Other from ASCII Sandbox


Scales


| __ |
| / ||
| |.''.| ||
| | | ||
|========||
| ## ## ||
| ## ## ||
| # # ||
|________||
'--------`


|--+------|
---+---/
||
||
||
||
||
||
||
/ /|
/_______//
-------

Scraggly Tree

. . + . . .
. _ . .
, /;-.,-.____ ,-----.__
(( . (
:#::.:::. -._ /:, /-._,.,
_|"=:::..); / /
,
./ :. . )==-' .
. ., ,-=-. ,, +#./
:. / / .
. /:/-' , , ' ): , /
-o
. /:+- - + +- : :- + + -:' /(o-) ) .
. ,=': /' , , ,:''--".--"---./7. ( : ,-._ + ', ," _,--.,---":.
/
: X | _,/' .-'
. ":.
:____ /:' / . .
::. :/:' / +
.
.:. /:' } .
. ):_(:; .
/:. _/ , |
. (|::. ,.
. |::. {
|::.
.
|:::( |
O |:::/{ } | (o
) ___/#::/ (O "==._____ O, (O /
~~~w/w~"~~,:/,-(~`"~~~~~~~~"~o~~/~w|/~
dew ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~W~~~~~~~~~~~~|/~~

Plants

[[code]]czo0OlwiICBfClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

,/(.
/(//(
()/} ))
(/ }{/ )
}{
}{
}{
(""""""")
/|//
))|((
(ooOoo)
'VIV'

.,.
(/)
-/
/)
_
-,
;

Hospital Bed

[[code]]czo3MTpcIiAgIF9fX19fX19fXwogIC8gfCAgfCAgfAogfF9ffF9ffF9ffF9ffAogLyAgICBjOykgIC98Ci9+fn5+XFxcIlxcXCJ+fn5+LyB8e1smKiZdfQpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

_/______/ / /|
/ | | -| / / |
||||| /
|||||/
| |
| |

Atari Controller

[[code]]czo1NzpcIiAgIFtdICAsLS0tLS5fX18KIF9ffHxfL19fXyAgICAgIFxcXCcuCi8gT3x8ICAgIC98ICAgICAgICkKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

/ "" / / =._/
/________/ /
|________|/ dew

Foosball Table

[[code]]czo0MTA6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLiAgICAgICAuICAgICAgIC4gICAvCiAgICAgICAgICAgICAgLiAgIC8gICAvICAgLyB7WyYqJl19ICAvICAgLyAgIC8gICAvCiAgICAgICAgICAgICAvICAgLyAgIC8gICAvICAgLyAgIC8gICAvICAgLwogICAgICAgICAgICAvICAgL3tbJiomXX0gICAvICAgLyAgIC8gICAvICAgLyAgIC8KICAgIC4tLS4tLS0rLS0tKy0tLSstLS0rLS0tKy0tLSstLS0rLS0tKy0tLS4tLS4KICAge1smKiZdfS8gIC8gLi4vLi4uLy4uLi8uLi5YLk8uWC4uLi8uLi4vLi4uLy4uLi8gIC98CiAgLy8gLyAuIC8gICAvICAgWCAgIC8gICAvICAgWCB7WyYqJl19ICBYICAgLyAgIC8gLy8gLgogLy8gL3wuIC8gICBYICAgLyAgIFggICBYICAgLyAgIC8gICAvICAgLyAvLyAvfAovLyAvIC8gLyAgIHtbJiomXX0vICAgWCAgIC8gICAvICAgWCAgIFggICBYICAgLyAvLyAvfHwKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

// / / X X / X X / / / / // / ||
// /|/ / / X / / X / o / / // / ||
/ /. / / / X X / / / / / /| ||
:--'---+---+---+---+---+---+---+---+---'--: / | ||
| ////__O/___/___/___/____ || | |'
| |'/ '"/' / / / / / / | || '""'
| |/ / / / / / ' / | ||
| /| ' ' ' | ||
| || | ||
| || | ||
| |' | |'
'""' dew '""'

Things I'm Not Allowed to Play With
M-16 (sig sized):

1 |_________ ["""""_________
2 ==---H=H########=################]
3 ##(_))#( """Y##]
4 dew )) #}

(original pic sized):

[[code]]czo3MjpcIiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgX19fX19fCiAgICB8X19fX19fX19fX19fX19fIChfX19fX19fX19fX19fX19fX197WyYqJl19XwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

HH======#H###############H#######################
' ~""""""""""""""##(_))#H"""""Y########
)) #H
"Y###
dew " }#H)

[[code]]czoyNDpcIiAvfAovOnwKKTp8Cik6fAopOnwKKTp8ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

.)'|.
:#|
:#|
:#|
dew `"'

[[code]]czoxMzk6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvfCAvIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvKF9fKShfXykKICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgIF8gLi0gLS0gICB7ICBfXyZsdDsmZ3Q7X18gIH0KICA7LiAgICAuLSBcXFwnICAgICAgICAgICAoICB8fCAgKS8KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

. .' ' | || |/
|.'.'| ||
||. ||
||
||
][
][
7 ==
7

guitar

guitar
.--. _
;,- ' ( ,,,
( E#=====#############=: ]
:
"' ,._( dew ```--'

accordion

accordion
.'-.
___ .' //
-.
/= / // ///'-.
/
= / // /// .::/
/= ( // /// .::/
/
= ( //// .::/
/_= /.'
-. /// .::/
/=/' ;// .::/". .;;;-::/-..;;;.'
dew
-. ,'
`-

Geckos (diddle)

1 ., )/_ ,@`-,
2 '_____)_.'__@/
3 (_,-==( ______ .'
4 '/, 7(, kat/dew

1 .)/ )/,
2 /-._,-'.,@-,
3 , _,-=,-.,-.-.@/
4 (
,' ) '(` kat/dew

A few obligatory penguins

.-. .-. .-.
/. . /. . / .)
V / V / _
// // _ / /
(( )) /
( )_ ( )
/// / // '//
_] [
] [ [[

My Desk

[[code]]czo5NTpcIiAgX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fXwogLyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC98Ci8gICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLyB8ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

:-----------------.---------: |
|-----------------| === | |
| : |_________| |
| | | : | |
| | | ;- - - -| |
| | |/ | |
| | '---------| |
| / | /
|/ |/

[[code]]czoxODU6XCIgICAgX19fX19fX18KICAgfCAgICAgICAgfAogICB8ICAgICAgICB8CiAgIHxfX19fX19fX3wKICAgX19fX3x8X19fX197WyYqJl19IC4gX19fX19fX19fX19fX18KICAvWyNdX18vWyNdICB8ICAgICAgICAgICAgICAvfAogLyAgLi0tLS4uICAgLi1cXFwiLS4gVSAgICAge1smKiZdfSAgICAvIHwKOi0tL1tfLl9dYC0tLS0tLS0uLS0tLS0tLS0tOiAgfApcIjt7WyYqJl19[[/code]]

__|--I-----I--------| === | |
/ | : |_________| |
.---| | | : | |
| | | | ;- - - -| |
| .| | |/ | |
| = | | _____ '---------| |
| | / [] []/ | /
'---|/ /____/ |/

W0BLK Communications Dish

This turned out a bit more difficult than I imagined:

[[code]]czo5OlwiICAgX19UX18KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

.-' | /'-.
'. ` | / ' .'
'-.|/.-'/
'.__X_/.'
[
]
/||
| |
| |
.H.HHH.
dew |
|__I|

I think it looks slightly more like a dish drawn tilted:

[[code]]czoxMDpcIiAgICBfX19fXwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

.-' ' /'-.
'. T / .'
'-._____.-'/
'.__X_/.'
[
]
/||
| |
| |
.H.HHH.
dew |
|__I|

Bob's Gallery

oooooooooo. .o8 o8o
888'Y8b "888 YP
888 888 .ooooo. 888oooo. ' .oooo.o
888oooo888' d88'
88b d88' 88b d88( "8
888
88b 888 888 888 888 "Y88b.
888 .88P 888 888 888 888 o. )88b
o888bood8P'
Y8bod8P' `Y8bod8P' 8""888P'

.oooooo. oooo oooo
d8P' Y8b888 888
888 .oooo. 888 888 .ooooo. oooo d8b oooo ooo
888
P )88b 888 888 d88' 88b888""8P 88. .8'
888 ooooo .oP"888 888 888 888ooo888 888
88..8'
88. .88' d8( 888 888 888 888 .o 888888'
Y8bood8P'Y888""8o o888o o888o Y8bod8P' d888b .8'
.o..P'
Y8P'
..:::::::::..
..:::::::::::::::..
..:::::: ====== :::::..
..::::: ========== ::::..
..::::: ==== | ==== ::::..
.::::: ==== /%#| ==== :::..
.::::: === |&@/ ==== :::::.
..::::: ===|==== :::::..
..::::: /| .:. | :::::...
..:::: || .:. | ::::...
...:: (| .:. | ::....
.... | .:. | ....
,. ', , . / ,".). ', /. ',
,' /, ', ), ', . ' ,'|// / (/ ,. ' ,( / ,
.' ,"|| // ) , . ' ,' ,.' , '|/ | ,' ,'.' || ,' .'
" , ' /|| ," ,' " ,/," ,' .| _ |/ |#/#| /|_ |#/,) ',. ,'
'/ (,'|/|#
//| /,'( )|./#|(,' ) # ##/ ||/ # ###/ / |/.',
Y ' # ###/ || |V #/ || ) | |/ /#/ |#( || |#/ /##( )| '/
|/,'|| |#| |#(',||,.|'.|| #( |. |/#| /#)|## _/#| |###### /#|
_/#| |#| |## _/#|
/#| # _/# |###/ # boba@wwa.com ##@##@# /#/
##/ /###V##@#| |##/@##/ /#@# /##/# ##/#@####@@###V###/#@####@@#Y###
##/#@####@@##V###@##/#@####Y##@@##@##@@###@@@###@##@@###@@@###@####
##@##@@###@@@@##@##@@@##@@@###@#######@@@@@#@@@@@##@@##@@#@@@@@#@@@####


| |
| ___________________________________________________ |
| |<<<<<<<<<<<> | > | o | -- | O O O O O |
| """""""""""""""""""""""""""""""""" '''''''''''''''''''|
!_________________________________________________________!

==============================================================================

== i""""i === /""""/ == /"""""""""""""/ = /""""""""""""""""/ ========= /"""/ =
== | | == / / == / ____ / = /_____ ______/ ========= / / ==
== | | = / / == / / = / / ======= / / =============== / / ===
== | | / / == / / = / / ======= / / ======= /"""""""" / ====
== | | / / == / / = / / ======= / / ======= / ____ / =====
== | |/ / == / / = / / ======= / / ======= / / = / / ======
== | " / == / """" / = /"""""" """""/ = / """" / =======

== |________/ == /_____________/ = /________________/ = /___________/ ========

==============================================================================

.___________________________________________________________________________.
| |
|___________________________,________________.________________________._____|
| ! | | | | | |
|_____|,________|___________|______.____},________}___________|_____|
| | | | / / / / / | |
|_________|____,_______.||||////|_____.|
| | | | / ,".). ', /. ', | | | |
|
.|
| |. ' ,'|// / (/ ,. ' ,( / , | ||_____|
| | ,| '|/ | ,' ,'.' || ,' .' ,| ' | |
|
._______| " ,|' .| _ |/ |#/#| /|_ |#/,) ',.|,' |_________|
| | | #|(,' ) # ##/ ||/ # ###/ / /.', | | |
|_____|
,| || ) | |/ /#/ |#( || |#/ /##( )| '/ |__|_____|
| | |. |
/#| /#)|## /#| |###### /#| | |
|_________| /
/# |###/ boba@gagme.chi.il.us @# /#/ |_____.|
| | | / ##/# ##/#@####@@###V###/#@####@@#Y### | | |
|
.
|___| / :Y##@@##@##@@###@@@###@##@@###@@@###@####: |___|_____|
| | / :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;: | |
|_________|/ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |_____.___|

