MathCool ASCII Art Collection: Birds

 -=[ puffin ]=-

     .-"-.
     / ,~a_
      __))>
     ,) ."
    / (
    /  )  ;
   /  /   /
  ,/_."` _.-`
   /_/`"___
     `~~~`

 -=[ bird ]=-

      .-.
    , /6 6 ,
    } V / /{
    } /  / {
   }___/   ___{
        /
      `|-|`
      //

 -=[ bird in tree ]=-

        _
       ('>
       /))@@@@@.
       /@"@@@@@()@
      .@@()@@()@@@@
      @@@O@@@@()@@@
      @()@@@@@()@@
       @()@||@@@@@'
       '@@||@@@'
         ||
     ^^^^^^^^^^^^^^^^^ -=[ more birds ]=-

       _   _
       <')_,/ <') ,/
       (_==/ (_==/
       ='-  ='-

 -=[ birds ]=-

             ,
     ,_   ,   .'<_
     _> `'-,'(__.-' __<
     >_.--(.. ) =;`
       `V-'`'/``      _,
     ((')
     /'--)
     | _.'
     / |`=
    '^' -=[ silly bird ]=-

  :           :
  ::          ::
  ::`.   .-""-.   .'::
  : `.`-._ : '>': _.-'.' :
  :`. `=._`'. .''_.=' .':
  : `=._ `- '' -' _.-'.:
   :`=._`=.  .='_.=':
   `.._`.   .'_..'
    `-.:   :.-'
      :   :
      `:.__.:'
      :  :
      -'= -'=

 -=[ bird ]=-

      .---.
     /  6_6
     _ (__
     //
     ((   ))
  =======""===""===============
      |||
      |||
      '|' -=[ birds on a wire ]=-
               __,---,
        .---.    /__|o )    .-"-.   .----.""".
        /  6_6    `- / /    / 4 4   /____/ (0 )
        _ (__     ,) (,    _ v _/   `--_  /
        //      //     //      //
       ((   ))    {(   )}  ((   ))    {{   }}
    =======""===""=========""===""======""===""=========""===""=======
         |||      |||||     |||       |||
         |       |||      |       '|'
                 | -=[ little birds -- penguin? cockatiel? ]=-
       .-.
      ( (9>
      / )
     ,/_/_/
      -"=      ((((
      { '>
      / ,
      /_/ /
    ===//="======
     / -=[ walking bird ]=-

         .-.
        / a_
         _.-`
        .'
       //  |
       //  ; |
      /{  / /
      /;.-'.`___/
     ///-'`   |
     //' __/___
    /`   `-. -=[ birds ]=-
          _______
   ,_____    /.-----'
    '---..-. // ----'
    '---<' `-' .---`__,
     `-.`    .-._,'
        `.___.'
          "

    _______
    `-----.    _____,
    `----  .-./.---`
   ,__`---. `-` '>---`
   `,_.-.    /`.-`
      ',___.'
       "

        .-.
        ( '>
        /
       /  |
       / ,_//
  ~~~~~~~~//'--'~~~~~~~
  ~~~~~~~//~~~~~~~~~~~
     ` -=[ bird ]=-

       .--._
       '. ='-._
        '.= =('-.
          = (( '.
      ,    | =(( _.___
     /=`"--.,_;..--'`   _`'.
     / =   .------.  (o) )>
    /_=___,.../= `((  |_.--'`
        _.' = ((  /
     _.-'`= = _((  /
    .-'__=___=___((_,.'

 =-[ bird/eagle? ]=-
       _.-.
     .-. `) | .-.
   _.'`. .~./ .~. .`'._
 .-' .'.'.'.-| |-.'.'.'. '-.
  `'`'`'`'`  / `'`'`'`'`
       /||
       //||

 -=[ canary ]=-

         .-"-.
         / 4 4
         _ v _/
         //
        ((   ))
     =======""===""=======
          |||
          '|' -=[ chickens ]=-

     ( }  ( }  ( }
    ( _('> ( _('> ( _('>
    (__(=_) (__(=_) (__(=_)
      -"=   -"=   -"=

 -=[ chicken ]=-

          ,.
         (()
 ,_       ; o >
  {`-.     / (_)
  `={`-._____/`  |
  `-{ /  -=`  |
   `={ -= = _/  /
    ` .-'  /`
     {`-,__.'===,_
     //`    `
    //
    `= -=[ chicken ]=-

       _
      ( `''--. .-.
       `'-.  `| | _
         `   /` )
        _.'- ._  (_
        ;-.-.   '. `
       / /    '.(`
      __o_o_/    ,`)
    .-'`` `""-.
    `''--.___, `     }
       / / .-`   ;  }
       /_/.'`-....-'|  }       _  _
       `"`     /  /      .' .'
             /  /      | /  / _
         __..--/`  (__ _..----.._/   L.-' )
    .--...--''  /`    `     .--. _   `-.
   (_ __.    /`       -.  '  ``""--.,_)
    (_'__.  {         )     |
     '._ - _{        .'     ,_/
      '--'` {       .'    ,_/
               (_,  ._.'
          '.      /  |
           '-. _  |  /
             `-||.--;__/
          __  __||_  ||_
          (_.``` "` `)(`" `-.__ _
         (_.-'  .-""` '-.  -.`_)
          '.__.'       ) )
                   '--'`"`

                        _
                  .-. .--''` )
                 _ | |/`  .-'`
                ( `   /`
                _)  _. -'._
               /` .'   .-.-;
               `).'   /
               (`,    _o/_o/__
               /      .-''` ``'-.
               {     /` ,___.--''`
               {  ;   '-.
      _  _       {  |'-....-`'._
      / './ '.            `"`
    _    |
    ( '-.J   _..----.._ __)  `--..__
   .-`          `    `  ''--...--.
   (_,.--""`/`     .-       `    .__ _)
       |     (         }  .__ _)
       _,     '.        }_ - _.'
        _,     '.      } `'--'
          '._.   ,_)     /
           |  /      .'
             |  _  .-'
            __/;--.||-'
             _||  _||__  __
         _ __.-` "`)(` `" ```._)
         (_`,-  ,-' `''-.  '-._)
        ( (  /     '.__.'
         `"`'--' -=[ chick with eggshell ]=-

        .=""=.
       / _ _
       | d b |
        /  /       ,
      ,/'-=/=-',  |  // /|  ,_
      / /      ; /`   '; , _',
     | /      |      /
     /     / /  '.  .'  /`.
       '.  .'     `~~` , / `"`
       _|`~~`|_       . `"
       /| /|
 -=[ broken eggshell ]=-

        ,
    |  // /|  ,_
    ; /`   '; , _',
        /
     '.  .'  /`.
      `~~` , / `"`
        . `"
 -=[ chick ]=-

        .=""=.
       / _ _
       | d b |
        /  /
      ,/'-=/=-',
      / /
     | /      |
     /     / /
       '.  .'
       _|`~~`|_
       /| /| -=[ two hot chicks =)]=-

                | /
              '. .-=-, .'
            -- = (   ) = --
              .' '-=-' '.
               / |
          .=""=.       .=""=.
          / _ _       / _ _
         | d b |     | d b |
           /  /       /  /
         ,/'-=/=-',    ,/'-=/=-',
        / /        / /
        | /      |  | /      |
        /     / /  /     / /
          '.  .'      '.  .'
          _|`~~`|_      _|`~~`|_
     ^^^~^^^~^~/|^~/|^^~^^~^~^^^~/|^^/|~^~^~^~^~^~^
 -=[ cock-a-too ]=-
         ,   .-;
       , |  / / __,
       | '.`-.| |.'.-'
        `'-: `; : /
        `-._'. '|
        ,_.-=` ` ` ~,_
        '--,.  .-. ,=".
         /   { 0 )`;-.}
         |   '-' /__ |
         /     _,|
         |     (
       __ / '
   /_  /,'`|   '  .-~"~~-.
   |`._ |  / ' ,  /
  _/ `, | ; ,   . | , ' . |
    `, | | , ,  | : ; : |
  _ `,  |.   , | | | | |
  ` `.  |  '   |_|-'|_,'|
  _  `,  ` ' . ' | | | | |      __
     `,  | , '  |_/'-|__/   __ ,-;` /
     `,   . , ' .| | | | |  _/' ` _=`|
   `  `,    , | | | | |_/'  .=" /
   `   `,  `   /|,| ;/'  .="  |
       `,  `' , | ; /'  ="  _/
    `   `, .-""-. ': /'  ="   /
     _`  ;_{ '  ; /'  ="   /
    _`-/__.~ `.8.'."`~-. ="   _,/
   __   {  '-.|.'.--~'`}"  _/
     .="` }.-~"'u'-. '-..' __/
  _/ ."  { -'.~('-._,.'_,/
  / ."  _/'`--; ; `. ;
  .=" _/'   `-..__,-'
   __/'
  ` -=[ dove or pidgeon ]=-

              .---.
             / (o _
             | -='.'"`
             )  (
           _.=`
         _.=`.  -.  |
       .===:._ ' '.  ;  |
 ________,.='`^~""``"====-'  ,'
 '-========-""'"-=..,,,_____,.'
            ` `
           ,-'==,
              ,-`==; -=[ descending dove ]=-

           _.:._
          ." | /".
 .,__       "=.:/.="       __,.
 "=.`"=._      /^      _.="`.="
  ".'.'."=.=.=.=.-,/  ,-.=.=.=.=".'.'."
   `~.`.`.`.`.`.`.   .'.'.'.'.'.'.~`
     `~.`` ` `.`.  /.'.' ' ''.~`
      `=.-~~-._ ) ( _.-~~-.=`
           ` /`
           ( )
            Y -=[ descending dove ]=-       .-.-"````"-.-.
  ,-._._        /   _._.-,
   '.  '-.      /  .-'  .'
           /  /   /
          /  /   /
       | |  | |   /
     |   _/  _/   |
     |           |
     ;           ;
               /
      '.__  _  _  __.'
        ```  / ```
          /
          d b
          /

