Repurposed Jeans and Crocheted Purse

crochetdenimpurseI found this on Amazon while writing about crochet purses. But, the Amazon link was screwed up and wouldn’t let me include it with my post on HubPages. So here it is anyway. I love the idea of combining crochet with repurposed old jeans.  You can buy the pattern to make your own crochet and denim purse.

Crochet book crochet bag pattern with up upcycled jeans (101) – The link to Amazon.

Addendum: I found a link on Etsy but she intends to take the shop down soon.

ASCII Art Joli – Buildings


d8P8 .d88b .d8b, 88 88 d8P8 .d8P. 8888 88 e8 8e 8P 88
d8P 8 8_.. d8 88 88 d8P 8 8 P 88 88 d88 88b 88 88
d8P888 8 Yb. 88 88 d8P888 8P88 88 e 8P Y88 88P 88 88
d8P 8 '88P' Y88P 88 88 d8P 8 8 8 88 '8.,P' "8 8" 8888 88
.-------------------------------------------.
.-----------| a s c i i - a r t . o v h . o r g |------------.
: .'. '-------------------------------------------' .'. :
..' '..'
zwierz?ta . ro?liny . bajkowe . ludzie . zimowe . inne
sygnaturki moje . sygnaturki innym . historyjki

. i n n e .

[Worek] - 10.2003

[[code]]czoxNTpcIi5+fn4sCiAgLwogLD0uClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

.' ",
.: '
#:" '
.##$! ;
"$## #;"_-___','jb

[S?oneczko] - 07.2003

[[code]]czo1MTU6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgICAgICAgICAvCntbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgICAvICAgICAgICAgLAogICAgICAgIGAuICAgICAgICAgICAgICAgIHwge1smKiZdfSAgICAgICAvICAgICAgICAsYAogICAgICAgICAgYC4gICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgLyAgICAgICAsYAogICAgICAgICAgICB7WyYqJl19YC4gICAgICAgICAgICB8ICAgICAgLyAgICAgICxgCiAgIF8gICAgICAgICAgYC4gICAgIC4uXFxcJ1xcXCJcXFwiXFxcJ1xcXCJcXFwiXFxcJy4uLyAgICAge1smKiZdfSxgICAgICAgICAgICBfCiAgICBgLS5fICAgICAgICBgLiBfXFxcIiAgICAgICAgICAgICBcXFwiXyAsYCAgICAgICAgIF8uYAogICAgICAge1smKiZdfSBcXFwnLl8gICAgICBfXFxcIiAgICAgICAgICAgICAgICAgXFxcIl8gICAgICBfLmAKICAgICAgICAgICBcXFwnLS5fIFxcXCIgICBcXFwiXFxcIlxcXCIgICAge1smKiZdfSAgIFxcXCJcXFwiXFxcIiAgICAgXFxcIiBfLi1cXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCIgICAgKDZfKSAgICAgKDZfKSAgICAgIFxcXCIKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

._ _ _ _ _ _ _ _ " / "_ _ _ _ _ _ _ _.
" ._ "
" . "
.' " '._____,' ".
."_ _"-.
.. " _ _ " ..
._ /'""'""' _-._
/ | _ / | _
_
/ | _ / | ` jb
/ |
'

[Oko] - 06.2003

,
. . ,
,:. ".".-'- . _
";:"', . ' .
.' ( ## ) ,

. . , .-.. __
..-'
jb

Latarka - 03.2003

_. /'
(______|(@
jb '

Faluj?cy symbol Windows - 03.2003

[[code]]czo0NzpcIiAgIC4tLgogIC8gICBgLC5fICxcXFwnCiAvLi0uIC8gICAgLwovICAgIC8uX18uLwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

,.-.,/ /
`---' jb

Zeszyt - 02.2003

[[code]]czozNjM6XCIgICAgICAgICAgICAsLn5+Li0tLS5+fi4sLC5+fi0tLS4sfi4sLgogICAgICAgICAgIC8gICAgICAgICAgIC8vICAgICB7WyYqJl19ICAgICAvLAogICAgICAgICAgXFxcJyAgICAgICAgICAgLCwgIC4sLC5gLCAgLywgICAgXwogICAgICAgICBcXFwnICAgICAgICAgICAvLyB7WyYqJl19LC4sLi4sXFxcJyAgLi8gICAgLy59CiAgICAgICAgLyAgICAgICAgICAgLy8gICAgICAgICAgLC8gICAgLy8sYAogICAgICAgLiAgICAge1smKiZdfSAgICAgICwsICAgICAgIGpiIC8sICAgICwvCiAgICAgICwufn5gLS0tYH5+Li8vLn5+YC0tLWB+LiwvICAgIC8KICAgICAgLC5+fn57WyYqJl19YH5+fmAuXFxcJ1xcXCIuLn5+fmB+fn4uLi8gICAgLy8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC9gClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

A ?yzka na to ... - 02.2003

[[code]]czozMjY6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICBfLS0tLS4uLS0tLV9fXwogICAgICAgICAgICAgICAgXFxcImAgICAgICAgICAgICAgIGAKIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICggICBOaWVtbz9saXdlISAgICkKICAgICAgICAgICAgICAgKC4sXyAgICAgICAgICBfLi4sCiAgICAgXy0ue1smKiZdfS1fICAgICAuLyAgIGAtLS0uLi0tLVxcXCIKICAgLGAgICAgIGAsCiAgIDogICAgICkgOwogICBgLiAgICAgLFxcXCcKICAgICBgLiAuYAoge1smKiZdfSAgICAgXFxcJ15cXFwnCiAgICAgIHwgfAogICAgICB8IHwKICAgICAgfCB8CiAgICAgIHwgfAogICAgICA6IDoKICAgICAgfCB8CiAgICAge1smKiZdfSAuPS4KICAgICAsICAgLgogICAgIFxcXCIuXyxcXFwiClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