[[code]]czoxMDM5OlwiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuLi4uLi4uLi4uCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4uLi4uLi46Ojp7WyYqJl19Ojo6Li4uLi4uLgogICAgICAgICAgICAgICAgICAuLi4uLi4uOjo6PT09PT09Ojo6Li4uLi4uLgogICAgICAgICAgICAgICAgLi4uLntbJiomXX0uLi46Oj09PT09PT09PT09OjouLi4uLi4uCiAgICAgICAgICAgICAgIC4uLi4uLjo6PT09IyMjI0BAIyMjIz09PTo6Li4uLi4uCiAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgIC4uLi4uLjo6PT09IyMjI0BAQEAjIyMjPT09OjouLi4uLi4KICAgICAgICAgICAgICAuLi4uLjo6PT09IyMjI0B7WyYqJl19QEBAQEAjIyMjPT09OjouLi4uLgogICAgICAgICAgICAgIC4uLi4uOjo9PT0jIyMjI0JPQkEjIyMjIz09PTo6Li4uLi4KICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgIC4uLi4uOjo9PT0jIyMjI0BAIyMjIyM9PT06Oi4uLi4uCiAgICAgICAgICAgICAgICAuLi4uLjo6PT09PSMjIyMjIyMje1smKiZdfT09PT06Oi4uLi4uCiAgICAgICAgICAgICAgICAgLi4uLi46Oj09PT09IyMjIz09PT09OjouLi4uLgogICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19IC4uLi46Oj09PT09PT09PT09PTo6Li4uLgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuLi46Oj09PT09PT09PT06Oi4uLgogICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAuLjo6PT09PT09PT06Oi4uCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8X19fX19fX19fX3wKICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAmbHQ7X19fX19fX19fXyZndDsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICZsdDtfX19fX19fX197WyYqJl19XyZndDsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICZsdDtfX19fX19fX19fJmd0OwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgLwoKICAgICAgIFxcXFxgLy8vCiAgICAgICAvICBfICBffCAgICAgICAgICAgICAgICAxLyBUaG91IHNoYWx0IHJlYWQgdGhlIEZ7WyYqJl19QVEuCiAgICAgIChcXFwnKFxcXCcvXFxcJykgICAgICAgICAgICAgICAgMi8gVGhvdSBzaGFsdCBub3QgcmVtb3ZlIHRoZQpfX19fX18vKCAgIHtbJiomXX0gJmd0OyhfXyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFNpZ25hdHVyZSBmcm9tIGFueSBBU0NJSSBBUlQuClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

/- _=__| 3/ Thou shalt not claim the Ownership
/ /( _____ _____ of someone else's ASCII ART.
/_ .____ ," "." ",
4/ Thou shalt read the FAQ.
| / / - / 5/ Thou shalt ask permission
/ /____ ASCII ART FAQ /// before using Someone else's
) / / __ - | ASCII ART.
'-.
|_/ ///| I VI | 6/ Thou shalt not sell Someone
_ | | | else's ASCII ART.
| | II VII | 7/ Thou shalt read the darn FAQ.
| | | 8/ Thou shalt not post
/ | III VIII | unaccredited ASCII ART without
| | | mentioning that you didn't make it.
_ | IV IX | 9/ Thou shalt not assume that
| | | ASCII ART isn't ART at all.
| V X | 10/ Thou shalt read the FAQing FAQ.
|______b'ger______|

[[code]]czoxMjU2OlwiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF9fXwogICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICxvODg4ODgKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAsbzg4ODg4ODhcXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICw6bzpvOm9vb28uICAgICAgICAsOE84OFBkODg4OFxcXCIKICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgLC46Oi46Om86b29vb09vT29PLiAsb084TzhQZDg4OFxcXCdcXFwiCiAgICAgICAgICAgICAgICwuOi46Om86b29Pb3tbJiomXX1Pb09POE84T09vLjhPT1BkOE84T1xcXCIKICAgICAgICAgICAgICAsIC4uOi46Om86b29Pb09PT084T09PT28uRmRPOE84XFxcIgogICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICwgLi46Ljo6bzpvb09vT084Tzg4OE84TyxDT0NPT1xcXCIKICAgICAgICAgICAgLCAuIC4uOi46Om86b29Pb09PT084T097WyYqJl19T09DT0NPXFxcIgogICAgICAgICAgICAgLiAuLjouOjpvOm9vT29Pb09POE84T0NDQ0NcXFwibwogICAgICAgICAgICAgICAgLiAuLjouOjp7WyYqJl19bzpvb29vT29Db0NDQ1xcXCJvOm8KICAgICAgICAgICAgICAgIC4gLi46Ljo6bzpvOixjb29vb0NvXFxcIm9vOm86CiAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19YCAgIC4gLiAuLjouOmNvY29vb29cXFwiXFxcJ286bzo6OlxcXCcKICAgICAgICAgICAgIC5gICAgLiAuLjo6Y2NjY29jXFxcIlxcXCdvOm86bzo6Olxce1smKiZdfVwnCiAgICAgICAgICAgIDouOi4gICAgLGM6Y2NjY1xcXCJcXFwnOi46LjouOi46LlxcXCcKICAgICAgICAgIC4uOi46XFxcIlxcXCdgOjo6OmM6XFxcIlxcXCd7WyYqJl19Li46LjouOi46LjouXFxcJwogICAgICAgIC4uLjouXFxcJy46Ljo6OjpcXFwiXFxcJyAgICAuIC4gLiAuIC5cXFwnCiAgICAgICAuLiAuIC4uLi46Llxce1smKiZdfVwiXFxcJyBgICAgLiAgLiAuIFxcXCdcXFwnCiAgICAgLiAuIC4gLi4uLlxcXCJcXFwnCiAgICAgLi4gLiAuXFxcIlxcXCcgICAgIC1ocnItCiAgICAuCgoKCiB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgIC4tLS0tLS0tLS0tLS0tLS4KICAgICAgICAgICAgLi0tLVxcXCcgIG8gICAgICAgIC4gICAgYC0tLS4KICAge1smKiZdfSAgICAgIC4tXFxcJyAgICAuICAgIE8gIC4gICAgICAgICAuICAgYC0uCiAgICAgIC4tXFxcJyAgICAgQEBAQEBAICAgICAgIC4gICAgICAge1smKiZdfSAgICAgIGAtLgogICAgLlxcXCdAQCAgIEBAQEBAQEBAQEBAICAgICAgIEBAQEBAQEAgICAuICAgIGAuCiAgLlxcXCdAQEAgIEBAQEBAQEBAe1smKiZdfUBAQEBAQCAgICAgQEBAQEBAQEBAICAgICAgICAgYC4KIC9AQEAgIG8gQEBAQEBAQEBAQEBAQEAgICAgIEBAQEBAQEBAQCAgICAgTwp7WyYqJl19LyAgICAgICAgQEBAQEBAQEBAQEBAQEAgIEAgICBAQEBAQEBAQEAgQEAgICAgIC4KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

/@ o @@@@@@@@@@@ . @@ @@@@@@@@@@@ @@
/@@@ . @@@@@@ o @ @@@@@@@@@@@@@ o @@@@
/@@@@@ @ . @@@@@@@@@@@@@@ @@@@@
|@@@@@ O .-./ . . @@@@@@@@@@@@@ @@@ |
/ @@@@@ --
-' o @@@@@@@@@@@ @@@ .
|@ @@@@ . @ @ @ @@ . @@@@@@ |
| @@ o @@ . @@@@@@ |
| . @ @ @ o @@ o @@@@@@. |
@ @ @ .-. @@@@ @@@ /
| @ @ @
-' . @@@@ . . |
. o @ @@@@ . @@ . . /
@@@ @@@@@@ . o /
@@@@@ @@@@ / O . /
o @@@ / __ . . .--. /
. . .-.--- --' /. -' . .'. o / | O . .'-. / | o .-'
-. . . .-'---. . .---'
`--------------'

o . --- .
. .-- --. . . .
./.;_. /~ .
/; / `-' __ .
. . / ,--' / . .; |
| .| / __ | -O- .
|
/ __ | . ; | . | |
| / _ . ;| |
. o | .~
,--' | .
| | . ; ~~~~_ |
| . . ; // .
-O- . / . | ~/ .
| . ~ . / /~ o
. ~--
; ___--~
. --- . -JT

[[code]]czozNDgwOlwiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICArCiAgICAgICArICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX1fX18gICAgICAgLgogLiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF8uLS1cXFwifn4gX19cXFwiLS4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gLC1cXFwiICAgICAuLX4gIH5cXFwiLSAgICAgICAgICAgICAgLgogICAgICAgICAgLiAgICAgICAgICAuXiAgICAgICAvICAgICAgICggKXtbJiomXX0gICAgICAuCiAgICAgICAgICAgICAgICArICAge18uLS0tLl8gLyAgICAgICAgIH4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvICAgIC4ge1smKiZdfSBZICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gICAgICBfaiAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgKwogICAgLiAgICAgICAgICAgICBZICAgICAoIC0tbF9fCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgICAgICBcXFwiLS4ge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgICAgIChfX18KICAgICAgICAgIC4gICAgICAgfCAgICAgICB7WyYqJl19IC4pfi0uX18vICAgICAgICAgICAgIC4gICAgICAgICAgIC4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgbCAgICAgICAgXykKIC4gICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICBcXFwibAogICAgICsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF4uCiAgICAgICAgIC4gICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgXi4gICAgICAgXFxcIi0uICAgICAgICAgICAtUm93ICAgICAgICAgLgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwiLS5fICAgICB7WyYqJl19IH4tLl9fXywKICAgICAgICAgICAgICAgICAgLiAgICAgICAgIFxcXCItLS4uX19fX18uXgogICAuICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAtJmd0O01vb24mbHQ7LQoKCiAgIDo6Ojo6Ojo6Ojp7WyYqJl19OlxcXCdcXFwnICBcXFwnXFxcJzo6XFxcJyAgICAgIFxcXCc6Ojo6OjogIGA6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6XFxcJy46Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6OjoKICAgOjo6Ojo6Ojo6e1smKiZdfVxcXCcgOi4gOiAgOiAgICAgICAgIDo6Ojo6OiAgOjo6Ojo6Ojo6OjouOjo6XFxcJzo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6OgogICA6Ojo6Ojo6Ojo6ICA6e1smKiZdfSAgIDo6Oi4gICAgICAgOjo6Ojo6Ojo6Ojo6Oi4uOjo6OlxcXCcgICAgIDo6OjogOiA6Ojo6Ojo6CiAgIDo6Ojo6Ojo6ICAgIDpcXFwnOiAge1smKiZdfVxcXCI6OlxcXCcgICAgIFxcXCdcXFwiOjo6Ojo6Ojo6Ojo6OiA6XFxcJyAgICAgICAgICAgXFxcJ1xcXCcgXFxcJzo6Ojo6OjoKICAgOlxcXCcgICAgICAgIDogXFxcJ3tbJiomXX0gICA6ICA6OiAgICAuOjo6Ojo6OjpcXFwnICAgIFxcXCcgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuOgogICA6ICAgICAgICAgICAgICAgOntbJiomXX0gIC46OiAuOjouIDo6OjpcXFwnICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgOjo6CiAgIDouIC4sLiAgICAgICAgOjo6ICBcXFwnOntbJiomXX06Ojo6Ojo6Ojo6LjogXFxcJyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuOi4uLjo6OjoKICAgOjo6Ojo6Oi4gICAgICBcXFwnICAgICAuOjo6OntbJiomXX06OjogXFxcJ1xcXCdcXFwnICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDo6IDo6Ojo6LgogICA6Ojo6Ojo6OiAgICAgICAgICAgIFxcXCc6Ojo6Ojp7WyYqJl19Ojo6ICBcXFwnXFxcJywgICAgICAgICAgICBcXFwnICAgIFxcXCcgICAuOjo6Ojo6Ojo6CiAgIDo6Ojo6Ojo6LiAgICAgICAgOjo6Ojo6Ojo6Ojo6e1smKiZdfSBcXFwnXFxcJzosOiAgIFxcXCcgICAgOiAgICAgICAgIFxcXCdcXFwnXFxcJyA6Ojo6Ojo6OjoKICAgOjo6Ojo6Ojo6OiAgICAgIDo6Ojo6Ojo6Ojo6Olxce1smKiZdfVwnICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgOjo6Ojo6Ojo6Ojo6OgogICA6IC46Ojo6Ojo6Oi4gICAuOlxcXCdcXFwnOjo6Ojo6OjogICAgXFx7WyYqJl19XCcgICAgICAgICA6OiAgIDogICBcXFwnOjouOjo6Ojo6Ojo6Ojo6CiAgIDo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Oi4gXFxcJyAgXFxcJzo6Ojo6Oi4gIFxcXCcgIHtbJiomXX1cXFwnICAgICA6Ojo6Oi46LjouOi46Ljo6Ojo6Ojo6Ojo6OjoKICAgOjo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6OiA6ICAgICBcXFwnOjo6Ojo6Ojo6ICAgXFx7WyYqJl19XCcgLDo6Ojo6Ojo6OjogOiA6LjpcXFwnOjo6Ojo6Ojo6OgogICA6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6OiBcXFwnICAgICA6Ojo6Ojo6OjogICAuIDpcXHtbJiomXX1cJzo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6XFxcJyBcXFwnOjo6Ojo6Ojo6CiAgIDo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6OlxcXCdcXFwnICAgOjo6Ojo6Ojo6OiA6XFxcJyA6ICx7WyYqJl19Ojo6Ojo6Ojo6OjpcXFwnICAgICAgXFxcJzo6Ojo6OjoKICAgOjo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6OjpcXFwnICAgLjo6Ojo6Ojo6Ojo6OiAgOjo6Ojo6OntbJiomXX06Ojo6Ojo6OjogICAgICAgOjo6Ojo6OgogICA6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Oi4gLjo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6e1smKiZdfTo6Ojo6OjouXFxcJzo6Ojo6Ojo6CiAgIDo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6XFxcJyA6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6e1smKiZdfTo6Ojo6Ojo6Ojo6OjoKICAgOjo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ljo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6Ojp7WyYqJl19Ojo6Ojo6OgoKCgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAsLCwsLCwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgbyNcXFwnOU1NSGJcXFwnOlxcXCctLG8sCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLm9IXFxcIjpISCRcXFwnIFxcXCJcXFwnIFxcXCcgLSpSJmFtcHtbJiomXX07bywKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGRNTU0qXFxcIlxcXCJcXFwnYFxcXCcgICAgICAub01cXFwiSE0/LgogICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAsTU1NXFxcJyAgICAgICAgICBcXFwiSExiZCZsdDsgPyZhbXA7SAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLjpNSCAuXFxcIiAgICAge1smKiZdfSAgICAgYCBNTSAgTU0mYW1wO2IKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLiBcXFwiKkggICAgLSAgICAgICAgJmFtcDtNTU1NTU1NTU1IOntbJiomXX0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLiAgICBkYm9vICAgICAgICBNTU1NTU1NTU1NTU0uCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4ge1smKiZdfSAgZE1NTU1NTWIgICAgICAqTU1NTU1NTU1NUC4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLiAgICBNTU1NTU1NUCAgICAgICAgKk1NTU17WyYqJl19TVAgLgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGAjTU1NTU0gICAgICAgICAgIE1NNlAgLAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gIFxcXCcgICAgYE1NTVBcXFwiICAgICAgICAgICBITSpgLAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCcgICAgOk1NICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAuLSAsCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCcuICAgYCM/Li4gIC4gICAgICAgLi5cXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAtLiAgIC4gICAgICAgICAuLQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCdcXFwnLS5vbyxvby4tXFxcJ1xcXCcKCiAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLWJvYiBhbGxpc29uCgoKICAgICAgICAge1smKiZdfSAgLCxnZ2RkWVxcXCJcXFwiXFxcIlliYmdnLCwKICAgICAgLGFnZDg4OGIsXyBcXFwiWTgsIF9fX2BcXFwiXFxcIlliZ2EsCiAgICxnZFBcXFwiXFxcIjg4ODg4e1smKiZdfTg4OGJhYSwuXFxcIlxcXCI4YiAgICBcXFwiODg4ZywKICxkUFxcXCIgICAgIF04ODg4ODg4ODhQXFxcJyAgXFxcIlkgICAgIGA4ODhZYiwKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

,dP" ,88888888P" db, "8P""Yb,
,8" ,888888888b, d8888a "8,
,8' d88888888888,88P"' a, 8,
,8' 88888888888888PP" ""
8,
d' I88888888888P" b
8
8"88P""Y8P' 8
8 Y 8[ _ " 8
8 "Y8d8b "Y a 8
8 ""8d, __ 8
Y,
"8bd888b, ,P
8, ,d8888888baaa ,8'8, 888888888888' ,8'
8a "8888888888I a8'Yba Y8888888P' adP'
"Yba
888888P' adY"

[[code]]czoxNzE6XCIgICBgXFxcIlliYSwgICAgICAgICAgICAgZDg4ODhQXFxcIiAsYWRQXFxcIlxcXCcgIE5vcm1hbmQgVmVpbGxldXgKICAgICAgYFxcXCJZe1smKiZdfThiYWEsICAgICAgLGQ4ODhQLGFkOFBcXFwiXFxcJyAgICAgICAgICAgZnJvbQogICAgICAgICAgIGBgXFxcIlxcXCJZWWJhODg4OFBcXFwiXFxcIlxcXCdcXFwne1smKiZdfSAgICAgICAgICBTcGFjZXNoaXAgRWFydGgKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

--

[[code]]czo0OTpcIiAgICAgICAuICAgICAgICAgICsgICAgICAgIC8tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLQpcIjt7WyYqJl19[[/code]]
 • _ _ _ | STOP THIS PLANET!! |
  + / . | I WANNA GET OFF! |
  . OOOOOOOOOOOO/OOO --------------------/
  OO........./.....OO . +
  OO.....*******/........OO
  OO......**********...........OO + . .
  OO.........****...
  ............OO
  O.............................O + .
  O...........*******.............O +
  O..........*********............O
  OO.........********............OO . .
  OO.........*****.............OO + +
  OO........
  .............OO +

  • OO..................OO .
   . OOOOOOOOOOOOOOOO +
   ..;===+.
   .:=iiiiii=+=
   .=i))=;::+)i=+,
   ,=i);)I)))I):=i=;
   .=i==))))ii)))I:i++
   +)+))iiiiiiii))I=i+:'
   .,:;;++++++;:,. )iii+:::;iii))+i='
   .:;++=iiiiiiiiii=++;. =::,,,:::=i));=+'
   ,;+==ii)))))))))))ii==+;, ,,,:=i))+=:
   ,;+=ii))))))IIIIII))))ii===;. ,,:=i)=i+
   ;+=ii)))IIIIITIIIIII))))iiii=+, ,:=));=,
   ,+=i))IIIIIITTTTTITIIIIII)))I)i=+,,:+i)=i+
   ,+i))IIIIIITTTTTTTTTTTTI))IIII))i=::i))i='
   ,=i))IIIIITLLTTTTTTTTTTIITTTTIII)+;+i)+i=i))IIITTLTLTTTTTTTTTIITTLLTTTII+:i)ii:'
   +i))IITTTLLLTTTTTTTTTTTTLLLTTTT+:i)))=,
   =))ITTTTTTTTTTTLTTTTTTLLLLLLTi:=)IIiii;
   .i)IIITTTTTTTTLTTTITLLLLLLLT);=)I)))))i;
   :))IIITTTTTLTTTTTTLLHLLLLL);=)II)IIIIi=:
   :i)IIITTTTTTTTTLLLHLLHLL)+=)II)ITTTI)i=
   .i)IIITTTTITTLLLHHLLLL);=)II)ITTTTII)i+
   =i)IIIIIITTLLLLLLHLL=:i)II)TTTTTTIII)i'
   +i)i)))IITTLLLLLLLLT=:i)II)TTTTLTTIII)i;
   +ii)i:)IITTLLTLLLLT=;+i)I)ITTTTLTTTII))i;
   =;)i=:,=)ITTTTLTTI=:i))I)TTTLLLTTTTTII)i;
   +i)ii::, +)IIITI+:+i)I))TTTTLLTTTTTII))=,
   :=;)i=:,, ,i++::i))I)ITTTTTTTTTTIIII)=+'
   .+ii)i=::,, ,,::=i)))iIITTTTTTTTIIIII)=+
   ,==)ii=;:,,,,:::=ii)i)iIIIITIIITIIII))i+:'
   +=:))i==;:::;=iii)+)=
   :i)))IIIII)ii+'
   .+=:))iiiiiiii)))+ii;
   .+=;))iiiiii)));ii+
   .+=i:)))))))=+ii+
   .;==i+::::=)i=;
   ,+==iiiiii+,
   +=+++;

.qggL * .gggr. . ' . * . +
PMML . /|MM '. + '
|!MM,' /|MM .d/"q, qgg;+Ml qgg;+Ml vgg. .y. Vv Vv Vv Vv
| YMM,j' |MM MM;.jMl |MM
" |MM" qM| j x O o, o, o, o,
| qM#' |MM MM| |MM + |MM . MMg' /(){-}+--===--===--===--===
.j|. qF .+MM..'MMbxrjMM. jMM. * 'MF =====/ > > > > > > > >
. * x, /
.x/--xxl ,xx . * ,gb v#' . . ' *
.dMT 'q| |MM ' '"' .dM *
dMM
|MM/dMg, qgg;+Ml qgg j/"+ qMM-. qgg/dM#,w#Mb ,g'fg, j/"+
MMM .' |MM MM| |MM
" |MM MMbx/ |MM |MM |M| MM p'. M| MMbx/
'MMl + . |MM MM| |MM . |MM .
vMMl |MM |MM |M| MM , ,!. | .vMMl
'vMb...r/
jMM..MM|. jMM. + jMM. +,.,P' 'MMx: jMM..dM|..MM, M j't | +,.,P'
"" .' * . * <=-=:: -=-> . '
------------------------------------------!!!!!!!!!!!!!!!!!! "=i.: [-' !!!!!!
/I_____________o______________o___/I ((( * . /__ ' /;:":. . )))
I"""_____________|______________|"""I ((( //|| ;}' '(, ' )))
[
][][(******)]__[][] |((( --//--(oo)---- * o * ----)))
[][
][(******)][][(******)][] | ||| //>-( )-<
O * |||
[
][][| |[][][| |][][] | ||| )).(. .) * ** |||
[][][]| .|
][][| .|][] | ||| || '''' * * |||
[][][/ <)[][]/ <)][][] | (((" || * * * * )))
[][
][ /..,/][][][/..,/][][] | ((( / . ** O **)))
[
][(/L_L_L_L_L(/L[][][] | (((______________* * * )))
[
][]] | , , . [][][] | |||-------------* o *|||
[][
][] | .'i,#'/ , [][][] | >< ** o () **
[][]] | O.'#/#/, O [][][] | %%||%% >o< ** **
_[][][
] ||=@@@@@@@=|____[][][] |
======&&&&&* <> o O *_
[][]]/ /|-------/| [][][]/ %%||%% &&&&& * //
Composite by _ ;--:- ---------------
---
Bob Allison c--U---^--''
[_ ooo___ | |!||!||!| | | |!
_--
|------------'|,[______],|_________________||,|____
/ __ /(@)(@)==(@)(@) (o)^(o) (o)(o)--(o)(o) (o
"|"""~"""~"/ @ ~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~""
_------| .:|> __T_===========
_--------------- ___---
####| | __/ |..|_i_|.|_i_|..| | |_!_||_!_||_!_| | | |_!
/ / ## | |_|_______________|,|_|_________________|,|_|____
/ /"-______-" (o)(o)-(o)(o) (o)(o)--(o)(o) (o
"L_JJ"~"""~"""~"_JJ""~"""~"""~""""""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""~"""

[[code]]czo5ODpcIiAgICAgICBfXyAgXwogICAuLS5cXFwnICBgOyBgLS5fICBfXyAgXwogIChfLCAgICAgICAgIC4tOlxcXCcgIGA7IGAtLl8KLFxcXCd7WyYqJl19b1xcXCIoICAgICAgICAoXywgICAgICAgICAgICkKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

(,-' ,'o"( )>
( (
,-' )
-'..--.( )
||| |||
-'..--..-'
||| |||

.......::::::::::::).. .......................(::::::........
.:::::;;;;;;;;):::::::.... . .......:::::::::::::(......
( >>> ,.
.::.. ; I;L /L. ..::.. /iL. | ..::::::::::::..
; II;L/LLLL; / I;L | / /_
II;..LLLLLL _._/ I;:.L | / _/J;
: IIIIi;..LLLLL__/ IIII:..L____ ###/ /JJI:
,; ILIi;;;:...:LLL; IIIII;.LLLLL#####/JJ II;
; I LLii;;;.:.. :LLL; III;;;::LLLLL###/JJ IIII; _

IIILiii;;::.... :LLL;| ;;I;;::.:LLLLLL:;IJ IIIII;: __
IIIII IIii;;::;..; ;;:::...boba;IJIII;; :::
; IIIIIIIIIii;;::.;.. ==| ;.. :;IJIII;::: :: _
; ; ::::::::::::;;::..; _==| )) |
' '' ' '''''''' '''' '' )_) )
) )) ''''' '''' ''' '''''' ''''
''' ''^^ ^~ )) )____))) ~~ ''^^^'' ' ' '~'
' ^^ ^ _ )____)_____))
) ~^~~^ ^^'
'^^ ^~ ---|____/||--- '~'~ '~'
'' '^ ~'~ oo oo oo oo / ~' '~ ''~'
____ ^^^'~ ~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^~^ ^~^^^
/ o '''' __ __ ''''' ' ''~ ~''~'` ''''
( ____ ''' / '' / _ _ '~ _
| | | __ | | __ | / / / |
''' |_____| ' |
||| '' |||__| ' |_____| '' |_____| '' /_/
''' ~^^^^ ''''^^'''''^ ''''''''' '''''^^''
'' '^^ ~^^~ ~^ ' ~~ ' ^ ^^^^^^^^

[[code]]czoxMDQ6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLyAgICl7WyYqJl19CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgQHwgPwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

.-. _____________________@| ?
+|G/|+ | ____________________@| ?
+|./|+ || O o o o =|= | =@| ?
+|./|+ || O o o o | =|= | -- ====
|H|' ||______________________||
|a| |________________________|
|H| ||MM88MM<<<?<<<xhhhhmmmm||
|a| ||M88MM<<<?<<<xhhhmmmmmm||
|H| ||88MM<<<?<<<xhhhmmmmmmm||
|a| ||8MM<<<?<<<xhhhhmmmmmmm||
|H| ||MM<<<?<<<xhhhhmmmmmmmm||
|H| ||M<<<?<<<xhhhhmmmmmmmmm||
_-_ |H| _-_<<<?<<<xhhhhmmmmmmmmmm||
/ |H| / <?<<<xhhhhmmmmmmmmmmm||
| _|a|_/ |?<<<xhhhhmmmmmmmmmmmm||
|H| /<<<xhhhhmmmmmmmmmmmmr|| =_ _
|H| /<<<xhhhhmmmmmmmmmmmrmm|| || | ||
| '"' |<<<xhhhhmmmmmmmmmmmrmm8|| | | // /
/ === <xhhhhmmmmmmmmmmmrmm8R|| | | - |
/ === ! HHHHMMMMMMMMMMMRMM8RM||
| | o |HMMMMMMMMMMMMMM988MM||
| +---+ / o |MMMMMMMMMMMMMM988MM<||
___ / o /M/MMMMMRMMMRMM88MM<<||
|HHH| l/MMMMMMMRMMMRMM88MM<<<|| | |
-_ _/ _-MMRMMMMMRMMMRMM88MM<<<?|| | | (O
""""""""' ~~~V~~""~~~~~~~~~~~~~~V~~~ <o=====o |
(O |
/
_ /
--_______--
Credits:
Charlie Weaver : guitar
Paul Desjarlais : bass guitar
Bob Allison : amp and speaker
Bob Allison : compilation

[[code]]czozNjI6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19IDgKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAsL1xcXCcgICBge1smKiZdfS4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICxcXFwnYFxcXCJgXFxcImBcXFwiYFxcXCJgYC4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfS8KIF9fICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA7ICAgICAgICAgICAgICAgOiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgX18KL1xcXCdgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICxkYix8ICAgICAgICAgICAgICAgfCxkYiwgICAgICAgICAgICAgICAgICAvXFxcJ2AKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

|____| ,'. A / :_,_,_,_,_,_,_,_; A ,'. |____|
|"'| || A|,|""A""""""A'""|,/|A || |"'|