-=[more doves]=-

[[code]]czoxMjQ1MjpcIiAgICAgICAgICAgICAgICAgIF8sCiAgICAgICAgX18uPVxcXCJcXFwiPS5fL1xcXCcvYC0sXFxcJwogICAgICAgYFxcXCI9Ll9fLCAge1smKiZdfSAgKAogICAgICAgLFxcXCI9PVxcXCIgICA7ICBgPSwKICAgICAgIGBeYF5gXlxcXCJgXFxcJywgICAgOwogICAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCc7ICgKe1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICBgYAoKCgogICAgICAgICAgICAgICAgICwKICAgICAgICAgICAgICBfIGB8LgogICAgICAgICAgICB7WyYqJl19IC9vYD18CiAgICAgIC49XFxcIlxcXCI9Li86OiguPVxcXCJcXFwiPS4KICAgICAvLi8uXFxcJyAuOjo6Oi4gXFxcJy4KICAgIC8vLyAvIDo6Ojo6OiAvIHtbJiomXX0KICAgLy8gLy9cXFwnOjo6OlxcXCcvIC8KICAgL1xcXCcgYCAgICAgXFxcJzo6XFxcJyAgICAgYCBgCiAgICAgICAgICAgIC86OgogICAgICAgICAgIHtbJiomXX0vLy8KCgoKCgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfX19fCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLyAvCiAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgLyAvICAgIF8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgL18vXyAgIC5cXFwiIGEuIF9fCiAgICAgICAgICAgICAgICAgX3tbJiomXX1fXyAgLyAvICAgIDsgIDtcXFwiYAogICAgICAgICAgICAgIC5cXFwiYCAgIGBcXFwiLi8gICAuXFxcIiAgIDsgICBfXwogICAgICAgICAgICAuXFxcIntbJiomXX0gICAgICAgICAgYDtcXFwnICAgICA7CiAgICAgICAgICAgLlxcXCIgICAgICAgICAgLmAgICAgXFxcJyw7CiAgICAgICAgIC5cXFwiICA7IDsgOyx7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgYD0uICAgICAgX18KICAgICAgLi1cXFwiLCA7ICA7IDssICAgICAgIDsgLCAgICAgIGBcXFwnPSwKICAgICBgXFxcIlxcXCJcXHtbJiomXX1cJ1xcXCI9LS47LjtcXFwiICAgICAgIFxcXCI7OyAsICAgICAgICAgOwogICAgICAgXyAgICAgLlxcXCIgICAgICAgIF8uOyA7IDsgICAgICAgIDsge1smKiZdfSAgIC8gLwogICAgIGA7LGAtLj1cXFwiICAgICAgXy49XFxcIiAgIDsgOyA7ICAgICAgLFxcXCcgICAvIC8KICAgICAgIDs9OyAgICAgXy5cXFwiYHtbJiomXX0gICAgICAgIGA7OyAgOyAgIDsgICAgIF9fXwogICAgICAsIDstXFxcIl87PVxcXCIgICAgICAgICAgICAgIFxcXCc9OyA7IDsKICAgICAgIGBcXHtbJiomXX1cIi5cXFwiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgYD07KCAgICAgICAgIC8gLwogICAgICAgLlxcXCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICBgXFxcJyAgICAgICAvIC8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGBcXFwiYAoKCgogfiBhIHNtYWx7WyYqJl19bCBkdWNrIH4KCiAgICAgICAgICAgICAgICAuLgogICAgICAgICAgICAgICAoIFxcXCdgJmx0OwogICAgICAgICAgICAgICAgKSgKICAge1smKiZdfSAgICAgICggLS0tLVxcXCcgIFxcXCcuCiAgICAgICAgICggICAgICAgICA7CiAgICAgICAgICAoX19fX19fXyxcXFwnCiAgICAgfl5+Xn5efl57WyYqJl19fl5+Xn5efl5+Xn5efgoKCgoKCgoKIC09WyBkdWNrcyBdPS0KICAgICAgICBfICAgICAgICAgIF8gICAgICAgICAgXyAgICAgICAgIHtbJiomXX0gXyAgICAgICAgICBfCiAgICAgICZndDsoXFxcJylfX19fLCAgJmd0OyhcXFwnKV9fX18sICAmZ3Q7KFxcXCcpX19fXywgICZndDsoXFxcJylfX197WyYqJl19XywgICZndDsoXFxcJykgX19fLAogICAgICAgIChgID1+fi8gICAgKGAgPX5+LyAgICAoYCA9fn4vICAgIChgID1+fi8gICAgKGAgPX5+e1smKiZdfS8KICAgICB+Xn5eYC0tLVxcXCd+Xn5efl5gLS0tXFxcJ35efl5+XmAtLS1cXFwnfl5+Xn5eYC0tLVxcXCd+Xn5efl5gLS0tXFxcJ35efl5+CgoKCiAte1smKiZdfT1bIGR1Y2sgXT0tCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfXwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC9gICxfXwogICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgKS4tXFxcJwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvIC4tLVxcXCcKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19LyAvCiAgICAgICwgICAgICBfLj09XFxcJ1xcXCdgCiAgICAuXFxcJyggIF8uPVxcXCcgICAgICAgICB8CiAgIHsgICBgYCAgXy49XFxcJyAgICAgICB7WyYqJl19fAogICAgeyAgICBgICAgICA7ICAgIC8KICAgICBgLiAgIGBcXFwnPS4uXFxcJyAgLj1cXFwnCiAgICAgICBgPS5fICAgIC49XFxcJwogICAgICAge1smKiZdfSAgXFxcJy1gYF9fCiAgICAgICAgICAgICBgLS5fewoKCgoKIC09WyBBbiB1Z2x5IGR1Y2tsaW5nIF09LQoKICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gIC4tXFxcIlxcXCItLgogICAgICAgICAgICAgICAgIC8KICAgICAgICAgICAgICAgIC8gICAgICgwIF9fX19fXwogICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gIHwgICAgICAgICBcXFwiX19fX18pCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICwtLS0tLVxcXCcKICAgICAgICAgICAgICAgICBfICAgIHtbJiomXX1fLwogICAgICAgICAgICAgICAgICAvCiAgICAgICAgICAgICAgICAgLwogICAgICAgICAgICAgICAgLwogICAgICAgICAgICAgICAve1smKiZdfQogICAgICAgICAgICAgIC8gICAgICAgIDogICB8CiAgICAgICAgICAgICAvICAgICA7ICAgOiAgIHwKICAgICAgICAgLyAgXy4tXFxcJ3tbJiomXX0gICAgOiAgIHwKICAgICBcXFxcICAvIF9cXFwnICAgICAgICA6ICAgfAogICAgICBcXFxcLyA7ICAgICAgICAgOiAgIC8KICAgICAgICAgOyAge1smKiZdfSAgICAgICA6ICAgLwogICAgICAgICAgIGAuX2AtXFxcJ18uXFxcJyAgXy8KICAgICAgICAgICAgICBcXFwnXFxcJ1xcXCcgXy4tXFxcJwogICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgIC8gLwogICAgICAgICAgICAgICAvIC8KICAgICAgICAgICAgICAvKShfX19fX19fCiAgICAgICAgICAgICApKF9fX19fX3tbJiomXX1fX18mbHQ7CiAgICAgICAgICAgIChfX19fX19fX19fJmx0OwoKCgoKCiAtPSBbIGR1Y2sgXT0tCgogICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSwtLgogICAgICAgICAgICwgICAgICAoIHtvCiAgICAgICAgICAge2BcXFwiPSxfX18pIChgfgogICAgICAgICAgICAgICxfLi0gICApCntbJiomXX0gICAgICAgfl5+Xn5eYC0gfl4gfl4gXFxcJ35efl5+Xn4KCgoKCgogLT1bIGR1Y2sgXT0tCiAgICAgICAgICAgICAgICAgX18KICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgIC9gNjZfCiAgICAgICAgICAgICAgIHwgIChfXykKICAgICAgICAgICAgICAgfCAgfAogICAgICAgICAgICAgIC8gIHtbJiomXX0gICAsCiAgICAgICAgIC9fXy8gICAgIC8KICAgICAgICB8IC4tLVxcXCcgICAgICAgIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgfC1cXFwnCiAgIHtbJiomXX0gICAgICAgYC0uXywgICAvCiAgICAgICAgICAgYC9cXFwnLS0tXFxcJwogICAgICAgICAgX18gICAgIC9fXwogICAgICAgICAgXy8gICAgIHtbJiomXX1fLwoKCgogLT1bIGR1Y2tsaW5nIF09LQoKICAgICAgICAgICAgLj1cXFwiXFxcIj0uCiAgICAgICAgICAgLwogICAgICAgICAgIHwgNiAgNntbJiomXX0gfAogICAgICAgICAgICggICZsdDsmZ3Q7ICApCiAgICAgICAgICAgLlxcXCctLi4tXFxcJy4KICAgICAgICAgLlxcXCcgICAgICAgIGAuCiAge1smKiZdfSAgICAgIC8gIHwgICAgICB8CiAgICAgICAvXy5cXFwnICAgICAgL1xcXCcuXwogICAgICAgICAgIF9gfC0tfGBfXwogICAgICAgICAgX18ge1smKiZdfSAvX18vCgoKCgoKIC09WyBkdWNrbGluZyBdPS0KCiAgICAgICAgICAgICAgIC4tPX5+fj0tLgogICAgICAgICAgICAgIC8KICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICB8ICAgcV9xICAgICB8CiAgICAgICAgICAgICAvICAgL18KICAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCctXFxcJyAgICAgLwogICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgLi1cXFwnLS4gICAuLS1cXFwnLS5fCiAgICAgICAgICAgL18uLS8gICAgICAgXFxcJy0uXwogICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgIHtbJiomXX0gIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLwogICAgICAgICAgICAgICBcXFwnLS4sX19fLC5cXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgIF9fX3tbJiomXX18fHx8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgLyB8CiAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwnYCAgXFxcJy0tXFxcJwoKCgoKCiAtPVsgZWFnbGUgKGhlYWQpe1smKiZdfSBdPS0KCiAgICAgICAgICAgIC4tXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcIi0uCiAgICAgICAgICAuXFxcJyAgICAgICBfXyAgXwogICAgICAgICAvICAge1smKiZdfSAgICAgLyAgLwogICAgICAgIHwgICAgICAgICBfMC9fMC9fX19fX18KICAgICAgICB8Oi4gICAgICAgICAgLlxcXCcgICAgICAgb29gCntbJiomXX0gICAgICAgIHw6LiAgICAgICAgIC8KICAgICAgICB8XFxcJyA7ICAgICAgICB8ICAgICAgICAgICAgIHwKICAgICAgICB8Oi4uICAgLiB7WyYqJl19ICAgIF9fX19fX18gICAgIHwKICAgICAgICB8OjoufFxcXCcgICAgICwgICxfX19fXyAgIC8KICAgICAgICB8Ojo6LjsgXFxcJyB8IC4gIFxce1smKiZdfVwnfCAgICAgIClfLwogICAgICAgIHw6OjsgfCB8IDsgOyB8IHwKICAgICAgIC86Ojo6LnwtfCB8X3wtfCwKICAgICAgL1xcXCctPS1cXFwnYHtbJiomXX0gIFxcXCctXFxcJyAgIFxcXCctLVxcXCcKICAgICAvCgoKCgoKIC09WyBlYWdsZSBoZWFkIF09LQoKICAgICAgICAgLn5+fn4tLgogICAgICAgIC97WyYqJl19ICAgICxfX2ApCiAgICAgICB8ICAgICAgby98XFxcJy0uCiAgICAgICB8ICAgICAgICAgLyAgLAogICAgICAgfCAgICAgICAgKFxcXCctLS57WyYqJl19LwogICAgICAgLwogICAgICAvICAsICAsICAsCiAgICAgIGAtLVxcXCctLVxcXCctLVxcXCctLVxcXCcKCgogLT1bIGVhZ2xlIF09LQoKICAgICAge1smKiZdfSAgICAgIC4tfn5gYH5+LSwKICAgICAgICAgICAoCiAgICAgICAgLi0tXFxcJ2AtLl9fLAogICAgICAgLyAgICAgIHxPLyAgICAgIHwKIHtbJiomXX0gICAgIHwsICAgICAgLyAgICAgICAgIHwKICAgICAgICAgLC0tYCAgICAgICAgIHwKICAgICAgIGAuKCAgIC8KICAgICAgICAgICAge1smKiZdfS8KICAgICAgICAgICAvIC4gIDsgICAgOi4KICAgICAgICAgIC9fXzsgICAgICB8CiAgICAgICAgICAvICAgXFxcJy4gfF8gLy0uXFxcJy0ue1smKiZdfV8KICAgICAgICAgfCAgICAgIGAgICBgCiAgICAgICAgIHwgICAgLwogICAgICAgICB8ICAgIHwgICAgICAgICAgICAgICAgfAogICB7WyYqJl19ICAgICAgfCAgICB8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwKICAgICAgICAgICAgICB8ICB8ICAgfAogICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwKICAgICAgICAgICAgXFxcJy4gICAgICBcXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIGAgICBgICBgCiAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICB8ICBgICBgICAgYC4gIFxcXCcuCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICBgLS4gXFxcJy5fICBcXFwnLS4gXFxcJy5fLwogICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICB8ICAgICAtLl87LS5fIFxcXCctLl8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBgICAgICBgLS1gIGAtLQogICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgO18gICAgICBgLS4gICAgICAgICAgIHwKICAgICB+PT1+PT09PT09PX4sLS4tLi1cXFwnYDtcXFwnPX49LS4sXyAgIF9fe1smKiZdfS89fj1+PX5+PQogICAgICAgPV8gPSAtXyAtKCAoICggLi1gKCAoICggLi1gYFxcXCJgLV8gPSAtIF8gLQogICAgIC0gLSAgID0gICAtIHtbJiomXX1gIGAgYCBfPSBgIGAgYCAgID0gIC0gIC0gICAgPQogICAgIH5+PT1+PX5+PT1+PX5+PX5+PX49fj09fn49fn49PX5+PX5+PX5+fj09e1smKiZdfT1+fgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLiAgIC4gXFxcJ3wKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAuIC5cXFwnIC8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwnLiAgIC5cXFwnfAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgIFxcXCctLl9fLwoKCiAgLT1bIGVhZ2xlIF09LQoKICAgICAgICAgICAgICAgLiAgICwKICAgICAgICAgICAgIFxcXCcue1smKiZdfSBcXFwnLgogICAgICAgICAgICAuXyBcXFwnLS5cXFwnLiBgCiAgICAgICAgICAgICAgXFxcJy0uXzsgLlxcXCc7IGAtLlxcXCcuCiAgICAgICAgICAgIC

