Archive One from dwb – Donovan

These are some of the ASCII Art drawings I have done or collaborated on. You may use any of them you wish, but please keep the initials on the ones that have them, THANKS!

People

||||//
= = self portrait of
| "" "" | Donovan
-<0>^<0>-
,-. | j |

| : ___ / "PEACE
`/|' - / BRO"
_______|_/|_______
( / )
| %/ |
| | V | |
| | dwb | |
| | | |

___

.--.
.' '.
/
| __ __ |
' // '
O_O/ /
/ ___ /
( (___) )
/
/ /
|._.| /
| | /
dwb/ /

..'"""`..
/
| |
_ _ /
'. <0 0> .'
/ ()
( |=| )
/.
. /
Y dwb Y

,--.
,' .___;
/_ ,'@@,-.
(C
____ -'
--' ;
``:
:'
.-'--.
( /7 7 )
i--._|/
(,-,) |
,--:_. /
( ..__,/
-' ; ``.
dwb ---

-o
o `o
'
Q/
I
/T
|/
____=0=____

|||||/
( ~ ~ )
@( 0 0 )@
( C )
_/ /
|___|
| |

[[code]]czoxMDI6XCIgPT09ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgID09PQogPT09ICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA9PT0KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

===____________o000___________000o____________===
|===___________________________________________===|
=== | /O O | ===
dwb || || jrb
=== || || ===
( | _ | )
|| ( ) || _
|| /-__ ||
ooooO /| Ooooo ==
((( )|____^____|( ))) /
(|)MMMMM| |#####(|) |MILK|
()MMMM/ ####() |____|
__ ____ ___ __ ___ ___
( )(_ ) ( / ( _)/ )
)( )( ) ) )( () )) _)

() () (___/ /(
)(/
____ _ _ ___ ___ __ ___ _ _ __ __ __ ___ _
(
_)( )( )( _) ( ,) / ( ( / ) / _) / / ( /
)( )
( ) ) ) ,( () )) ) ) / ( (/( () )( () )) ) )/
() ()()(
) (/ __/(/(__/ __/ __/ __/(___/ (_)

=======================================================================

Plant Life

[[code]]czo0MjpcIiAgLGBcXFwiXFxcIlxcXCcsCiAgO1xcXCcgYCA7CiAgO2AsXFxcJyw7CiAgO1xcXCcgYCA7ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

,,, ;,',;
;,
; ;' ; ,',
;
,'; ;,',; ;,' ;
;',
; ;' ; ;'';
;
'','',',',;'''; ', ;''
;'
';
;' ;
;'
';
;` ' ;
; ',';
;,' ';
dwb|/|/;|/

.-"""-.
/* * * *
:.-:`:-.;
()
|/(
)|/dwb

[[code]]czoxMTpcIiAgIHwKIHwvfC8KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

||//|/
||/|/
|//
|/
|/
|
_|/__|_|/____|/_

=======================================================================

Scenes

[[code]]czoxOTI6XCIgICAgICogICAgICAgICAgICAgICAgICogICAgICAgICAgICAgICAgICAqICAgICAgICAgICAgICAqCiAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICogICAgICAgICAgICAgKgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0qICAgICAgICAgICAgKiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgX19fClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]
  • | | |
   • _________## * / | |
    @\## * | |--o|===|-|
  • @@@\## |/|/ |---| |d|
   @@ @@\ ||//|/ * / |w|
   * @@@@@@@\ ||/|/ | U | |b|
   @@@@@@@@@----------| |// | S |=| |
   __ @@ @@@ @@__________| |/ | A | | |
   ____|@| @@@@@@@@@__________| |/ |_______| ||
   =|__ _____ |= @@@@ .@@@__________| | |@| |@| | |
   ____0_____0__|/@@@@@@@__________|
   |/|___|/|/___________||
_
; :
STONEHENDGE ..,----------........ :````--.
: : ; :
.----------....... : ; : :

: `:=======---,========= : :
; : ; ; . : :
,=====.-----;====:
: : : : : :
: ; : ; : : : : :
: ; : : : ; : ; :
: : : : : ; : : :
: ; ; : :-: ;``: :
;-: :---````: :; : : :--...
-
: : : : : :: : : :
: : : : :: : : :
: : : :.....-`:......----```` : :
:.--;..--- dwb :...---```