J J | | |,A|_____|_____________|_____|A,/'| | | J J
|"'| J
"J | |j/|A|| ,,,,,_, |/|A|l| | J"'J |"'|
| | | | | _ | __ | ; ___ ; | __ | _ | | | | |
F J | | |/ || / | : ,' _ . : | / || | | | F J
J"'"'J F J ||_|| |__| | ; |_/__| ; | |__| ||_|| F J J"'"'J
| | J
""J | _ | __ | : |""| : | __ | _ | J"'"'J | |
| | | | |/ || / | ; | / | ; | / || | | | | |
F ||____|___|||||||:||||:||||||||____|__| J
J"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"T"'"'"'"'"'"'"'"T"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"J
|,^,,^,,^,,^,,^,,^,,^,,^,,^,|,^,^,^,^,^,^,^,|,^,,^,,^,,^,,^,,^,,^,,^,,^,|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||_
| |/ V V V V V V | |
|_____________________________||||||||_||_____________________________|
fsc

__________ ______________
|:""""""""|: | ............ :
|: |: | : | :
|: >boba |: | : | :
|:________|: | :>@wwa.com | :
| ..... :---_____---| :__________| :
| '-----" : |..............:
| @ :"--_ |"""""""""""""":
|..........: _-" |..............:
/.::::::::. / /.::::::::.:::.
/____________ (
) /________________

A Music Collection

 

|_________
| _______
| ///||___| |
|/ _______/
Richard Piere

_________/|
/ _______ |
| |___|| |
_______/ |
Eric Jorgensen

_________/|
,’ _______ |
| (____) ) |
._____,' | -Tom-
<pre>[[code]]czoxMTpcIiAgICAgX18vfA0KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]</pre>
,'~~~~~~' |
| ,-----.__ |
.______,’ | -Tom-

________,’|
,’ _______ |
| (____) ).|._____,’ -Tom-

______/|
(__|___|_______


 • __________/| Russell K. Bynum |__________ *
 • (||_____|_______ _______|/_____||) *
 • ||__________) RB17808@academia.swt.edu (_________|| *

[[code]]czoxMjM6XCIgICAgICAgICAvCiAgICAgICAqLwogICAgICAgICAgICAgLwogICAgICAgICAgICovCiAgICAgICAvICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAta3Jpc3RlbiBsLiBqYW5zZW4KICAgICAqLwogIF9fLiAuX18KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

. —_____/———-+—+—–O–O–O–O—–O–O–O–O--D———.
( ) | | | O O O )
‘———————+—+–oo—–@^———————
———–‘


HI ALL!! This is a first for me – I’ve never attempted to draw
anything, so please feel free to comment! Here’s for all my fellow
flutists:

[[code]]czo5OlwiICAgICAgIF8KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

——–|——–#————————————————+
| } +=====+ |
——–|-/————-|—–|————————————|
|/ 3 | | (@) |
——-/|—————|—(@)——-|—(@)———————-|
/ | 4 (@) | | (@) |
—–{–|—————————-|—|—|—(@)————–|
|/ | | | | |
——–|—————————-|—|—|—|—————-+
|_} mf +===========+

[[code]]czoxMDE6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBGTFVURSBSVUxFUyEKCgogICAgKC0tLS1PLS0tLSktLS0tLS1sLSotLS0qLS0qLS17WyYqJl19LVxcXCctLS0tKi0tKi0tLSotLSotbC0qLSotLS0tLS0pClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

[[code]]czoyNjg6XCIgICAgIF9fICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX18KICB7WyYqJl19IF8oIF8pXyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gICAgSSBrbm93IEJlZXRob3ZlbiB3YXMgZ3JlYXQsCiAgKCBfKSAoICkgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgX19fX18gIHwgICAgICBidXQgZG8geW91IGhhdmUgdG8gc2F5IGl0ICAgICAgfAogKF8pICAgIChfKSAgICAgICAgICBAe1smKiZdfUBAQEBAQCB8ICBldmVyeSBkYXkgb24gcmVjLm11c2ljLmNsYXNzaWNhbD8gIHwKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

/ . | @@@ .|_ __________________________________/
/ —) _________@@( _) |/ | | |
| / /)-/_______(@@@@-/ | | |’
|–|**|
–| (___) ___ / ## !!-v—-v-”
|*****|__ |____________| | / ## –“””i i””””””””””i
*(#####) || || ___|____/
## !_______! !__________!
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

GRAND PIANO

o _______________________________
/_ _| | |
___`[____________|___________________| -David S. Issel
] [ , ][ ][

UP-RIGHT

[[code]]czoyNTpcIiAgICAgICAgICAgICAgICB8fn5+fn5+fApcIjt7WyYqJl19[[/code]]

o |~~~| |~~~~~~|
/_ | | | |
`[_ | /~~| /~~| -David S. Issel
][ ,/|
| __/ __/

o _______________
/_ _| |
___`[_______________| -Mike Stringer-
] [ , ][ ][

Here are some piano’s, including a good sig sized one. anyone may use it,
but not the one in my sig.

–Keith Wright

[[code]]czozNjpcIiAgICAgIF8gXyBfCiAgXyAtICAgICAgIC0gXyBfIF8gXyBfClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

_ –
– _ -||
| _ – ||
| _ – ||
| _ – ||
|_-_______________________________
| |
|\\
||———————————-|
|| || || ||
[] `UUU’ []


|
|
| ____________________________________
| | —_ _— |
| | |======|=====| |
| | |======|=====| |
| | ____|__—_|_—_|______________ |
| | | | |
|
| ||\\| |
| | ,——————————– |
| ||| | || |
||| | – – || |
‘|| |—————————|| |
|_| ” ” |_|

[[code]]czoxMjpcIiAgfH5+fn5+fn5+ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

|)=+|| /|
|==+||-~~~~
/
+-||-~~~~ ||
| | ||

lYYlYYYlYYlYYYlYYlYYYlYYl |~~-_____ lYYYlYYlYYYlYYlYYYlYYlYYYlYYl
Keith Wright () |________~. “If Horowitz was an Olympian of
kawright@vax1.acs.jmu.edu |)-=[||_|||I the piano, then I’m a special
TT I I Olympian”

[[code]]czo3MTpcIiAgICAgICAgICBfX19fX19fX19fX18KICAgICAgIF9ffCAgICAgICAgICAgIHwKICAgICAgIHxfX19fX19fX19fX19fX3x7WyYqJl19ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

===== | |
I I | | -unknown-
I I | |

wolfgang amadeus moo-zart’s piano

[[code]]czo4ODg6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4gICAgICAgICAgICAgICAuLjs7Ozs7LiAgICAgIChfKQogICAgICAgICAgICAgIC57WyYqJl19ICAgIDtgLiAgICAgICAgICAufmBcXFwiICZndDstLS0tLS1fX18vICAgLwogICAgICAgICAgICAgYC0uXFxcJy4sXFxcJztcXFwnLmAuICAgICAse1smKiZdfVxcXCdcXFwiICBKXFxcIiF8fHx8fHx8fDovICAgLwogICAgICAgICAgICAgICAgXFxcIi4gLCBfOyAgICAsXFxcJyAgLDtcXFwiIXx8fHx8fHx8fCEvICB7WyYqJl19IC8KICAgICAgICAgICAgICAgIDs7LyAgIGBefmB+Xy5fLyF8fHx8fHx8fHx8fCEvLyAgIC8KICAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCJcXFwiLiB7WyYqJl19ID09PT09IS8hfHx8fHx8fHx8fHx8fCEvLyAgIC8KICAgICAgICAgICAgICAgIC5cXFwnICAvIHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHwvLyAge1smKiZdfSAgLwogICAgICAgICAgICAgICAuXFxcJyAgLyAgfHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fCEvLyAgICAgLwogICAgICAgICAgICAgICA7ICAhICAgfHtbJiomXX18fHx8fHx8fHx8fHx8IS9YLyAgICAgLwogICAgICAgICAgICAgICA6ICAhICAgfHx8fHx8fHx8fHx8IS9YLyAgICAgIC8KICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgIDogICEgICB8fHx8fHx8fHx8fC9YLyAgICAgICAvCiAgICAgICAgICAgICAgIDogICEgICB8fHx8fHx8fHwhL1gvICB7WyYqJl19ICAgICAvCiAgICAgICAgICAgICAgIDogICAgIHx8fHx8fHwhL1gvICAgICAgICAvCiAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwiICAgIHx8fHx8e1smKiZdfSEveC8gICAgICAgICAvCiAgICAgICAgICAgICAgICAgXFxcIiAgIHx8fCEvWC8gICAgICAgICAgLwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gfC9YLyAgICAgICAgICAgLwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgXFxcIiAgICEvICAgICAgICAgICAgLwogICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICA7XFxcJy8gIEFydCBieSBkayAgLwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwiLS0tLS0tLS0tLS0tLSgKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

/~()~
| :=: ====II Randy Ransom
_(~)
/

[[code]]czoyMTU6XCIgLi0tZDhiLAooICBcXFwnYFlQKQogZnx8PyAvCi8ganx8dAooICB8fCAgKQogYC18fC1cXFwnCiAgIHx8CiAgIHx8CiAgIHx8e1smKiZdfSAgIC1GZWxpeCBMZWUKICA9Sko9CgoKCgogICAgICxhZDg4ODg4OGIsX19fXyxJICAgICAgICAgICAgIEksX19fXyxkODg4ODg4YmF7WyYqJl19LAosZDg4YixcXFwiICAgICAgIGBcXFwiXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcIl5ZLCAgICAgICAgICAgLFBeXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcIlxcXCJcXFwnICAgICAgIGBZOGIsClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

d888888b, Ya,_ _,aP'8b,
888888888b "^Y888P^"'8,
,8888888888b 8,
d88888888888 ============== 8b
8Y888888888P _______,___________________________________Y8_________
8
Y888888P /WM_______|__________|___________________________________
[WMWMWMWMWMWM|WMW_______|__________|___________________________________
8 WM_______|__________|___________________________________
8, d8
Yb ============== 8P
8, ,8′
8b ,aad888baa, d8'Y8, ,d”‘ "b, ,8P'Y8b, _,aaaa,d’ b,aaaa,_ ,d8P' -Felix Lee“Y888888P’ I I'Y888888P”‘

/~~_/~ ,,,
| #=#==========# |
__/~_/ ”’ Carl Christensen

[[code]]czoyNTE6XCIgICAgIF8KICAgIC8gNwogICAvXygKICAgfF98CiAgIHxffAogICB8X3wKICAgfF98IC8KIC98PXwvIC8KICB8X3wgLwp7WyYqJl19ICApIF8KIC8gfF98Ci8gIC09LW8gLwogIC9+Xy8KIC8KCgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgPT09PT09PT09PT09PT09PQogKz09PXtbJiomXX09PT09PT09PT09PT09PSAgICAgICAgICAgLy8vLwogfCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLy8vICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgIHx8IHx8IHx8CiB8ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

————————————–#########
||
————————————–#########/
|| || || ||
||
|| ////////////
///// //////
/////////

[[code]]czo5MzpcIiAgIF8gICBfX18KICAvIGAtXFxcJyAgKCAgICAgICAgICAgICBpaWkKIHwoIElJICB8fHx8fHx8fHx8fHx8fFsqKipdCiAgX3tbJiomXX0uLS5fXyggICAgICAgICAgICAgaWlpClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]


/ ——. / .
| / ~–~
| | ._____________________^—–^
| | I=|=======/–=========================| o o o |
| I=|=======
/=========================|o_o_o|
| / ~ ~
.—. .

—–‘ ~~”

[[code]]czoxMzk6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgX19fIF9fCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gICB+ICAgICAgICAgICwsLAogICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICB8ICAjPSM9PT09PT09PT09IyAgIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgX19fLV9fLyAgICAgICAgYGBgClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

How about this for a more electric look….?
/|
#

__________

|o oo oo o*|

^#– (|__________|

/ )|#MARSHALL#|

/ = (|##########|
– / )|##########|
-~~~~~ / |##########| -Charles E.Weaver-
~~~~ |__________|