B7WyYqJl19YH4tLjsgXFxcJy4gICAgICAgXFxcJy4KICAgICAgICAgICAgICBcXFwnLS0sYCAgICAgICAgICAgXFxcJy4KICAgICAgICAgICAgICAgICAtPVxcXCd7WyYqJl19LiAgICAgICAgICA7CiAgICAgICAuLS09fn49LSwgICAgLS47ICAgICAgICA7CiAgICAgICAuLT1gOyAgICBgfixfLjsgICAgICAgIHtbJiomXX0vCiAgICAgIGAgICwtYFxcXCcgICAgLi07ICAgICAgICAgfAogICAgICAgICAuLX5gLiAgICAuOyAgICAgICAgIDsKICAgICAgICAgIC57WyYqJl19Oy4tICAgLi07ICAgICAgICAgLAogICAgICAgICAgICBgLlxcXCcgICAsPTsgICAgIC4tXFxcJyAgYH4uLS5fCiAgICAgICAgICAgICAuXFxcJ3tbJiomXX07ICAgLlxcXCc7ICAuXFxcJyAgICAgIC5cXFwnICAgXFxcJy0uCiAgICAgICAgICAgICAgIC4gIDsgIDsgICAgICAgICwuXFxcJyBfICBhXFxcJywKICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgLlxcXCd+XFxcIjstYCAgIDsgICAgICA7XFxcIn5gIGBcXFwnLT0uKQogICAgICAgICAgICAuXFxcJyAuXFxcJyAgIC4gXzsgIDtcXFwnLHtbJiomXX0gIDsKICAgICAgICAgICAgXFxcJy0uLl9gfmAuXFxcJyAgICA7IDsgOgogICAgICAgICAgICAgICAgIGB+XFxcJyAgICBfXFxcJ18gXwogICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAvPWBeXj1gXFxcIlxcXCIvYCktLgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA9ICBfID0gICAgID0KICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGBcXFwiXFxcImAgYH4tLiA9ICAgOwoKCgogLT1bIHRoZSBlYXJseSBiaXJkICBdPS0KCgogICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgIC4tLS0uCiAgICAgICAgICAgICAgIC8gICA2XzYgICAgICAgXyAgICAgICAuLS4KICAgICAgICAgICAgICAgXyAgKF9fIHtbJiomXX0gICAgKFxcXCIgICAgIC8uLS4gIFRoZSBFYXJseSBCaXJkIENhdGNoZXMKICAgICAgICAgICAgICAgLy8gICAgICAgICAgYCAgIC8vICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgdGhlIFdvcm0hCiAgICAgICAgICAgICAgKCggICAgICkpICAgICAgICBgLWAvICAgICBcXFwnLVxcXCcpCiAgICAgICAgPT17WyYqJl19PT09PT1cXFwiXFxcIj09PVxcXCJcXFwiPT09PT09PT09PVxcXCJcXFwiXFxcIj09PT09PT1cXFwiXFxcIlxcXCI9PT0KICAgICAgICAgICAgICAgICB8fHwKICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgIHwKCgoKIC09WyBlZ3JldCBdPS0KICAgICAgICAgICBfLAogICAgICAtPT0mbHQ7XFxcJyBgCiAgICAgICAgICApIHtbJiomXX0vCiAgICAgICAgIC8gKF8uCiAgICAgICAgfCAsLSxgCgogICAgICAgICAgYCwKICAgICAgICAgICB8fCBgfCwKICAgICAgICAgIF98e1smKiZdfXwgYD1gLVxcXCcKICAgICAgICAgfn5gfmAKCgoKIC09IFsgRmxhbWluZ29zIF09LQoKICAgICAgICAgICAgIC4tLgogICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gKChgLSkKCgogICAgICAgLj1cXFwiXFxcIlxcXCI9Ll8pKQogICAgICAvICAuLCAgIC5cXFwnCiAgICAgL19fKCxfLi1cXFwnCiAgICBgICAgIC98CntbJiomXX0gICAgICAgIC9ffF9fCiAgICAgICAgICB8IGApKQoKICAgICAgICAgIHwKICAgICAgICAgLVxcXCI9PQoKICAgICAgICAgICAgICAgIC57WyYqJl19LS4KICAgICAgICAgICAgICAgKC1gKSkKICAgICAgICAgICAgICAgICAvLwogICAgICAgICAgICAgICAgLy8KICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICgoXy49XFxcIlxcXCJcXFwiPS4KICAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCcuICAgLC4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgXFxcJy0uXywpX18KICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgIHwgICBgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfX3xfCiAgICAgICAgICAgICAgICAgKChgIHwKICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgID09XFxcIi0KCgoKCgogLT1bIGxvdmViaXJkcy0gZmxhbWluZ29zIF09LQoKIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAoLykKICAgICAgICAgICAgICAvCiAgICAgICgvKSAgIC4tLiAgLi0uCiAgICAgICAvICAgKChgLSkoLWApKQoge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAvLyAgICgvKQogICAgICAgICAgICAgICAgLy8gICAgIC8KICAgICAgIC49XFxcIlxcXCJcXFwiPS5fKSkoKF8uPVxce1smKiZdfVwiXFxcIlxcXCI9LgogICAgICAvICAuLCAgIC5cXFwnICBcXFwnLiAgICwuCiAgICAgL19fKCxfLi1cXFwnICAgICAgXFxcJy0uXywpX18KICAgIGAgICAge1smKiZdfS98ICAgICAgICAgICAgIHwgICBgCiAgICAgICAgL198X18gICAgICAgICBfX3xfCiAgICAgICAgICB8IGApKSAgICAgKChgIHwKICB7WyYqJl19ICAgICAgICB8ICAgICAgICAgICAgIHwKICAgICAgICAgLVxcXCI9PSAgICAgICAgID09XFxcIi0KCgoKCiAtPVsgZ2Vlc2UgXT0tCiAgICB7WyYqJl19ICAgIF9fCiAgICAgICZndDsoXFxcJyApCiAgICAgICAgKS8KICAgICAgIC8oCiAgICAgIC8gIGAtLS0tLwogICAgICAgIH49LSAvCiAge1smKiZdfSAgfl5+Xn5efl5+Xn5efl4KCiAgICAgICAgX18KICAgICAgJmd0OyhcXFwnICkKICAgICAgICApLyAgICwKICAgICAgIC8oX19fXy8KIHtbJiomXX0gICAgIC8gICAgICAgICkKICAgICAgIGAgID1+fi8KICAgICAgIGAtLS1ZLVxcXCcKICAgICAtLS0tLX5+XFxcJy0tLS0KCgoKCgogLT1bIHtbJiomXX1odW1taW5nYmlyZCBdPS0KCiAgICAgLF8KICAgICAgOmAuICAgICAgICAgICAgLi0tLl8KICAgICAgIGAuYC0uICAgICAgICAvICBcXHtbJiomXX1cJywtXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcIlxcXCcKICAgICAgICAgYC4gYGB+LS5fLlxcXCdfLlxcXCIvCiAgICAgICAgICAgYH4tLl8gLmAgYH47CiAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgOy4gICAgLwogICAgICAgICAgICAgICAvICAgICAvCiAgICAgICAgICAsXy4tXFxcJztfLC5cXFwnYAogICAgICAgICAgIGBcXFwiLTt7WyYqJl19YC8KICAgICAgICAgICAgICxcXFwnYAoKCgogLT1bIGxvdmViaXJkcyBdPS0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgXyAgXwogICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAoIC8gKQogICAgICAgICAgICAgICAgLi0tLS4gICAgIC8gICAuLVxcXCItLgogICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gLyAgIDZfNiAgIC8gICAvIDQgNAogICAgICAgICAgICAgICBfICAoX18gICAgICAgXyB2IF8vCiAgICAgICAgICAgICAgIC8vICAge1smKiZdfSAgICAgICAgLy8gICAKICAgICAgICAgICAgICAoKCAgICAgKSkgICAgICAoKCAgICAgKSkKICAgICAgICA9PT09PT09XFxcIlxcXCI9PT1cXHtbJiomXX1cIlxcXCI9PT09PT09PVxcXCJcXFwiPT09XFxcIlxcXCI9PT09PT09CiAgICAgICAgICAgICAgICAgfHx8ICAgICAgICAgICAgfHx8CiAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICB8ICAgICAgICAgICAgICB8CgoKCgoKIC09WyBvd2xzIF09LQogICAgICAgICAgIF8gICAgICAgIF8KICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gXFxcJy0uX18uLVxcXCcvCiAgICAgICAgICAgLyAobykobykKICAgICAgICAgICAgICAvICAgLwogICAgICAgICAgIC9cXFwnLS0tLS0tXFxcJwp7WyYqJl19ICAgICAgICAgIC8sICAgLi4gICwKICAgICAgICAgLy8vIC46Ojo6LiAKICAgICAgICAvLy8gOjo6Ojo6IC8KICAgICAgIFxcXCdcXFwnICB7WyYqJl19ICkuXFxcJ1xcXCdcXFwnXFxcJy4oICAgYGAKICAgICAgPT09PT0oKCg9PT09KSkpPT09PT0KCgoKCiAgICAgICAgICAgICAgICAgfC0tL3wKICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgfG8vb3wKICAgICAgICAgICAgLi0tLS0gICAgLy0tLS0uCiAgICAgICAgICAgLyAvIC8gL2B+fmAKICAgICB7WyYqJl19ICAgICAvIC8gLyAvfDo6Ojp8CiAgICAgICAgIFxcXCctXFxcJy1cXFwnLVxcXCctOjo6Oi8tXFxcJy1cXFwnLVxcXCctXFxcJwogICAgICAgICAgICAgICAgKCh7WyYqJl19KF5eKSkpCgoKCiAtPVsgNCBsaW5lIG93bCBdPS0KICAgICAgICAgICAsXywKICAgICAgICAgICApdigKICAgICAgICAgICBfLwogIHtbJiomXX0gICAgICAgPT09XFxcIj09PQoKCgogLT1bIG93bCBdPS0KCiAgICAgICAgICAvYCAgX19fICAvYAogICAgICAgICAgZCBgXFxcIjovXFxcImAge1smKiZdfWIvCiAgICAgICAgIC9gLi0tLiBgIC4tLS5gCiAgICAgICAgIHwvIF9fICAvIF9fIHwKICAgICAgICAgKCAoKG8pIFYgKG8pKSApCiB7WyYqJl19ICAgICAgICB8YFxcXCJcXFwiYC9eYFxcXCJcXFwiYC98CiAgICAgICAgICBgLS1cXFwnIC9cXFwnLS1gIC8KICAgICAgICAgL2AtLl8gIGAgIF8uLWAKIHtbJiomXX0gICAgICAgLyAvLjouOi46LjouOi4KICAgICAgIDsgfC46LjouOi46LjouOi58IDsKICAgICAgIHwgfDouOi46LjouOi46Ljp8IHwKe1smKiZdfSAgICAgICB8IHwuOi46LjouOi46LjoufCB8CiAgICAgICB8IHw6LjouOi46LjouOi46fCB8CiAgICAgICAvLjouOi46LjouOi46Li97WyYqJl19LwogICAgICAgICBfYCkuLS4tOi0uLS4oYF8KICAgICAsPV5gIHw9ICA9fCB8PSAgPXwgYF49LAogICAgLyAgICAgPS89LyA9Lz0vCntbJiomXX0gICAgICAgICAgIGAgIGAgICBgICBgCgoKCiAtPVsgb3dsIF09LQoKICAgICAgICAgICAgLyAuLVxcXCJcXFwiXFxcIi0uIC8KICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICBgXFxcImBcXFwndlxcXCdgXFxcImAgLwogICAgICAgICAgICB7IC49LiAgIC49LiB9CiAgICAgICAgICAgIHsoIE8gKSAoIE8gKX0KICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgIC5cXFwnPVxcXCcgViBcXFwnPVxcXCcvLgogICAgICAgICAgIC8uXFxcJ2AtXFxcJy1cXFwnLVxcXCctYFxcXCcuCiAgICAgICAgICB8LyAgIF4gIH4ge1smKiZdfSBeICAgfAogICAgICAgICAgfCAgICBeICAgXiAgICB8LwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy8KICAgICAgICAgICAgIF8gICB7WyYqJl19ICBfIC8vCiAgICAgICAgLS0tLS1cXFwnKHwpLS0tKHwpXFxcJy0tLS0tCiAgICAgICAgLS0tLS0tLC0tLS0tLS0sLS0tLS0KICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAvIC5cXFwnIDogXFxcJy4KICAgICAgICAgICAgXFxcJy1cXFwnLl8uLS5fLlxcXCctXFxcJwoKCgogLT1bIG93bCBdPS0KICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gIF9fICAgICAgICAgICAgICBfXwogICAgICAgICAgICAgICAgYC0uXy4uLi4uLl8uLWAgLwogICAgICAgICAgICAgICAgYC4gIFxcXCd7WyYqJl19LiAgICAuXFxcJyAgLlxcXCcKICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyAgX2AvYF8gIAogICAgICAgICAgICAgICAgfHwgIC9PfHxPLyAgfHwKICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICB8ICBfL3x8Xy8gIC98CiAgICAgICAgICAgICAgICAgXFxcJy4gICAvICAgLlxcXCcgLwogICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19IC8gXiBgXFxcJ34gIH5cXFwnYAogICAgICAgICAgICAgICAvICBfLV5ffiAtXl8gfi0gIHwKICAgICAgICAgICAgICAgfCAvIF5fIC1eXy17WyYqJl19IH5fXiB8CiAgICAgICAgICAgICAgIHwgfH5fIF4tIF8tXl8gLXwgfAogICAgICAgICAgICAgICB8ICAgXi1+XyB+LV9eIC8gfAogIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgXy87LS4sX19fXywuLTtfLwogICAgICAgID09PT09PT09PT0oXyhfKD09KV8pXyk9PT09PT09PT0KCiAgICAge1smKiZdfSAgPT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PQoKICAgICAgICAgICAgICAgIF9fICAgICAgICAgICAgICBfXwogICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICBgLS5fLi4uLi4uXy4tYCAvCiAgICAgICAgICAgICAgICAgYC4gIFxcXCcuICAgIC5cXFwnICAuXFxcJyAgXFxcIkEgd2lze1smKiZdfWUgb3dsIGxpdmVkIGluIGFuIG9haywKICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy8gIF9gL2BfICAgICAgVGhlIG1vcmUgaGUgc2F3LCB0aGV7WyYqJl19IGxlc3MgaGUgc3Bva2UsCiAgICAgICAgICAgICAgICAgfHwgIC9PfHxPLyAgfHwgICBUaGUgbGVzcyBoZSBzcG9rZSwgdGhlIG1vcntbJiomXX1lIGhlIGhlYXJkLAogICAgICAgICAgICAgICAgIHwgIF8vfHxfLyAgL3wgICBXaHkgYXJlblxcXCd0IHdlIGxpa2UgdGhhdCBvbGQgYml7WyYqJl19cmQgP1xcXCIKICAgICAgICAgICAgICAgICAgXFxcJy4gICAvICAgLlxcXCcgLwogICAgICAgICAgICAgICAgIC8gXiBgXFxcJ34gIH5cXFwnYAogICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgIC8gIF8tXl9+IC1eXyB+LSAgfAogICAgICAgICAgICAgICAgfCAvIF5fIC1eXy0gfl9eIHwKICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gI