#####################################################
################################################DWB#
######/ #####_________######_______#################
#####| /|###(_________)####(_______)###_____######
#####| V |###| |###| |####| #/ |##(_____)#(
)##
#####| | || |##| |###| | |#| #/ |# |##
###| | |
| |##| | |##| | |#| |#| |#| |##
##(
| | | V_| |##| | |##| | || |#| |#| |##
##||#| | |/| |/ | |#| | || || |#| |##
##||#| | |###| / |###| | | | |#| |##
`````````````````````````````````````````````````````
STONEHENDGE

=======================================================================

Symbols

[[code]]czo0NDpcIiAgIF8sLGRkRlxcXCJcXFwiXFxcIlliYiwsXwogLGRAI0AjQCNAZywgICBgXFxcIlliLApcIjt7WyYqJl19[[/code]]

,d#@#V``V@#@#b "b,
d@#@#I I@#@8 "b
d@#@#@#A..A@#@#P b
8#@#@#@#@#@#@8" 8
8@#@#@#@#@#@J 8
8#@#@#@#@#P 8
Y@#@#@#@#P ,db, ,P
Y@#@#@#@) @DWB aP
"Y#@#@#b
69' aP"
"Y@#@#g,, _,dP"
`""YBBgggddP""'

[[code]]czo0NDpcIiAgIF8uLm9vOFxcXCJcXFwiXFxcIlk4Yi4uXwogLjg4ODg4ODg4by4gICAgXFxcIlliLgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

.d888P""Y8888b "b.
o88888 88888) "b
d888888b..d8888P 'b
88888888888888" 8
(88DWB8888888P 8)
8888888888P 8
Y88888888P ee .P
Y888888( 8888 oP
"Y88888b "" oP"
"Y8888o._ _.oP"
`""Y888boodP""'

[[code]]czo3NjpcIiAgICBfLi5vZDg4ODg4Ym8uLl8KICAuZFxcXCJcXFwiXFxcJyAgIDg4OCAgIFxcXCdcXFwiXFxcImIuCi5kXFxcIlxcXCcgICAgICA4ODggICAgICBcXHtbJiomXX1cJ1xcXCJiLgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

d"' 888 '"b
d' 888 'b
88 88888 88
(88 8888888 88)
88 888888888 88
YI 888 888 888 IP
YI 888 888 888 IP
"9. 888 888 888 .P"
"888 888 888"
""Y8888888P""

[[code]]czo0NDpcIiAgIF8ub2Q4ODg4ODg4Ym8uXwogLmRQXFxcIlxcXCcgICBAI0AgICBcXFwnXFxcIlliLgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

.d"' #@# '"b.
d"' @#@ '"b
d' #@# 'b
dP @#@ Yb
8l oDWBo l8
Yb o@#@B@#@o dP
YI o@#* #P# #@o IP
YI o@#
@#@ #@o IP
"9@#
#@# *#@P"
"8b @#@ d8"
"Y888888888P"

..eeeee..
e8" 8 "8e
d8 8 8b
8! .dWb. !8
Y8 .e* 8 e. 8P
*8
8 8
ee8ee

..eeeee..
e8" 8 "8e
d8 8 8b
8! 8 !8
8! .dWb. !8
Y8 .e* 8 e. 8P
*8
8 8
ee8ee

__ __
( _ /_ )
_ /_ /
/ /_ _
|_____// /|
( (
)__)J-)
( /`., /
/ ; /
| === |dwb

__
(__)
|()|
|()| _
(()()()())
( |
( |
/
| |dwb

[[code]]czoxNDpcIiBfXwooX18pCnxfX3wKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

||_ _
/||// /|
( (
)__)J-)
( /`., /
/ ; /
| === |dwb

=======================================================================

Transportation

[[code]]czo0OTQ6XCIgICAgICAgICAgICAgXy09PT09LV9fLT09PT09PS1fXy09PT09PT09PS1fX19fXy09PT09PT09PT09PT0tX18KICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgXyggICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgXykKICAgICAgICBPTyggICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKV8KICAgICAgIDAgIChfICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF8pCiAgICAgbzAgICAgIChfICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF8pCiAgICBvICAgICAgICAgXFxcJz0tX19fLT09PS1fX19fXy09PT09PT09PS1fX19fX19fe1smKiZdfV9fX18tPT09LWR3Yi09XFxcJwogIC5vICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfX19fX19fX18KIC4gX19fX19fICAgIHtbJiomXX0gICAgICBfX19fX19fX19fX19fXyAgfCAgICAgICAgIHwgICAgICBfX19fXwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

()|||| ________ | | |_________| __||___||
(BNSF 1995| | | | | __Y______00_| |_ _|
/-OO----OO""="OO--OO"="OO--------OO"="OO-------OO"="OO-------OO"=P