Wiejska chatka - 12.2002

[[code]]czoyMDpcIiBfX19fX19fX19fXFxcIl9fX18KLwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

'~~~~~~~,-.~~~~~~~'
|[+]||_[+]| jb

Szampan - 12.2002

[[code]]czoyNjpcIn5vfn4vCiAgby8KICB8fAogLVxcXCdcXFwnLWpiClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

Pla?a i palma kokosowa - 12.2002

,---."/"---., /
,/oo@oo, ` --(
)--
@ /
@ o __.....~~~~~~~~~~~~~~~~
jb

Komputerek - 12.2002

[[code]]czo0NTpcIi4tLS4gIC4tLS0uCnwtLXwgIHxDOiZndDt8Cnw9PXwgIFxcXCctLS1cXFwnfn4uLgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

_|- | /''''/ |"| jb

List - 10.2002

[[code]]czozNjpcIiAgICAgIC4tLS0tLS0tLS0sCiAgICAgIHwgICAgICAgIyB8ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

-- - | ..... |
- - _ '---------' , jb

Zamek - 08.2002

[[code]]czo2NjpcIiAgICAgICAgICAgICB8RSAgICAgICAgICAgIH5+fn4KICAgICAgICAgICAgX3xfICAgICAgICB+fn5+fn5+fn5+ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

~~~~ / ~~~~~~
~~~ /_____
|F | " " | |F
/ | " " | /
|E '-'-'-'-'-'-'-' |E
/, | " " " " | /.
.| |..| |..| |.
|,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,; jb

Góry noc? - 06.2002

[[code]]czo2NDc6XCIgICAgICAgICAgICBfLF8gICAgICAgICAgICsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgX18KICAgICAgICAgICAgXFxcJyxcXFwnICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgIC8gICAgICAgICAgYC4gYC4KICAgICAgLiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC5cXFwnICAgICAgKyAgIHtbJiomXX0gICBcXFwiICB8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gICAgICAgICAgICAgIC8gIC5cXFwnICAgICAgICAgLgogICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgIC5cXFwnICAgICAgLlxcXCcgICAgICAgICAgICAgIGBcXFwiYAogICArICAgICAgICAgICAgIC4tXFxcJyAgIGAuICAgLyB7WyYqJl19ICAgICAgICAgYC4KICAgICAgICAuICAgICAuXFxcJyAgICAgICAgLlxcXCcKICAgICAgICAgICAuLVxcXCcgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAuLWBcXFwiYC0uICAgICAgLiArCiAgICAgICAuXFxcJy5cXFwnICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLlxcXCcgICB7WyYqJl19ICAgIGAtLgogICAgICAvICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBgLiAgICAgICAgICAgLi1cXFwnICAgICAgICAgICBgLS5fCiAgICAuXFxcJyB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuLVxcXCcgICAgICAgICAgICAgICAgICAgYC0uCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGAtLgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

.-------------------''''''''''''''' _.-- .'
___.. _.--'' .'jb
--'''' ' .'

Ogie? - 04.2002

[[code]]czozNTpcIiwuICAgKCAgIC4gICAgICApICAgICAgICAuICAgICAgXFxcIgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

(" ) )' ,' ) . ('
.; ) ' (( (" ) ;(, (( ( 😉 " )"
"., ,.'.,)(..,( . )_ ' )') (. _..( '..jb

Serducho - 01.2002

[[code]]czo3NTI6XCIgICAgICAgICAgICAgICBfLi4uIC0uICAgICAgICAgICAgICAuLSAuLi5fCiAgICAgICAgICAgIF9cXFwiYCAgICAgICAgYHtbJiomXX0gLCAgICAgICAsYCAgICAgICAgYFxcXCIgXwogICAgICAgICAgIDogICAgICAgICAgICAgIGAuICAgLmAgICAgICAgICAgICAgIDoKICB7WyYqJl19ICAgICAgICAsICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwnIFxcXCcgICAgICAgICAgICA6LiAgIDsKICAgICAgICAgOiAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgXFxcIiAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCIgICA6CiAgICAgICAgXFxcJyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDsgIHtbJiomXX0gIFxcXCcKICAgICAgICB8ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBgICAgICB8CiAgICAgICAgIDogICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgOwogICAgICAgICBgLCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgLGAKICAgICAgICAgICAtLCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICwtCiAgICAgICAgICAgICBgLSwgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLC1gCiAgICAgICAgICAgICAgICBgLSwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAsLWAKICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICBgLSwgICAgICAgICAgICAgICAsLWAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGAtLCAgICAgICAgICwtYAogIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGAtLCAgICwtYAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgXFxcJyxcXFwnICAgICAgamIKXCJ7WyYqJl19O3tbJiomXX0=[[/code]]

Sze?cian - 03.2001

[[code]]czoxMDc6XCIgICAgICAgICAgIF9fX19fX18KICAgICAgICAgIC8KICAgICAgICAgLwogICAgICAgIFxcXCcgICAgLi0tLS0tLSwKICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgLyAgICAgIC8KICAgICAgICAgIC9fX19fX18vIGpiClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

Gilotynka - 03.2001

[[code]]czo2NTpcIiAgX19fX19fXwogIHx8ICAuXFxcJ3wKICB8fCxgICB8CiAgfCAgICAgfAogIHxfX19fX3wKIF98XyggKV98XyBqYgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