CAgICB8IHx+XyBeLSBfLV5fIC18IHwKICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICBeLX5fIH4tX14gLyB8CiAgICAgICAgICAgICAgICBfe1smKiZdfS87LS4sX19fXywuLTtfLwogICAgICAgICA9PT09PT09PT09KF8oXyg9PSlfKV8pPT09PT09PT09CgoKCgoKIC09WyBvd2wgXT0tID17WyYqJl19CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfX18KICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4tXFxcIi1+LVxcXCItLgogICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19Ly4tXFxcIi0uLVxcXCItLgogICAgICAgICAgICAgICAgICB8fCgob3xvKSl8fAogICAgICAgICAgICAgICAgICApX18vVl9fLygKICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgLyB+IC0uLi4tIH4KICAgICAgICAgICAgICAgIHxgIH4uIH4gLn4gYC98CiAgICAgICAgICAgICAoKSB8IGB+IHtbJiomXX0tIF4gLSB+YCB8CiAgICAgICAgICgpIC8vICB8IDsgIFxcXCcgIDogIC4gIHwKICAgICAgICAoKS9fKCkgIC4gOiBcXFwnICA7IFxcXCcvCiAge1smKiZdfSAgICAgX19fLyAvX19fX19cXFwnLiAgIDsgXFxcJyAuXFxcJ19fX18KICAgICAgICAgICAgIF8gICBeIGB1dS0tLXV1YCAgICAvCiAgICAgIF97WyYqJl19X19fX19fX19fX19fXiBfX19fX19fX19eXy8KCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLygpCiAgICAgICAgICAgICAgICAgKCkvICAoKXtbJiomXX0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgKCkKCgoKCgogLT1bIHBhcmFrZWV0L2J1ZGdlcmlnZXIgXT0tCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgXy4uLl8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4tXFxcJyAgICAgXFxcJy0uCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gICAgIF8gICAgXwogICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAvXFxcJzouICAobykgIC9fXykKICAgICAgICAgICAgICAgIC9cXFwnOi4gLixfICAgIHwgIHwKICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgIHxcXFwnOiA7IC8gICAgIC9fLwogICAgICAgICAgICAgICAvICA7ICBgXFxcImBcXFwiICAgIH0KICAgICAgICAgICAgICA7IFxcXCc6LiwgIHtbJiomXX0gICAgICAgewogICAgICAgICAgICAgLyAgICAgIDsgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgOyBcXFwnOjouICAgOy8gLyB7CiAgICAgICB7WyYqJl19ICAgIHwuICAgICAgXFxcJzouIDtgYFxcXCJgYAogICAgICAgICAgLyBcXFwnOjpcXFwnOjpcXFwnICAgIC8gICAgICA7CiAgICAgICAgIHxcXFwnOjo6XFx7WyYqJl19XCcgXFxcJzo6XFxcJyAgLyAgICAgICB8CiAgICAgICAgICAgIFxcXCc6OlxcXCcgXy4tYDsgICAgICAgOwogICAgICAgICAvYC0uLi0tO2AgOyAgfHtbJiomXX0gICAgICAgfAogICAgICAgIDsgIDsgIDsgIDsgIDsgfCAgICAgICB8CiAgICAgICAgOyA7ICA7ICA7IDsgIDsgICAgICAgIC8KICAge1smKiZdfSAgICAgfDsgOyAgOyAgOyAgOy8gICAgICAgOwogICAgICAgIHwgOyAgOyAgOyA7IC8gICAgICAgLyAgICAgICAgXywKICAgICAgICB7WyYqJl19fCAgOyAgIDsgIC9gICAgICAgLlxcXCcgICBfLD09XFxcIlxcXCIKICAgICAgICA7ICA7IDsgLlxcXCcuIF8gICxfXFxcJy0uPX5cXFwiICBfLj09flxcXCIKe1smKiZdfSAgICAgICAgfCAgOyAgLlxcXCdgX35cXFwnLTstLS4gKSApPT1+XFxcIgogICAgICAgIDsgOyA7L2BcXFwiKF9gLSwpIClgPX5gCiAgICAgICAgL3tbJiomXX07IDsvIC9gICBfLj1cXFwiYAogICAgICAgIHxfL2B8IHwgICgKICAgICAgICBgICAgfF8KICAgICAgICAgLD1cXFwiYCAgICAgIHwKICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgIF8sPT1cXFwiO2AKICAgICAgICAgPX5cXFwifDsgIDt8CiAgICAgICAgICAgIHwgOyAgfAogICAgICAgICAgICB8O3wgfAogIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgfC8gIHwKCgoKCgogLT1bIHBhcnJvdCBdPS0KCiAgICAgICAgIF9fLC0tLS4KICAgICAgICAvX198byAgKQogICAge1smKiZdfSAgICAgYC0gLyAvCiAgICAgICAgICAgLCkgKCwKICAgICAgICAgIC8vICAgCiAgICAgICAgIHsoICAgICApfQogICA9PT09PT09XFxcIntbJiomXX1cXFwiPT09XFxcIlxcXCI9PT09PT09PT09PT09PT0KICAgICAgICAgICB8fHx8fAogICAgICAgICAgICB8fHwKICAgICAgICAgICAgIHwKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

Dog Hause – Animal ASCII Collection Part 2


()_ () . -- .
o o ' | / |./ --. /. `.
' ='

[[code]]czo2MjpcIiAgL19fXy8KIHwgIC4gLiAgfAogKF9fJmd0O14mbHQ7X18pCiAgKCAgICAgKSAgL34KICggICAgICAgKS8KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

,,==.
// || ,--~~~~-._ (--,
._,-~ ' *
o
---~( _/,___( /_/---~~
``==- `==-,

[[code]]czoxMTpcIiAgXy4uLi5fCi8KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

/ o _ o
( / )
) (
( - - - )
( )
( )
[ ]
---/l /l--------


[[code]]czoxNDpcIiAoICApCiggX18gXykKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

small giraffe 3/97

[[code]]czo1MjpcIiAgIC4tXFxcIiwKICAgYH58fAogICAgIHx8X19fCiAgICAgKFxcXCc6LilgCiAgICAgfHwgfHwKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

jgs || ||
^^ ^^

[[code]]czoxNDY6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4tLgogICAoX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fKCl7WyYqJl19NiBgLSwKICAgKCAgIF9fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX18gICAvXFxcJ1xcXCdcXFwiYAogICAvLyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvL3tbJiomXX0KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

jgs "" "" "" "" Joan Stark

[[code]]czoxMDY6XCIgICAgICAgICAgLAogICAgICAgICAgLF8KICAgICAgICAgICBgICwKICAgICAgX18sLi1cXFwiID1fXykKICAgIC5cXFwiICAge1smKiZdfSAgICAgKQogLF8vICAgLCAgICAvXwogX3wgICAgKV8tIF8tYApcIjt7WyYqJl19[[/code]]

jgs ----- -- Joan Stark

/^ ^
/ 0 0
V Y /V
/ -
|
|| (__V

/ __ /^ ^
( @___ / 0 0
/ O V Y /V
/ (_____/ / -
/_____/ U / |
V__) ||

[[code]]czoxOTpcIl9fXyAgICAgICAgICAgIF9fXwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

/ /
_ / /
_ / /

___ ____/ __/
_ _/
| @ @ _
|
_/ /
/o) (o/ _
_____/ /
____/

[[code]]czoxMDpcIl9fX19fX19fXwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

| |
/ ^ |
/ _/ 0
/
/ ____ 0
/ / ___ _/

___ ___
| _____/ |
/ |/ /|
/ | / / | /
|
/ /
|
/ o/
/"/

[[code]]czoxNDpcIiAgICAgIFxcXCJcXFwiLF9vClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

! ( ( )
` ,,,,
'),)=~
( )
, ,,,, ,
) ,) < (
< < ",
",) "_)

[[code]]czo0NjpcIiAgICAgICBfLi0gfn5eXl5cXFwnfi0gXyBfXyAuLC4tIH4gfiB+ICB+ICAtLiBfClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

________,' ::. ,- ~ -.
(( ~
-s- :: ,' ;,
<.._ .;;;; }',
``=======' _ - _ ( } , ,',,
((/ _ _,i ! _ ~ - -- - _ _'
-,,,,' , ;
cfbd ((((____/ (,(,(, ____> ,'
Colin Douthwaite

[[code]]czoxODpcIiAgICAgICAgIC4tLX5+LF9fClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

:-....,-------~~'._.'-,,, ,_ ;'~U'
,-' ,'`-__; '--.
(
/'~~ ''''(;

[[code]]czoyMjk6XCIgICAgXyAgICAgLgogICAvIyMuLC4jIwogICMjIyMgIyMjIyMKICAjIyNAICAgQCMjIwogICAjIy8gdiAjIwogICAgIGB7WyYqJl19IH4gXFxcJwoKIC4gICAgICAgLgogfF8tLS1fL3wKLyAgIG9fbwp8ICAgIFUgICAgfAogIC5fSV8uICAvCiBgLV9fX19fLVxcXCcKCgogICB7WyYqJl19ICAgICAgIHxfL3wgICAgICAgIERfX18vCiAgICAgICAgICAoMF8wKSAgICAgICAgICgwX28pCiAgICAgICAgID09KFkpPT0gICAgIHtbJiomXX0gICAgKFYpClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

----------(u)---(u)----oOo--U--oOo---
__|_______|_______|_______|_______|___

[[code]]czo4OlwiICAgXi4uXgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

||(oo)____||
-||--"--"----||---
||( __ )||
-||--"--"----||---
|| ||
Ian F. Stewart

[[code]]czozMjpcIiBfX19fXyAgICAgX19fXwovICAgICAgICB8ICBvIHwKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

| |/ __|
|_________/
|
|| ||_|

[[code]]czoxMzpcIiAgICBfCl9fKCApXwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

( (o____
| |
| (__/
/
/
/ ^
| | |___
| ______)
/
/_
| ( __)
(____)

[[code]]czozMTc6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC5cXFwnXFxcJ1xcXCdcXFwnXFxcJy4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCcgICAgICAgLgp7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF9fXFxcJyAwICAgICAgIDsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgLyAgICAgICAgICAgOwogICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICB8ICAuLXwgICAgICAgICA7ICAgIC1HdXJubwogICAgICAgICAgICAgICAgIC9+flxcXCcgICAgICAgICAgOwogICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAvOy4gIC47Oy4gIC4gOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgLzs7Ozs7Ozs7Ozs7OzsKICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgIHw7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7OzsKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

/_/
((@v@))
():::()
VV-VV

Z z //////////////_ the
Z O @ //^^ - /////// sleeping
Z z o _____((
-/ ____/ / < < > ant
o 0__________---//____/----//
|-^\ eater
by Colin Douthwaite cfbd

, _ ,
( o o )
/'''
|'''''''|
|'''//|
"""

[[code]]czo0MDpcIiAgIF8tLS0tLS0uCiAgLyAgLCAgICAgXwovICAgLyAgL3t9IHxvXwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

/ --' /-'
| |
| |
-, |
/ /__/)/
| |

[[code]]czoyMjc6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC87ICAgIDsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICBfXyAgX19fXy8vCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC97X18vICAgYFxcXCdfX19fCiAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICBfX18gICAobykgIChvICB9CiAgIF9fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fLyAgICAgICAgICB7WyYqJl19Oi0tXFxcJwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

,-,'@@@@@@@@ @@@@@@ ___
;:( @@@@@@@@@ @@@ (o'o)
:: ) @@@@ @@@@@@ ,'@@( ===='
:: : @@@@@: @@@@
@@@:
:: @@@@@: @@@@@@@) ( '@@@'
;; / /, @@@@@@@@@ :@@@@@)
::/ ) {----------------: :~
,~~;
;;'; : ) : /; ;
;;;; : : ; : ; ; :
'' / : : : : : :
)
__; ";" :
; _ ,','
:
,' : * 8;'* *^' :/ ^'-^-' v/ : /
Bill Ames