<em>____________|________|_______________________________________|_______
<em>/~~~______|________|||_________|______O ______|@____|_______||
) /4
|O_____|||__________|@|____|@||_____|______o||
__ /____4
@|_____@||O.._____|_||____|||____O.._____o||
__’___________|________|
@|________|||____|__||/____________||
Colin Douthwaite | 2nd Bass | Christchurch Liedertafel NZ
|

Archive Post: Tissue's ASCII Art PageIntroduction
ASCII-art is a popular method of using ASCII (American Standard Code for Information Interchange) characters to create images. Ascii Artwork uses the shapes and visual textures of the letters and standard symbols, and relies on fixed-pitch fonts to produce all sorts of images. It is one of the few art mediums that has evolved almost entirely because of the personal computer.
View any ASCII artwork with a mono-spaced font (Fixed Width), such as Courier or fixedsys font, which displays the same number of characters per inch... else, most image will appear distorted and meaningless.

I found out about ascii-art around august 1996 in the newsgroup alt.ascii-art & rec.arts.ascii there's also a newsgroup for animated ascii-art.

So I started collecting ascii-art then i moved on and started doing my own ascii and here i'm now... I look forward to improving myself at this. Your feedback/comment(s) are most welcomed.

o-+!#%$%#!+-o-+!#%$%#!+-o-+!#%$%#!+-o-+!#%$%#!+-o-+!#%$%#!+-o
Who am I?
_____________________/%%%%%%%%%%____________________
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~( ( )/ )( )~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I: __ _ | | .|| |_ O f f i c i a l :I
I: / ^' | ())(
/(_)Net Surfer's License :I
I: : /~/. : | <-><-><-><-> exp. 2100 <-><-><-><-> :I
I:
; o o ;' | :I
I: { d } | Name: Teng Yee Chiew aka Tissue :I
I: - / | Email: ycteng@pl.jaring.my :I
I: |`-'| | HomePage : ( Tissue's Domain ) :I
I: ,----/,/----. | http://members.tripod.com/~tissue_2/ :I
I: / /~/ | _____, __ :I
I: | : | | ( / o((~,/ / (
:I
I: | | : | | | sign: (/(>>(/L(
, :I
*___________________|______________________________________

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/
o-+!#%$%#!+-o-+!#%$%#!+-o-+!#%$%#!+-o-+!#%$%#!+-o-+!#%$%#!+-o
Below You can find...
My Artworks/Views | Other's work | One liners | FAQs | Others | Links
o-+!#%$%#!+-o-+!#%$%#!+-o-+!#%$%#!+-o-+!#%$%#!+-o-+!#%$%#!+-o

Cut and pasted from the gallery pages:

)
Y,-=---._ /|`._
; ` `-. ,' : `.

.. .' . , .
| : ,
.: .:,' ,.;=-.
; ~ ; ,' ;: ,-;-;=-``.
-.,*=: Y :,' ;,'_ [/ Y
.-. . ,' Y-.| ,~Y - :/dPYb;|,=
._ '--=. , :,='~; :M='/_',|--.__ ,,: ;: '
,' aab=-/Y :
,
; .;,__TEb' ``-.__='M-=';
,--' . ;---='_ ,'EIMb_ :wa
;-,/
,~ __;--=';' .'._=.WSP===-.,:,=:=-._
<- -' ',: ; ,- - :Y.;.=--')._,
--._____/ .'./ ;ee=.. : ' /n--:_,=
Y / ; 1 //,a-.' Y Y } ; :/d;-;.
: : |. Y (MM}Y ,) | : '
.;./aMMm,
; ': :.
.;~*N Y / '/: ,_YP_,Y'
.. ~'e" // / -,:.~~_, }
_;', ;---=' ,; '__,-'-._- = ,: ~'--'
tissueboi
17 Feb, 98

-= Tweety Bird =-

My first Ascii-art... a pair work...
Savannah gave me a vague drawing and i improved on it...