Samochodziki - 02.2001

[[code]]czo2NTpcIiAgICAgLiwtLS0uXwogICAgIFxcXCctby0tby1cXFwnIGpiCgogICAgICAsLS0tLl8KICAgICAgXFxcJ28tLW8tXFxcJyBqYgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

Wodnik - 9.2000

[[code]]czozNDpcIiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfXFxcIl9gUywgLCwsClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . c ; ||| ~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SSSS ~~~|~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ SS' ~~~~~ jb ~

Okulary - 6.2000

[[code]]czoxODpcIiAgL30gICAvfQpfLyAgXyAvClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

()~() jb

[[code]]czoxMTpcIi99ICAgICAgL30KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

,--._.--,/
|| || jb

[[code]]czo5OlwiICAvICAgIC8KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

/ ' / '
" ~/ "
__/ __/ jb

[[code]]czo1MDpcIiAgLCAgICAgICAgICAgICwKIC8gfSAgICAgICAgICAvIH0KLyAgICAgICAgICAgIC8KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

,----. .----'.
|~| /
"----
`----" jb

[[code]]czozMDpcIiAvfSAgICAgICAgICAvfQovICAgICAgICAgICAvClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

.----, .----.
___/ ^ ___/ jb

Kostki do gry - 03.2000

[[code]]czoyMTk6XCIgICAgIF9fXwogICAuLS0tLnwKICAgfG8gb3x8CiAgIGAtLS1cXFwnCiAgICAgX19fCiAgIC4tLS0ufAogICB8IG8gfHwKIHtbJiomXX0gIGAtLS1cXFwnCiAgICAgX19fCiAgIC4tLS0ufAogICB8b29vfHwKICAgYC0tLVxcXCcKCgogICAgIF9fXyAgICBfX18gICAgX19fCiAgIHtbJiomXX0uLS0tLnwgLi0tLS58IC4tLS0ufAogICB8byBvfHwgfCBvIHx8IHxvb298fAogICBgLS0tXFxcJyAgYC0tLVxcXCcgIGAtLS1cXFwnIGpiClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

Piwo - 02.2000

[[code]]czoyMzc6XCIgICAgICAgLi5gLmAuLGAKICAgICBcXFwnXiAgICAgICAgXi4KICAgIF4sIC4sLl9fO18uXFxcJyxcXFwnCiAgICAgIHxcXFwnICAgYHtbJiomXX0gIC5cXFwnPT0sXwogICAgICB8ICAgICAgXFxcJyB8ICAgXXwKICAgICAgfCB8ICAgIHwgfCAgIF18CiAgICAgIHwgfCAgICB8IHwgICBdfHtbJiomXX0KICAgICAgfCBcXFwnICAgIFxcXCcgfCAgIF18CiAgICAgIHwgfCAgICB8IHxfXyxcXFwnCiAgICAgIHwgXFxcJyAgICB8IHwtLVxcXCdgCiAgICAgIHtbJiomXX1cXFwnLl9fX19fXy5cXFwnIGpiClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

Serce - 02.2000

[[code]]czoxMzI6XCIgICxcXFwnYFxcXCdcXFwnLCAgICxcXFwnXFxcJ2BcXFwnLAogOyAgICAgIGB2YCAgICAgIDsKIFxcXCcgICAgICAgXFxcJyAgICAgICBcXFwnCiAgYCx7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAsYAogICAgYCwgICAgICAgLGAKICAgICAgXFxcJywgICAsXFxcJwogICAgICAgIGAuYCAgIGpiClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

Serduszka - 02.2000

[[code]]czoyNjE6XCIgICAgICAgICBfIF8KICAgICAgICAoIGAgKQogICAgICAgICBgLGAKICAgICAgICAgXyBfCiAgICAgICAgKCBgICkKICB7WyYqJl19ICAgICAgIGAsYAogICAgICAgICBfIF8KICAgICAgICAoIGAgKQogICAgICAgICBgLGAgICBqYgoKCgogICAgICAgICAgICBfIF8KIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgKCBgICkKICAgICAgICAgICAgIC8KICAgICAgXyBfICAgIFxcXCcKICAgICAoIGAgKSAgXyBfCiAgICAgICAvICAoIGB7WyYqJl19ICkKICAgICAgIFxcXCcgICAgIC8KICAgICAgICAgICAgIFxcXCcgICBqYgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

?wieca - 11.1999

[[code]]czoxOTM6XCIgICAsIFxcXCdgXFxcJyAsCiAgOiAgIC4gICA6CiAuICAgXFxcJ1hcXFwnICAgLgogIC4gIF98XyAgLgogICAgfCAgIHwpCiAgICB8IHtbJiomXX0gIHwpCiAgICB8ICAgfCksCiAgICB8ICAgfFxcXCcKICAgIHwgICB8CiAgICB8ICAgfAogICAgfCAgIHwKICAgIHwgICB8CiAgKChgYFxce1smKiZdfVwnYGApKQogICAgICAgLwogICAgIFZWVgogICAgIHsgfSAgIGpiCiAgICBeXl5eXgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

Domek z gankiem - 10.1999

[[code]]czo0OTpcIiAgICAgICwsLGBgYCwsLGBgLAogICAgIFUKXFxcJ1xcXCJcXFwiXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcIi9gClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