#####################################################################

[[code]]czozMjpcIiAgICAgICBfX18KIHwgICAgIHwgfAovICAgICB8IHwKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

|--o|===|-|
|---| |d|
/ |w|
| U | |b|
| S |=| |
| A | | |
|_______| ||
|@| |@| | |
___________|
|_

|
__/
| |
| |
||______________
/|
*/ | *
/ -+-
---o--(
)--o---
/ 0 " 0
*/ | *
/ |
*/ | *

-=-__ _/
(______) -(
)- ,;,
/ |__
~~~~~~~~~~~~~~~~(____
~~~ ~ -+- ~~ ~ ~
---*--(</em>)--*---
~~~ / ~ ~~
~ ~ ~ U-----U ~ ~ ~
~~~ ~'~~~'~~ ~~
~ ~~~/ ~~~/ ~~~ ~dwb


/|[][][][][] | - -
( City Bus | - -
=--OO-------OO--=dwb

=======================================================================

Unicorns

[[code]]czoxMjpcIiAgXyBfXyx+fn4vClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

,~~( )_( )-|
|/|
--.
! ! !

=======================================================================

Mountains, Trees, Outdoors

 

[[code]]czozNjc6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF8NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuLS4gICAgICAvICAgICAgICB7WyYqJl19IF8NCiAgICAgICBeXiAgICAgICAgIC8gICAgICAgL14uL19fICAgXy8NCiAgICAgXyAgICAgICAgLi0tXFxcJy9fIF9fLy4gICAgICAge1smKiZdfS8gICAgICBeXiAgX19fDQogICAgLyBfICAgIF8vIF4gICAgICAvICBfXyAgOlxcXCcgICAvLyAgLyAgX18vDQogICAvICAgICAgLyAgIHtbJiomXX0gLlxcXCcgICBfLyAgLyAgICAgXiAvICAgIC8gIC8gLmBcXFwnXy8NCiAgLy8gIC8vIDpcXFwnIF9fICBeLyAgXi8gICAgYC0tLi8uXFxcJyAgXiB7WyYqJl19IGAtLiBfICAgIF86IF8NCiAvICAgIC8gICAgXy8gIC1cXFwnIF9fLy5cXFwnIF4gXyAgIF8gICAuXFxcJyAgIF8vICAuICBfXy8NClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

/ .- . / / -. _/ -._/ / ./ ^
/
-.__ ^ / .-‘.–‘ . / --./ .-'-. -.. – .
@/
. / / -. / .-' / . .' .- %
@(88%@)@%% @)&@&(88&@.-=-=-=-=-=.8@% &@&&8(8%@%8)(8@%8 8%@)%
@88:::&(&8&&8::JGS:&
.~-~~-~~~-~~-~~=.’@(&%::::%@8&8)::&#@8::::
::::::8%@@%:::::@%&8:.=~~-.~~-.~~=..~’8::::::::&@8:::::&8::::::’
`::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::’

……..::::::::::::.. …….|……………::::..
.:::::;;;;;;;;;;;:::::…. . | ../….::::;;;;::…
. ……….. / _ | / …… .
…:::../_ …… …/’ _ ###/ / …/ _..
.::::./ _ …/ /’ #######// / // _
_/ _/ / ###//// ////
./ / / //////
/ /
———————|———————*————*——-


*

[[code]]czo5NDpcIiAgICAgICAgICAgICAgICAgL2AKICAgICAgICAgICAgICAgIC9XVyAgIC8KIC8gICAgICAgICAgICAvV1dXVyAvV1cKL1d7WyYqJl19VyAgICAgICAgICAvICAgICAgL1dXV1cKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

/WWWW / / /
/ / / /
/ / / /
/ /
/
/

^< / >^<
/# ./
/### /
~^~ / ### /##
/ / ## # /##/
/# / / / / # /#
/ ## //// // / / _/ / #
/### # // / / / / # /
/ //### # / / ## / / _ / { /#
--~~–--== -= == ~~ -==-`````~- =' ==~~~~

^ ^ ^
|”|”|
—–/
| o|
| | ,__. /`=
|o | / //
| o| / / ,//
======= / |/ ||
| | / / <=/ /
|o o|/ / / / /
/| | / / / / / / /
| o| / / / // / // / /
/===== / / / // / / /

[[code]]czoxMDg6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICBfCiAgICAgICAgICAgICAgICAgLyMKICAgICAgICAgICAgICAgIC8jIyMgICAgIC8KICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgIC8gICMjIyAgIC8jIyAgLyAgICAgICAgIEEKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

, / # /####/## H
``; / / / # / ## A H _ /
"```> // // / / _/ / # H MM HA /# _/## /
// / / / / #AH
HHHH _/###
/ ##
/ _
/ / .. / / _ {HH_HH_HH/ / // /
/ / / ... _/ / / AAxHHHHxAxH/ / _ / /
_ / /// / . ..%:. /... / . HHHH/
HHHHA / / ___ /
/. ..// /… .::::….. _/.. ._HHHH___HHHHH. /.. /… /