[[code]]czoyNjpcIl9fX18gICAgICAgICAgICAuICAgIF8gIC4KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

/# /__ ||//|
| |/oo / / /
| // /
|O||O|__
/ |
| |/_ // _ |
| ||_ ~| | | (____) | ||
| ||| / /// //
| |||
(/ ||
// | | ||
|| | | ||
||
///
_| o| ______//
/___/ __ || ||
/ ||||
(____(____)
(___)
)

|/ ()
`------(oo)
|| (
)
||w--|| |/
|/

[[code]]czoyMTU6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgX18gICAgX18KICAgICAgICAgICAgICAgIC8tLS0tLwogICAgICAgICAgICAgICAgIFxcMCAge1smKiZdfTAvICAgIFdPT0YhCiAgICAgICAgICAgICAgICAgXyAgL18KICAgICAgICAgICAgICAgX3wgIC8gIHxfCiAgICAgICAgICAgICAgfCB7WyYqJl19fCB8ICB8IHwgfAogICAgICAgICAgICAgX3wgfCB8ICB8IHwgfF8KICAgICAgICAgICAgXFxcIi0tLXxffC0tfF98LS0tXFxcIgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

''',
o_)O )____)"
_ )
'',,,,,,
|| ||
"--'"--'

_ /)---( /~~~
(/ . . ) / ..
)-(*)/ (_, |_)
_ (_ / @/ /^^^
(___/-(____) _ / / . .
/ ` | V Y /V
/ | _ / -
/
'|| _ |
_____)|_)._).||(__V

[[code]]czoxNDI6XCIgICAvXi1eICAgICAgICAgL14tLS0tLV4KICAvIG8gbyAgICAgICAgIFYgIG8gbyAgVgogLyAgIFkgICAgICAgICAgIHx7WyYqJl19ICBZICB8CiBWICB2IC8gViAgICAgICAgICBRIC8KICAgLyAtICAgICAgICAgICAgLyAtCiAgLyAgICB8ICAgICAgICAgICB8ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

( / | | )
===/) || || (====

[[code]]czo0Nzg6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgX19fICAgICBfLC4tLS4sXwogICAgICAgICAgICAgLi1+ICAgfi0tXFxcIn4tLiAgIC5fIFxcXCIte1smKiZdfS4KICAgICAgICAgICAgLyAgICAgIC4vXyAgICBZICAgIFxcXCItLgogICAgICAgICAgIFkgICAgICAgOn4gICAgICEgICAgICAgICBZCntbJiomXX0gICAgICAgICAgIGxxIHAgICAgfCAgICAgLyAgICAgICAgIC58CiAgICAgICAgXyAgIC4gLi0sIGwgICAgLyAgICAgICAgICB8agoge1smKiZdfSAgICAgICgpX19fKSB8LyAgIF8vXFxcIjsgICAgICAgICAgIQogICAgICAgIC5fX19fXy4tfiAgLiAgfi4gICAgICAuLwogICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgIFlfIFlfLiBcXFwidnJcXFwifiAgVAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgKCAgKCAgICB8TCAgICBqCiAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgW25uW25uLi5dW25uLi5dCiAgICAgICAgICAgICAgIH5+fn5+fn5+fn5+fn5+fn5+fn5+fn5+CiAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgUm93CgogICAgfCAgICAgIF8sLCwtLS0sLF8KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

PRrrr /,.-'' -. ;-;;,_
|,4- ) )-,_. , ( '-'
'---''(/--'
-')
Felix Lee

[[code]]czoxNDk6XCIgICAgICAgICAgICAuIC0tLSAuCiAgICAgICAgICAvCiAgICAgICAgIHwgIE8gIF8gIE8gfAogICAgICAgICB8ICAuLyB7WyYqJl19ICAuIHwKICAgICAgICAgLyAgYC0uXy4tXFxcJwogICAgICAgLlxcXCcgLyAgICAgICAgICBgLgogICAuLX4uLX4vICAgICAgICAgICB+LS57WyYqJl19fi0uClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

.-~ ~ | | ~ ~-.
- . | | . -'
~ - | | - ~
/
___ /___
~;_ >- . . -< _i~
' `'

[[code]]czoyNTk6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKFxcXCJcXFwnXFxcJy9cXFwiKS5fX18uLi0tXFxcJ1xcXCdcXFwiYC0uXwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgYHtbJiomXX05XyA5ICApICAgYC0uICAoICAgICApLmAtLl9fLmApCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAoX1lfLilcXFwnICAuXyAgICkgIGAuXyBgLiB7WyYqJl19YGAtLi4tXFxcJwogICAgICAgICAgICAgICAgIF8uLmAtLVxcXCdfLi4tXy8gIC8tLVxcXCdfLlxcXCcgLlxcXCcKICAgICAgICAgZkwgICAgIChpbCl7WyYqJl19Li1cXFwnXFxcJyAgKChpKS5cXFwnICAoKCEuLVxcXCcgICAgRmVsaXggTGVlClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

(/) .~ ~. ))
/O O ./ .'
{O
, {
/ . . )
|-| '-' } ))
.( ( ).'
'---.~_ _ _&

/|
o.O|
(
)
U

|/|
`o.o'
=(
)=
U

-- __..--''---....___ ... __
/// //.-' .-/"; </code>&lt;._ <code>.''_. / // /
///
.-' ..--.' ( ) ) // //
//(_..-' // (&lt; _ ;_..__ ;
' / /
FL / // // `-.,)' // /
--...____..-' //
Felix Lee

_ _/|
'o.0'
=(___)=
U

/_/
|o -|
=(*)=
,' U ',

_ /|
'o.O'
=(.)=
|U|
/ |
//|

[[code]]czo3ODpcIiAgIF8gICBfCiAgKC5fLy4pCiAgIDYgNi8KICAgPSAvPQogICAgL08gICAvCiAgIC8gICAgKAogICBVICAgVSAgKQogICh7WyYqJl19fCAgIHwpLwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

jgs w'-'w Joan Stark

|---/|
| o_o |
^/

//|
(o(o)
OO~~ /
--__ ,/
|/~ `-'

[[code]]czoyNDE6XCIgICAgICAgICAgICB8ICAgICAgICAgICAgXy4tXFxcJ35+XFxcIlxcXCJcXFwnfmBcXFwnfikKICAgICAgICAgICAvLCB+LSxfXywsLC5cXHtbJiomXX1cJ34gICAgICAsLTs7LS1cXFwnXFxcJwogICAgICAgICAgfCw0KSAuLyAgXFxcJyAgICAgOyAgICA7L1xcXCcKICAgICAgICAgXFxcJy1+fjtcXFwnQCAgIHtbJiomXX0gICAgICggICA7IDsKICAgICAgICAgXy4tLVxcXCdcXFwnICAgIF8uLV8uLlxcXCcgIC47LlxcXCcKICAgICAgICAoLF8uLi0tLS1cXFwnXFxcJ1xcXCcgKCx7WyYqJl19Li4tLVxcXCdcXFwnCgogfCAvCi8sIC8KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

|,4- /
'-~~_ /_
( ; )
( ( ) )
@) (@

_ _
/(. .) )
(*)____/|
/ |
/ |-- |
(_)(_) (_)

^..^ /
/_/_____/
/ /
/ /

[[code]]czo5OlwiICAgICAgX18KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

______/ V`-,
} /~~
/_)^ --,r'
|b |b

/_/
( o.o )

^ <

//
( o o )
==_Y
==
`-'

. .
|---/|
/ o_o
| U |
.I. /
`-_____-'

[[code]]czoxMDU6XCIgIHxfL3wKICB8IEAgQCAgIFdvb2YhCiAgfCAgICZsdDsmZ3Q7ICAgICAgICAgICAgICBfCiAgfCAgXy8tLS0tLS1fX197WyYqJl19XyAoKHwgfCkpCiAgfCAgICAgICAgICAgICAgIGAtLVxcXCcgfApcIjt7WyYqJl19[[/code]]

____|_ | |.'
/_/_____/____/_______|

^^
" o o "
===X=== _
' " '
__
/'''' ___/ __/
| /
("|")
|
"" ""(_____/

/ _ / |
| 0 0 |-------==
==@==/ ____ |
-/ || ||

/ /

=( v )= o
( ^ ) /
( ) /
(W_W)/

[[code]]czo2OlwiICAvXy8KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

/ / o o
// ~(*)~/
` / ^ /
| || ||
'|| ||
)()-())

[[code]]czo4MTpcIiAgL18vIC9fLwogICheIF4pIHtAIEB9CiAgPT1+PT0gPT1vPT0KICAgQC8gICBeLwogICB8PXwgICAjIyNfICAgICAtTWl7WyYqJl19a2UgTHVrYWNzLQpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

( / /
/ | |
)/ |||| ||||(
(( /|||| |||| ) )
m !m!m m!m! m-~(__/

/_/ (
( ^.^ ) _)
"/ (
( | | )
(d b)

[[code]]czoxMjpcInxfXy8sfCAgIChgClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

.|o o | ) )
-(((---(((--------

|__/,| (`
|_ _ |.--.) )
( T ) /
(((^(((/(((/

|/,| (|o o | )
_.( T )
/
((
^--' /_<
``
-'(((/ (((/

[[code]]czoxODpcIi9fLyAgICAgICAgICAgX19fClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

= o_o =_______ -Julie Rhodes-
^ ( .) )
(@)<_____>
(_____)____/

/___/
( o o )
( =^= )
( )
( )
( )))))))))))

[[code]]czo4OlwiL19fX19fLwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

/ o o
( == ^ == )
) (
( )
( ( ) ( ) )
(()_()__)

.::::::::.. ..::::::::.
::::::::::::: :::::::::::::
:::::::::::' . /. :::::::::::::::::::::,o o,::::::::::'

.|||||||||. .|||||||||.
||||||||||||| |||||||||||||
|||||||||||' . /. |||||||||||||||||||||,o o,||||||||||'

Archive Two from dwb – Donovan


Animals

(“._.”)
_ { + } _
()
|>o<|__()
( . )
(_) (_)

,'””,,,,,'”‘,,,,,””‘,
, ( ,……., ) ,
,. : @ @ : ,.
; ‘../^..’ ; – I’m scritchin’ for the CHA CHA CHA!
; / ;
;; ( dWb ) ;;
; ; ‘-|-‘ ; ;
; ‘,,,,|,,,,’ ;
; ‘,_/,’ ;
; ”’ ;
Bear, the big bear, from Disney’s ‘Bear in the Big Blue House’

[[code]]czo3OlwiICB8fC8NClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

_ )||/(/ _
(o’_````_‘o)
(*)``(*)– – Treelo wants to play too!
(```(__)```) __
-____-/ (“”)
____/ (“”)
; || ; ("")
| | |
| | |dwb”)
Treelo, the lemur monkey, from Disney’s ‘Bear in the Big Blue House’


( . , )
.___ _ _/__,'
;(*) (*); - Thank you, Bear!
; / ;
; o ;
,---'.
-‘,’—.
| | `”‘ | |dwb
Tutter, the mouse, from Disney’s ‘Bear in the Big Blue House’

;””,,,””;

 

;””,,,””; ; o _ o ;

 

; o _ o ; : (_) : – We love the Otter Pond!

(_) : ~/|-'|~
~/|
-‘|~ “””
“”” dwb
Pip and Pop, the otters from Disney’s ‘Bear in the Big Blue House’
;””,,,,,””;

 

“. o o .”