/_________/,|
| _____ | |
_|__II_II|/__jb

Kolumny greckie - 10.1999

==== ==== ====
TT TT TT
|| || ||
__||___||___||__jb

==== ==== ====
WW WW WW
|| || ||
__[]___[]___[]__jb

[[code]]czozNzM6XCIgICAgICBfICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgXwogICAgLFxcXCIgYC4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSxgIFxcXCIuCiAgICA6IFxcXCcuXFxcJyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgXFxcJy5cXFwnIDoKICAgICBcXFwiLS0tLS0tLS0tLSAmbHQ7Jmx0OyBwb3ByemVkbmkgLS0tLS0gbmEgZ8Ozcj8gLS0tLS0tIG5hc3Q/cHtbJiomXX1ueSAmZ3Q7Jmd0OyAtLS0tLS0tLS0tXFxcIgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuKiBzdHJvbmEgZz/Ds3duYSAqLgp7WyYqJl19XCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

Copyright © 1999-2007 by Jola Backiel - All Rights Reserved

ASCII Art Signatures from CoolSig

From CoolSig | ASCII Art

Can't draw your way out of a paper bag? Try drawing with letters and numbers, and you'll... be in that bag awhile! Best leave it to Coolsig. (As usual...)


             _     ______ |
            /  ___-=0`/|0`/__|
            _     / | /  )

/ / `/-==__ _/|/ -|
/ / * | |

/ / (o)


| My other .sig
| -------- is a Porsche!
| |
| --------- __________
| ___ ~ | ___ I
| /@@@ | /@@@ I
--|@ @|-----------------------|-|@ @|--I
@ @ @ @
@@@ @@@

[[code]]czoxOTc6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC46LwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAsLC8vLzt7WyYqJl19LCAgICw7LwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIG86Ojo6Ojo6OzsvLy8gICAgICBPCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAmZ3tbJiomXX10Ozo6Ojo6Ojo6OzsKICAgICAgICAgICAgLl5gLiAgICAgICAgXFxcJ1xcXCdcXFxcXFxcJ1xcXCIgXFxcJzsKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

.^_ o
{
{ / ~~~--__ O
{ ----~~'
~~-
/// ~. ___ Oo
/ /~~~~-, ,
. , /// __,,,,) (___)o_o
/ / ~~~; ,---~~-_~= //====--//( )
/ / ^
'._.'

[[code]]czo2MDg6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgX18gICAgICAgLy9/CiB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAtPSA9IC8vCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAtLT1fPS0tLS8vPS0tCiAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gIC1fPT0vICAvIC8vLy0tCiAgICAgICAgICAgICAgICAgID09LyAgIC9PICAgTz09LS0KICAgICBfIF8gXyBfICAgICAvXy8gICAge1smKiZdfSAgXSAgLy0tCiAgICAvICggKC0gICAgIC8gICAgICAgXSBdIF09PS0KICAgKCBfX18tX18vICAgICAgICgsXywpLS0KICAoXy8gICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC0KICAvICAgICAgLyAgICAgICAoICAgKCAgIF0gLykKICAvICAgICAgKCAgICAgICAgICAgIF8gLntbJiomXX0vICkKICAoICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICkKICAoICAgICAgIC9fIF8gXyBfIC8tLS0vIC9fCiAgICAgICAgLyAgICAgIC8ge1smKiZdfV9fX18vIC8KICAgICggICAvICAgKSAgIC8gLyAgL19fICkgICAoICApCiAgICAoICApICAgLyBfXy8gXFxcJy0tLWAgICAgICAgLyAvCntbJiomXX0gICAgICAvICAgICAgICAgICAgICAgICBfLyAvCiAgICBdIF0gICAgIClfXyAgICAgICAgIC9fXy8KICAgIC9fICAgICBdX19fCiAge1smKiZdfSAoX19fKQpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

. -- . Brought to you today by
( ) the letters L, N, and by the number 10.
( (/oo) )
( ''/ ) WW
( / ) wwwwww /__
( ) w"ww ww"w | oo | WWWWW
( ) W o""o W (o)(o) (|()|) / o o
( )W ______ W w" "w / (| __O |)
( ) "w // w" W -====- W /|/| ___/ /
' -- ' ww""wwwwww""ww "w w" |||||||| /-------
= = |||||||||||| w""""""""""w |||||||||=========|
= = ||||||||||||W W|||||||||=========|
Big Bird Oscar Cookie Monster Bert Ernie

[[code]]czozODpcIiAgICAgICBcXFxcCiAgIG8sLCwobyBvKQogIDgobyBvKShfKU9vbwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

----ooO--(_)---Ooo--

[[code]]czoyNDE6XCIgICAgICAgICAgICAgICB8Jmd0OwogICAgICAgICAgIHwmZ3Q7ICB8CiAgICAgICAgICAgfCAgSUlJICAgICB8Jmd0Owp7WyYqJl19ICAgICAgICAgLy18IElJSSBpJmd0OyAgfAogICAgICAgX3xfX3xfX0lJSSBpICAgXgogICAgfCZndDtfX19fX18vSUlJIGkgIF5eXntbJiomXX0KICAgIHwgICAhX18hX19JSUkvIF5eXl5eCiAgIC8gLy8vL3w9PT09SUlJSSA9PT0KICAvLy8vLy98PT09PUlJSUkgPT09CiAgfCB8e1smKiZdfSB8fHx8Ojo6Ojo6SUlJSSA9PT0KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

| | |||| IIII ===

[[code]]czoxMTA6XCIgIG8gbyBvIG8gbyBvIG8gLiAuIC4gICBfX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX18KbyAgICAgIF9fX19fICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgfHwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfApcIjt7WyYqJl19[[/code]]

.][__n_n_|DD[ ====_____ | |

(________|__|[_________]|____________________________|
_/oo OOOOO ooooo ooo 'o!o!o o!o!o
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

------------------------- |_____o__//__|
<>-----
/
/____]>
------------------------- `o |

