIDAvIDAgICAgIC8gIGUvClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

o o / I __ ___ Certified Roller Coaster
<,<, / , /XX / __ Maniac /XXXXXX
O/ O --o O/ O/ O/ O /XXXX( ) /XX /xXXXXXX
<, / /XXXXXX___/
/XXXX /xXXXXXXX
0/ 0 / /XXXXXXXX
/XXX__/XXXXXX__/xXXXXXXXX
__o / Robert L. Deck
`- /
0/ 0

/

o e/ o e/ o e/ o o e/ o e/ o e/ o e/ o e/
/- – /- – /- e o – /- e/ /- – /- – /- – /- – /- –
| | | | | | /| | | | | | | | | | | | | |
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Peter E. Bergner /


___ .-~. /“-. /___
-.~-. / / "~o :Y / ./
/ : ~x.
‘) / /
] Y / | Y< ~-.j
/ ! .–~T : l l< /.-~ ___ /
/ / ____.–~ . l /~ <|Y / ____/
/ / .-~~" /| . ',-~ L| /
/ / / .^ Y~Y .^>/l
“–‘ / /
/ Y .-“( . l
j_j l/ /~.-~ . / ///
Y l / ) ~~~.” //”~ / .
/l / / /
| .-” ~-{__ l : l._Z~-.___.–~ /
| ~—~ / ~~”—
‘ __[> // /
l . .^ ___ _>-y~ //
. .-~ .-~ ~>–” /
~—” / ./ _.-‘ /
“-.,_____.,
_.–~ _.-~ Henry
~~ ( _} -Row Churchyard
. ~(
)
/,
–‘~–‘~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<