(O) : – Where’s my Snowbear?
“,`-‘,”
,—“””—.
| |““`| |dwb
Ojo, the small bear, from Disney’s ‘Bear in the Big Blue House’


,--.
‘ __ __ ‘
‘ ( o) ( o) ‘
| | – So what happened in the Big Blue House today?
| dWb |
| )._______.( |
‘ `.__,’ ‘
‘.
— _,’
---
Luna, the moon, from Disney’s ‘Bear in the Big Blue House’

ee.8888
8 88888e
&88 888e. – How about I tell you a story?
88
88888888
88888888888888
8e 88DWB8 e8
8888888888
888888888888
8888888888888
8 8
8 8
88e 88e
Shadow, the shadow storyteller, from Disney’s ‘Bear in the Big Blue House’

^ ^
(O,O)
( )
-“-“—dwb-
,_,
(.,.)
( )
-“-“—dwb-
,_,
(O,O)
( )
-“-“—dwb-

[[code]]czoxODpcIiAgICAgLgogICAsXFxcJyBcXFwnLgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

How __ -. .- __ to
many -|___|-/'/ the
licks / ,-. ,-. center
does ,--( .)(. )-- of
it {
-‘<-' ) a
take { _~</ ) Toosie
to V (_) , Roll
get / /_| / Pop?
(_____3 WW
_________/
__| | | |__
-------'WW--'-
–WW’-dwb—-

[[code]]czo1ODpcIiAgIGVlZCpcXFwiXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcIlxcXCIqKmJlLAouZFxcXCIgICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwiYi4KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

.d b.
.” ..eeeeee.. “.
P z$” “e. 9.
A d” “b A
J J .e*””””””%c A L
A A d” $ L A

% d d**y ‘L %

% $ $ ,, Y .$ % # _ _

% $ * “”” F % # (@)@)

V 4. $. .e” Y # % %

$ *. “””” .Y V $ $

‘b “b. ..e* Y .eeee

V ‘$ “”eeee”” eP A %
Y eb ..d” _# O %
I _e%
“”””$ee……ee$“eeeeeeeezee$**” $
V ,” B
J’ _,e=””
.’#######################################DWB”

[[code]]czo3OlwiX19fX19fClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

/ ___
| / ,. |O O
| | d/ | __/
|_______/-(..)
_/_____________/ dwb

__
( o>
///
V_/_

[[code]]czoyMTpcIiAgICAgICAgICAgICAgICB8ICB8ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

______| dwb | |
| # |,|/–,_____|__|O___
| # | o ,____________)
| # |( c o ,_____o000____)
|____#_|'.,-'

| /|

, Beanie Babies .
(‘. ,.—., .’)
-'-‘ /
__; O O /__
(__/ ___ __)
( /, , )
___/ /
dwb
~~~~~~~~~’
Tobasco, The Red Bull

[[code]]czoyMjpcIiAgICAgICAgIF8uLWBgYGBcXFwnLSxfClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

,., ,-‘‘-.,_
/) ( ‘-.
(( ) ) <code>) (/ )
| /) ' ,' /</code> ^' ' ( / ))
| <em>/ , / ,,<code>( "</code>
Y, | | ````| / _
)&lt;/em&gt;/ ) ( &amp;gt; ( &amp;gt;
( ( |/ |/
mic &amp;amp; dwb /&lt;em&gt;(/&lt;/em&gt;( /&lt;em&gt;( /&lt;/em&gt;(
&lt;pre&gt;[[code]]czozNDpcIl9fX19fX19fCl8gICAgXy8KICAvLwogLi4vLi4gICAgXwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]&lt;/pre&gt;
,&lt;code&gt;|8| |8&lt;/code&gt;.&lt;code&gt;&lt;code&gt;.
--8| |8| |8| ) : )-&lt;/code&gt;.|8| |8,
..
.'
dwb</code>/

//
/______

[[code]]czo5MzpcIiAgIDg4ODg4ODg4ODg4ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgX19fCjg4ODg4ODguLS0tLS44ODggICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICBfKCAgYClfXwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

8888888,o..88 (_____( )_
8888.--/ _....'88 ,'
. .’`. (________)
8888/ ./_8888888 ‘ ‘ ‘
888/.-, |_88888DWB8 !
~~~~~/ /~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

| /|
| _ _/ |
( <code>'-.._ _..-'</code>) /
( ( (<code>Y</code>) ) ) / /
| / / / /
dwb | / / / /
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[[code]]czo2NzY6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBUaGUgRG9scGhpbnNcXFwnIFdheSwKICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgIEluIE1lICAgICAgICAgIEFzcGlyYXRpb25zIG9mIHRoZSBsaXZpbmcKICAgICAgICAgICAgICAgc2VhIFRoZSBkb2xwaGlue1smKiZdfXMgZG8gbW92ZSB3aXRoaW4gICAgbWUgVGhlIGF1cmEgb2YKICAgICAgICAgICAgICAgICB0aGVpciBzb3VsLCBJIGZlZWwgZGVlcCB7WyYqJl19ZG93biBUbyBiZSBpbiB0aGUgd2F0ZXIKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBhbmQgbm90IG9uIGdyb3VuZCBTaWZ0aW5nIHRocm91Z3tbJiomXX1oIHRoZQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgb2NlYW4sIGFuIGV4cHJlc3Npbmcgc2hvdyBDb21tdW5pLQogICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICBjYXRpb24gb2YgYSBzb25nIGFuZCBhIGJsb3cgUHJvLQogICAgICAgICAgICAgICAgIHRlY3RpbmcgZXZlbiB0aG9zZSB7WyYqJl19bm90IG9mIHRoZWlyCiAgICAgICAgICAgICAga2luZCBUaGV5IGFzayBub3RoaW5nIGluIHJldHVybiwKICAgICAgICAgdGhleSBkb3tbJiomXX0gbm90IG1pbmQgVGhlIG1vc3QgZ3JhY2lvdXMKICAgICAgYW5kIHVuc2VsZmlzaCBvZiBhbGwgdGhhdCB3YW5kZXIgSQogIHdpc2gge1smKiZdfXRvIHN3aW0gd2l0aCB0aGVtLCBub3RoaW5nICAgY291bGQKYmUgZm9uZGVyIFRoZSBkb2xwaGlucyBtZWFuIHNvICAgICBtdWNoClwie1smKiZdfTt7WyYqJl19[[/code]]

to me, you see I need to thank them,
for showing us how to be (Donovan 1997)

_ ,..

 

,–.__.–, (-00)

 

; # _:( -)

(_____/
[[code]]czo3OlwiICAgICA6ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

‘....`dwb

, , , p p
,-““`-.__
~~~~ <|@@DWB@@|_:)
-.....-
` b b

=======================================================================

Dragons
__,
…—_,
.--. .--......
.-_.--`````` ___,
^ : : -</code>---````````_,
^_ : :....._ <em>.-<code>||-.. o
-..-...````
....__. ,'..-</code>;:'
<code>.
; ; .:',
; …–
..–--.
.|,|
.-….—--..
`-,,--``` ..---
–.
-. ;).
; ;'..)
__.-
|-./ ; ;). .-/8e.
__. | . ‘ ;’..) . (88 8.

__: /| :_ __ ; ;_ _: 8 )88:

/_|_'/ '-._ / /; ;) _.-'._/8*’
‘.-./ |; ;/ _.-“ ,’
-. ; ; ,-'-.
/ ; ; ,-‘
.__/ ; ; __,'
; ;)
.
;;’..)
;

[[code]]czoxNjQ4OlwiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICwKICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF9fLi4uZWVlODg4OFAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gLmVmZmUuICAgICAuZTg4ZS4uLi5fX19fLmU4ODg4ODguKioqKipgICAgICwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF44ODg4ODhiICAge1smKiZdfTo4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4OGVlZWU4ODg4ODg4UAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgXjg4ODg4ODhiICA6KioqKjg4ODg4ODh7WyYqJl19ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4KioqKgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHxgfGA4ODg4Yi4gICAgbyAgYCoqODg4OCoqKioqKjg4OCoqCntbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgYDg4ODhiLi4uX18uICBBLl9fXy5lODg4KipcXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICBgODg4ODg4OFAgZDg4ODg4ODg4ODhcXFwnICAsCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICoqKioqIGQ4ODg4ODg4e1smKiZdfThQKioqKioKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgX18uLmVlZDg4ODg4ODg4ODhlZWUuLgogICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19LnwsfF8uZWQ4ODg4ODg4OCoqKmBgYGBgYGAqKjg4OEwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgYCpZWSoqKioqXFxcJwoKICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgX19fX19fX19fX19fX19fX18KICAgICAgICAgX19fXy8jIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjI19fX18KICAgICBfX18vIyMjIyMjIyMjIyN7WyYqJl19IyMjIyMsIyMjIyMjIyMjI19fXwogICBfLyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMvIyMvICMjIyMjIyMjIyMjI18KICAvIyMjIyMjIyMjIyMjI3tbJiomXX0jIyMjLyMjfCB8IyMvIyMjIyMjIyMjIyMKIC8jIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMgI3wgfCMvIC8jIyMjIyMjIyMjIyMKfCMjRFdCIyMje1smKiZdfSMjIyMjIyMjIyMjIyB8IHwvIC8jIyMjIyMjIyNKUkIjI3wKfCMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMje3t7IC99fX0jIyMjIyMjIyMjIyN7WyYqJl19IyN8CnwjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMje3smbHQ7LiZndDsgJmx0Oy4mZ3Q7fX0jIyMjIyMjIyMjIyMjfAp8IyMjIyMjIyNfI18jI3tbJiomXX0jI19fIyMjI3sgfCB8IH0jIyMjIyMjIyMjIyMjIyN8CnwjIyMjIyMjKCAoIGAtIyggIGApIyN7IHwgfCB9IyMjI18jIyMjIyMjX18je1smKiZdfXwKfCMjIyMjXyggYCAoIFxcXCcpXyggKWApIy9ffCB8XyMjXyggKSMjI19fKCAgKV8KfCMjIyMoXyAtIGAtXFxcJyhfYFxcXCcgXykjeyhfKV97WyYqJl19KF8pfSggIGAgKV8oIFxcXCdfXyBgICkKfCMjIyMjIyMoX18pIGAgKCApIyMjI3tWVl9WVn0jIyhfXyggYClfKCAgKS1gICkKfCMjIyMje1smKiZdfSMjIyMjKF9fXykjIyMjIyNeXikpXi8jIyMjIyMoICAgKV9cXFwnKSAgKQp8IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy0tKCgtIyMjIyMjI3tbJiomXX0jKCBcXFwnIF8pX18pCnwjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMpKSMjIyMjIyMjIyMoX18pIyMjfAp8IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyN7WyYqJl19IyMjIyMjIygjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyN8CnwjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjfAp8I3tbJiomXX0jIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyN8CnwjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMje1smKiZdfSMjIyMjIyMjIyMjI3wKfCMjIyMjIyMjfF58IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyN8ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

| /########|^|################################| | /
|/|#######/ ####################|/########||/
/
/
V

[[code]]czo0OlwiICAuClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

.> );a__
( _ )/ /-." ~~
( ) )/
<_ <_ sb/dwb

=======================================================================

Kool-Aid

___ ____ _ ____ _ _
| |/ / | | / () | |
| ‘ / ___ ___ | | ___ / _ _ | |
| < / _ / _ | | |
| / () | |/ |
| . | (
) | () | | / ____ | | () |
||______/ /|| /__/ ___||,|


( _____________ ) ___ ( )
/ _ _ / _ ( OH YEAH! )
/ (,) (,) / /_____________)
| _ | | | _______
| () | | | _______ ( . . )
| . . |/ / ( . . )_ | o |)
‘…..’ // | o |
) ) ‘-‘ (
/ ) ‘-‘ ( (_______)
)_____________( (_______)
____(_______________)_________________________________


/ __/ / ___ _____/ / / / / / ___ __________ __
_ / _ / / / ‘// / –) _ / –) / __/ // /
/
////,// /////./// // _, /
___ _ /
/
/ ()
/ // / _
____ /
/ ///// __
/ / _______ _ _____ ____/ /
/ _// _ / / –) |/ / –) __//
/
/ ___/
/ __/|/// ()

[[code]]czo4OTpcIiAgICAgICAgICAgICAgX19fCiAgICAgICAgICAgICAgYC4KICAgICAgICAgICAgICAgIF8pCl9fX18gXywuLk9PTy4uLi57WyYqJl19Li4uLi5PT08tLi4uLl8gX19fClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

.'_.-( 9``````````P )--...).
(( || __ || ))
( ) |<````---__|| ( ) ||) ,xx xx. //)__ -____-,/ O O//,'_ )-____-,/ ,, // |//
/ (( //
( (._ ,) () -OH YEAH!
````/ /
^--^ /
_ _____ /
| | | |
( ) ( )
,--'~' /'~'--,
(_______) (_______)dwb


| / /| . || . || | ___ | . || || .
| | | || | || ||
|| || || | |
|
___’`‘|| ||||||__/


| | . || || |
| || || ||
/
||||||
|||

=======================================================================

Law Enforcement

_ .—-. .—-.
( ) //– .—./ /–
T (( ) @) (@ ( ))
| __/ /’—‘ __//
|E ‘—-‘ dwb ‘—-‘

[[code]]czoyNTpcIiBPT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PTwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

P 9
/ @ _ / @
//— ( ) //—
(( )) T (( ))
___// | ___//
‘—‘ |E dwb ‘—‘

[[code]]czozODM6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgX18gICAgICAgICAgICA9PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PQogICAgIEF7WyYqJl19TENBVFJBWiAgL19fICAgICAgICAgICAgfHwgICAgIHx8Jmx0OyguKSZndDt8fCZsdDsoLikmZ3Q7fHwgICAgIHx8CiAgIF9fX19fX3tbJiomXX1fX19fX198ICB8ICAgICAgICAgICAgfHwgICAgX3x8ICAgICB8fCAgICAgfHxfICAgIHx8CiAgIHxffF98X3xffF98X3wgIHwgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgfHwgICAoX19EICAgICB8fCAgICAgQ19fKSAgIHx8CiAgIHxffF98X3xffF98X3xfX3wgICAgICAgICAgICB8fCAgICh7WyYqJl19X19EICAgICB8fCAgICAgQ19fKSAgIHx8CiAgQUB8X3xffF98X3xffC9AQEFhICAgICAgICAgIHx8ICAgKF9fRCAgICAgfHwgICAgIHtbJiomXX1DX18pICAgfHwKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

aaA@@@@@@@@@@@@@@@@@@@aaaA || (D || C) ||
A@@@@@@@@@@@DWB@@@@@@@@@@@@A || || || || dwb||
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ================================


| ____:
|| _;
|| (..)
|| ||
|| |(__)|
|| ^ || ^
|| ||
||___________ The funny thing about hang man is that…
||
||
|| |
||________________|___


| ____:
|| _;
|| (..)
|| ||
|| |(__)|
|| ^ || ^
|| ||
||_ ____ The Trap Door never falls open when you lose! S
|| /
||
|| /
||________________/___ dwb