[[code]]czo1MDI6XCIgICAgICAgICB8ICAgICAgIHwKICAgICAgICAgfCAgIF8gICB8Cl9fX19fX19fX3xfXyggKV9ffF9fX19fX19fXwogICB7WyYqJl19IHgvIF98IHwoIC4gKXwgfF8geAogICAgICAgIHxffCAtLS0qfF98CgoKCiAgICAgICBfX19fX19fX19fCiAgICAgIHwgICAgICAgIHtbJiomXX0gIHwKICAgICAgfF9fX19fXygqKV98CiAgICAgIC9fXy0tLS1fXy8KICAgICAvXy8oKXx8fHwoKV8KICAgICB8XyBvfHx8fG8gL198e1smKiZdfQogICAgIHwtLS0tSmVlcC0tLS18CiAgICAgfF98ICAgICAgICB8X3wKCgoKICAgICAgICAgX19vICAgICAgICAgICAgIG9fXyAgICB7WyYqJl19ICBvX18gICAgICBvX18KICAgICAgIF8gJmx0OyxfICAgICAgICAgICBfLiZndDsvIF8gICBfLiZndDsvIF8gICBfLiZndDsvIF8KIHtbJiomXX0gICAgIChfKS8gKF8pICAgICAgICAgKF8pIChfKSAoXykgKF8pIChfKSAoXykKCgoKICAgICAgICAgICAgICAgICAgX18vX18KICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgLiAgLyBeICBfICAgLgogICAgICAgICAgICAgIHx8IChvKShvKSB8L3wKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

#----------------.OOOo--oo--oOOO.-----------#

#

#

#

#_________________________Oooo._____________#
.oooO ( )
( ) ) /
( (_/
_)

__

(. )
| ( /)
| / )
( ----- ) >@)
// >@)// >@)// >@)_//
_______/ (
) () () (__)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[[code]]czozOTpcIiAgICAgIC8gICAgICAgXy1cXFwnCiAgICBfL3wgIC1cXFwnXFxcJy0gXyAvClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

__-' { |
/
/ "o. |o }
| ;
',
_ __
''-_ .//
/ '-____'
/
_'
_-'

(/) .~ ~. ))
/O O ./ .'
{O
, {
/ . . )
|-| '-' } )) Warning: squirrels.
.( ( ).'
'---.~_ _ _&

[[code]]czoyMDAwOlwiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF8sLi0tLixfCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLi17WyYqJl19ICAgICB+LS1cXFwifi0uICAgLl8gXFxcIi0uCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvICAgICAgLi9fICAgICkgICAgXFxcIi0uCiAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAoICAgICAgIDp+ICAgICAhICAgICAgICAgKQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgbyBvICAgIHwgICAge1smKiZdfSAvICAgICAgICAgLnwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgXyAgIC4gLi0sIGwgICAgLyAgICAgICAgICB8KQogICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAoKV9fXykgfC8gICBfL1xcXCI7ICAgICAgICAgICEKICAgICAgICAgICAgICAgICAgLl9fX19fLi1+ICAuICB+LiAgICAgIC4vCiAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF8gbF8uIHVjICAgICBpCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKCAgKCB7WyYqJl19ICAgfCAgICAvCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgW20gW20uLl1bbS4uIF0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgfn5+fn5+fn5+fn5+fn5+fn5+fn5+fgoKCgogICAgICAgICAgICAgICBfLFxcXCd8ICAgICAgICAgICAgXy4tXFxcJ1xcXCdgYC0uLi5fe1smKiZdfV9fLi4tLVxcXCc7CiAgICAgICAgICAgICAgLywgXFxcJy4gICAgICBfLi4tXFxcJyAsICAgICAgLC0tLi4uLS1cXFwnXFxcJ1xcXCcKICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAmbHQ7ICAgIC5gLS1cXFwnXFxcJ1xcXCcgICAgICBgICAgICAvfAogICAgICAgICAgICAgIGAtLDtcXFwnICAgICAgICAgICAgICA7ICAgOyA7e1smKiZdfQogICAgICAgICAgX18uLi4tLVxcXCdcXFwnICAgICBfXy4uLi0tXy4uXFxcJyAgLjsuXFxcJyBGTAogICAgICAgICgsX18uLi4uLS0tLVxcXCdcXFwnXFxcJ3tbJiomXX0gICAgICAoLC4uLS1cXFwnXFxcJwoKCgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvKCAgICAgICAgKWAKICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICBfX18gICAvIHwKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy0gXyAgYC0vICBcXFwnCiAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICgvLyAgICAgLwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8gLyAgIHwgYAogIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBPIE8gICApIC8gICAgfAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGAtXi0te1smKiZdfVxcXCdgJmx0OyAgICAgXFxcJwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKF8uKSAgXyAgKSAgIC8KICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgYC5fX18vYCAgICAvCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBgLS0tLS1cXFwnIC8KICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICZsdDstLS0tLiAgICAgX18gLyBfXwogICAgICAgICAgICAgICAgICAmbHQ7LS0tLXw9PT09TykpKT09KSApIC89PT09e1smKiZdfQogICAgICAgICAgICAgICAgICAmbHQ7LS0tLVxcXCcgICAgYC0tXFxcJyBgLl9fLFxcXCcKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICB8ICAgICAgICB8CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgIF9fX19fXyggKF8gIC8gX19fX19fCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAsXFxcJyAgLC0tLS0tXFxcJyAgIHwKICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICBgLS17X19fX19fX19fXykgICAgICAgIC8KCgoKICAgICBfCiAgX18oIClfICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSBXaGlsZSBFZXlvcmUgZnJldHMgLi4uCiAoICAgICAgKG9fX19fICAgICAgICAgIGFuZCBQaWdsZXQgaGVzaXRhdGVzIC4uLgogIHx7WyYqJl19ICAgICAgICAgIHwgICAgICAgICAgYW5kIFJhYmJpdCBjYWxjdWxhdGVzIC4uLgogIHwgICAgICAoX18vICAgICAgICAgICBhbmQgT3tbJiomXX13bCBwb250aWZpY2F0ZXMKICAgICAgICAgLyAgIF9fXwogICAgLyAgICAgICBfX18vCiAgLyAgICBeICAgIC8KIHwgICB8ICB8X198e1smKiZdfV9IVU5OWSB8CiB8ICAgIF9fX19fXylfX19fLwogICAgICAgICAgIC8gICAgICAgICAgICAgLi4uUG9vaCBqdXN0IGlzLgogICAgICB7WyYqJl19ICAgL18KICAgICB8ICAoIF9fKQogICAgIChfX19fKQpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