[[code]]czo3OlwiICAgKSkpClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

,---------.
/ _______
/ / |
| | | | |
| | | /
@|@/ /
) (
( v )
~---1 T---~
J L
//| |
J L/
||-||
,-' / `-.
(((/ )))

-=by Tissue & Savannah=-

-= NBA sign =-

,aMMMMMMMMMP' YEEEEEEa.
dMMMMMMMMMMP
EEEEEEEEb
MMMMMMMMMM[ YEEEEEEEE
MMMMMMMMMMM adEEEEEEEE
MMMMMMMMMMMb aEEEEEEEEEE
MMMMMMMMMMMP dEEEEEEEEEEE
MMMMMP~ ~YEEEEEEEEEE
MMMP ~YEEEEEEE
MMP YEEEEEE
MY YEEEEE
M EEEEE
P EEEEE
I i EEEEE
[ dE| EEEEE
[ dEEE EEEEE
MmmM= ~YEEa
EEEE
MMMY EEEb EEEE
MMM YEEEb EEE
MMM :EEP~ ~E
MMMb EF MMMMb EL ,
MMMMMb,b YEb._ _,E
MMMMMMMMb EEEEEEEE
MMMMMMMMMb YEEEEEE
MMMMMMMMMMMb_ EEEEEE
MMMMMMMMMMMMMMb_ EEEEEE
MMMMMMMMMMMMMMMMMb EEEEEE
MMMMMMMMMMMMMMMMMMb
tEEEE
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM. XEEE
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM; ,dEEEE
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMP |EEEEE
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM EEEEE
MMMNBAMMMMMMMMMMMMM] YEEEE
YMMTISSUEMMMMMMMMMM[ ,EEEP
`YMMMMMMMMMMMMMMMMM. ,dEP'

[[code]]czo2Mjc6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgXywsLS0uLgogICAgICAgICAgICwtPT0tLS57WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAsXFxcJyAvX18sX19gCiAgICAgICAgICxcXFwnIGAgICAgYCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgOyB7WyYqJl19WyxcXFwnUFlOTmAuLWAsCiAgICAgICAgLyB+fiwtPS0uX118YC4gXywsLCxfXyAgIF9fLCw9LDtffCA7YiAgZE5OTk4gfAogICAgICAge1smKiZdfVsgXywsXFxcJ1AgLGROYC5fO1xcXCcgICAgICAgXiteICAgICAgXyxcXFwnYC0uTllOTk5OTnwgfAogICAgICAgfFxcXCcgW05OTk5OTk4sOyAgfntbJiomXX09LS4gICAgICAgICAgID1cXFwnIF8uXFxcJyA7Lk5OTk4sXFxcJzsvCiAgICAgIC9gL2B2Tk5OTiw7YFxcXCIuICAgICBgICAgICAgICAgICAsXFxcJ3tbJiomXX0gICA7ICAgYC0tXFxcJ10sXFxcJzsKICAgICAvICAvLyBgLS4vIGAuIGAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwnICAgIC8pICwvKSBgO1xcXCddIGAuCiB7WyYqJl19ICAgLyAgLyAgKS0vXFxcJ34gICAgICAgICAgICBfYDsuICBfICAgICAsXFxcJyB8LyAvLFxcXCcpICBdIGA7CiAgLFxcXCcgLFxcXCcgLFxcXCcgXyAgIHtbJiomXX0gSyAgICAgICAgICAgX2AuXTtcXFwnICAgICAsXFxcJyAgWyA7ICAvIC0tKSAgOwogLyAgLyAgLyw9ICBgLSAgICAgICAgICAgICAgIGAuW3tbJiomXX0sXFxcJyAgICAgO18gL18vXyxcXFwnICAgICBgPQpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

,' ; | _ __ (_)()()=-,_ [
/ / ,' , / ,';=,'__ . , /
/ / /| / ; ;-' |
=-. ;
/ ; [
/ | [ | /( ) ] | ] [ , | ]
/ / [ ( | | | [-'] / ,' / [ | / ; ]
/ ; ;. / [ V_;
-,
-=-','__/v(; / ] | ; ;
; ; ;
| ,'~,-__-. ,-___-!='/ / ,' ; ; ; ;
/ ,' ;'
.__/,',..' ,' ,..'/_=; ;,T I S
/ ; ,'
.
/ | ~); ; ;| | ; ;]( <-=' ; ;
; ; [.'| [ | [| | |] |-; ;
/ ; ].=
Y -' | ]' / Y=,|
/ / _ ; ___,' '.__/ ;_,']
/ / ;._ e===- 'E -===r | _/
[ ,; ----- ;'
';
_ ,+-' / / __/
' (_ u' / _;--*
/-,.' ._ _,' '. (
_,--. ' |
-. ,-';| )/-'
'--.
. ;|--._ ,-' | ;/
._ | ~ | '
._,-._ | | __ _
;|
-.
.-.,-'|; ---.___,-----'/
( | / | ) /
._
--.,/,--' / / ,
._ , ,. (_) ,./ /_,'/--.
| . ,' / __,+' ,'
_
. -._. ,' __,--' ,/
-;.--. / ,-' ,-'',
-._ / ,' __,-' ,'
._ ,-'-.V,-'-./ _,'
,-;>._, ; ; __,' >
._ ; ; " ,'
-,._ __ ,' '. / _ -._,-'
<.__ ,'
-.Y( )Y,-' . __>-_v' [ -' ]-v

,-' ; ; -.---'

[[code]]czo4NDE4OlwiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19XywsLS0uLgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAsLT09LS0uICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAsXFx7WyYqJl19XCcgL19fLF9fYAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLFxcXCcgYCAgICBgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA7IHtbJiomXX1bLFxcXCdQWU5OYC4tYCwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLyB+fiwtPS0uX118YC4gXywsLCxfXyAgIF9fLCx7WyYqJl19PSw7X3wgO2IgIGROTk5OIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBbIF8sLFxcXCdQICxkTmAuXztcXFwnICAgICAgIF57WyYqJl19K14gICAgICBfLFxcXCdgLS5OWU5OTk5OfCB8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfFxcXCcgW05OTk5OTk4sOyAgfj17WyYqJl19LS4gICAgICAgICAgID1cXFwnIF8uXFxcJyA7Lk5OTk4sXFxcJzsvCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvYC9gdk5OTk4sO3tbJiomXX1gXFxcIi4gICAgIGAgICAgICAgICAgICxcXFwnICAgOyAgIGAtLVxcXCddLFxcXCc7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gIC97WyYqJl19LyBgLS4vIGAuIGAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwnICAgIC8pICwvKSBgO1xcXCddIGAuCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19IC8gIC8gICktL1xcXCd+ICAgICAgICAgICAgX2A7LiAgXyAgICAgLFxcXCcgfC8gLyxcXFwnKSAgXSBgOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgLFxcXCcgLFxcXCcgLFxcXCcgXyAgICBLICAgICAgICAgICBfYC5dO1xcXCcgICAgICxcXFwnICBbIDsgIC8gLS0pICAgOwogICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAvICAvICAvLD0gIGAtICAgICAgICAgICAgICAgYC5bLFxcXCcgICAgIDtfIC9fL18sXFxcJyAgICAgYD0KIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICxcXFwnICA7ICAgfCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgXyAgYCBfXyAgICAoXykoKSgpIGA9LSx7WyYqJl19XyAgIFsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvICAgLyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLyAgLFxcXCdfOz0sXFxcJ19fICBgLiAsICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgIC8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLFxcXCcgICAvICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA7ICA7LVxcXCcgICAgICAgICB7WyYqJl19ICB8ICAgYCA9LS4gIGA7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8ICAgWyAgfCAgIC8oICkgIHtbJiomXX0gXSAgfCBdICAgIFsgLCAgIHwgXSA7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8ICB8ICB8ICAgICBbe1smKiZdfWAtXFxcJ10gIC8gICxcXFwnIC8gICAgWyB8ICAvIDsgXSA7ICAgOgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLiAvICAgWyAge1smKiZdfSAgVl87YC0sXyBgLT0tXFxcJyxcXFwnX18vdig7ICAgLyAgXSAgIHwgOyAgOyA7ICAgOgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICBgfCAgICAgICxcXFwnfiwtX18tLiAgICAgICAgICAsLV9fXy1fIT1cXFwnLyAgLyAgLFxcXCcgYDsgOyA6ICAgOgogICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGAuX19gLyxcXFwnLi5gLlxcXCcgICAgICAgICAsXFxcJyAuLmAuXFxcJy9fPTsgIDsgICAgYCxgOyA7e1smKiZdfSAgIDsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBgLl8vIHwgfik6IDogIDp8ICAgICAgICAgIHwgOiAgOl0oICB7WyYqJl19ICAmbHQ7LT1cXFwnICAgICAgOyA7IDsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgWy5cXFwnWSAgIFsgfCAgW3wgICB7WyYqJl19ICAgICAgIHwgICB8XSAgICB8LWAgICAgICAgOyA7ICA6CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF0uPWA6IHtbJiomXX0gIGAtXFxcJyB8ICAgICAgICAgIF0gIGBcXFwnIC8gICBZPSxgfCAgICAgICAgOyA6ICA7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgXyA7ICAgX19fLFxcXCcgICAgICAgICAgIFxcXCcuX18vICAgO18sXFxcJ10gICAgICAgICAgOyA6ICA6ICAgOgogICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBYLl8gICBlPT09LSAgICAgXFxcJ0UgICAgIC09PT1yICAgfF9fLyAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICA6IDogIDogICA7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgWyZhbXA7JmFtcDssOyAgICAgICAgICAge1smKiZdfS0tLS0tICAgICAgICAgIDsmYW1wOyZhbXA7JmFtcDs7ICAgICAgICAgICAgIDogICA6ICAgOgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgXyAsJmFtcDstXFxcJyAgICAgICAgICAgICAgLyAgICAgICAgIC8gJmFtcDsmYW1wOy8gICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSA6ICAgICAgIGA7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICZhbXA7JmFtcDsoXyAgICAgICAgICAgICBgdVxce1smKiZdfVwnICAgICAgICAgLyAgXzsmYW1wOy0tKgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLSZhbXA7JmFtcDtcXFwnICB7WyYqJl19ICBgLl8gICAgICAgICAgICAgICAgXyxcXFwnICBcXFwnLiZhbXA7JmFtcDsmYW1wOygKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgXywqLS4gIFxcXCcgICAgICAgfGAtLiAgICAgICAgICAsLVxcXCc6fCAgICAgKS9gLVxcXCcgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBgCntbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGAtLF8sX18sLS09XFxcJz09LmAtLiAgICAgICAgO2B8YC0tLl8gXywtXFxcJyB8IDsvICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgYAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBgLiAgICAgICAgYC5fICAgICAgYCB8ICAgICB+ICAgICB8e1smKiZdfSBcXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDsgOyA7ICAgICAgICAgW2AuXywtLl8gfCAgICAgICAgICAgfCBfXyAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgIF8gICAgICAgICAgICAgIGAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgXSBdIF0gICAgICAgICAgICAgICAgO3xgLS5fLl8ue1smKiZdfV8sLVxcXCd8OyAgYC0tLS5fXywtLS0tclxcXCcvLF8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgXSBdIF0gICAgICAgICAgICAgICAoIHwge1smKiZdfSAgKCAgICkgICB8ICkgICAgICAgICAvLFxcXCcvIC8gICBgLS4gICAgICAgICAgICBgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgOyA7IHtbJiomXX07ICAgICAgICAgICAgICAgICAgYC0tLiwvLC0tXFxcJyAvICAgICAgICAsXFxcJy8gLyAvICAsICAgIGAuCiAgICAgICAgICAgICAgICAgLXtbJiomXX0uXyAsXFxcJyA7IDsgICAoYC5fICAgICAgTiAgICAgICwuICAoXykgICwuLyAgICAgICAgLyAvIC8gL18sXFxcJy8gICAgICA7CiAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgIFksLVxcXCcsXFxcJyAgICAgICBgLS0uXy8gYC4gICAgICBgLiAgICxcXFwnIC8gICAgICAgLFxcXCcsXFxcJyxcXFwnLCtcXFwnICx7WyYqJl19XFxcJyAgICAgICAgOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA7LVxcXCcgICAgICAgIGAuICAgICBgLS4pX2AuICAgIGAuICAgICAsXFxcJyAgIHtbJiomXX0gICAgL187LVxcXCd+XFxcJyAgLC8gICAgICAgICAgXQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLTsuICAgICAgICBgLS1gLntbJiomXX0gICAgICAgLyAgICAgICwtXFxcJyAgICAgICwtXFxcJywgICAgICAgICAgIDsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBgLiAgICAgICAgIHtbJiomXX0gYC0uXyAgICAgICAgYCAgICAgLyAgICAgLFxcXCcgICAgX18sLVxcXCcgLFxcXCcgICAgICAgICAgICAvCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgYC0uX19fXywtXFxcIi5fICAgICAgICAgICAgIDstXFxcJy0uViwtXFxcJy0uLyAgICAgICAgIF8sXFxcJzsgICAgICAgICAgICxcXFwnCiAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgOy0tJmd0Oy5fLCAgICAgICAgIDogICAgICAgICAgIDsgICAgIF9fLFxcXCcgJntbJiomXX1ndDsgO19fLCw9PS4uXy47CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICApLS5fICAgICAgICAgICAgIDogICAgICAge1smKiZdfSAgOyAgICAgXFxcIiAgICxcXFwnICBdXFxcJyAgX19fICAgIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICBgLSwuXyB7WyYqJl19ICAgIF9fICAgLFxcXCcgXFxcJy4gLyAgXyAtLl8sLVxcXCcgICAgfC0tXFxcJ19fX1xcXCctLSs7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgOiAgICAgJmx0OyAgICAgLFxcXCcgIGAtLlkoICAgKVksLVxcXCcgYC4gICAmZ3Q7ICAgICBbLS1cXFwnICAgXFxcJy0tK1xcXCcKICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgWyAgICAgYDssdlxcXCcgICAgICAgWyBgLVxcXCcgXSAgICAgIGA9WV8gICAgLFxcXCcgIHtbJiomXX0gICAgICA7XFxcJwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGAuICAgLC1cXFwnIF9fLCogLCAgIDsgICAgIDsgIC4gIHtbJiomXX1gLF8gIGAtLCAvICAgICAgICAgOiAgICBfLAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGBcXFwnLS1cXFwnO19fLHtbJiomXX07X18sXFxcJ1xcXCdgLS0tXFxcJ2AtLl87Ll8gID0tXFxcJyAvICAgICAgICAgIFsgIC5cXFwnIDoKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgYFxcXCJcXFwnICAgL18sLC1cXFwiXFxcIlxcXCItLi5fWyxcXFwnICAvCiAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA7ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC98XywsLS0tLS0uLl17WyYqJl19ICksLVxcXCd+NwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgOiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgIDsgfF8sLCwtLS0uLi58YCkgXyw7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBdICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICA7ICBdICAsLC0tLS4uIFtgKWAgLGAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICBgOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFsgICBbXFxcJyAgICAgICBgW1xcXCcgYFxcXCIKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgO1xcXCcgICAgfCAgICAgICAgXQogICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA7ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA7ICAgICBdICAgICAgICA6CiAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFsgICAgIF0gICB7WyYqJl19ICAgICB8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgYDsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA7XFx7WyYqJl19XCcgICAgIDogICAgICAgIFsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgOyAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICA7ICAgICAgOyAgICAgICAgWwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBdICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgIFsgICAgICA6ICAgICAgICA6CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfS9gOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAsOyAgICAgIFsgICAgICAgIGA7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC

AgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgL2AgYC4gICAgICAgICAgICAgICAgICBfLFxcXCcgICAgICA6ICAgICAgICAgOgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICwtXFxcJ2AuIGAuIGAtLiAgICAgICAgICAgICAsXFxcIiBfLFxcXCcgICAgIGBbICAgICAgICBgOwogICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICwtXFxcJyAgICAgYC4gYC0uIGAuICAgICAgICAgLFxcXCcgLFxcXCIgICxcXFwnIGAuICAgfCAgICAge1smKiZdfSAgICBbCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLFxcXCcgICAgICAgICxcXFwnYC4gIGAuIGAuICAgICAsXFxcJyAsXFxcJyAgLHtbJiomXX1cXFwnICAgICBgLiBdICAgICAgICAgOgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAsXFxcJyAgICAgICAgLFxcXCcgICAgYC4gIGAue1smKiZdfSBgLiAsXFxcJyAsXFxcJyAgLFxcXCcgYC4gICAgICBgKy5fICAgICAgIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA7XyxcXFwnICAgIHtbJiomXX0gLFxcXCcgICAgICAgIGAuICBgLixcXFwiLjtcXFwnICAsXFxcJyAgICBgLS4gICAgICAgYC0uX19fX1sKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICBfXywtXFxcJyAgICAgICxcXFwnICAgICAgICAgLFxcXCcgYC4gL2AuXFxcJyAsXFxcJyAgIGAtLiAgIGAuICAgICAgICAgICAgLFxcXCIuCiAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgIC5+LTtcXFwnICAgICAgICAgLFxcXCcgICAgICAgICAsXFxcJyAgICAvYF0gICBbXFxcJyAgIGAgICAgYCwgICBgLiAgICB7WyYqJl19ICAgICAgOyB8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFsgIGAuICAgICAgLFxcXCcgICAgICAgICAgLFxcXCcgICAgLyAgL2BUXFxcJyAgICAgIHtbJiomXX1gICAgICAgICAgYC4gICAgICAgLFxcXCcsKF9fX19fXwogICAgICAgICAgICAgICAgICBfLC1cXFwiPS1+IF8gXyxcXFwnICAgICAgICAgICAse1smKiZdfVxcXCcgICAgLyAgLyAgfCAgICAgICAgIGAgICAgICAgICBgLS5fICAsXFxcJyAgICAgICAsXFxcJy8KICAgICAgICAgICAgICAgICw6ICAgICB7WyYqJl19ICAgKCBgLS4gICAgICAgICAgICxcXFwnICAgIC8gIDsgICB8ICAgICAgICAgICBgICAgICAgICAsXFxcJ10sXFxcJyAgICAgICxkYSZsdDsuCntbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgX1guICAgICAgICAgLGAuICAgICAgICxcXFwnICAgICxcXFwnICAgOyAgIFxcXCIgICAgICAgICAgICAgYCAgICAge1smKiZdfSxcXFwnICAgYC0uICAgICxcXFwnTVRJU2AKICAgICAgICAgICAgXyxhZE1NTU1iLiAgICAgIClcXFwnICAgICAgXyxcXFwnICAgICAgICAgIC8gIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICBgICAsXFxcJyAgICAgICBgWCAuXFxcJ01NUFxcXCcKICAgICAgICAgICBgTU1NTU1NTU1NTWIuIF8sXFxcJyAgICB7WyYqJl19ICBcXFwiLFxcXCcgICAgICAgICAgICA7ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAsXFxcJ10gLFxcXCcgICAgICAgIGRNWU1NTVAKICAgICAgICAgICAge1smKiZdfWBZTU1NTU1NTU1NTSggLCAgICAgICggYC4gICAgICAgICAgIDsgICAgICAgICAgICAgICAgICAsXFxcJyBgLlxcXCIgICAgICAgXyxkTU1Ne1smKiZdfU1NUAogICAgICAgICAgICAgIFxcXCcgIGBNTU1NTU1Nc01NYi4gICAgIHhcXFwnIGAuICAgICAgICAvICAgICAgICBfLC09XFxcIi0uICAsXFxcJ3tbJiomXX0gICAgIGAuICAgXyxkTU1NTU1NTVBcXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIGBZTU1NTU1NTU1NTWIuICAvICAgICBgLS4gICAgLyAgICB7WyYqJl19ICBfLFxcXCcgICAgIGAuXylcXFwnICAgICAgXyxNLE1NTU1NTU1NTk1QXFxcJwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGBZTU1NTU1NTU1NTWIoLXtbJiomXX09Ll8gICAgIGAtLjtfICAgICxcXFwnICAgICAgICAgICkuICAgIF8sYU1NTXNNTU1NTU1NUFxcXCcgYAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gIGA9XFxcJyBgWU1NTU1NTWJhZE1iYS4gICAgICAvYD09XFxcJyAgICAgICBfLGFkTU1NYi4sYU1NTU1NTU1NTU1NTU1QXFxcJwogICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGB8WU1NTU1NTU1NTU1iYS5fIFxcXCcgICAgICAgICBfLGRNTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTk1NTU1NUHtbJiomXX1cXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCBgWU1NTU1NTU1NTU1NTU1hLl8gICAgLGFkTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU17WyYqJl19TVB+YFlNTVBcXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgIGAtXFxcJyBgLVlNTU1NTU1NTU1ic3NkTU1NTU1NTU1NTU17WyYqJl19TU1NTU1NTU1QXFxcJyAgICAgfAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgICAgYFlNTU1NTU1NTU1NTU1NTU1Ne1smKiZdfU1NTU1NTU1NTU1NUC1cXFwnICAgICAgIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8ICAgICAgICAgICAgYC0tWU1NTU1NTXtbJiomXX1NTU1NTU1QLVxcXCcgIE1QLVxcXCcgICAgICAgICAgIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gIGAtWU1NUC18ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgIHwgfCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgIHwgfCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgfCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSB8ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgfCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgfCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgfCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICB8ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCB8ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfAogICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8IHwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8CiAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgfCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfAogICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICB8ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8IHwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwKICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCB8ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

-= Elect. guitar =-
__________ ___
/<_______]*)__________/%%Z
|(E===E===E::::::::::::TIS
oo ^-^-^ ( ~~~
(oo_______)
) "
(
)
(
@

here are some of my other works...
they're here coz they arn't really impressive... 😛
but of coz... worth looking at...

-= my various attempts on tweety =-
___
/' `
/ )))
| (O O) |
| (v) |
3==) (==3
| .._.. |
=+=YP=YP=+=

o
/ ,,,
|(o o)|
|(v)|
3=="==3
=+=W=W=+=

,,,
(o o)
( v )
,` '.
{ }/
]-[
L/ J

,---.
/ ,,,
|(. .)|
|(v)|
3=-"-=3
='=W=W='=

-= planes =-
_
______/=______
~@~@)o(@~@~
_
_____,=<_>=,_____
~ `|ö|/' ~

-= lady genie =-
__
)(
~++~
()
''

-= playing basketball =-

[[code]]czo0NTpcIiAgIG8gICBvICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgL28gX198ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

| o o O/ ##|/|
/|__ o <|_ ~|
|## ._/" |
| o ' ~ |
| |
| O |
| || ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| //

| ~~

-= cycling =-

[[code]]czo3MDpcIiAgICAgX19PICAgICAgICBfX19PCiAgIF8tLSZhbXA7XyAgICBfLS0mbHQ7LV8KICAoXykvICAoXykgIChfKS8gIChfKQp7WyYqJl19XCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

-= swords =-

/
|/| /|
|::| <|==|>C###############<>
| | |
| |
| |
| | //
| | (###@<=============>
|::|
.|/|./
`XX/'
/~YY~
||
^^)
(
*)

-= ant under microscope =-

..
:
'...
.: ,-='=-.
..' ,' .
:. : >> > :
'..|)< ( )O()< |
: >> > :
. ,'
`-T=T-'
|X|
|X|
|X|
|X|
|X|
|X|
|H|
(_)

-= cloud =-
_ __
( = =- _
(- - )
- -_
( -= - ) - )
(
-= _( =- _=-
-( - - _)
-=( _-)-
-=-

-= cube =-

[[code]]czoxNDQ6XCIgICAgICAgLjs6Ojo6Ojo6OgogICAgICw7Ozs7Ojo6Ojo7SQogICAsOzs7Ozs7Ozs6O0pJSQogICBNTTg4ODg4ODh8WUp7WyYqJl19SkkKICAgTU1NODg4ODg4fFlZSkkKICAgTU1NTU04ODg4fFlZWVxcXCcKICAgTU1NTU1NTU04fFlZXFxcJwogICBNTU1NTU1NTU18WVxcXCcKXCJ7WyYqJl19O3tbJiomXX0=[[/code]]

-= diamond =-
__
<-->
/

-= diamond ring =-
__
<-->
.+^^+,
| |
`.__,'

-= frighten man =-

[[code]]czo2ODpcIiAgLi4uLgogLy8vLy8KfG8gbyB8CigsICB9CiB+w7Z+LwpAfHwvQAogYFxcXCcvCiAgWFgKIC8vCiZsdDs9ICA9Jmd0OwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