/……/..:.. ..:::::::..:….. . …{:… / %… /..%. /./:..__
.:..:..:::….:::;;;;;;::::::::.:::::.}…..::%.:. .:::. /.%:::.:..
::::…:::;;:::::;;;;;;;;;;;;;;:::::;;::{:::::::;;;:.. .:;:… ::;;::::..
;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;];;;;;;;;;;::::::;;;;:.::;;;;;;;;

[[code]]czoyMzU6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgKCAgKCAgICApCiAgICAgICAgICAgICAgKCAoICAgICApICAgKQogICAgICAgICAgICAgICh7WyYqJl19ICggICAgICAgICApCiAgICAgICAgICAgICAgKCAgICAgICAgICAgLyApCiAgICAgICAgICAgICAgKCAoICAgICAgICApCiAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICggfCAgLy8gKQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgIHwKICAgICAgICAgICAgICAgIGBgXFxcJy0tLS0tLS0KICB7WyYqJl19IF8tXwovfn4gICB+fgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

/~~ ~~
{ }
– – /
~ // ~~
| |
//


( ) ) ()
( ) ) @ )( )
( ) )(/ ( ( ) ) ) (
/( ( ( ) @ )) ) )
(( ( )(@ ) ) ( ) )
((/ ( ( ) ( @ ) ( () ) )
( ( ( (@) (( ( ) ((@ ) )_
( ( ) ( ) (@ ) <`)~ ) ) ( )
( ( @( ( )@( ( ( ) ) ) ) ( )
( ( ( ) ( ) ( )) ^ ) @)( ) ) )
( ( ( ) ) ( @ ( ( ) ( ) ) ) ) @)) ( )
( ( ( ( (@ ( ) ( @ ) ) ( ) ) )
( ( ( ( ( ) (@ ) ) ) ) ) ( ( )
(( ( @)( ( ( ) ) @ ) ( ( ( )
( (( ( ( (( (( (|| ) ) ) ) )) @) ) )
(( ) ( ) ( )|)||)|(|// ( ) ) ))
( ( ) ||||||||(| ) ( )
( ( |||||||||| (
|||||||0||
||||||||||

@ /||||||||||

[[code]]czo0MTU6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIEAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICp8KgogICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgQHwvKgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKioqfCpALyoKICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgQCoqKnwvKioqL0AKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKioqKnwqKi8qKgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAqKipAfC8qKkAvKgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBAKioqKip8KiovKioqLwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICpAKip7WyYqJl19fC8qKiovKgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAqKipAKioqfCoqLypAKioqCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICBAKioqKioqKip8L3tbJiomXX0qQCoqKioqKkAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF98XwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

forest woods <
| | |.’ | | |.’ | | |.’ | |
| || / _.| ||,! / | ||,! / | ||
||||
. f |
.-‘.’||||. f |_.-'.||||. f |_.-‘||||
| || |! ,-‘ | || |! ,-‘M | || |! ,-‘ | ||
|| |W. || N || |. || N || | . || || |
||||H
. | W |||| H. | W ||||. | ||||
|| |N |L| M || | N |L| M || | N|L| || |
| ||W ||] H | || W ||] H | || W||] | ||
||||M [ I W |||| M [ I W |||| M[ I ||||
|| |H I | M || | H I | M || | HI | || |
| [|N, !l| ,H | [| /N,!l| ,H| [| /N!l| | [|
|| | ‘-|| | '- || | ‘-` || |
/ ‘| / ‘| / ‘| / ‘|

Would you Like a Cheshire Cat/ Dragon?

Well, once again we’ve come to the time to blab.

Tonight my brain is tired. My best thought is that the Cheshire Cat from Alice in Wonderland is like a cross between a cat and a dragon. I think the Cheshire Cat would be my best choice as a pet, other than a goldfish swimming outdoors in a pond. You just can’t go wrong with either of those. They don’t really need anything from you/ me in this case. With the Cheshire Cat however, you have the added bonus of a creature that lives to cause trouble and be generally irritating in a good, even helpful way. You just can’t find any other pet that enjoys tormenting you. Try to beat that with some drooling, slobbery dog that wants you to pick up it’s poop.