__
(/=/ ...--~~~~~-._ .-~~~~~--...
=/ /=/ V
//____--~~~~~~-.
| .-~~~~~~--...__
// ) (..----~~~~.
| /_.~~~~----.....__
===( INK )==========|//====================
ejm
/________dwb---____________________________________________

Jon's Ascii Art Gallery & Misc.

Jon's Ascii Art Gallery & Misc.

(Ohh, what to do with an art minor!)

~'^'~-,..,-~'^'~-,..,-~'^'~-,..,-~'^'~-,..,-~'^'~

[[code]]czo0MzQ6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBtbQovICAgICAgICAgIC8gICAgICAgICAgICAgIF9fbVRUVFRtX197WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgIC8KICAgICAgICAgICAgICAgICBfX21tbVRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVG1tX18gICAgICAgICAgICAgL3tbJiomXX0KICAgICAgICAgICAgIF9tbVRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVG1tXwogICAgLyAgICBfbVRUVFRUVFRUVFRUVFRUe1smKiZdfVRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRtbV8KICAgICAgX21UVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFR7WyYqJl19VFRUVFRUVG1fCiAgIF9tVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVG1fICAgIC8KIHtbJiomXX1fVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVF8KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

TTTTT~~~~~~TTTTTTTTTT~~TTTT~~TTTTTTTTTT~~~~~~TTTTT
TT~ ~TT~ TTTT ~TT~ ~TT
~ TTTT ~
. TTTT
& TTTT .
TTTT &
mmmm TTTT
TTTT TTTT
TTTT_ _TTTT
*TTTTTTTTTT*
~~~~~~~~

Welcome to Shoreline's own ascii art doodle man. I feel like I want to spend too much time on the computer but I end up actually getting things done outside the internet. And lately, Jen and I bought a house so that takes me away from the computer even more! *smile... Although I did find the Hawaiian word for surf the other day. It is Nalu. My major was writing/literature but I find that I like to show my writing less than ascii art. I have put some writings here also so college was not wasted. Check out the NapQueen link below. (^: But first here is some ascii art that I did.
FYI (ascii = american standard code for information interchange.)

"Suspension Bridge"
(Made for a friend in structural engineering named Jiwai.)

[[code]]czo4Mjg6XCIgICAgICAgICB8ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8CiAgICB7WyYqJl19ICAgID09PSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgID09PQogICAgICAuXFxcJ3xYfCBge1smKiZdfS4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLlxcXCd8WHxgLgogICAgLlxcXCcgIHxYfCAgIFxcXCcgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwnICB8WHx+fmAuCiAgLlxcXCcgICAgfFh8ICAgICBgLiAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC5cXFwnICAgIHxYfH5+fn5gLgouXFxcJyAgICAgIHxYfCAgICAgICBgLl9fX197WyYqJl19X19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fLlxcXCcgICAgICB8WHx+fn5+fn5gLgoKX19fX19fX3xYfF9fX19fX19fX19fX19fe1smKiZdfV9fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX198WHxfX19fX19fLwogICAgICAgIHxYfCAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8WHwKICAgICAgICB8WHwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfFh8CiAgICAgICAgfFh8ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgIHxYfAogICAgICAgIHxYfCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICB8WHwKICAgICAgICB8WHwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8WHwKXCJ7WyYqJl19O3tbJiomXX0=[[/code]]

+-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=+
~~~~~.-.~~~~~.-.~~~~~.-.~~~~~.-.~~~~~.-.~~~~~.-.~~~~~.-.~~~~~.-.~~~~~.-.~~~~~.
<code>._.'~~~
..’~~~._.'~~~..’~~~._.'~~~..’~~~._.'~~~..’~~~._.'~~~._’~~
“Sword”
(Made for a friend’s MUDD travels. (^:= Anyone can use it. YMMV.)

[[code]]czoyMDQ6XCIgICAgICAgICAgICAgIC8mZ3Q7CiAoICAgICAgICAgICAvLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS17WyYqJl19LS0tKAooKilPWE9YT1hPWE8oKiZndDs9PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PQogKCAgICAgICAgICAgLXtbJiomXX0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSkKICAgICAgICAgICAgICAmZ3Q7ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