-= yet another elect guitar =-
, _
|/%|
M|~
|]|
|I|
|]|
|]|
|I|
/|]|
/ |I|/|
| :]:@|
| > ] }
| > I |
| ] |
| o W |
|oo/^:|
|o/ |

-= ac. guitar =-
_ ,-.
,' -=-'
,,,___________| ,--. . |
{EEE]]]]]]]]]]]]]]]]]::|:I |
``` |
--' ' |
._,-=-._ _/-'
-= target? =-

[[code]]czoxNDU6XCIgICAgICAsLT18PS0uCiAgICAsXFxcJyAgIHwgICBgLgogICA6ICAgICB8ICAgICA6CiAgIHwtLS0tLSstLS0tLXwKICAgOntbJiomXX0gICAgIHwgICAgIDoKICAgIGAuICAgfCAgICxcXFwnCiAgICAgIGAtPXw9LVxcXCcKICAgICAgIC9efl4KICAgICAgIHwmZ3Q7PSZsdDt8CntbJiomXX1cIjt7WyYqJl19[[/code]]

-= gender signs =-

[[code]]czozNjI6XCIgICAgLDpkODhiOi4KICAgZDhQflxcXCdcXFwnflk4YgogIDo4UCAgICAgIFk4OgogIFs4fCAgICAgIHw4XQogIDo4YiAgICAge1smKiZdfSBkODsKICAgWThiLl9fLGQ4UAogICAgYH5ZODhQXFxcIl4KICAgICAgIDg4CiAgICAgICA4OAogICBbODg4ODg4ODhdCiAgICAgICA4OHtbJiomXX0KICAgICAgIDg4CiAgICAgICBZUAogICAgICAgICAgICAgX19fX19fXwogICAgICAgICAgICAgODg4ODg4OAogICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgLGQ4ODgKICAgICAgICAgICAgICxkOFB+ODgKICAgICw6ZDg4YjssODhQXFxcJyAgODgKICAgZDhQflxcXCdcXFwnflk4Yn4KICA6OFAgICB7WyYqJl19ICAgWTg6CiAgWzh8ICAgICAgfDhdCiAgOjhiICAgICAgZDg7CiAgIFk4Yi5fXyxkOFAKICAgIGB+WTg4UFxcXCJeClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

-= bowling alley =-
_______
|"""""|
|iIjIi|
//
//
//
//
//
//
//
//
// / / |

[[code]]czo0NjpcIiAgICAgICBfX18KICAgICAgL28gbwogICAgIHwgIG8gIHwKICAgICAgX19fLwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

-= phone? =-
_
| O
|(
(_O
)
(
)

-= pacman =-
__ ___
/ o /o o
| < | |
__/ |,,,|

-= cuttlefish =-
___
/o o
| @ |
///|

-= molecule =-
__
/ __
__/
__/

-= mine? =-

O--O
/ /
O--<>--O
/ /
O--O

-= jigsaw puzzle =-


| |_ |
| _ ) |
|
( )_|__ __|
| _| (_) |
| (_ |
|_____|_____|

-= dart =-
___
.-=' )
---===(##]XXXXXXXXXXX>=- <
`-=.___)

-= surfing =-

[[code]]czozMzpcIiAgICAsQEBAQEAuLi4KICxAQEBAQEBAQEBAQEBAQC4uClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

,@@@@~' ~@@@.
@@@@
~
@@@@@ (O
@@@@@@@. /
@@@@@@@@@.. |
,-' SurFinG!
@@@@@@@@@@@@@='~
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@==......__
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

-= broken heart =-
, .
( <' )

/
/

-= heart =-

(^/^)
/
/

-= Compart Disc Signs =-

[[code]]czoxMDk6XCIgICAgLC0tLS4gICBfXyAgXyAgICAgICAgXyAgIF8gICBfIF9fXwogICAgfCAgIHwgIC8gICAvICB8L3wgfCApIC8gIC97WyYqJl19ICAgfAogICAgfCAgIHwgIF9fIF8vIHwgIHwgfH4gIHx+fCBfICB8ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

,------' | ,---. ,--------. ,----------.
| | | | | ____: | __ |
| .--. | | | | |____ | | |___;
| | | | | | | : | |
| | | | | | ----. | | | ___
|
--' | | | ,----' | | || |
| | | | | | | |
----------'---' --------'----------'
|" | /~_ | ~|~ /" | /" | | |" | /"
|/ | _/ | | |~| |
|~| _| |/ | _/

,-.
| | COMPACT
/ |;|/
// |
| [ ||||(
__||;//
|
DIGITAL AUDIO

-= spade heart diamond club =-

[[code]]czozOlwiZGIKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

dMMb
dMMMMb
dMMMMMMb
dMMMMMMMMb
MMMMMMMMMM
`YP~YP~YP'
db
dMMb

dMb. ,dMb
dMMMMmMMMMb
YMMMMMMMMMP
YMMMMMMMP
YMMMMMP
YMMMP
YMP
Y

[[code]]czo3OlwiIEEKZE1iClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

dMMMb
dMMMMMb
(MMMMMMM)
YMMMMMP
YMMMP
YMP
Y

[[code]]czoxNTpcIixkYi4KTU1NTQpZTU1QClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

dMb_][_dMb
(MMMMMMMMMM)
YMP~][~YMP
db
,dMMb.

-= polywood cinema - for my school project =-

[[code]]czo3NzE6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgXyAgICAgICAgICAgIF8sICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgLGFNUAogICAgXywsYWRcXFwnICAgLGFNTWIgICAgICAgICAgZE1QICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZE1QCiAsYWRNTU1NWSAgLDtQWU1NTSAgICAgICAgICxNTVxcXCcgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGRNUAogYFxcXCJcXFwnfmRNWSAsZFAgIE1NTVAgLGFiYWRQICBNTVAgIF8sICAgLHtbJiomXX1fICxfICAgICAgICAgIF8sICAgLGFiYWRQICAgLGFiYWRQICAgICxNYmFNTQogICAgZE1ZLGRQICAgIE1NUCBkUGBZTU1iIDpNTSAse1smKiZdfU1NUCAgTU07IE1NYiAgIGFkYiAgZE1NICBkUGBZTU1iICBkUGBZTU1iICAsZE1cXFwnYFlNOwogICBkTVlkUCAgICAgLFBQIGRNICAgTXtbJiomXX1NUCBkTVAgZE1NICxkTU0gZE1NTSAgLFBNTSAgTU1QIGRNICAgTU1QIGRNICAgTU1QIGRNTVxcXCcgLGRNCiAgZE1NUFxcXCcgLGEuXyxNUHtbJiomXX0gTU1NICAsTVBcXFwnLGRNXFxcJyBNTU1hTk1NUCBgWU1NICxQYE1NLmRNUCBNTU0gICxNUFxcXCdNTU0gICxNUFxcXCc7TU1QLFBNTVAKIGRNTVB7WyYqJl19XFxcJyxkTU1NTU1QICBZTU1iLE1QICBkTVBfIE1NUFxcXCcgTU1cXFwnICA6TU1kUCAgTU1NUFxcXCcgIFlNTWIsTVAgIFlNTWIsTVAgIGRNTVAge1smKiZdfWBNTVxcXCcKZE1QXFxcJyAgYFlNTU1QXFxcJyAgICBgWU1QXFxcJyAgIFlNUFxcXCcgWVAgICxNXFxcJyAgIDpNTVAgICBZTVAgICAgIGBZTVBcXFwnICAgIHtbJiomXX1gWU1QXFxcJyAgIE1NUCAgZE1iClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

dMP ~~ ~ a._ ,MP ~' ~' ~ ~'
,MMP dMaadMP
,P~'
YMMP' Cinema

-= the word tissue.. heh! =-

[[code]]czoxNTk6XCIgICAgICAgICAgICAgLwogICAgICAgIC8KICAgICAgIC8gLyAgLwogICAgICAvICAvLyAvLwogICAgICAgICAvLyAvIC97WyYqJl19CiAgICAvICAvICAgLyAvCiAgIC8gLyAvICAgIC8gLwogIC8gLyAgLyAgICAgICAgLwogLyAgIC8gICAgICAgIC8gLwovIC8vIC8gIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgLyAvClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

/ / / / /
/ / / / /
/ / / /
/ / / /
/ /
/___________________ /
|_ | __ | | __| | | |
|_ | || |
|
| || |
||||||__||_____|

[[code]]czoyMTpcIiAgICAgXywuCiAgXyw6OjtcXFwnLC4KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

_,::;:' ' _
,::;"':: ,;, .:::, .:::, ,:; .;: _.,._
'' ::,;':: :: ": ;:'' .;: ::: ;::"::;
.::' :: ::',:'::;,':: ::,;;;::"'
.;':: ;;',::;:. .,':: ::. ,:: :;, .,:

':,:: ;::;'.;:;' :::;' "::;' ':::'
";' _............______
_.,::::::::::::::::::::::::::;,,...
.::::::::::;"'~~ ""^~
::::::::;"'~
"::;"'~
__
____.,=ammdMMM)
__,-=mmmmMMMMMMMMP"' _.,
_,-='
YMMP' ,d@@@
MM' d@@@P
MP "'
M _ _. _. . _
M ,m' _,mMMM) _,mMMM) dM' dMb ,mMMMm.
:M ,=M' ,mMMMP"' ,mMMMP"' ,MM
MM ,mP""YMMM
dM ,= M ,mMP' ,mMP' ,P~M MM M' _,=*~'
MM: ,;' M: ,m~ "-=mMb.,m~"-=mMb.;' M: MP M,*'
MMM.,mP Mb.,m _,)M)' _,)M)' Yb. ,dM(,mYb. _,-
YMMP'YMP _,=*mMMP' _,=*mMMP' YMMMP~Y'YMMP"

Eyes Twisters

SEEING IS BELIEVING??? do you still trust your eyes now?

[[code]]czo4MDpcIiAgICAgICAgICAgICAvCiAgJmd0Oy0tLS0tLS0tLS0mbHQ7CiAvCiAgICwvICAgICAgLgogICAtLS0tLS0tLS0tCiAgIGB7WyYqJl19ICAgICAgL1xcXCcKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

which line is longer?

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-


-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-


stright lines?¿?¿


/
| ||||
////____________________________________
|
|
____________________________________|
/
| ||||
////_____________________________________

[[code]]czoyMTU6XCIgICAgICAgX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fCiAgICAgIC9cXFxcICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwKICAgICB8ICB8fHx8ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgfAogICAgICAvLy8vX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19ffApcIjt7WyYqJl19[[/code]]

mmm....

[[code]]czoxOTk6XCIgICAgICAgICAgICAgX19fXwogICAgICAgICAgICAvCiAgICAgICAgICAgLwogICAgICAgICAgLwogICAgICAgICAvCiB7WyYqJl19ICAgICAgIC8gICAvCiAgICAgICAvICAgLwogICAgICAvICAgLyAgIC8KICAgICAvICAgLyAgIC8KICAgIC8gICAvICAgLwogICAvIHtbJiomXX0gIC8gICAvCiAgLyAgIC8gICAvCiAvICAgLyAgIC9fX19fX19fX19fX19fCi8gICAvICAgLwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

/ / /______________________
/ |
/____________________________|

[[code]]czoxMDpcIiAgX18KIC8KLwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

/ /
/ / /
/ / /___
/ / /________
/___________|

the impossible triangle

[[code]]czoxOTpcIiAgICAgIC4KICBfKyAgICAgLQpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

. @=, .+
. - p ö} - .
+ /_/T> + -
. /~~||/ .
+ ./ // - .
-
. -
. ~~ _ +
Elvis by tissue