pre><code> __ ~~~ ^ ^
/ / (###(
/ < | (~~ /
||> | ~~~||
/ / /~ ~
</pre>
~~~~~~~~ /~~~~~~~~ /~~~~~~~~ /~~~~~~~~ /~~~~~~~~ /~~~~~~~~ /~~~~~~
Jackie Robbins || Oh!-Huh? || Whatever || Hikeeba! ||

<pre><code> _ __/
</code></pre>

/_ |
| <strong><em>|</em></strong>
| ___ <strong>|</strong>
/ _ ___________|_____|___________
<em>| { ( ^) (____ /_______________ /____)
| / |_____| /
/(<strong><em>|</em></strong>) _/
— ____) 0 / 0 |</em>|/
<em>/ O
| ) From Kimberley M. Davis
____________________________/____________ / /
…………………….. ~~~~ / /
………………………. / _ /
……………………….. / / /
…………………………. /_______ / ________
…………………………. |P O P| Craig
………………………… / Graham
Meindert de Jong //
/
************ /
**************************** /_________
***************@@@@@@***************
**************@@@@@@@@@@@@@@@*************
*************@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*************
************@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@************
***************@@@@@@@@@@@@@@@@@@***************
*******************@@@@@@@@*******************
..*************@@@@*************..
*** *********@@********* ***
@****@@****@
.* *****@@***** *.
*. *****@@***** .*
* . * ****@@**** * . *
*****@@*****
——————————–.****@@@@****———————————-
.**** @@@@ ****.
.. ..@ ** @.. ..
** * * * @ *.. @* * * * **
The Meach


|_______ |_______| /_______/| _ _
| | _____ | | _____ | | _____ | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /
| | | | | | | | | | | | | | | | | / ( ( ( ( ( ( ( ( ( = =)
| | | | | | | | | | | | | | | | | < ( ( ( ( ( ( ( ( / ( ^ )
| | | | | | | | | | | | | | | | | (((((((() ~
| | | | | | | | | | | | | | | | | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
| | | | | | | | | | | | | | | | | Colin Douthwaite
| | | | | | | | | | | | | | | | |
_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
“PH” Buxton

Everybody is a three-eyed wr”” “-q__
Monster. dP 9m One Eye Looks Outside.
#P 9#
d#@ You 9#m
d## ###
J### ###L
{###K J###K
]####K aaa J####F
gmM######
w#P”” “”9#m d#####Mmw
g##############mZ g##############m

d####M@PPPP@@M#######Mmp gm#########@@PPP9@M####m
a###”” ,Z”#####@” ‘######”g “”M##m
J#@” 0L “## ##@” J# #K
#” # "_gmwgm_~ dF#_
7F “#_ ]#####F dK JE
] *m ##### g@” F
Me “PJ#####LP” Them
` 0######

One Eye Looks 0######## One Eye is Poked
Inside . _d#####^#####m , out with
w_________am#####P” ~9#####mw_________w
” A Sharp Stick
“”9@#####@M”” “”P@#####@M””
from Matt Ryan

%%%%%%%++;:,. .,;%%+:,++%t%%+++t++$t++%+,,.. .,.. … .,..
ttttt%%++;,.. .;;:..,:;: . .,,.::;;;;:;:,.. .. …. ..,….
tt$$$t%+;:,. :t$%:. . ..,,.,. ……,……..
tttttt%+;:,.. ,;;;,. .,;%t&#&%+t$$+. ……,,,…… .
ttttt%%+;:,,,:+;,. ..,+&###########t, .,,,,…..,.. ..
%ttt%%%+;:::;t&%:..,,,%############&: .,. .,,,,….,…….
t$$%%%%++++%$$%+;;:::+&############%,,;$$: …,…,….,,,.
$$t%%%%%%%t$$t%+++;;+$############&;;%##&; .,…,…,,,,.
$t%%%%%%%$&&$tt%+++%&#############t:+%%t;. .,…..,,,,,.
&$ttttt$&###$$t%++%$##############t,++;:,. .,,. .,..,,,,,,,,,
&&$tt$######&$t+;+&###############t,:;;;:, ,:::, .,,,,,,,,,::,
&&$$&######&$t++t##################;.:+;:,,,,,:;;;;:. . .,,,,,,,,,,::
#&&&#######&%;%####################$;:;++++:;;;+%+;, :%%:. .,:::::::::;:
############t%######################t::%%%+;++;+%;,..+&#$+,. .,::::::::;;:
#############&&######################$;;;++::;+;::;t##$+;;,,,…..,::::;;;++;.
###############&$&#&##################&%++;,,:+t&##&t+::::,,,.,,,.,,::;;++%%+,
################&&#&&&$&&#######################&&$t%+;:,,,,:;;;;:::::;++%tt%,
###############&$&&t$t%t&&&&################&$$$$$ttt+;:,,,;+%%%++;;+;+%%t$$%,
#################&$$$$t&&$$&&t%$$$&&$$&&$&&$%%tt&t++++:,,,;%$$$$$tt%%%%%tt$$t,
#################&$&&$$&&t&#$t$&%t&t%$&$t$$ttt%%%++;:,,,,;%$&##&&&$$tttt$$&&$:
David Jackson /
____/______
-O -O /O /O / /
_. |/ |/ / /
( ) (_ ) (_ ) / /
/ /______/

/ _/ ./. _/ Brian / Quick
Lisa O’Donnell Kim Davis Lisa O’Donnell /


| | (_____________________) | | (_____) .(~).. ... ..(~).
| |
_____ _____ __| | _ _ | | () |_ () | |
| _ / _ / _ / _ | / / ) ( ) ( )
| () | | () | | | | | | () | | || | |~ ~| (~) |~ (~) ~| |~
_____/ _____/ / _/ _____/ ___ | ‘~()~’~’ ‘~’~~’ ‘~~’~(
)~’
_____________________________ ___| | Randy Ransom
(_____________________________) (_____/
Sean Bond

[[code]]czo0NTpcIi8qICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgX19fICAgICAgICBfClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

/_ ___ ___ {v} M >>> ..
{0v-} { 0 } {00v} _3
{0^0} {@.@} {Uv0} /
<[.']> <[.’]> <[.B ]> <[`.’]> <[$.$]> <[x,X]> <[===]+
=Y=Y==========Y=Y========YY=======Y=Y=======W=W=======A=A=======Y=|====
(0v0) Meet: Cyclops, Picasso, Owl-in-a-Box, Top Hat, Punky and Peg-Leg
R L Samuell

:—————————————————————————-:
] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
:============================================================================:
| .-.-. | .-.-. __________THE________________. | .-.-. | .-.-. |
| //@/' |//@/’ I._-_, //~ _--_ /~ I'|//@/’|//@/' |
| :'.X/.': |:'.X/.': I || || | || || / I.':|:'.X/.':|:'.X/.': |
| ~~~ / | ~~~ / I || || | ~
__. || / I / | ~~~ / | ~~~ / |
| ~Y~' |~Y~’ I || || | || / I’ | ~Y~' |~Y~’ |
| |k%> | |k%> I , _/ || _/ I%> | |k%> | |k%> |
| | || I————————–I | | || |
| |, | |, | |, | |, | |, | |, | |, |
| <%>| | <%>| | <%>| | <%>| | <%>| | <%>| | <%>| |
| |, ||, | |, ||, | |, ||, | `|, |
| | | | | | | | | | | | | | |
:============================================================================:
] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
:—————————————————————————-:
Melody


________ ( (( ( __ ( (() ( ( ( ( _____
(
( ) ___ ) ( ) ) )() ) ) ()() ) ) ( (
) ) (
( (( ()()() (( ()(( () () (____( ) )
(__( () () ()() (____(
Kurt Wimmer

The Game is Afoot!

I got this in email but it’s kind of fun. You could do it in blog comments. Everyone makes a one word comment and then posts the game to their own blog for everyone to comment there too. If you carry on the game add a note to your one word post so we can follow to your blog. Kind of like visiting all the neighbours.

The Game is on!!! And you’re IT! Describe ME in one word.
Just one single word, be honest if you are going to respond. Send it to me and to me only.
Then send this message to all your friends and see how many strange & interesting things they say about you.
This is really fun. Here’s how to play:
1.) Hit the reply key and send one word. 2.) Then return to this message, and forward it to your friends (including me) and see what people say about you when limited to one word!!!

Words sent to me so far (in email):

talented
curious
creative

Professional Newbies

I’m getting a little irked with “professional” bloggers who don’t know a damn thing about writing, maintaining or creating a blog. Try using a dictionary if you want anyone to take you seriously. Don’t know how to fix an error on your template? Then do not call yourself a professional blogger until you can load a new template and make it work.

Learn some CSS and HTML code, call it XHTML if you like. Learn how to spell basic words like “a lot”( it is not one word). Learn how to use the [shift] key so you can capitalize proper names for things and people.

Far too many money-making, SEO and topical bloggers label themselves professional without knowing anything more than how to type. Being able to type does not make you a competent blogger. Some of them would not even rate amateur.

I think there should be an official Dust Bunny Award for Professional Boggers. People who type a blog proclaiming themselves professional, experts.

Maybe I’m being a little hard on them. But, they make it beyond silly to proclaim themselves professionals while I can find 3 spelling mistakes (or typos) in their most recent post. Can’t we get a browser feature that closes these kind of blogs just as it does the pop up windows? Can’t we be spared from the Professional Boggers?