“Swan”
(That ate a lemon for the first time. Thanks to Neil Smith.)
(“*
_ &@&@&
~~~~~(____)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`````&@&@&@&
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</code>&amp;@&amp;@&amp;<code></code>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``````||
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~```````
"Duck"
(Going to Green Lake in Seattle when it rains. Thanks to David.)
.o88o.
o8888@8o
88888888o
"888P""88o
888( ""
"888
.o8888888888o. )88o
.o8888888888888888888b
888888888888888888888888b
88888888888888888888888B
8888888888888888888888P
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Then came the airplane days. Here's art of the new Boeing 777:
|
BOEING 777 |
DAYTIME |
.-'-.
'___'
---------'.-.'---------
_________________________''-''_________________________
''''''-|---|--/ ==][^',m,'^][==/ --|---|-''''''
/ ||/ H || /
'--' OO O|O OO '--'
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
BOEING 777 |
DAYTIME |
LANDING GEAR UP .-'-.
' ___ '
---------' .-. '---------
_________________________' '-' '_________________________
''''''-|---|--/ ==--^',_ _,'^--==/ --|---|-''''''
/ ' /
'--' '--'

~'^'~-,..,-~'^'~-,..,-~'^'~-,..,-~'^'~-,..,-~'^'~

Motorcycle
___
/~ ~
|_ |
|/ -
/~ ~~-_
~~ -~~ ~
/ |
, / /
// _ ---~~~ //-
/ (/~~ ) _____/-__ ~-_ - _________
/ -~) ~~~~ ~~- --~~
---~~~ /'
/-~ _-/' )~/ /'
(___________/ _-~/' _-~~/ _-~
_ ----- _~-
-~ /' --~ (_ ______---~~~--_
-~ ~-~ ( ( -~ ~- | ~-_
/~~~~ ~~ ~-_ ~-_ ~ ~~--
-----

; / ______----- ~-~-~~~~~~--_ ~~--_ .
| | ((*)~~~~~~~~~~| __--~~ ~-_ ) | |
| |~|~---------)
--~~ _____________/ / ,
~-----~ / /~ ) ~-----~ /
~-_ _-~ /_______________________________/
-_ -~
~ ----- ~ ~ ----- ~ -TX
"Tiny Mountain Bikes"
.-~''''''''''''''
.,-~

_.
-_ .-_ ..,--~@~
(
)&() ()&() .--*~~~^~^~^~^*(~^~^~^*(~^~^~^~

One Line Ascii-Art: (Inspired by marcelo, tissue & Albert Brandl.)

O//////])============================== light sabre

%%%%@%%%%= watch or bracelet

o>-=~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^]][ sideways bungee bridge jumper smiley

() () 2 asprin for your headache

/__o person lying down after many situps

||||||[::]||||||||||||| belt (This one won't work in WebIRC)

__/o_ o water polo

]==[iiii]>----- syringe

<><><><><><><><><><><>*<>- necklace or bracelet

oxx(---------- small foil for fencing

<'))))>< <`)))))>< minnows

{^:= my favorite smiley

Archive Three from dwb – Donovan

 

[[code]]czo1MDI6XCIgICAgICAgICAgICAgXy09PT09LV9fLT09PT09PS1fXy09PT09PT09PS1fX19fXy09PT09PT09PT09PT0tX18NCiAgICB7WyYqJl19ICAgICAgIF8oICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF8pDQogICAgICAgIE9PKCAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICApXw0KICAgICAgIDAgIChfICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF8pDQogICAgIG8wICAgICAoXyAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfKQ0KICAgIG8gICAgICAgICBcXFwnPS1fX18tPT09LV9fX19fLT09PT09PT09LV9fe1smKiZdfV9fX19fX19fXy09PT0tZHdiLT1cXFwnDQogIC5vICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfX19fX19fX18NCiAuIF9fX3tbJiomXX1fX18gICAgICAgICAgX19fX19fX19fX19fX18gIHwgICAgICAgICB8ICAgICAgX19fX18NClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

()|||| ________ | | |_________| __||___||
(BNSF 1995| | | | | __Y______00_| |_ _|
/-OO—-OO””=”OO–OO”=”OO——–OO”=”OO——-OO”=”OO——-OO”=P
#####################################################################

[[code]]czoxNDpcIl9fX19fX19fX19fX18KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

/|[][][][][] | – –
( | – –
=–OO——-OO–=________________________________________________dwb


/|[][][][][][][] | – –
| | – –
_=–O———–OO–=_____________________________________________dwb

.-“””-.
/* * * *
:.-:`:-.;
()
|/()|/________________________________________________________dwb

[[code]]czoxMjpcIiAgXyBfXyx+fn4vClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

,~~( )( )-|
|/|
–.
____!!__!________________________________________________________dwb_

[[code]]czoyMzpcIiBLJmx0OyMjJmd0Oy4KSVNTICAgIGAKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

KISSK
__ISSKISS_________________Chocolate is the Best Kind!____________dwb_

[[code]]czoyOTc6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgX19fX19fCiAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvICBfX18KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgfCAgLyAsLiB8TyAgICBPCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfXwgfCAgZC8gfCBfXy8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8X19fX19fXy8tKC4uKQp7WyYqJl19XCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

________________________________________________ _/_____________/ dwb

__
( o>
/// _ _ _ _ _ _ _ _
V_/_ ||_____||_____||_____||_____||_____||_____||_____dwb

____________________| |_____________________________________________
| ______| | | |
|| # |,|/–,_____|__|O___ |
|| # | o ,____________) |
|| # |( c o ,_____o000____) |
||____#_|'.,-'
|
| | /| |
|dwb__________________________________________________________________|

[[code]]czoxNjk6XCIgICAgICAgX19fX19fX19fIyMKICAgICAgQFxcXFxcXFxcIyMKICAgICBAQEBcXFxcXFxcXCMjCiAgICBAQCBAQFxcXFxcXFxcCiAgIEBAQEB7WyYqJl19QEBAXFxcXFxcXFwKICBAQEBAQEBAQEAtLS0tLS0tLS0tfAogIEBAIEBAQCBAQF9fX19fX19fX198CiAgQEBAQEBAQEBAX19fX19fX19fX3x7WyYqJl19CiAgQEBAQCAuQEBAX19fX19fX19fX3wKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

|/@@@@@@@__________|_____|/______________|/_______________dwb

[[code]]czoxMTpcIiAgIHwKIHwvfC8KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

||//|/
||/|/
|//
|/
|/
|
_|/__|_|/____|/_________________|/_______________________|/_dwb_

[[code]]czozMjpcIiAgICAgICBfX18KIHwgICAgIHwgfAovICAgICB8IHwKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

|–o|===|-|
|—| |d|
/ |w|
| U | |b|
| S |=| |
| A | | |
|_______| ||
|@| |@| | |
___________|
|_______________________________________________________

[[code]]czoyNTpcIiBPT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PTwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

P 9
/ @ _ / @
//— ( ) //—
(( )) T (( ))
___// | ___//
__’—‘________|E_____dwb ‘—‘_______________________________________

| SAVE THE WHALES /|
| _ PLEASE! _/ |
( '-.._ _..-') /
( ( (Y) ) ) / /
| / / / /
dwb | / / / /
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[[code]]czo5MzpcIiAgIDg4ODg4ODg4ODg4ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgX19fCjg4ODg4ODguLS0tLS44ODggICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICBfKCAgYClfXwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

8888888,o..88 (_____( )_
8888.--/ _....'88 ,'
. .’`. (________)
8888/ ./_8888888 ‘ ‘ ‘
888/.-, |_88888DWB8 !
~~~~~/ /~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+——————————————————————–+
| __ _____ _____ _____ __ |
| /| | | |___ |
| |
| | | | |
| __|
| | | _| |
| __ | | | |/ |
| ||_____|_____|_____|
/ |
| From the hole in the wall! |
+—————————————————————-dwb-+