I am tempted to play Maple Story now. Zack and I were playing it often this week while he was here. But, my brain really does think it should sleep. Silly brain.

Famous Photographer Quiz

Which famous photographer are you?Henri Cartier-Bresson: Known for street photography and photojournalism“We are passive onlookers in a world that moves perpetually. Our only moment of creation is that 1/125th of a second when the shutter clicks, the signal is given, and motion is stopped…” Personality Test Results
Click Here to Take This Quiz
Brought to you by YouThink.com quizzes and personality tests.
Which time and place do you belong in?

Paleolithic Ages

You belong at the dawn of man, you are strong and innovative, and love the outdoors (Possibly enjoy spelunking as well)

Personality Test Results

Click Here to Take This Quiz
Brought to you by YouThink.com quizzes and personality tests.

Yet More Silly Personality Quizes

You Are From Jupiter

You are exuberantly curious – and you love to explore newness.
Enthusiastic and optimistic, you get a kick out of stimulating intellectual discussions.
Foreign cultures and languages fascinate you. You love the outdoors, animals, and freedom.
Chances are you tend to exaggerate, so try to keep a lid on that.
If you do, you’ll continue to be known for your confidence, generosity, and sense of justice.
You Are Rain

You can be warm and sexy. Or cold and unwelcoming.
Either way, you slowly bring out the beauty around you.

You are best known for: your touch

Your dominant state: changing

Your True Love Is an Aries

Why you’ll love an Aries:

An Aries has the red-hot seduction skills to woo you
Never boring, an Aries will give you the romantic challenge you crave!

Why an Aries will love you:

You have the intensity and energy to go head to head with your Aries…
And the undying passion to keep an Aries coming back for more.

Your Emoticon is Cool

You’re not feeling particularly up or down, just relaxed and calm. You’re ready for whatever is going to happen next!
You Should Have Been Born Under:

You’ve got a ton of energy – and need plenty of room to roam.
You tend to follow your whims, and it’s hard for you to stick to one thing.
Specific jobs, loves, and friends are always changing and never a part of your life for long.
Very intuitive, you tend to know what people are thinking before they say a word.

You are most compatible with a Dog or Tiger.

Really a Rock Garden


Graham must like rocks as much as I do. He has them all around his house. The gardens and lawn are huge there but around the house itself are just rocks and a very few cacti. (Yes, cactus in Canada, growing wild and outdoors all year long).

This is a rock picture from his house. I was looking forward to the rock pictures at least as much (maybe more) than the rose pictures. But they were the ones I took and goofed up. I did this one yesterday just before the camera decided it was full, 36 pictures were stored on it so that is better than a roll of film which gets 26 if you push it. Anyway, I will take more rock pictures next time I drive down there. This one I will keep but I will crop it before using it as desktop background.