=======================================================================

Logos


| || || ___ )|______ /| || _ | _ | || || | | | |
| || |
| | / / / / | |
| |) )| |) )| |
| || | | |
| || || | / / / / | || / | / | __|| || | | | |
| || |
| |/ / ____ / / | |
| | | | | | | || | | | |
| ||____|| / // / / |____|| | | | | | | ||| | | | |
| |_____ | / / /__________ | | | | | |
| |
| | | |
| || / / dwb|| | | | | || || | | |
|_______||/ /______________||| || |_____||_____||
| | |
Mmm, I’m telling you now, The greatest thing you ever can do now, Is| |
trade a smile with someone who’s blue now, It’s very easy just, 🙂 /
|


| || || ___ )|______ /| || _ | _ | || || | | | |
| || |
| | / / / / | |
| |) )| |) )| |
| || | | |
| || || | / / / / | || / | / | __|| || | | | |
| || |
| |/ / ____ / / | |
| | | | | | | || | | | |
| ||____|| / // / / |____|| | | | | | | ||| | | | |
| |_____ | / / /__________ | | | | | |
| |
| | | |
| || / / dwb|| | | | | || || | | |
|_______||/ /______________||| || |_____||_____||
| | |
| |
/
|


/ //// |
/ __________________////|
| / ___ ___ _ __ V///
| | |_ |/ _ ‘_ <<|>>
| __| | __/ | | | ///.
| | | | |////
________|
/|_| | ////

[[code]]czozOTpcIiAgICAgICAgICAgIF8gICAgICAgICBfX19fXyAgICAgIF9fX19fClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

______________/ |________%% ____/ %%/
/ / | %% / %% /|
__ ______ |____/ /_ %%/%% /_|
| |/ _ | __ / | | % %% %/
| | ) _ ___ | / %% %%
| |____/|___ / ____|/%% / %%
| | //dwb /% %/ % %
| / %%/ %% /
|___/ _/ _/

=======================================================================

Misc.


/| | | |___
|
| | | |
__|
| | | _|
__ | | | |/
||_____|_____|_____|
/

[[code]]czoxNjk6XCIgICAgICAgX19fX19fX19fIyMKICAgICAgQFxcXFxcXFxcIyMKICAgICBAQEBcXFxcXFxcXCMjCiAgICBAQCBAQFxcXFxcXFxcCiAgIEBAQEB7WyYqJl19QEBAXFxcXFxcXFwKICBAQEBAQEBAQEAtLS0tLS0tLS0tfAogIEBAIEBAQCBAQF9fX19fX19fX198CiAgQEBAQEBAQEBAX19fX19fX19fX3x7WyYqJl19CiAgQEBAQCAuQEBAX19fX19fX19fX3wKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

_|/@@@@@@@__________|__

.-.
(o o) boo!
| O

`~~~’

__________________| |____________________________________________
,–. ,–. ,–. ,–.
|oo | _ `. | oo | | oo|
o o|~~ |() / ; | ~~ | | ~~|o o o o o o o o o o o
|//| ‘.
,’ |//| |//|


| |dwb

[[code]]czo3MzpcIiAgX18uLi4tLX5+fn5+LS5fICAgXy4tfn5+fn4tLS4uLl9fCi8vICAgICAgICAgICAgICAgYFZcXFwnICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gIApcIjt7WyYqJl19[[/code]]

// |
//…–~~~~~~-._ | .-~~~~~~–…
//…..—-~~~~. | /_.~~~~—-…..
====================|//====================
dwb ---

K<##>.
ISS `
KISSK
ISSKISS

. ‘ ,


_ /|_____| _
‘. / .’
‘. /.’
‘.’

. ‘ ,


_ ._|___|_. _
/ /
‘ ‘ /
” /
./
V

=======================================================================

A Bird Collection

 

Messenger bird with Longan flower.

[[code]]czoxMDM1OlwiICAgICAgICAgICBeICAgICAuIC4gICAgIF4NCiAgICAgICAgICAgICAgICBWICAgIC8gLw0KICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19KCsgKykvICAgLw0KICAgKCAgICAgICAgICAoICB2ICApICAgLw0KICxeLiggX19fX19fX19fX21fbV9fX18vX19fX19fDQombHQ7IHtbJiomXX1vICZndDtAX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fXyk9PQ0KIGB2XFxcJyggICAgICAgICAgIC8NCiAgICggICAgICAgICAgICBeXlZ7WyYqJl19Xl4NCg0KDQoNCg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgLw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgVg0KICAgICAgICAgICAgICAgIChfIF8pDXtbJiomXX0KICAgKCAgICAgICAgICAgKCAgdiAgKQ0KICxeLiggX19fX19fXy9fX19tX21fX19fX19fX19fDQombHQ7IG8gJmd0O0BfX19fX19fe1smKiZdfV9fX19fX19fX19fX19fX19fXyk9PQ0KIGB2XFxcJyggICAgICAvXl4gIF5eVl5eICBeXg0KICAgKA0KDQoNCiAgICAgICAgICAgXiAgIHtbJiomXX0gIC4gLiAgICAgXg0KICAgICAgICAgICAgICAgIFYgICAgLyAvDQogICAgICAgICAgICAgICgrICspLyAgIC8NCiAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICggIHYgICkgICAvDQogICAgICBfX19fX19fX19fbV9tX19fXy9fX19fX18NCiAgICAgICkgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgKQ0KICAgICApICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKQ0KICAgICkgICAgcHV0IHllciBtZXNzYWdlICAgICApDQogICApIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICkNCiAgICkgICAgaGVyZS4gICAgICAgICAgICAgICApDQogICApICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICkNCiAgKSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICkNCiAgKSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICkNCiAgKSB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICApDQogICkgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICApDQogKSAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICApDQopICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKQ0KKSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICkNCilfX19fX19fX19fe1smKiZdfV9fX19fX19fX19fX19fKQ0KDQoNCiAgKA0KLF4uKCAgICggICAgICAgICAoICAgICAgICAoDQpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

< o >*==#=========#========#======
`v'( ( ( (
(

Three Longan flowers in a basket.

[[code]]czozMTI6XCIgICBeICAgICAgLyAgICAgXgogICAgICAgIFYgICAgLyAvCiAgICAgIChvIG8pLyAgIC8KICAgICAgKCAgdiAgKSAgIC97WyYqJl19CiAgICA9PT09bT1tPT09PS8KICAgIHwgYCAvICAgIFxcXCcgfAogICAgfCAgIF5eVl5eICAgfAogICAgfCAgICAgICAgICAgfAogICAge1smKiZdfXwgICAgICxeLiAgIHwKICAgIHwgIFZWJmx0OyBvICxeLnwKICAgIHwgVlYsXi52Jmx0OyBvICZndDsKICAgIFZWViZsdDsgbyAmZ3R7WyYqJl19O1ZgdlxcXCcgVgogICBWIz1WPWB2XFxcJz1WPT09IyBWCiAgIFZ8Vi8vVi98IFYKICAgVnwvLy8vVi8vfCBWCiAgICB8Ly8vVi98CiAgICB7WyYqJl19YC0tLS0tLS1WLS0tXFxcJwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

Longan – artist

[[code]]czoxMjY6XCIgICAgXwogIC9gIFxcXCcKL3wgQCAgIGwKfAogIGAgICAgIGBfCiAgICAgICAgX18gYAogICAgbCAgICAgYCBgX18KICAgIHtbJiomXX0gICBgLi9gICAgICBgYAogICAgICAgIF9fX18gLyAgICBsCiAgICAgICAgIHx8ICB8fCAgKSAgLwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

———–(((-(((—l /———–
l /
/ /
/ /
//
/

o)
(_> (a little rubber-ducky-looking one)

<o)
(_> (keeping it’s mouth shut)

[[code]]czoxMjpcIl9fXyAgICAgX19fClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

(o o) (o o)
( V ) ( V )
/–m-m- /–m-m-
Unknown

[[code]]czo0OlwiX19fClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

(o,o) Alejandro
< . > Vasquez
—“-“—

|_____/|
|[o] [o]| Jean
| V | Pajerek
| |
-ooo—ooo-

/ /
((ovo))
():::()
VVV
Unknown


/ ___ ___
/ / @ / @
// /
____/____/||
/ ///
| |

[[code]]czo1MzpcIl9fX19fXy8KICZsdDtlbSZndDt8fCZsdDsvZW0mZ3Q7fHxfCiAgLS0gLS0KIFVua25vd24KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]
[[code]]czozOlwiX18KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

(. )
| ( /) Marilyn Cox
| / )
( —– ) >@)
// >@)// >@)// >@)_//
_______/ (
) () () (__)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[[code]]czoxMDE6XCIgICAuLS0tLiAgICAgICAgLi0tLS0tLS0tLS0tCiAgLyAgICAgICBfXyAgLyAgICAtLS0tLS0KIC8gLyAgICAgKCAgKS97WyYqJl19ICAgIC0tLS0tCi8vLy8vLyAgIFxcXCcgLyBgICAgLS0tClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

//// / // : : —
// / / /'--
// //..
====UU====UU====
'//||

”“
Daron Brewood

[[code]]czoyOTc6XCIgICAgICAgICAgICAgICAvfF8KICAgICAgICAgICAgICAvICAgfF8KICAgICAgICAgICAgIC8gICAgIC8KICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgIC8gICAgICAmZ3Q7CiAgICAgICAgICAgKCAgICAgICZndDsKICAgICAgICAgIC8gICAgICAvCiAgICAgICAgIC8gICAgIC8KIHtbJiomXX0gICAgICAgLyAgICAgIC8KICAgICBfXy8gICAgICBfX19fXwogICAgL1xcXCcgICAgICAgICAgICAgfAogICAgIC8gICAgIC8tICAgICB7WyYqJl19LwogICAgLyAgICAgIC8gIC0tLwogICAvICAgICAvCiAgLyAgICAgIC8gIFVua25vd24KICggICAgICAmZ3Q7Ci8gICAgICAmZ3Q7CntbJiomXX1cIjt7WyYqJl19[[/code]]

/ _|
/ __/
/_/

[[code]]czoxMjg6XCIgICAgICAgIF9fXy0tLS0tLS0tLS1fX18KICAgICBfLS0gICAgICAgICAgICAgICAgLS0tLV9fCiAgICAtICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAtLS1fCiAgIC1fX18gICAgX19fXy0tLV8gICAgICAgICAgICAgIC0tXwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

—_ .-— _ O – –
– –
– — –
———

—- –
– –
_
` – _
_ _-
_
– ____ – – —
– _-
_ __— ——- –
_- _- -_– -_– _
-_- _
_- _
– Unknown

Eagles
///, ////
/, / >.
/, / /.
_ /
/ /.
/_ < Red
/<<< __ Phoenix
/,)^>>.
(/ /
// ““
======((`=======

[[code]]czoyMjQ6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgIF9fCiAgICAgICBfX19fICAgXyAvbyAgICBfX19fCiAgICAgIC8vLyAoLSAgICB8ICAvLy97WyYqJl19CiAgICAgLy8vL3wgLXwgICAgfC0vIC98XFxcXAogICAgLy8vLy8vfCB7Ly8vfSAvfFxcXFwKICAgLy8vLy8vLy8vey8vL3x8fVxcXFxcXFxcCiAge1smKiZdfS8vLy8vLy8vLyB7L3wvfHx8fSBcXFxcXFxcXAogLy8vLy8vLy8gICAgey98L3x9ICAgIFxcXFxcXFxcCi8vLy8vLyAgICAgIC8gLyAgICAgICAgIHtbJiomXX1cXFxcClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

//// / /
// ((((
))))
/ ______
Unknown
__


[[code]]czo1OlwiICAgXwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

__-(o) ___
////
|_/
|
‘|`

o)
(

[[code]]czo3NjQ6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICwgICAuCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLCAgLyAgIC4KICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLCAvICAuLSAgLgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4gIC4tICAuLQogICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgLi8gICAgLi0tIC4uLgogICAgICAgICAgICAgICAuLS0tLS0tLS0gKiAgICAgLi0tCiAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgIC8gICAgICAgICAgICAgICAgLi4uLi4uLgogICAgICAgICAgICAgICwgICAgICAgICAgICAgICAgIC4uCiAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAuLi4uLi4uLiAgICAgICAgICAgLS0tLQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4gICAgICAgIC0tLi4KICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgIC4gIC4tLS0uLiAgIC0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLiAsICAgICAgLS4KICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgLyAgICwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLyAgLCAsICwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICwgICAgLCAsICB7WyYqJl19LAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgLCAgICAsICAsICwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICwgICAgLCAgLCAsCiAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgLCAgICAgLCAsICwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAsICAgICAsICAsCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAtIC4ue1smKiZdfSwuLS0tLS0tLS0tLS4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBJICAgLS0tLS0tLS0tLQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC97WyYqJl19Ly8vLy8vLy8vLgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

o
—-//
…)
<<

[[code]]czoyMjpcIl9fX18gICAgICAgICAgICAvIC8gLwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