+———————————————————————+
| . ‘ , |
| _________ |
| _ /|_____| _ |
| ‘. / .’ |
| ‘. /.’ |
| ‘.’ |
+——————————————————————dwb+

_ ,..

 

,–.__.–, (-00)

 

; # _:( -)

(_(___/
[[code]]czo3OlwiICAgICA6ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

__.___..___.`dwb_______________________________________________________

.
.> );a__
( _ _)/ /-." ~~
( )_ )/
__<_ <_ sb/dwb________________________________________________________

__ __
( _ /_ )
_ /_ /
/ /_ _
|_____// /|
( (
)__)J-)
( /`., /
/ ; /
_____| === |dwb_______________________________________________________


[[code]]czoyNDA6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF8gICAgXy8KICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgLi4vLi4gICAgXwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICxgfDh8IHw4YC5gYCBgLgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

————————————————- –8| |8| |8| ) : )-
.|8| |8,...’
dwb/
_//

______________________________________________________ /______

..eeeee…………………………………………..eeeee..
e8″ 8 “8e e8” 8 “8e
d8 8 8b d8 8 8b
8! 8 !8 8! 8 !8
8! .dWb. !8 8! .dWb. !8
Y8 .e* 8 e. 8P Y8 .e 8 e. 8P
*8
8 8 8 8 8
ee8ee**************************************************ee8ee

..eeeee…………………………………………..eeeee..
e8″ 8 “8e e8” 8 “8e
d8 8 8b d8 8 8b
8! .dWb. !8 8! .dWb. !8
Y8 .e* 8 e. 8P Y8 .e 8 e. 8P
*8
8 8 8 8 8
ee8ee**************************************************ee8ee


( —-/ )———————————————..eeeee..–+
| _ /_ / e8″ 8 “8e|
| / /_ _ d8 8 8b
| |_____// /| 8! 8 !8
| ( (
)__)J-) 8! .dWb. !8
| ( /`., / Y8 .e* 8 e. 8P
| / ; / *8
8 8|
+—| === |dwb——————————————-**ee8ee**–+

,_,
(O,O)
( )
-“-“————————————————————–dwb-

[[code]]czo0OlwiICAuClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

.> ),^a__ _ ,~~~/
( _ )/ /-.” ~~ ~~( )_( )-|( ) )/ |/| `–.
sb<_ <_dwb________________________________________________!!
!dwb

__
(/=/ …–~~~~~-._ .-~~~~~–…
=/ /=/ V
//____–~~~~~~-.
| .-~~~~~~–…__
// ) (..—-~~~~.
| /_.~~~~—-…..__
===( INK )==========|//====================
ejm/________dwb---____________________________________________

_ _ ,, ,, _ _
()()-O 0-()()
L L L J J J
--.._____..---—““—-…._____….-““`–…..“dwb._
<pre>[[code]]czozMzpcIiAgLyAgIGBfICwKIC9ffCAtKF8pLQovX3xfXyAsICBgClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]</pre>
/<em>|<strong>|</strong></em>
<em>-/</em>||
|<em>-</em>-<em>-</em>-<em>-</em>-<em>-</em>-<em>-</em>-<em>-</em>-<em>-</em>-<em>-</em>-<em>-</em>-<em>-</em>-<em>-</em>-<em>-</em>-<em>-</em>-<em>dwb</em>-
<pre>[[code]]czo3OlwiJS0tLiAtClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]</pre>
__%- | -
(_____) -
<em>
OO-OO”__________________________________________________________dwb

( /) __ ___ ____
(^”””/^) ()_ (_ ')_ _( ‘)___
;,,a,,; (
‘ )_ (____) (__________)
;O_O; (______)
{(-)}
.”.-.“,
;( );
.( ),'
m</code>mdwb-----------------------------------------------Furby-Love-