/. _________/ / /
<=___ |
____/ /
_______/
Sergio | | Martinez
^ ^

_
<o)
(W(_ from Ed
^^< Savage

[[code]]czoyNjpcIiAgICAgVgogICAobyBvKQogICggIFYgICkKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

…….m.m……..
Daniel Schoo

[[code]]czoxNDc6XCIgICAgICAgIC4tLS0tLS0uCiAgICAgICAvICB+IH4gICAsLS0tLS0tLiAgICAgIF9fX19fXwogICAgICxcXFwnICB+IH4gfntbJiomXX0gIC8gIChAKSAgICAgICxcXFwnCiAgICxcXFwnICAgICAgICAgIC9gLiAgICB+IH4gIC8KICxcXFwnICAgICAgICAgICB8ICxcXFwnICB+IH4gfiB7WyYqJl19WApcIjt7WyYqJl19[[/code]]

,’ ,’ V–< (
,’ ,’ (vv / | |
(,’ ,’ / (vv “” | | |
(
,’ / / vv “”” | / / /
,’ / | vv / / / / /
__/ / | | / /,’,’,’
__/_^ | /,”,’,’
-^.
>.____/ ‘ ,’
// //—‘ |
===============(((((((=================
from Lauren Nowlin |
/ | |
/ / /. |
`——–‘

[[code]]czozMDpcIl9fIF8sLX5+fn4gICAgICAgICAsLS1+fn5+fn4uClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

[~~ |~~ | /~~ /~~~~-.
| *, /~ | / / / ~
{ /( | | / /
* | ~-~ /_.
‘” ____/’ /~~~~__
.;; __–”
|| |
‘|, |
|’ ||
/| | -Steve Wendt-
/| ||
(|) (|)
(|/ |
/| |
/| |
|’ Y
/| </////*
_-==~| ////
/// /
// ‘

o)
(

o)
(
|

[[code]]czoxMjpcIiZndDtgKQooCiBeClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

(“<
/ )
L

[[code]]czoyOlwiZgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

@)
(
Z

~(‘>
/ )
4
~~~~~~~~

<)
( Evan Corcoran


/ (‘>-
__/
L

[[code]]czo0ODA6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfLS1fCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLyAgIC17WyYqJl19KQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgX19fL19fX3xfX18KICAgICAgICAgICAgX19fXy0tLS0tPX5+Ly8vfCAgICAgfHx8fHtbJiomXX1+fn49PS0tLS0tX19fX18KICAgICAgICAgIC8vfi8vLy8vLy8vLy8vL34vfCAgICAgfC8vfHx8fHxcXFxcXFxcXFxcXFwKICAgICAgICAvLy8ve1smKiZdfS8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy98ICAgfC8vLy8vLy98XFxcXFxcXFxcXFxcCiAgICAgICAvLy8vL35+fn5+fn5+fn5+fn5+fiB8Lnx8L35+fn5+fn57WyYqJl19fn5+fn5+fn5+fmBcXFxcCiAgICAgIC8vfiAgICAgICAgICAgICAgICAgIC98ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIH4KICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgLy8vV15XCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLy8vfHx8ICAgIC1BY2tlcm1hbi0KICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB+fn5+fn5+fn5+ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]
_.–.__ _.–.

 

./’ `–.__ ..-‘ ,’

 

,/ |`-.__ .’ ./

 

:, : `–_ __ .’ ,./’_…..

: / `-:’ _. .’ ./..-‘ _.’
[[code]]czo2MDpcIiAgICAgICAgICAgIFxcXCcgLFxcXCcgICAgICAgOiAvICA6ICAgICAgICAgLlxcXCcgICAgYC1cXFwnX18uLi4tXFxcJwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

. .' . : @/ : .' '------.,
._....____ ./ : ..
: .-‘ _____.—-‘
------------' : |..-‘ ---.
.---' : ./ _._-----'
.---------._____________
-./ : /./_-----/':—…–. -_|.-._______-' / / ,-----.__----.
,----' ,__. . | /
.________./ ====
….._____.’
-___--.-' ./. .-._-'----. ./.---..____.--.
:_.-' '-'
.. .-‘===.__________.’
`–…__.–‘

[[code]]czo1NzQ6XCIgICAgLiAuIC4gICAgICAgICAgICAgICBfIC8tIC0gLSAtCiAgIC4gTyAgIC4gICAgICAgICAgICAvICAtIC8tIC0gLSB7WyYqJl19ICBfL18gLy8vCiAgLyAuIC4gICAuICAgICAgICAgLyAgXyBfIF8gXyBfICAgIC0vLSAvLy8KLy8gICAgIC4gICAuICAgICAgLyAgL3tbJiomXX0gIF8gXyBfIF8gICAgLSAtLy0vLy8KICAgICAgICAuICAgLiAgICB8IC8gLiAuIF8gXyBfICAgICAvLy8vLwogICAgICAgICAuICAge1smKiZdfS4gIHwvIC4gLiAgXyBfIF8gICAgICAvLwogICAgICAgICAgLiAgICAvIC4gIC4gIF8gXyBfICAgICAgICAgXy9fLy8vCiAgICAgICB7WyYqJl19ICAgIC4gICAuICAuICAuICAuICAuICAgICAgICBfL18vLy8KICAgICAgICAgICAgIC4gIC4gIC4gIC4gIC4gIC4gICAgICAvXy9fL3tbJiomXX0vLwogICAgICAgICAgICAgICAuIC4gLiAuIC4gLiAuIC4gLiBfL18vXy8vLwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgLiAuIC4gLiAuIC4ge1smKiZdfS4gIC8vLwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gIC8gICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfHwgIHx8ICB7WyYqJl19ICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8fCAgfHwgICAgICAgICAgClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

_ O< >O _ .. .. //…||……..

/_/ _< … ____//___ // ……….
.. …… // ………. /___ //____ ……….
……………………. / … /| ………………….
……………………….. /..|…………………..
…………………………………………………

[[code]]czo3ODpcIiAgICAgX18ub09vLl9fCiAgICAvXFxcJyggIF8gIClgCiAgIC8gLiAvXi8gLgogIC8gIF8pX2AtXFxcJ18oXwogLy4tfiAgICkue1smKiZdfSggICB+LS4KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

/’ /_/ `
“-V-”

->BirdLogo1<-

[[code]]czoxNjc6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC9UIC9JCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvIHwvIHwgLi1+LwogICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgVCBZICBJICB8LyAgLyAgXwogL1QgICAgICAgICAgICAgICB8IEkgIHwgIEkgIFkuLX4vCkkgbCAgIC9JICAgIHtbJiomXX0gICBUIHwgIHwgIGwgIHwgIFQgIC8KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

__ | l l I l __l l _. |
~-l
~. .-~ |
~-. “-. ^._ ^. "-. / |
.--~-._ ~-
_ ~-.-“-.” . /._ .” ./

–. ~-. ._ ~>-” ” 7 7 ]
^.~”–. ~-{ .-~ . Y . / |
<__ ~"-. ~ /_/ I Y : |
^-.__ ~(_/ >._: | l______
^--.,___.-~" /_/ !
-.~”–l_ / ~”-.
(/ . ~( /’ “~”–,Y -=b-. _)
(
/ . : / l c”~o
/ . . .^ _.-~"~--. )
(_/ .
/ / ! )/
/ / _. ‘. .’: / ‘
~(/ . / _ .-<_
/_/ . ' .-~"
. / ,z=.
~( / ‘ : | K “-.~-.______//
“-,. l I/ _ __{—>.
(==.
//( < ~”~” //
/’ / ,v=. ((
.^. / / ” }
//===- `
/ / ‘ ‘ “-.,__ {—(==-
.^ ‘ : T ~” ll -Row
/ . . . : | :!
(/ / | | j-” ~^
~-<
(_.^-~”

[[code]]czoyMDMzOlwiICAgICAgICAgLSZndDtFYWdsZTAxJmx0Oy0KCgogICAgICAgICAgICAgICBfXwogICAgICAgICAgICAgLl5vIH4KICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgIFkgL1xcXCd+KSB9ICAgICAgX19fX18KICAgICAgICAgICAgbC8gIC8gLyAgICAsLX4gICAgIH5+LS0uLF8KICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICggKCAgICAvICB+LS5fICAgICAgICAgXi4KICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwiLS1cXFwnLS0uICAgIFxcXCItLl8KICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgXFxcIi0uX19fX19fX18gICAgIH4tLS4sX18gXi4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgXFxcIn5yLS4sX197WyYqJl19Xy4tXFxcJy0uIF4uCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBZSSAgICAgICAgICB+LS4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICB8fCAgICAgICAgICAgICBgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8fCAgICAgLy8KICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICB8fCAgICAvLwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKCkgICAvLwogICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgIHx8ICAvLyAgICAgLVJvdwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfHwgKCBjCiAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSBfX18uXyBfXyAgX19fSXxfX2AtLV9fLl8gX18gIF8KICAgICAgICAgICAgIFxcXCJ+ICAgICB+ICBcXFwifiAgIDo6ICB+flxcXCIgICAgfiB7WyYqJl19IH5+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA6OgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLjoKICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgLgoKICAgICAgICAgICAtJmd0O0ZsYW1pbmdvJmx0Oy0KCgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgIC4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4gICEgIF8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGwvICggLyhfCiAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICBfIGAtLVxcXCIgXy8gLgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB+XFxcIikgICAoXywvKQogICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgXykvLiAgICwsLwogICAgICAgICAgICBfX19fXywtXFxcIn4gICAgIC8gICBcXFwiflxcXCItLl9fX19fCiAgICAgICAgLC1+XFxcIiAgICAge1smKiZdfVxcXCJ+LS4gIC4gIFxcXCIgIC4gICwtflxcXCIgICAgIFxcXCJ+LS4KICAgICAgLF4gICAgICAgICAgICAgXi4gYC4gLlxcXCcgLF4gICAgICAgICAge1smKiZdfSAgIF4uCiAgICAgLyAgICAgICAgICAgICAgICAgICBeICAvCiAgICBZX19fX19fX19fX19fX19fX19fX1kgICBZX19fX19fX19fX197WyYqJl19X19fX19fX19ZCiAgICB8IHxeflxcXCJ8XiAgIF8gXnxcXFwifl58IHwgICB8IHxcXFwiflxcXCJ8XiBfICAgXnxcXFwiflxcXCJ8IHwKICAgIHwgISAgIHtbJiomXX1sICAgKF8pICEgICAhIGwgICB8ICEgICBsIChfKSAgICEgICAhIHwKICAgIGwgICAgYC5fX18sL1xcXCcgIC8gICEgICBsICAgIGAuX197WyYqJl19XywvXFxcJyAgLyAgIQogICAgICAgXi4gICAgICAgICAsXiAgLyEgICAhICBeLiAgICAgICAgICxeICAvCiAgICAgIF4uICB+LS0tLS0te1smKiZdfS1+ICAsXmB2LXZcXFwnL14uICB+LS0tLS0tLX4gICxeCiAgICAgIF8pfi0uX19fX19fXywtfiAgIH0tLS17ICAgfi0uX19fX19fXywtfntbJiomXX0oXwogLi0tXFxcIn4gICAgICAgICAgICwtXjdcXFwnIC8gICAgICBgWV4tLCAgICAgICAgICAgflxcXCItLS4KLyAgICAgICAgICAgICAgIChfe1smKiZdfSwvICwvXFxcJyAgICAgYC4gLl8pICAgIF9fXwpfX19fXy4sLS1cXFwifn5+XFxcIi0tLi4sX18gICAgICAgIF9fXywuLi0tJmx0O1xcXCJ+ICAgfntbJiomXX1cXFwiLS4sX19fLwogICAgLyAoICAgIF9fLC0tfiBfLi5fXFxcIlxcXCJ+fn5+XFxcIlxcXCIgLC1cXFwiICBcXFwiLS5gICAgICAvfi4tXFxcIgogICAgYC5fXFx7WyYqJl19XCItLX5fLC4tLVxcXCJ+ICAgICAgICAgICAvICAgICAgICAgYC0tLVxcXCcgLwogICAgICAgXFxcIn5cXFwiXFxcIiAgICAgICAgICAgICAgICAgLyAge1smKiZdfSAgICAgICAgXFxcIi0uX18sLwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGBMICAgXVxcXCcKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgbCAge1smKiZdfSAhCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGpfX19MICAgICAgICAgICAgICAtUm93CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKF97WyYqJl19X19fXykKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgIHwKCiAgICAgICAgLSZndDtHb29meUJpcmQmbHQ7LQpcIjt7WyYqJl19[[/code]]